Hülya CEYLAN

Adı-Soyadı:Hülya ceylan

Doğum tarihi: 18.08.1956

Mezun olduğu okul:Hacettepe üniversitesi İngiliz Dil Bilimi

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü.