Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Fen Edebiyat Fakültesi > İngilizce Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

Amaç :  İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine İngilizce öğretmeninde olması gereken çağdaş bilgi ve becerileri  ve davranışları kazandırmayı amaçlamaktadır.

Hedefler: İngilizce Öğretmenliği Bölümü, öğrencilerine 21.yüzyılın güçlükleriyle baş edebilmeleri için önderlik etmeyi ve onlara gerekli eğitim ve öğretimi vererek çağdaş bilgi ve becerilerle donanmalarını hedeflemektedir.

Diğer bir hedef öğrencilerin eğitim bilimleri, dilbilimi, İngiliz dili ve edebiyatı gibi disiplinler arası alanları takip etmelerini sağlamaktır. Ayrıca bilgi aktarımı ve değerlendirme süreçlerine ilişkin becerilerin de öğretim programları içinde kazandırılması hedeflenmiştir.

 

 

MemSource yazılımını akademik lisansla öğrencilerimizin kullanımına sunan MemSource firmasına teşekkür ederiz.

 

 

İngiliz Dili Eğitimi Programı Genel Bilgiler

 

Kuruluş ve Onay

 

Cag Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, öğrencileri devlet veya özel sektörde görev alacak biçimde çağdaş bilgi ve becerilerle donanık İngilizce öğretmenleri yetiştirmek amacıyla; 09.07.1997 tarih ve 4281 sayılı 7-D-2; 7-H (2547) madde uyarınca 1997 yılında kurulmuştur.

Diploma ve Unvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi alanında diploma alırlar.

Program Düzeyi

Birinci kademe İngilizce Öğretmenliği lisans programı.

Özel Kabul Koşulları

Diğer ulusal veya uluslar arası üniversitelerde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün belirlediği esaslara uygun olarak yatay geçiş için başvurabilirler. Detaylı bilgi Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul Koşullarına bakınız.

Yatay Geçiş Koşulları

Diğer Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi İngilizce Bölümüne birinci yarıyıldan sonra yatay geçiş için başvurabilirler. Geldikleri programdaki ders içeriklerinin aynı olması ve geçer not almaları koşuluyla ilgili derslerden muaf sayılırlar. Öğrenci not ortalamasının en az 2.00 olması ve başarısız notunun bulunmaması gerekir.

Programın Genel Amacı

İngilizce Öğretmenliği Bölümü,  hızla değişen dünya koşullarına uygun kuramsal ve pratik bilgilerle donanmış, devlet veya özel sektörde görev alacak yetkin İngilizce Öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlar.

İş ve Lisans Üstü Programlara Devam  Olanakları

Bölüm mezunları devlet ve özel sektörde İngilizce öğretmeni olarak görev yapmanın dışında çevirmen olarak da çalışabilirler. Bölüm mezunları İngiliz Dili Eğitimi ve Eğitim Bilimleri Lisansüstü programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri her ders için dersin doğasına bağlı olarak farklılık gösterebilir ancak genellikle her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı verilir. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

İngilizce Öğretmenliği programı mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesinin ilgili koşulları esas alarak uygulanır. Öğrencinin mezun olabilmesi için müfredattaki tüm derslerden en az DD ve GNO'nun 2.00 olması gerekmektedir.

Program Türü

Tam zamanlı

Program Dili

İngilizce

Program /Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Şehnaz Şahinkarakaş sehnazkarakaş@cag.edu.tr

Tel : 0.324.651 48 00
Fax : 0.324.651 48 11

AKTS ve Erasmus Koordinatörü

Fakülte Koordinatörü: Can Şakırgil cansakirgil@cag.edu.tr

Bölüm Koordinatörü: Fatma Toköz fatmatokoz@yahoo.com

Tel  : 0.324.651 48 00 Fax : 0.324.651 48 11

 

 

İNGİLİZCE  ÖĞRETMENLİĞİ  PROGRAM ÇIKTILARI  (PÇ)       

Programı başarıyla tamamlayan öğretmen adayları:

PÇ 1.   Milli Eğitim sisteminin yapısını ve amaçlarını ve işlevlerini tanır.

PÇ 2.   Öğrencilerin kişisel, psikolojik, etik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunabilecek okul yönetimi, veli, meslektaşları, ilgili kurumlar, sivil toplum örgütleri ile iletişim kurar.

PÇ 3.   Yabancı dil öğrenmeye, kültürel iletişime ve mesleki gelişime değer verir.

PÇ 4.   Eğitim uygulamalarında profesyonel ve etik sorumluluk gösterir.

PÇ 5.   Yabancı dillerde dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirir.

PÇ 6.   Dil bileşenleri ve dil edinimi konusunda bilgi edinir.

PÇ 7.   Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır..

PÇ 8.   Öğrencilerin fiziksel, bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimleri konusunda bilgi sahibi olur.

PÇ 9.   Alanında temel kuramlar, ilkeler ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olur.

PÇ 10. İngilizceyi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri uygular.

 

