Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

 

ERASMUS PROGRAMI AKADEMİK PERSONEL

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)

 

Ders Verme Hareketliliği:

 

 • Çağ Üniversitesi’nde çalışan akademik personelin (Öğretim üyesi/görevlisi, okutman ya da uzman) yurtdışında ortak olunan yükseköğretim kurumlarına ikili anlaşmalar kapsamında ve kontenjan dahilinde ders vermek üzere başvurabilirler.
 • Kontenjanlar ve İkili Anlaşmalara www.cag.edu.tr sayfası Erasmus linkinden ulaşılabilmektedir.
 • Ders verme süresinin en az 8 ders saatini içermesi ve 5 iş gününü aşmaması (seyahat günleri hariç) gerekmektedir.                                                                                                                                                                     
 • İsteyen öğretim elemanı maddi destekten feragat ederek de faaliyetten faydalanabilmektedir.

 

 

Hareketlilik hibesinden aşağıdaki şartları sağlayan öğretim elemanları faydalanabilir:

 

 • Son başvuru tarihinden önce başvuru formunu Erasmus Ofisine teslim etmiş olmak
 • Öğretim üyesi/görevlisi, okutman ya da uzman unvanına sahip olmak.
 • Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele,
 • Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,
 • Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilir.
 • Başvuran adayların kontenjandan fazla olması durumunda, kriterleri eşit olan adaylar arasında çalışma yılı fazla olan personele öncelik verilir
 • Öğretim üyesi kadrosundaki akademisyenlerden son iki yılda SSCI indexli yayın yapmış olmaları tercih sebebidir.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında çalışan personel olmalıdır.

 

 

 

Başvuru Başlangıç Tarihi              : 18.10.2017 

Başvuru Bitiş Tarihi                      : 20.11.2017

 

 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:       

1. BAŞVURU FORMU *  

2. ÖĞRETİM PROGRAMI *

3. KABUL BELGESİ

 

 BAŞVURU FORMU FORMU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

 

* BAŞVURU FORMU ve DERS VERME HAREKETLİLİĞİ PERSONEL ANLAŞMASI FORMU (Staff Mobility for Teaching Mobility):’ www.cag.edu.tr adresi Erasmus linkinde bulunmaktadır.

 

Ulusal Öncelikler ve Değerlendirme Ölçütleri

 

 • Daha önce ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış personele,
 • Daha önce ders verme hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da birimlere,
 • Daha önce ders verme hareketliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara, öncelik verilmesi hedeflenmektedir.

 

Ülkelere göre hibe miktarları

               

 

 Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır.

                      

Erasmus+ Personel Hareketliliği Kapsamında Akademik Personel İçin Seçim Kriterleri:

*Son başvuru tarihinden önce başvuru formunu Erasmus Ofisine teslim etmiş olmak

*Öğretim üyesi/görevlisi, okutman ya da uzman unvanına sahip olmak.

*Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele,

*Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,

*Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilir.

* Başvuran adayların kontenjandan fazla olması durumunda, kriterleri eşit olan adaylar arasında çalışma yılı fazla olan personele öncelik verilir

*Öğretim üyesi kadrosundaki akademisyenlerden son iki yılda SSCI indexli yayın yapmış olmaları tercih sebebidir.

 

Erasmus Personel Hareketliliği

  

Genel

 

   

 


Ders verme hareketliliğinde yapılması gereken işlemler hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir.

 Gitmeden önce;

- İkili anlaşma (Yararlanacağı kategorinin mutlaka yer alması gerekiyor),
- Bilgi formu  (İş Bankası € hesabının açılması zorunludur),
- Davetiye mektubu (5 iş gününü içermelidir) (Orijinali teslim edilecek),
- Öğretim Programı ( Aktivite  planı ) (Orijinali teslim edilecek),
- Görevlendirme (5 iş gününden 1 gün öncesini ve 1 gün sonrasını içermeli yani 7 günlük olmalıdır ),
- Elektronik bilet,     2014-2015 döneminden itibaren Erasmus+ personel hareketliliğinde geçerli olacak seyahat için mesafe ölçerin linki:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

- Sözleşme (Belgeler teslim edildikten sonra kurumumuz tarafından hazırlanıp imzalatılacaktır),
     

 Dönüldüğünde ise; 

- Katılım sertifikası (5 iş gününü içermelidir) (Orijinali teslim edilecek),
-Mobility Agreement-Ders Verme
- Uçağa biniş kartlarınızın orijinali teslim edilecek
- Çevrimiçi online anket (sizin tarafınızdan doldurulacak)   
 ofisimize teslim edilmelidir.
   

Davetiye, katılım sertifikası, görevlendirme ve iş planı tarihlerinin birebir uyumlu olması ve beş iş gününü içermesi gerekmektedir.
 
-  Beş iş günü, ders verme ve diğer aktiviteleriniz (okulun diğer birimlerini ziyaret etmek vb.) için kullanılacaktır. Ayrıca uçak biletiniz giderken 5 iş gününden bir gün önce dönerken de bir gün sonra tarihli olmalıdır. Size verilecek hibe miktarı da buna göre 7 günlük olacaktır. Bundan daha fazlası mümkün olmadığından bu tarihlere dikkat edilmelidir. En az 8 saat ders verme yeterli olmaktadır.

 
-  Öğretim programınızın gitmeden önce netleşmesi, karşı okul ve bizim birimimiz tarafından imzalanması gerekmektedir.
-   Elektronik biletin bir kopyası da bizde olmalıdır.
-  Gitmeden önce; evraklar tamamlandığında hibe miktarının %80' ihesabınıza aktarılacaktır.
-  Döndükten sonra ise; dönüş belgeleri tamamlandığında seyahat gideri ve hibenin kalan %20' lik miktarı hesabınıza yatırılacaktır. Hibe hesabınıza yatırıldığında size e-mail ile bilgilendirme yapılacaktır.