Şirvan KALSIN

        1.Adı Soyadı: Şirvan Kalsın

 2.e-mail: sirvank@hotmail.com

         3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor

        4. Öğrenim Durumu:

  

   Derece

                 Alan

                 Üniversite

   Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

1992

Y.Lisans

Eski Türk Dili

Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

1996

Doktora

Eski Türk Dili

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

2004