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ELT-125

Bağlamsal Dilbilgisi I

Zorunlu

3-0-3

6

ELT-101

Sözlü İletişim Becerileri I

Zorunlu

3-0-3

6

ELT-123

Eğitim Bilimine Giriş

Zorunlu

3-0-3

3

TUR-101

Turkçe I : Yazılı Anlatım

Zorunlu

2-0-2

2

ELT-121

İletişim Becerileri

Zorunlu

3-0-3

4

ELT-107

İleri Okuma ve Yazma I

Zorunlu

3-0-3

6

FLX-101

İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

3

ELT-121

İletişim Becerileri

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

23

36

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ELT-112

Bağlamsal Dil Bilgisi II

Zorunlu

3-0-3

6

ELT-102

Sözlü İletişim Becerileri II

Zorunlu

3-0-3

6

TUR-102

Turkçe II : Sözlü Anlatım

Zorunlu

2-0-2

2

MAT-122

Bilgisayar Programlama II

Zorunlu

2-2-3

4

ELT-118

Eğitim Psikolojisi

Zorunlu

3-0-3

3

FLX-102

İkinci Yabancı Dil II - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

3

ELT-108

İleri Okuma ve Yazma II

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

20

30

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ELT-221

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Zorunlu

3-0-3

5

ELT-217

Anlatım Becerileri

Zorunlu

3-0-3

4

ELT-223

Akademik Yazma

Seçmeli

2-0-2

3

FLX-201

İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

4

ELT-211

Dilbilim 1

Zorunlu

3-0-3

5

ELT-213

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımları I

Zorunlu

3-0-3

5

ELT-205

İngiliz Edebiyatı I

Zorunlu

3-0-3

4

Toplam Kredi

20

30

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ELT-208

İngiliz Edebiyatı II

Zorunlu

3-0-3

4

ELT-218

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Zorunlu

2-0-2

4

FLX-202

İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

4

ELT-212

Dilbilim II

Zorunlu

3-0-3

4

ELT-220

Özel Öğretim Yöntemleri I

Zorunlu

3-0-3

5

ELT-216

Dil Edinimi

Zorunlu

3-0-3

4

ELT-214

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Zorunlu

3-0-3

5

Toplam Kredi

20

30

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ELT-335

Drama

Zorunlu

3-0-3

4

ELT-337

Sınıf Yönetimi

Zorunlu

2-0-2

4

FLX-301

İkinci Yabancı Dil V - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

4

FEF-303

Creativity and Problem Solving

Seçmeli

3-0-3

3

ELT-329

Özel Öğretim Yöntemleri II

Zorunlu

3-0-3

5

ELT-327

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi

Zorunlu

3-0-3

5

ELT-331

Dil Becerilerinin Öğretimi I

Zorunlu

3-0-3

5

Toplam Kredi

20

30

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ELT-344

Ölçme ve Değerlendirme

Zorunlu

3-0-3

5

ELT-342

Topluma Hizmet Uygulamaları

Zorunlu

1-2-2

4

ELT-362

İngilizce Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojisi

Seçmeli

2-0-2

3

FLX-302

İkinci Yabancı Dil VI - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

4

ELT-360

Kültürlerarası İletişim

Seçmeli

2-0-2

3

ELT-338

Dil Becerilerinin Öğretimi II

Zorunlu

3-0-3

6

ELT-366

Karşılaştırmalı Dünya Kültürleri

Seçmeli

2-0-2

3

ELT-340

Edebiyat ve Dil Öğretimi II

Zorunlu

3-0-3

5

Toplam Kredi

20

33

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

HIS-401

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tariihi I

Zorunlu

2-0-2

2

ELT-417

Özel Eğitim

Zorunlu

2-0-2

5

ELT-419

Okul Deneyimi

Zorunlu

1-4-3

8

ELT-415

Rehberlik

Zorunlu

3-0-3

5

FLX-401

İkinci Yabancı Dil VII - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

4

ELT-411

Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

16

30

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ELT-428

Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

Zorunlu

3-0-3

6

HIS-402

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tariihi II

Zorunlu

2-0-2

2

ELT-432

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Zorunlu

2-0-2

3

ELT-410

Öğretmenlik Uygulaması

Zorunlu

2-6-5

12

ELT-448

Eğitim ve Öğretimde Etik

Seçmeli

2-0-2

3

FLX-402

İkinci Yabancı Dil VIII - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

4

ELT-450

Eylem Araştırması

Seçmeli

2-0-2

3

Toplam Kredi

19

33

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

FLG-201

İkinci Yabancı Dil III (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

4

FLF-202

İkinci Yabancı Dil IV (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

4

FLG-301

İkinci Yabancı Dil V (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

4

FLG-302

İkinci Yabancı Dil VI (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

4

FLG-401

İkinci Yabancı Dil VII (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

4

FLG-402

İkinci Yabancı Dil VIII (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

4

FLF-201

İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

4

FLF-301

İkinci Yabancı Dil V (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

4

FLF-302

İkinci Yabancı Dil VI (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

4

FLF-401

İkinci Yabancı Dil VII (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

4

FLF-402

İkinci Yabancı Dil VIII (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

4

FLS-102

İkinci Yabancı Dil II (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLS-201

İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

4

FLS-202

İkinci Yabancı Dil IV (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

4

FLS-301

İkinci Yabancı Dil V (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

4

FLS-302

İkinci Yabancı Dil VI (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

4

FLS-401

İkinci Yabancı Dil VII (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

4

FLS-402

İkinci Yabancı Dil VIII (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

4

FLF-101

İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLF-102

İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLG-102

İkinci Yabancı Dil II (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLS-101

İkinci Yabancı Dil I (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLG-101

İkinci Yabancı Dil I (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLG-202

İkinci Yabancı Dil IV (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

4

Toplam Kredi

72

90

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

ELT-125

İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma, biçim ile metin türü arasındaki ilişki, bağlam ile yapı arasındaki ilişki, yapıların farklı bağlamlardaki anlamları ve üst düzey metinlerde kullanımı.

ELT-101

Tartışma, bireysel sunumlar ve etkileşimli etkinlikler gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma; resmi ve resmi olmayan bağlamlarda iletişim yetileri; bilgi verici ve ikna edici sunumlar; tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özellikleri; tepegöz, poster ve powerpoint sunumu gibi görsel ve işitsel araçların kullanımı.

ELT-123

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

TUR-101

Türkçe1 dersinde; dilin tanımı ve özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk Dil Kurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım, kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.

ELT-121

Bu ders bireyler arasındaki  iletişim sürecinin temel özelliklerini tanıtarak etkili dinleme, sözlü ve sözsüz iletişim, dönüt verme, empati, sınıfta çatışma ve veli-öğretmen-öğrenci-idareciler arasındaki  etkili iletişimin önemine dikkat çekme amacını taşır.

