Halil Çetin BEDESTENCİ

KİMLİK BİLGİLERİ:

Adı ve Soyadı           : Prof. Dr. H.Çetin BEDESTENCİ

Doğum Yeri              : Uluborlu/Isparta

Doğum Tarihi           : 11.09.1945

Yabancı Dili              : İngilizce

Uzmanlık Alanı         : İktisat-İşletme, Tarımsal Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama

 

AKADEMİK ÜNVANLAR (Üniversite ve Tarihi) :

 Lisans                        : Ankara Üniversitesi Ziraat Fak.,1969

Yüksek Lisans          : West Virginia Üniversity-ABD, 1973

Doktora                     : Ohio State Üniversity ABD, 1978

Doçentlik                   : Çukurova Üniversitesi 1990

Profesörlük 1)           : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - 2000

Profesörlük 2)           : Çağ Üniversitesi – 2005

Halen                         : Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Üniversite Rektörü

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ

 a)      Akademik ve İdari Görevleri :

  1)Çağ Üniversitesi Rektörü, 04/11/2010- Halen

  2)Çağ Üniversitesi Rektör Vekili, 04/05/2010-04/11/2010

  3)Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, 19.01.2009-04/05/2010

  4)Çağ Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 27.02.2006 -04/05/2010

  5)Çağ Üniversitesi Erasmus Koordinatörü,  04.01.2006 -04/05/2010

  6)Çağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, 26/06/2006-18/11/2008

  7)Çağ Üniversitesi Avrupa Birliği Arş.Uygulama Mrk.Md. 25/11/2005 Devam Ediyor.

  8)KSÜ Erasmus Koordinatörü 2003

  9)Dış İlişkiler Birimi Başkanlığı, 2002

10)Toplum Gönüllüleri Vakfı Danışma Kurulu Üyesi, 2002

11)Rektör Danışmanı, 2002

12)KSÜ Vakfı Saymanı, 2002

13)KSÜ Güçlendirme Derneği Başkanı, 2001

14)KSÜ Döner Sermaye Yürütme Kurulu Üyeliği, 2002

15)İİBF Dekanı, 2001

16)İktisat Bölüm Başkanlığı, 2001

17)KSÜ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2001

18)KSÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdür, 2001

19)Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürü, 2000

20)Dekan Yardımcılığı, 2000

21)KSÜ Senato Üyeliği, 2000

22)Çağ Üniversitesi İhracat-İthalat Programı MYO Müdürü, 1998

23)Tekstil Kuruluşu Genel Müdürlüğü, 1996-1998

24)Adana I.Tarım Şurası Hayvancılık Komisyonu Üyeliği, 1998

25)Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İşletme Bölüm Başkanlığı, 1997

26)Coca Cola Meyve Konsantresi Üretim Tesisleri Genel Müdürlüğü, 1994-1996

27)Dünya Bankası Tarıma Dayalı Türkiye Pilot Tarım Pazarlama Proje Danışmanlığı, 1993-1994

28)Çok Uluslu Bir Şirketin Bölge Müdürlüğü, 1989-1994

29)Amerikan Soya Derneği Türkiye Danışmanlığı, 1983-1985

30)ÇÜ Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Elemanı, 1979-1985

31)Tarım Bakanlığı Plan Bütçe Daire Başkanlığında Uzman, 1979

32)TC Ziraat Bankası, Zirai Krediler Müşaviri, 1969-1970

 

b.Akademik ve Yönetim Faaliyetleri:

1)ABD’de yüksek lisans döneminde The Ohio State Üniversity’de,

·         Computers in Agriculture

·         Introduction to Agricultural Policies

·         Agricultural Price Analyses derslerine girdi ve asitse etti

2) Üniversty of Missuri’de Missisipi nehri üzerindeki sal taşımacılığı optimizasyon çalışmalarını yürüterek; Capacitated Network Modelini Sal-Tren-Kamyon ve depolama imkanları için uyguladı. Ayrıca Agricultural Price Analyses ve Linear Programing derslerine girdi.

3) Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesinde doktora asistanlığı ve yardımcı Doçentliği dönemlerinde;

·         Tarımsal projelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi

·         Uluslar arası ticaret ve pazarlama

·         Üretim Fonksiyonları

·         Tarımda Bilgisayar Kullanımı dersleriyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ekonometri, ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin İktisadi Analiz ve Mikro İktisat derslerine girdi.

4) 1985 yılında üniversiteden ayrıldıktan sonra öğretim görevlisi olarak Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde,

·         Tarımsal Projelerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi,

·         Mikro Ekonomi,

·         Proje Hazırlama ve Değerlendirme,

5) Ç.Ü Ceyhan Meslek Yüksekokulu’nda,

·         Mikro Ekonomi, 

·         Uluslar arası Ticaret ve Pazarlama

·         İktisada giriş

6) Çağ Üniversitesi,

·                    Mikro Ekonomi,

·                    Uluslar arası Pazarlama,

·         İşletmeciliğe Giriş,

·         Yönetim Birimlerine Giriş,

7) KSÜ’ de verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler;

·         Pazarlama Araştırma Uygulamaları,

·         Mesleki Deontoloji,

·         Mesleki Uygulama,

·         Bitirme Tezi ve Semineri,

·         Hayvansal Üretimde Proje ve Planlama,

·         Uluslar arası PazarlamaII,

·         Mikro Ekonomi,

·         Makro Ekonomi,

·         İktisada Giriş

·         İşletmelerde Tez Özel Konuları,

·         Uluslararası Pazarlama,

·         Mesleki Uygulama,

·         Bitirme Tezi ve Semineri,

·         Ekonomi,

·         Küresel Pazarlama

·         Gelişen Ekonomiler ve Küresel Pazarlama

·         İktisatta Uzmanlık Alan Dersi

·         Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Tezli)

·         Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Tezsiz)

·         Pazarlama Araştırma Uygulamaları 

c.Yönetim Deneyimleri:

      1)2010-Halen-Çağ Üniversitesi Rektörü

      2)2005-2010-Çağ Üniversitesi İİBF Dekanlığı, Fen-Ed. Fak. Dekanlığı, Rektör Yardımcılığı,

      3)2000-2004-KSÜ İİBF dekanlığı

4)1996-1998 yılları arasında yaklaşık 130 çalışanı olan bir tekstil kuruluşunun, yatırım projelendirilmesi ve yönlendirilmesi, makine seçimi montajı ve üretim eğitimiyle, iç dış Pazar geliştirme ve üretim planlaması toplam kalite anlayışıyla yönetimi,

5)1994-1996 yılları arasında Coca Cola’nın bir yan kuruluşu olan meyve suyu ve konsantre fabrikasının üretim planlaması, hammadde tedariki, üretici alım ve sözleşmeleri, pazarlama ve sendika çalışmalarında sorumlu olarak yaklaşık 300 çalışanın yöneticiliği,

6)1989-1994 yılları arasında İngiltere orjinli çokuluslu (PPI) bir yaş sebze meyve pazarlama kuruluşunun Antalya-Adana bölge sorumluluğunda, sebze meyve üretim planlaması, üretim alım satım sözleşmeleri ile dış pazarlama mal hazırlama yöneticiliği, ayrıca yaklaşık 200 fabrika çalışanı ve 2000 kişilik sezonluk işçinin çalıştırıldığı bu kuruluşun iç dış Pazar geliştirmelerini, yeni ürünlerin yöreye sözleşmeli tarımla tanıtılması, planlama, bütçeleme, fiyatlandırma gibi görevler ile sendikal sorunlarda yetkili kişi,

7)1985-1989 yılları arasında yaklaşık 80 çalışanı olan yabancı ortaklı (ABD Türkiye) bir tohum şirketinin kuruluşunda; tohum yetiştirme,  paketleme ve pazarlama faaliyetlerinde sorumlu olarak görev yaptı. Geniş alanlarda yapılan sözleşmeli tohum üretimi planlaması, işlenmesi ve pazarlanmasının  yönetimini de yapmıştır.

8)Çukurova Kalkınma Ajanslığı Kalkınma Kurulunda Çağ Üniversitesinin Temsilcisi.03/12/2008