Pelin KAHYALAR

PELİN KAHYALAR

ÖZGEÇMİŞ

 

KİMLİK BİLGİLERİ

Adı ve Soyadı               :          PELİN KAHYALAR

Doğum Yeri                 :           Adana

Doğum Tarihi               :          31.01.1985

Yabancı Dili                 :           İNGİLİZCE

Uzmanlık Alanı :           :         İngilizce Öğretmenliği

 

TELEFON

Üniversite                    :           0 324 651 48 00/1147

 

EĞİTİM

Lisans                          :           Çağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği – 2010

Yüksek Lisans             :          Çağ Üniversitesi İngiliz Dili Öğretimi – 2016-Devam ediyor

                                                                                                                

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ

Çağ Üniversitesi Hazırlık Okulu- 2016 - Devam ediyor


PELİN KAHYALAR

CURRICULUM VITAE

 

PERSONAL INFORMATION

Name, Surname         :           PELİN KAHYALAR

Place of Birth             :           ADANA

Date of Birth              :           31.01.1985

Foreign Language(s)   :         English

Field                           :            English Language Teaching (ELT)

PHONE

University                  :            0 324 651 48 00/1144

 

EDUCATION

B.A.                             :          Çağ University English Language Teaching– 2010

M.A.                            :          Çag University English Language Teaching -continuing

 

ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE DUTIES

 

 

 

Çağ University, Preparatory School, 2016- Continuing