ELT-107

Bu ders kapsamında gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak öğrencilere farklı bakış açılarını kavrama, tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini  tahmin etme, ana fikre ulaşma, ve cümleler arası anlamsal ip uçların kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Dersin diğer bir amacı ise öğrencilere ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığını kazandırmaktır.  Bilginin birleştirilmesi, problemin çözümlenmesi ve değerlendirme sonucu tepki verme gibi ileri düzey eleştirel düşünme becerileri de geliştirilecektir. Öğrenciler, geliştirmekte oldukları okuma alt-becerilerini yazacakları paragraflarda kullanma ve pekiştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ayrıca, açıklama, tanımlama ve anlatı paragrafları gibi değişik yazılı anlatım çeşitlerini inceleyip yazacaklardır. Bunlara ek olarak, özetleme, metin taslağı hazırlama ve bir düşünceyi başka sözcüklerle anlatma gibi paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır.

FLX-101

 FLG-101 Almanca, FLF-101 Fransızca, FLS-101 İspanyolca, FLR-101 Rusça ,FLC-101 Çince

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken kullanabilecekleri basit cümle yapıları bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma becerileri geliştirilir.

 

ELT-121

Bu ders bireyler arasındaki  iletişim sürecinin temel özelliklerini tanıtarak etkili dinleme, sözlü ve sözsüz iletişim, dönüt verme, empati, sınıfta çatışma ve veli-öğretmen-öğrenci-idareciler arasındaki  etkili iletişimin önemine dikkat çekme amacını taşır.

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

ELT-112

İleri düzey metinlerde sıklıkla kullanılan sözcük sınıfları, tümce öğeleri, tümce çeşitleri ve tümce parçaları gibi ileri seviye dil yapıları;  sorunlu olarak nitelendirilen İngilizce dilbilgisi yapılarının işlevleri ve kullanımları açısından bağlam ve yanlış çözümlemesi yöntemleriyle değerlendirmeleri; ileri düzey İngilizce dilbilgisi yapılarının tanımlayıcı incelemesi; bu yapıların farklı bağlamlarda kullanımı.

ELT-102

Ders sözlü iletişim becerilerini geliştirerek pratik deneyim kazanılmasını sağlıyor. Öğrencilerin rol faaliyetleri, grup tartışmaları ve tartışmalar katılacak. Ayrıca öğrencilerin sunumlar ve konuşmalar hazırlamaları gerekmektedir.

TUR-102

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.

MAT-122

Bilgisayara giriş ve bilgisayarın temel kavramları. Detaylı donanım ve yazılım bilgileri ve paket programları, winword, exel ve power point programları, kelime işlemcileri ve tablo programlarının ileri özellikleri üzerinde durulmaktadır.

ELT-118

Bu ders gelişim  ve öğrenme psikolojisine ait kavramları, aşamaları, ilkeleri, alanları ve bunların özelliklerini, yaklaşımları ve kuramları öğrenme-öğretme süreci açısından incelemeye yönelik bir derstir.

FLX-102

FLG-102 Almanca, FLF-102 Fransızca,FLS-102 İspanyolca,FLR-102 Rusça ,FLC-102 Çince

Bu ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yansıra dilbilgisi ve sözcük bilgisinin geliştirilmesini amaçlar.

 

ELT-108

Eleştirel düşünme becerileri, tümevarım ve tümdengelim yollarıyla çıkarım yapabilme ve satır aralarındaki anlamı kavrayabilme gibi ileri düzey okuma alt-becerileri; okuma metinlerindeki bilgiyi inceleme, birleştirme ve eleştirel bir yaklaşım getirerek cevap niteliğinde kompozisyonlar yazma; bütünsellik, tutarlılık ve düzen gibi öğeleri göz önünde bulundurarak karşılaştırmalı ve karşıtsal, sınıflandırma, süreç çözümleme ve sebep-sonuç gibi çeşitli kompozisyon türlerinde metinlerin üretilmesi.

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

ELT-221

Bu ders öğretim ve planlama ile ilgili temel kavram ve ilkelerin öğretimi; çeşitli strateji, yöntem, teknik , araç –gereç ve materyalin öğretimde kullanılması; öğretimin niteliğini arttırmak ve dersi planyabilmek için öğretmenin yetkinlik ve sorumluluğunu geliştirmeye yönelik bir derstir.

ELT-217

Ders etkili sunum ve sunum hazırlamanın tüm unsurları üzerinde duruyor. Öğrenciler sözlü akıcılık geliştirmenin yanı sıra farklı türde sunum, beden dili ve sözsüz iletişim geliştireceklerdir.

ELT-223

Bu ders, İngilizce Öğretmenliği Bölümünde kişisel ilgi alanına göre kütüphane araştırmasının nasıl uygulanacağı; edebiyatın nasıl gözden geçirileceğinin öğrenilmesi; alıntılama, yeniden yazma ve özetlemenin nasıl yapılacağı; tartışma ve tanımlayıcı makale için nasıl plan hazırlanacağı; makaleye dayalı kütüphane araştırmasının nasıl yazılacağı gibi konuları kapsar.

FLX-201

FLG-201 Almanca, FLF-201 Fransızca,FLS-201 İspanyolca,FLR-201 Rusça, FLC-201 Çince

FLX’in devamı niteliğindeki bu ders, edindikleri temel yabancı dil bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma becerileri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda hedef dilde yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.

ELT-211

Bu ders dilbilim alanına bir giriş amacı taşımaktadır. Öğrencilerin dil ve dilbilimdeki farkındalığını arttırmak için dilin temellerini her yönden giriş seviyesinde bilgilerle inceleyeceğiz. Dilin genel bir tanımından başlayarak dilin tüm öğelerini ve öz dilbilgisini yapısını göreceğiz. Gramerin nasıl tanımlandığı ve dilin nasıl analiz edilebileceğinden başlanarak fonetik ve fonolojik özellikler, sözcük özellikleri, tümce sözdizimi ve anlam yapısına kadar işlenecektir.

