Veli KÖROĞLU

1. Adı Soyadı                      : Veli KÖROĞLU

2. Doğum Tarihi                 : 04.01.1944

3. Unvanı                            : Yrd. Doç. Dr. 

4. Öğretim Durumu

şDerece

Lisans

 

Alan

Askeri Havacılık Savunma Bilimleri

Askeri Havacılık

Askeri Havacılık

Üniversite

Hava Harp Okulu

Uçuş Okulu

Uçak Bakım Okulu

Yıl

1963

1964

1965Lisans

Hukuk Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1972

Y.Lisans

. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

. Uluslararası İlişkiler

. Personel Yönetimi

. Uluslararası İşbirliği

. Ulusal Güvenlik

Harp Akademileri

(Hava Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi)

1978

 

1980

Y.Lisans

Kamu Hukuku

Çağ Üniversitesi

2008

Doktora

İşletme

Çağ Üniversitesi

2012 - ……


5.Akademik Unvan:

            Yrd. Doç. Dr.      Çağ Üniversitesi       2016

 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 6.1. Yüksek Lisans Tezleri  

                                 a. Dış Takviye Kuvvetleri de Dikkate Alınarak Her Üç Kuvvetin (Kara, Hava, Deniz)

             Katılacağı Müşterek-Birleşik Bir Harekatta Komuta-Kontrol Sistemi Nasıl

             Olmalıdır?(Harp Akademileri. 1980)

                                 b. Tarsus’ta Çevre Sorunlarıyla İlgili Uygulamalı Bir Araştırma …..2008

 6.2. Doktora Tezleri

Üniversitelerin Strateji Belgelerinin DPT Kılavuzundaki Kriterlerle Uygunluğunun İncelenmesi Üzerine Akdeniz Bölgesi Üniversitelerinde Bir Araştırma

 7. Yayınlar:

 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

     Köroğlu V., Örgütlerin Stratejik Yönetiminde Vizyon ve Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyetini

      Kurmak İçin Ortaya Koyduğu Vizyon Yönetimi, Çağ Üniversitesi Sos. Bil. Dergisi,

      Cilt 11, Sayı:2, Aralık 2014, Mersin, s: 41-56

      Köroğlu V., Hava Kuvvetleri Lojistik Sisteminde Sistem ve Malzeme Yönetimi, Silahlı

                          Kuvvetler Dergisi, Yıl:115, Sayı:347, Ocak 1996, Ankara, S: 14-18

      Köroğlu V., Koordinasyon’un Önemi, Hv. Lojistik K.lığı Dergisi, Yıl 1, Sayı:1, Nisan

                          1998, Etimesgut/ANKARA, S:29

      Köroğlu V., Lojistik ve Lojistikçi, Hv. Lojistik K.lığı Dergisi, Yıl: 1, Sayı:2, Temmuz

                           1998, Etimesgut/ANKARA, S: 7

      Köroğlu V., Hava Kuvvetleri Lojistik Yönetiminde “Sistem” ve “Malzeme” İdaresi, Hv.

                           Lojistik K.lığı Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, Temmuz 1998, Etimesgut/ANKARA,

                           S:18-21

      Köroğlu V., Hava Lojistik K.lığının 10 ncu Yılı, Hv. Lojistik K.lığı Dergisi, Yıl:2, Sayı:4,

                          Ocak 1999, Etimesgut/ANKARA, S:48-61

      Köroğlu V., Finansal Kiralama (Leasing) Nedir?, Hv. Lojistik K.lığı Dergisi, Yıl:3,

                          Sayı:10, Temmuz 2000, Etimesgut/ANKARA, S:27-28

      Köroğlu V., Türk! Öğün, Güven, Çalış; Hava Lojistik K.lığı Dergisi, Yıl:5, Sayı:16, Ocak 2002,

                          Etimesgut ANKARA, S: 51

       Köroğlu V., Jeopolitik ve Jeopolitik İlminin Nüfus Unsuru Açısından Türkiye-Avrupa Birliği     

                            İlişkileri, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Sayfa:27-43, Aralık,

                            2004.

      Köroğlu V., Birinci Dünya Savaşı’nda Ermenilerin İsyanları ve Tehcir (Sevk ve Yeniden İskan)

                          Olayı, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı:1, Sayfa: 85-94, Haz. 2005

                         

     Köroğlu V., Odman T., Ceza Hukukunda “Adli Kontrol”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler 

                           Dergisi, Cilt: 2, Sayı:2, Sayfa: 17-28, Aralık 2005.

     Köroğlu V., Meclis Araştırması, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, Sayfa:30-

                           46, Aralık  2006                

      Köroğlu V., Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Avrupa Birliğinin Düşündürdükleri, Çağ Üniversitesi

                          Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, Sayfa:37-48,  Haziran 2008.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 Köroğlu V.: Akademik Ortamdaki Yöneticilerin Otantik Liderlik Davranışlarının Astların İş Doyumu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı, Ulusal Yönetim Organizasyonu Sempozyumunda sunulmuştur, 2013.

