Sevin ARSLAN

Prof. Dr. SEVİN ALİL

20 Mart 1971 yılı Üsküp- Makedonya'da doğdu. İlk öğrenimini Tefey­yüz ilkokulunda, lise öğrenimini Yosip Broz Tito lisesinde okudu. 1993 yılında Blaje Koneski Filoloji Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1994 yı­lından itibaren mezun olduğu fakültede: Türk Dili ve Ede­biyatı Öğretiminin Metodolojisi ve Türk Çocuk Edebiyatıdersleri konusunda, asistan olarak göreve başladı.

1996 yılında, çalıştığı fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümündeki dil üzerine lisansüstü öğrenimine başladı. 1.11.2000 tarihinde, Radoviş ve Yöresindeki Türk Ağzı bilimsel çalışmasıyla Yüksek Lisansını ardından Manastır'da, Aziz Kli­ment Ohridski Üniversitesinin Pedagoji Fakültesinde Karşılaştırmalı, Makedon ve Türk Temel Eğitiminin Anadili Derslerinden Özellikle Edebiyat Program Bölümüy­le İlgili Eleştirel Düşünce Konusunda Strateji ve Yöntem Geliştirmebilimsel çalış­masıyla 04.09.2006 tarihinde Pedagoji bölümünün metodik alanında Bilim Doktoru ünvanina layık görüldü.

06.12.2006 tarihinde Doçentlik'e ve beş yıl sonra da 9.11.2011 tarihinde, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminin Metodolojisi, Türk Çocuk Edebiyatı ve Halk Edebiyatı dersleri konusunda Profesörlük'e atandı.

2009-2012 yılları arasında Blaje Koneski Filoloji Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Bölüm Başkanlığı görevini yaptı.

Ardından Türkiye'nin Çağ Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Bölüm Başkanlığı görevini yapmaktadır.

İlkokulun VI. Sınıfları için Türkçe ders kitabı, 2002 yılında yayınlanan ilk kitabıdır. Ardından ilkokulun: I., II., III. ve IV.  Sınıfları için Türkçe ders kitapları­nı yayınladı.

2009 yılında, Makedonya'nın Kültür Bakanlığı tarafından Didaktik - Me­todik Yönünden Çocuk Edebiyatına Genel Bir Bakış adlı üniversite ders kitabı Vat­ra yayınları tarafından yayınladı.

Yurt içi ve Yurt dışında birçok bilimsel kongre, sempozyum ve toplantılara katıldı. Bilimsel makalelerinin büyük bir kısmı Türkiye'de ve Makedonya'da ya­yınlanmıştır.