ELT-213

İngiliz Dili Öğretiminde (İDÖ) temel konu ve süreçler; yaklaşım, yöntem, ve teknik kavramların arasındaki ayrımlar ve bu kavramların İngilizce öğretimindeki önemi; İngilizce öğretimindeki önemli yöntem ve yaklaşımlar: Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi, Doğrudan Anlatım, İşitsel-Duyusal Yöntem, Sessiz Yöntem, Telkin Yöntemi, Topluluk Dil Öğrenimi, Toplam Fiziksel Tepki, İletişimsel Yaklaşım.

ELT-205

İngiliz ve Amerikan edebiyatının ve İngilizcede yazılmış diğer edebi eserlerin kültürel tarihçesi; temel yazınsal terimler ve teknikler; başlıca edebi türler ve biçemler; edebi akımlar; İngiliz edebiyatının değişik dönemlerinde ve türlerde yazılmış olan metinlerin içeriği ve biçemi; yaşamı anlamlandırmada edebiyatın katkısı; edebi metinleri çözümleme ve eleştirel olarak değerlendirmede kullanılan araçlar; çıkarım yapmayı gerektiren söz sanatları konuları ele alınır. 

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

ELT-208

İngiliz,  Amerikan ve edebiyatının ve İngilizcede yazılmış diğer edebi eserlerin kültürel tarihçesi; temel yazınsal terimler ve teknikler; başlıca edebi türler ve biçemler; edebi akımlar; İngiliz edebiyatının değişik dönemlerinde ve türlerde yazılmış olan metinlerin içeriği ve biçemi; yaşamı anlamlandırmada edebiyatın katkısı; edebi metinleri çözümleme ve eleştirel olarak değerlendirmede kullanılan araçlar; çıkarım yapmayı gerektiren söz sanatları konuları ele alınır. 

ELT-218

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

FLX-202

FLG-202 Almanca, FLF-202 Fransızca,FLS-202 İspanyolca,FLR-202 Rusça, FLC-202 Çince

Öğrencinin seçtiği yabancı dilde konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

 

ELT-212

Bu ders ELT 211 dersinin devamı olup özellikle çevresel dilbilgisi olarak adlandırılan kısım ile dilbilimle dolaylı olarak etkileşen disiplinlerin çalışıldı bir derstir. Edimbilim ile başlayarak, dilin sosyolojik yapısı, psikolojisi, tarihi, sinirsel ve biyolojik yapısı ve dil edinimi konularak giriş seviyesinde çalışılacaktır.

ELT-220

Dil öğreniş gereksinimleri (örn.:durumsal, nesnel, öznel ve dil), gereksinim çözümlemesi (ihtiyaç analizi), hedef yazımı, ders izlencesi tasarımı, ders planı hazırlaması; değişik ders evreleri (sunum, alıştırma ve üretme), ders planlama ve geliştirme yaklaşımları; farklı izlence türlerini ve öğrenen gereksinimlerini, öğrenen yaşını, ders hedeflerini dikkate alan uygun izlence tipi seçim kriterleri; ölçüt-temelli öğretme; yeterlilik betimlemeleri, İngilizce yeterlilik ölçütleri ve yönergeleri, Avrupa Ortak Başvuru Metni ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası; ve kimlik.

ELT-216

Birinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım); anadil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi (örn.: CHILDES veritabanı), sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çevriyazısı aracılığıyla çocuklarda ve yetişkinlerdeki ikinci dil ediniminin karşılaştırması, anadil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örn.: kişilik etkisi, dil yeteneği, zeka, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örn.: doğal ve örgün eğitim ortamları) gibi kavramları bu ders içinde tartışacağız.

ELT-214

İngiliz Dili Öğretiminde ders tasarımı, ikinci/ yabancı/ uluslararası/ özel amaçlı/ akademik dil olarak İngilizce gibi farklı öğrenci ihtiyacına uygun yaklaşımlar; yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev odaklı, sorun odaklı, bütünce odaklı dil öğretimi, çoklu zeka ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel uygulamalar; ikinci/ yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemi, teknolojinin dil sınıflarında kullanımı, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim.

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

ELT-335

Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş grupları ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.

ELT-337

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve ilişkiler, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetiminin özellikleri ve farklı yanları, sınıfta düzenin yönetimi, sınıfı etkileyen iç ve dış ögeler, sınıf yönetimi modelleri, kurallar oluşturma ve uygulama, sınıfın fiziksel olarak düzenlenmesi, problem davranışlar ve onlarla baş etme yolları, sınıfın organizasyonu, sınıfta öğretimin ve zamanın yönetimi, olumlu bir öğrenme ortamı oluşturma.

FLX-301

FLG-301 Almanca,

FLF-301 Fransızca

FLS-301 İspanyolca

FLR-301 Rusça 

FLC-301 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

FEF-303

ELT-329

Sınıf temelli araştırma, öğretmen merkezli araştırma, eylem araştırma uygulamaları, öğrenenlerin dil ile ilintili sorunlarının saptanması ve düzeltici öğretim aktiviteleri; öğrenenlerin etkin izlenme ve değerlendirilme ilkeleri, güncel eğilimleri baz alan yöntemler; ulusal ve uluslararası mesleki organizasyonlar (örn.: TESOL ve INGED) ve uygulamalı süreli yayınlar (örn.: English Teaching Forum, ELTJ, TESLJ ve TESL Reporter).

ELT-327

Erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yapboz, hikaye, oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi; erken öğrenen sınıfları için duyacağı sınıf yönetimi teknikleri. 

ELT-331

Dinleme, konuşma, sesletim ve sözcük öğretiminin farklı evreleri ve teknikleri; dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için geliştirilmesi; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve teknikleri.

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

ELT-344

Bu derste, öğrencilerin ölçme ve değerlendirmeye ilişkin  temel kavramları, test özelliklerini ve test hazırlamayı, ölçme ve değerlendirmede gerekli temel  istatistiksel işlemleri öğrenmeleri amaçlanmıştır.

ELT-342

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması amaçlarına yönelik fiilin çalışmalar yapılacaktır.