 7.7. Diğer yayınlar

       Köroğlu V., F-5 Uçağı MTD (Mobil Training Detachment) Ders Notları, Merzifon 5 nci Ana

                    Jet Üs K.lığı, Merzifon,  1976

      Köroğlu V., Hava Kuvvetleri Uçak Bakım-Harekat Ynt. Sistemleri, Hv.K.K.lığı, Ankara, 

                    1979

      Köroğlu V., Hv.Lojistik Sisteminin Yeniden Kurulması, İhtiyaçlar ve Dağıtım Sistemi

                    (Requirement and Distribution System-RDS) ile Merkezi Kontrollu

                    Hv.Kuvvetleri Lojistik Bilgisayar Sisteminin Kuruluşu ve Entegrasyonu,

                    Hv.K.K.lığı, Ankara 1985.

      Köroğlu V., Hava Kuvvetleri Lojistik Sistem Yapısı ve Teşkilatı, Hv.K.K.lığı, Ankara, 1985/1.

                   

      Köroğlu V., Hava Malzeme Ynt.K.lığının ve Hava Lojistik K.lığının Kurulması, Hv.K.K.lığı,

                     Ankara, 1986

7.8.Sempozyum sunumları, Paneller, Konferanslar

 

        Köroğlu V., Öztürk İ., Yılmaz E., Ulusal Yıllık İşletme Yönetim Orgazanizasyon Kongresi

Sunumu, Muğla Marmaris, 2013.

        Köroğlu V. İnönü-Churchill Yenice Barış Zirvesi Işığında II. Dünya Savaşının

Düşündürdükleri, (10 Şubat 2015)-Tarsus Belediyesi Yenice Yerleşkesi

Köroğlu V. Yenice’de İnönü ve Churchill Barış Görüşmesinin Ana Nedeni Olan IInci Dünya Savaşının Genel Durumu ve Türkiye’nin Tutumu (30 Ocak 2008), Çağ Üniversitesi.

        Köroğlu V. İnönü-Churchill Yenice Barış Görüşmesi, 30 Ocak 2009, Yenice Belediyesi.

Köroğlu V. IInci Dünya Savaşı ve İnönü-Churchill Yenice Barış Görüşmesi 30 Ocak 2010, Mersin Üniversitesi, Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi.

Köroğlu V. IInci Dünya Savaşı Sonlarında Yenice’de Yapılan İnönü-Churchill Barış Görüşmesinin Düşündürdükleri, Geleceğe Tuttuğu Işık, 18 Şubat 2014, Çağ Üniversitesi.

Köroğlu V. Yenice İnönü-Churchill Barış Görüşmesinin Nedeni-Sonucu ve Öğrettikleri, 30 Ocak 2003-Yenice Belediyesi.

Köroğlu V. Atatürkçü Düşünce Sisteminin Güvenlik Açısından İrdelenmesi 25 Mart 2004, Adana Serhatlı Polis Okulu.

Köroğlu V. Güneydoğu Anadolu’da Ermeni Megaliminin Etkileri Geleceğe Yönelik İzlenecek Politik Çalışmalar, 16 Şubat 2005, Adana Hilton Oteli Toplantı Salonu.          

 8. Projeler:

     Hava Kuvvetleri Lojistik Sistemi ve Teşkilatının Geliştirilmesi ile Merkezi Bilgisayar Otomasyonunun Kurulması  (REMO- II Reorganization and Modernization) Projesi, (1980-1988)

 9. İdari Görevler:

    . Genel Sekreter - Çağ Üniversitesi                                                                2002 - ...................

    . Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve

      Araştırma Merkezi Md. - Çağ Üniversitesi                                                              2004 - ...................

 

10. Bilimsel  ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

- Gnkur. SAREM Güvenlik Politikaları Çalışma Grubu Üyesi

 11. Ödüller:

      a. Takdir ve Teşekkür: Çağ Üniversitesi Rektörlüğünün 03.07.2002 Tarih ve B.30.ÇAĞ.

          00.70.71.00 sayılı yazısı.

      b. Takdir ve Teşekkür: Çağ Üniversitesi Rektörlüğünün 19.07.2004 Tarih ve

           B.30.0.ÇAĞ.0.00.70.71/447 sayılı yazısı.

      c. “Girişimcilik ve İş Kurma Süreci” Sertifikası, KOSGEB Projesi, Çağ Üniversitesi, 2007.

 12. Son İki Yılda Verdiği Lisans Düzeyindeki Dersler:

 

Akademik

Yıl

Dönem

 

Dersin Adı

 

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

 

Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2

-

105

2015-2016

Bahar

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2

-

100

2017-2018

Güz

-

 

 

 

 

Bahar

Çevre Hukuku

2

1

215