Deniz Aynur Güler

Deniz A. GÜLER; İlk, orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde okudu. Lisansını, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İletişim Bil. Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümünde yaptı. 1981 yılında Asistan olarak göreve başladı.  Eğitim İletişim Kurumu Olarak Çocuk Televizyonu ve Uygulamaları İle Bir Model Önerisi adlı tezi ile Anadolu Üniversitesi'nde doktorasınıtamamladı (1987).

GÜLER, Çağ Üniversitesi'ndeYaratıcılık ve Problem Çözme, Kültürlerarası İletişim, Çocuk Edebiyatı, Medya Okuryazarlığı, Kişilik Kuramları, İletişim Psikolojisi, Mitoloji ve Edebiyat derslerini veriyor.

GÜLER'in, çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanan çok sayıda makale ve çeviri çalışmalarının yanı sıra,Çocuk Dediğin (1997), Çizgi Filmlerin Eğitim İletişimi Boyutları İle Bir Örnek Olay Çözümlemesi (1992), Eğitim İletişimi Kurumu Olarak Çocuk Televizyonu ve Uygulamaları İle Bir Model Önerisi (1991) adlı kitapları da bulunmaktadır.

Çağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığını yürüten GÜLER, yerel bir gazetede Çocuk ve İletişim konusunda köşe yazarlığı yapmaktadır.