ELT-362

Dil öğretiminde öğetim teknolojilerinin kullanımı güncel gelişmeleri incelenmesi; bilgisayarlar, etkileşimli video, dil öğretiminde televizyon ve video kullanımı; ve öğretim teknolojisini kullanarak İngilizce dil öğretimi ders materyali tasarımı, değerlendirme, geliştirme ve uygulama yaklaşımları.

FLX-302

FLG-302 Almanca,

FLF-302 Fransızca

FLS-302 İspanyolca

FLR-302 Rusça 

FLC-302 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

ELT-360

Kültürlerarası iletişimin bireysel ve toplumsal önemini kavramlar çerçevesinde analiz edici, iletişimde yer alan önemli kavramları güncel gelişmelerle değerlendirici, kitle iletişim araçlarında kültürlerarası farklılıkları çözümleyici bir derstir.

ELT-338

Okuma, yazma ve dilbilgisi öğretiminin farklı evreleri ve tekniklerinin detaylı incelenmesi; değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin geliştirilmesi; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve teknikleri.

ELT-366

ELT-340

Literature and Language Teaching 3 kredilik bir derstir. Yabancı dil öğrenirken dilbilgisi yapılarını direk olarak öğrenmek yerine bu yapıları içeren küçük ipuçlarıyla daha iyi öğrendiğimizi biliyoruz. Edebiyat; dilin içerdiği dilbilimi inceliklerini en zengin ve motive edici bir şekilde öğreten kaynaklardan biridir. Bu nedenle bu ders, öğrencilerin yabancı dil öğretiminde/ öğreniminde edebiyatın kullanılmasının teorik olarak inceliklerini anlamalarına yardımcı olur.  Ayrıca bu ders farklı öğrenci gruplarına göre, farklı edebi kaynakların seçilmesini ve değerlendirilmesini, edebiyatın farklı türlerinin dil öğretimde kullanılmasını, edebi metinleri ders programına eklemeyi, belli bir grup öğrenciye göre ders tasarlayabilmeyi hedef almaktadır.

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

HIS-401

Temelde Modern Türkiye'nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.

ELT-417

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurumları tanıma.

ELT-419

Okul Deneyimi dersi öğrencilerin okul ortamını öğrenmelerine olanak sağlamaktadır.Ayrıca, öğrenciler rehber öğretmenin nezdinde gözlem yaparlarken öğretmenlik mesleğini, öğretim yöntem ve tekniklerini öğretmenin sorumlularını ve sınıf yönetimi konularında bilgi sahibi olurlar. Bu ders  Mersin ve Tarsus’ta mevcut okullarda yapılmaktadır.

ELT-415

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

FLX-401

FLG-401 Almanca,

FLF-401 Fransızca

FLS-401 İspanyolca

FLR-401 Rusça 

FLC-401 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

ELT-411

Bu ders İngilizce öğretiminde materyal geliştirme kuramları ve derslerde ders kitabı kullanımının avantaj ve dezavantajları üzerinde durur; dil öğretim materyallerinin seçim kriterlerini; öğrenci dil seviyesi, kültürel ortam, öğrenilebilirlik, dil kullanımı ve iletişim, dil öğretim materyallerinin adaptasyonu ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına göre ders kitabı materyallerinin adaptasyonu konularını içerir.

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

ELT-428

Sınıf bazlı ölçme ve değerlendirme üzerine temel kavram, ilke ve kurgular; farklı testler ve sınama biçimleri, geniş boyutlu dil ölçme amaçları için değişik soru türleri; bu tür testlerin ve mevcut diğer ölçme yöntemlerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi; farklı yaş grupları, dil düzeyleri ve öğrenme biçemleri için dil testleri; okuma, yazma, dinleme, konuşma, kelime ve dilbilgisini test etmek için ayrık ve bütüncül biçimde sınav hazırlama teknikleri; betimlemeli çıkarımsal istatistik hesaplamaları ve sınav tasarımının altında yatan ilkeler; test kurgulama aşamaları, madde analizi ve test puanlarının yorumlanması, ölçünleştirilmiş testlerin değerlendirilmesi öğretmen tarafından hazırlanan dil sınavları ve yararlı geri etki.

HIS-402

Cumhuriyetin ilanı ve siyasal, sosyal, kültürel inkılâplar; ekonomik atılımlar. Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması. Yeni düzene karşı hareketler.Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları. Atatürk dönemi Türk Dış Politikası, İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları.

Türkiye’nin çok partili hayata geçişi, Demokrat Parti dönemi ve sonrası, Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri.

ELT-432

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

ELT-410

Öğretmenlik Uygulaması dersi Okul Deneyimi dersinin devamıdır. Uygulama haftada 4 ders saati olmak üzere 10 hafta sürelidir. Stajyer öğrenciler rehber öğretmenin nezdinde örnek ders verirler ve bu dersi veren öğretim elemanları tarafından değerlendirilir..Değerlendirme YÖK’ün belirlediği kurallar çerçevesinde ve  Çağ Üniversitesinin yönetmeliklerine uygun bir biçimde yapılmaktadır.

ELT-448

Etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri ve türleri, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, Meslek etiği, öğretmenlik meslek etiği, mesleki yozlaşma ve etik dışı davranışlar ve sonuçları, sosyal sorumluluk.

FLX-402

FLG-402 Almanca,

FLF-402 Fransızca

FLS-402 İspanyolca

FLR-402 Rusça 

FLC-402 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

ELT-450

Bu dersin amacı İngilizce dersi öğretmen adaylarının staj yaptıkları okullarda eylem araştırması yapmalarını sağlamaktır.

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

FLG-201

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLF-202

Öğrecinin Fransızca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Ögrenme ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri.

FLG-301

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-302

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-401

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanısıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-402

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanısıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLF-201

Öğrecinin Fransızca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Ögrenme ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri.

FLF-301

Öğrecinin Fransızca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Ögrenme ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri.

