İbrahim İNAN

 ÖZGEÇMİŞ


 1. Adı Soyadı: İbrahim İNAN
 2. Doğum Tarihi: 20.07.1964
 3. Unvanı: ÖğretimÜyesi
 4. Öğrenim Durumu: Doktora

 

DERECE

ALAN

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

İşletme Fakültesi-

İşletme Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

1982 – 1986

Y.Lisans

Endüstri Mühendisliği

Glasgow Strathclyde Üniversitesi -İskoçya

1987 – 1989

Doktora

Genel İşletme

Çukurova Üniversitesi

1989 -1994


 1. Akademik Unvanlar            :

Yardımcı Doçent        :   X

Doçent                        :

Profesör                      :

Doçent Unvanı Aldığı Tarih:


 1.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

Yüksek Lisans Tezleri

  1.  

   İşletme Yönetimi: “Çok Lokasyonlu İşletmelerin, Sevkiyat Planlarını Optimize Etmek İçin Bilgisayar Destekli Bir Modelin Kurulması ve Uygulama”, Ali Camgöz, 2014         

    

   İşletme Yönetimi: “Yeni Bir Ürün İçin Stratejik Pazarlama Planı Hazırlanması Ve Otomotiv Sektörüne Uygulaması” Ümit Atdağ, 2015

             

   İşletme Yönetimi: ”Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Stratejik Yönetim Açısından Önemi Ve Çimento Sektöründen Bir Uygulama” Mustafa Taştepe, 2015

    

  2.  Doktora Tezleri


 1.  Yayınlar


  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedins) basılan bildiriler.

  3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

  4. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

    

   H.ÖZGEN ve İ.İNAN, "İş Değerlemesi ve Bir Gıda Sanayi İşletmesinde Uygulama", Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,  Cilt 5, Sayı 1, (1995).

    

  5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler.

    

  6. Diğer Yayınlar

İNAN, İ, TURAN, T. (2014), Dünya İş Kültürlerini Tanımak: Avrupa Birliği Ülkeleri, Ankara, Akademisyen Yayınevi.  ISBN: 978-605-4649-79-2


 1.  Projeler      
 2. İdari Görevler:

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür yardımcılığı, Sertifikalı Programlar Koordinatörü, Çağ Üniversitesi Kuluçka Merkezi Koordinatörü


 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:


ÜSAM ( Adana Üniversite - Sanayi  Ortak Araştırma Merkezi Denetleme Kurulu Asil Üyesi.

Türkiye Genç Liderler ve Girişimciler Derneği 2007 Senato Başkanı.

ÇUGİAD (Çukurova Genç İşadamları Derneği) Kurucu Üyesi ve Başkanı.

Türkiye Bal Tanıtım Derneği Genel Sekreteri.

Adana Sanayici İşadamları Derneği Genel Sekreteri.

Adana Mobbing Derneği Kurucu Üyesidir.


 1. Ödüller

Junior Chamber International (JCI) derneğinin Türkiye’deki kolu "Türkiye Genç Liderler ve Girişimciler Derneğinin 2002 yılı En Başarılı Şube ve Şube Başkanı ödülü.


 1. Son iki yılda verdiği Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.


 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

 

Uluslararası Ticaret

3

0

74

Uluslararası Taşımacılık-I

6 ( 2 grup)

0

85

Uluslararası Taşımacılık-II

6 ( 2 grup)

0

74

 

 

 

 

İlkbahar

Uluslararası Lojistik-I ( (MYO)

3

0

41

Uluslararası Taşımacılık-I

6 ( 2 grup)

0

65

Uluslararası Taşımacılık-II

6 ( 2 grup)

0

72

2015-2016

Güz

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

45

Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

8 ( Doktora)

Uluslararası Taşımacılık-II

3

0

45

Uluslararası Taşımacılık-I

3

0

38

İlkbahar

Taşıma Sistemleri

3

0

67

İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi

3

0

52 ( Lisans Üstü)

Uluslararası Taşımacılık

6 ( 2 grup)

0

65

2016-2017

Güz

Uluslararası Taşımacılık

6 ( 2 grup)

0

65

Taşıma Prosedürleri

6 ( 2 grup)

0

81

İlkbahar