Fikri AKDENİZ

Adı SOYADI: Fikri AKDENİZ

Doğum Tarihi: 3.11.1945

Doğum yeri: Lüleburgaz

Yabancı dili: İngilizce

Uzmanlık Alanı: İstatistik Teorisi

Bilimsel araştırma alanları: Lineer modeller, Yarı parametrik regresyon modelleri, Genelleştirilmiş inversler, Maksimum entropı tahmin edicileri, matris sıralaması, karma dağılımlar, SUR modelleri, Aggregation teori, Ridge ve Liu-tip tahmin ediciler

Akademik Ünvanlar:

 Lisans : Ankara Üniversitesi, Matematik Böl. 1967

Doktora Ankara Üniversitesi , 1971

Doçentlik: Ankara Üniversitesi, 1975

Profesörlük: Çukurova Üniversitesi, 1982

İdari Görevleri;

Ç.Ü. Matematik Bölüm Başkanı 1982-2003

Ç.Ü. İstatistik Bölüm Başkanı: 2003-2005

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü: 2002-2005

Çağ Üniversitesi Mat. Bilgisayar Bölüm Başkanı Eylül 2013-

 

Çağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı: 1.1.2014-