FLF-302

Öğrecinin Fransızca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Ögrenme ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri.

FLF-401

Öğrecinin Fransızca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Ögrenme ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri.

FLF-402

Öğrecinin Fransızca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Ögrenme ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri.

FLS-102

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanısıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLS-201

Öğrencinin İspanyolca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-202

Öğrencinin İspanyolca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-301

Öğrencinin İspanyolca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-302

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLS-401

Öğrencinin İspanyolca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-402

Öğrencinin İspanyolca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLF-101

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecek yapılar bulunmaktadır. Ögrenme ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri hazırlamaktır.

FLF-102

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecek yapılar bulunmaktadır. Ögrenme ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri hazırlamaktır.

FLG-102

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLS-101

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLG-101

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-202

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

 

İngilizce Öğretmenliği

                                      Program Çıktıları ve Dersler İlişki Tablosu                                 

Kodu

Ders Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Birinci Yıl/Birinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 125

Bağlamsal Dil Bilgisi I

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

ELT 107

İleri Okuma ve Yazma I

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

ELT 101

Sözlü İletişim Becerileri I

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

ELT 123

Eğitim Bilimine Giriş

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

TUR 101

Türkçe I: Yazılı Anlatım

-

X

-

-

-

-

-

-

X

-

FL   101

İkinci Yabancı Dil I

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

ELT 121

İletişim Becerileri

-

X

-

X

-

-

-

-

-

-

Birinci Yıl/İkinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT112

Bağlamsal Dil Bilgisi II

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

ELT 108

İleri Okuma ve Yazma II

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

ELT 102

Sözlü İletişim Becerileri II

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

TUR 102

Türkçe II: Sözlü Anlatım

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

FL   102

İkinci Yabancı Dil II

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

MAT122

Bilgisayar II

-

-

X

X

-

-

X

-

-

-

ELT 118

Eğitim Psikolojisi

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

İkinci Yıl/Birinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 205

İngiliz Edebiyatı I

-

-

X

-

X

-

-

-

X

-

ELT 211

Dilbilim I

-

-

-

-

X

X

-

X

X

-

ELT 213

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

-

-

X

-

X

X

X

-

X

X

ELT 217

Anlatım Becerileri

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

ELT 223

Akademik Yazma

X

-

X

-

X

-

-

-

X

X

ELT 221

Öğretim İlke ve Yöntemleri

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

FL 201

İkinci Yabancı Dil III

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

İkinci Yıl/İkinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 208

İngiliz Edebiyatı II

-

-

X

-

X

-

-

-

X

-

ELT 212

Dilbilim II

-

-

-

-

X

X

-

X

X

-

ELT 214

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

-

-

X

-

X

X

X

-

X

X

ELT 216

Dil Edinimi

-

-

-

-

-

X

-

X

X

-

ELT 218

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

ELT 220

Özel Öğretim Yöntemleri I

-

-

-

-

X

-

-

X

X

X

FL  202

İkinci Yabancı Dil IV

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

Üçüncü Yıl/Birinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 327

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

-

-

X

-

X

X

X

X

X

X

ELT 329

Özel Öğretim Yöntemleri II

-

-

X

X

X

-

X

X

X

X

ELT 331

Dil Becerilerinin Öğretimi I

-

-

-

-

X

X

-

X

X

X

ELT 335

Drama

-

-

X

-

X

-

X

-

-

X

ELT 349

Dil, Toplum ve Kültürler

-

X

X

-

-

-

-

X

-

-

ELT 337

Sınıf Yönetimi

X

X

-

X

-

-

-

X

-

-

FL   301

İkinci Yabancı Dil V

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

Üçüncü Yıl/İkinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 338

Dil Becerilerinin Öğretimi II

-

-

-

-

X

X

-

X

X

X

ELT 340

Edebiyat ve Dil Öğretimi II

-

-

X

-

X

-

X

X

-

-

ELT 342

Topluma Hizmet Uygulamaları

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

ELT 344

Ölçme ve Değerlendirme

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

FL   302

İkinci Yabancı Dil VI

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

ELT 360

Kültürlerarası İletişim

-

-

X

-

X

X

-

X

-

-

ELT 362

İngilizce Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojisi

-

-

-

X

-

-

X

X

-

-

Dördüncü Yıl/Birinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 411

Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme

-

-

-

-

X

X

-

X

X

X

HIS 401

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

ELT 419

Okul Deneyimi

X

X

-

X

-

-

X

X

X

X

ELT 415

Rehberlik

X

X

-

-

-

-

-

X

-

-

ELT 417

Özel Eğitim

X

-

-

X

-

-

X

X

X

-

FL   401

İkinci Yabancı DilVII

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

Dördüncü Yıl/İkinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 428

Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

-

-

-

X

X

-

X

X

X

X

HIS 402

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

ELT 432

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 410

Öğretmenlik Uygulaması

X

X

-

-

-

-

X

-

X

X

FL   402

İkinci Yabancı DilVIII

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

ELT 448

Eğitim ve Öğretimde Etik

X

-

-

X

-

-

-

-

X

X

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı:-- 54

9

11

12

14

33

25

16

20

22

14

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi              

17%

20%

22%

26%

61%

46%

30%

37%

41%

26%

Seçmeli Dersler

ELT 434

İnsan Hakları ve Demokrasi

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

ELT 416

Profesyonel Gelişim

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

ELT 418

Sosyal Antropoloji

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

ELT 421

Çoçuk Edebiyatı

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

ELT 424

Sosyal Psikoloji

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

ELT 426

Mitoloji

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

ELT 436

Medeniyetler Tarihi

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

İngilizce Öğretmeliği Program

Program Çıktıları ve Dersler Sayısal İlişki Tablosu

Kodu

Ders Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Birinci Yıl/Birinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 125

