Murat KOÇ

EBSCO

 

 

Murat Koç, Mustafa Fedai Çavuş, Turgay Saraçoğlu (2014).  Human Resources Management Practices, Job Satisfaction and Organizational Commitment.  International Journal of Academis Research in Business and Social Sciences, 4(9)

 

 

 

 

EBSCO

 

 

Alperen Mustafa Yiğit, Murat Koç, Sema Yiğit (2014).  Impact of Organizational Characteristics on Employess' Workplace Preferences.  International Journal of Academis Research in Business and Social Sciences, 4(9), 560-571.

 

 

 

 

MLA, EBSCO, TÜBİTAK/ULAKBİM

 

 

Murat  Koç, Linda Öztürk (2014).  Ortadoğu ve Bazı Afrika Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Politik Risk Etkisi ve Terörizm Franchising.  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(32), 233-246.

 

 

 

 

Copernicus

 

 

Koç Murat, Koç FATİH (2014).  A Multinational Company Problem: Infiltrating Into the Clusters to Gain Competitive Edge in the Traditional Markets.  International Review of Management and Marketing  , 4(3), 217-223.

 

 

 

 

EBSCO

 

 

Ayşa Gökçen, Murat Koç, Mustafa Fedai Çavuş (2014).  Being Social Responsibility By Manging Technology and Innovation.  Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 20-29.

 

 

 

 

RePec, Asos

 

 

Koç Murat, Özbozkurt Onur Başar (2014).  Ulusların Rekabet Üstünlüğü ve Elmas ModeliÜzerine
Bir Değerlendirme.  İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergis, 2(3), 85-91.

 

 

 

 

EBSCO

 

 

Murat Koç, Linda Öztürk (2014).  Politik Risk Bileşeni Olarak Terörün Dünya Yatırımlarına Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme.  Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 123-144.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

ASOS

 

 

Çiftçi Hakkı, Koç Murat (2013).  İstihdamın Artan Önemi ve Teşvik Belgeli Yatırımlar Etkinlik Analizi.  21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi), 2(6), 19-41.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polatçı Sema, Ardıç Kadir, Koç Murat (2014).  Farklı Bir Bakış Açısından İş ve Yaşam Doyumu Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Bağlılığın Etkileri.  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 277-286.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSTAFA FEDAİ ÇAVUŞ, MURAT KOÇ (2014).  Entrepreneurial Behaviors: Are the People Restricted  by Knowledge Inertia?.  International Review of Management and Marketing , 4(1), 42-44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOÇ MURAT (2012).  Adana Drenaj Sahasının Çevresel Güvenliği.  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), 411-418.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOÇ MURAT (2010).  Bir Güvenlik Organizasyonu Olarak Geçici Köy Koruculuğu Sisteminin Dünü, Bugünü Ve Terörle Mücadeledeki Önemine Dair Tespitler.  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 433-458.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

Tam metin bildiri

 

 

 

 

 

Asst Prof Hakkı Çiftçi, Asst Prof Murat Koç (2013).  The New Geopolitical Environment of Turkey.  Internatıonal Conference On Euroasian Economies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOÇ MURAT (2013).  Suriye'deki gelişmeler Işığında Doğu Akdeniz Enerji Koridoru ile Ceyhan Enerji Drenaj Shasının Güvenliği ve Kıbrıs.  3.Uluslarrası Kıbrıs Sempozyumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOÇ MURAT (2014).  STRATEJİK YÖNETİM BAĞLAMINDA GÜNCEL GELİŞMELER
BİR BÖLGESEL POLİTİK RİSK UNSURU OLARAK SURİYE.  2.Uluslararası Davraz Konferansı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koç Murat, Çiftçi Hakkı (2014).  World Investment, Global Terrorism and New Persception of Politic Risk.  Euroasian Conference-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOÇ MURAT (2002).  Hazar Denizinin Hukuki Statüsü Üzerine Görüşler.  The International And Regional Importance Of The Baku-Tıblısı-Ceyhan Pipeline, 230-232.