Burhan ÖZDEMİR

1.       Adı Soyadı: Burhan ÖZDEMİR

2.       Doğum Tarihi: 13.07.1943

3.       Ünvanı: Doç.Dr.

4.       Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hukuk

Ankara Üniv.Hukuk Fak.

1967

Y.Lisans

-

-

-

Doktora

Kamu H.(İş ve Sosyal Güvenlik H.)

Ankara Üniversitesi

1989

 

5.       Akademik Unvanlar:

       Yardımcı Doçentlik Tarihi      : Hacettepe Üniversitesi          1995

       Doçentlik Tarihi                  : Hacettepe Üniversitesi          2003

 

                                              Çağ Üniversitesi  Hukuk       2005