Bağlamsal Dil Bilgisi I

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

ELT 107

İleri Okuma ve Yazma I

-

-

-

-

5

3

-

-

-

-

ELT 101

Sözlü İletişim Becerileri I

-

-

-

-

5

4

-

-

-

-

ELT 123

Eğitim Bilimine Giriş

5

5

-

5

-

-

-

-

-

-

TUR 101

Türkçe I: Yazılı Anlatım

-

3

-

-

-

-

-

-

4

-

FL    101

İkinci Yabancı Dil I

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

ELT 121

İletişim Becerileri

-

4

-

4

-

-

-

-

-

-

Birinci Yıl/İkinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT112

Bağlamsal Dil Bilgisi II

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

ELT 108

İleri Okuma ve Yazma II

-

-

-

-

5

3

2

-

-

-

ELT 102

Sözlü İletişim Becerileri II

-

-

-

-

5

4

-

-

-

-

TUR 102

Türkçe II: Sözlü Anlatım

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

FL   102

İkinci Yabancı Dil II

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

MAT122

Bilgisayar II

-

-

3

4

-

-

3

-

-

-

ELT 118

Eğitim Psikolojisi

-

-

-

-

-

-

-

4

4

-

İkinci Yıl/Birinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 205

İngiliz Edebiyatı I

-

-

5

-

5

-

-

-

5

-

ELT 211

Dilbilim I

-

-

-

-

4

5

-

3

3

-

ELT 213

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

-

-

3

-

4

4

3

-

5

4

ELT 217

Anlatım Becerileri

-

-

-

4

5

-

4

-

-

-

ELT 223

Akademik Yazma

-

-

5

5

5

4

-

-

5

4

ELT 221

Öğretim İlke ve Yöntemleri

-

-

-

4

-

-

4

-

-

-

FL 201

İkinci Yabancı Dil III

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

İkinci Yıl/İkinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 208

İngiliz Edebiyatı II

-

-

5

-

5

-

-

-

5

-

ELT 212

Dilbilim II

-

-

-

-

4

5

-

5

3

-

ELT 214

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

-

-

3

-

4

4

3

-

5

4

ELT 216

Dil Edinimi

-

-

-

-

-

5

-

5

3

-

ELT 218

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

ELT 220

Özel Öğretim Yöntemleri I

-

-

-

-

5

-

-

4

4

4

FL  202

İkinci Yabancı Dil IV

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

Üçüncü Yıl/Birinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 327

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

-

-

4

-

4

4

5

5

5

4

ELT 329

Özel Öğretim Yöntemleri II

-

-

3

4

4

-

5

5

5

4

ELT 331

Dil Becerilerinin Öğretimi I

-

-

-

-

4

4

-

4

5

5

ELT 335

Drama

-

-

5

-

4

-

5

-

-

4

ELT 349

Dil, Toplum ve Kültürler

-

-

5

-

3

4

-

3

3

4

ELT 337

Sınıf Yönetimi

4

5

-

4

-

-

-

5

-

-

FL   301

İkinci Yabancı Dil V

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

Üçüncü Yıl/İkinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 338

Dil Becerilerinin Öğretimi II

-

-

-

-

4

4

-

4

5

5

ELT 340

Edebiyat ve Dil Öğretimi II

-

-

4

-

4

-

4

4

-

-

ELT 342

Topluma Hizmet Uygulamaları

-

4

-

-

-

-

4

-

-

-

ELT 344

Ölçme ve Değerlendirme

-

-

-

-

-

-

-

4

5

-

FL   302

İkinci Yabancı Dil VI

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

ELT 360

Kültürlerarasi İletişim

-

3

5

2

4

3

-

4

-

4

ELT 362

İngilizce Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojisi

-

-

4

3

4

2

5

5

-

-

Dördüncü Yıl/Birinci Yarıyıl

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 411

Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme

-

-

-

-

4

4

-

4

4

4

HIS 401

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

ELT 419

Okul Deneyimi

5

5

-

5

-

-

4

5

5

5

ELT 415

Rehberlik

4

4

-

-

-

-

-

5

-

-

ELT 417

Özel Eğitim

5

-

-

5

-

-

4

5

4

-

FL   401

İkinci Yabancı DilVII

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

Dördüncü Yıl/İkinci Yarıyıl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 428

Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

-

-

-

4

4

-

4

5

4

4

HIS 402

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

ELT 432

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

ELT 410

Öğretmenlik Uygulaması

5

5

-

-

-

-

5

-

5

5

FL   402

İkinci Yabancı DilVIII

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

ELT 448

Eğitim ve Öğretimde Etik

-

4

5

5

3

-

-

-

4

4

Program Çıktılarının Ağırlığı

33

50

59

64

159

118

73

103

100

68

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok;  5: En yüksek İlişki Düzeyi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

                         

Seçmeli Dersler

ELT 416

Profesyonel Gelişim

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

ELT 418

Sosyal Antropoloji

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

ELT 421

Çoçuk Edebiyatı

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

ELT 434

İnsan Hakları ve Demokrasi

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

ELT 442

İngilizce Öğretmenliğinde Seçilmiş Konular

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

İngilizce Öğretmenliği Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

BİLGİ

 

 

 

 

Kuramsal & Olgusal

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla

ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

5. Yabancı dillerde dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirir.

 

 

6. Dil bileşenleri ve dil edinimi konusunda bilgi edinir.

2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem

ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin

bilgisine sahiptir.

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

 

 

 

 

 

Bilişsel ve Uygulamalı

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

9. Alanında temel kuramlar, ilkeler ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olur.

 

 

10. İngilizceyi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri uygular.

2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

1. Milli Eğitim sisteminin yapısını ve amaçlarını ve işlevlerini tanır.

 

 

 

2. Öğrencilerin kişisel, psikolojik, etik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunabilecek okul yönetimi, veli, meslektaşları, ilgili kurumlar, sivil toplum örgütleri ile iletişim kurar.

 

 

 

3. Yabancı dil öğrenmeye, kültürel iletişime ve mesleki gelişime değer verir.

 

 

 

4. Eğitim uygulamalarında profesyonel ve etik sorumluluk gösterir.

 

 

 

7. Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.

 

 

 

8. Öğrencilerin fiziksel, bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimleri konusunda bilgi sahibi olur

 

2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

X

 

 

X

X

X

 

 

 

7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel Mesleki Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ELT-123

Eğitim Bilimine Giriş

Zorunlu

3-0-3

03

ELT-118

Eğitim Psikolojisi

Zorunlu

3-0-3

03

ELT-221

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Zorunlu

3-0-3

05

ELT-337

Sınıf Yönetimi

Zorunlu

2-0-2

04

ELT-344

Ölçme ve Değerlendirme

Zorunlu

3-0-3

05

ELT-417

Özel Eğitim

Zorunlu

2-0-2

05

ELT-432

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Zorunlu

2-0-2

03

ELT-419

Okul Deneyimi

Zorunlu

1-4-3

08

ELT-415

Rehberlik

Zorunlu

3-0-3

05

ELT-211

Dilbilim 1

Zorunlu

3-0-3

05

ELT-329

Özel Öğretim Yöntemleri II

Zorunlu

3-0-3

05

ELT-212

Dilbilim II

Zorunlu

3-0-3

04

ELT-213

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımları I

Zorunlu

3-0-3

05

ELT-327

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi

Zorunlu

3-0-3

05

ELT-331

Dil Becerilerinin Öğretimi I

Zorunlu

3-0-3

05

ELT-338

Dil Becerilerinin Öğretimi II

Zorunlu

3-0-3

06

ELT-411

Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme

Zorunlu

3-0-3

06

ELT-220

Özel Öğretim Yöntemleri I

Zorunlu

3-0-3

05

ELT-108

İleri Okuma ve Yazma II

Zorunlu

3-0-3

06

ELT-216

Dil Edinimi

Zorunlu

3-0-3

04

ELT-214

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Zorunlu

3-0-3

05

ELT-340

Edebiyat ve Dil Öğretimi II

Zorunlu

3-0-3

05

ELT-450

Eylem Araştırması

Seçmeli

2-0-2

03

ELT-121

İletişim Becerileri

Zorunlu

3-0-3

06

ELT-205

İngiliz Edebiyatı I

Zorunlu

3-0-3

04

Toplam Kredi

71

120

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ELT-125

Bağlamsal Dilbilgisi I

Zorunlu

3-0-3

06

ELT-101

Sözlü İletişim Becerileri I

Zorunlu

3-0-3

06

ELT-112

Bağlamsal Dil Bilgisi II

Zorunlu

3-0-3

06

ELT-102

Sözlü İletişim Becerileri II

Zorunlu

3-0-3

06

ELT-208

İngiliz Edebiyatı II

Zorunlu

3-0-3

04

ELT-428

Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

Zorunlu

3-0-3

06

ELT-107

İleri Okuma ve Yazma I

Zorunlu

3-0-3

06

ELT-410

Öğretmenlik Uygulaması

Zorunlu

2-6-5

12

Toplam Kredi

26

52

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TUR-101

Turkçe I : Yazılı Anlatım

Zorunlu

2-0-2

02

ELT-121

İletişim Becerileri

Zorunlu

3-0-3

04

TUR-102

Turkçe II : Sözlü Anlatım

Zorunlu

2-0-2

02

MAT-122

Bilgisayar Programlama II

Zorunlu

2-2-3

04

ELT-218

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Zorunlu

2-0-2

04

ELT-335

Drama

Zorunlu

3-0-3

04

HIS-401

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tariihi I

Zorunlu

2-0-2

02

HIS-402

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tariihi II

Zorunlu

2-0-2

02

ELT-217

Anlatım Becerileri

Zorunlu

3-0-3

04

ELT-342

Topluma Hizmet Uygulamaları

Zorunlu

1-2-2

04

Toplam Kredi

24

32

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

FLG-201

İkinci Yabancı Dil III (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

04

FLF-202

İkinci Yabancı Dil IV (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

04

FLG-301

İkinci Yabancı Dil V (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

04

FLG-302

İkinci Yabancı Dil VI (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

04

FLG-401

İkinci Yabancı Dil VII (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

04

FLG-402

İkinci Yabancı Dil VIII (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

04

ELT-223

Akademik Yazma

Seçmeli

2-0-2

03

FLF-201

İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

04

FLF-301

İkinci Yabancı Dil V (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

04

FLF-302

İkinci Yabancı Dil VI (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

04

FLF-401

İkinci Yabancı Dil VII (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

04

FLF-402

İkinci Yabancı Dil VIII (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

04

FLS-102

İkinci Yabancı Dil II (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLS-201

İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

04

FLS-202

İkinci Yabancı Dil IV (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

04

FLS-301

İkinci Yabancı Dil V (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

04

FLS-302

İkinci Yabancı Dil VI (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

04

FLS-401

İkinci Yabancı Dil VII (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

04

FLS-402

İkinci Yabancı Dil VIII (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

04

ELT-448

Eğitim ve Öğretimde Etik

Seçmeli

2-0-2

03

ELT-362

İngilizce Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojisi

Seçmeli

2-0-2

03

FLX-101

İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

03

FLF-101

İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLF-102

İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLG-102

İkinci Yabancı Dil II (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLS-101

İkinci Yabancı Dil I (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLG-101

İkinci Yabancı Dil I (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLX-201

İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

04

FLX-102

İkinci Yabancı Dil II - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

03

FLX-202

İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

04

FLG-202

İkinci Yabancı Dil IV (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

04

FLX-301

İkinci Yabancı Dil V - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

04

FLX-302

İkinci Yabancı Dil VI - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

04

FLX-401

İkinci Yabancı Dil VII - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

04

FLX-402

İkinci Yabancı Dil VIII - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

04

ELT-360

Kültürlerarası İletişim

Seçmeli

2-0-2

03

FEF-303

Creativity and Problem Solving

Seçmeli

3-0-3

03

ELT-366

Karşılaştırmalı Dünya Kültürleri

Seçmeli

2-0-2

03

Toplam Kredi

109

138