Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Fen Edebiyat Fakültesi > Matematik - Bilgisayar Bölümü

Matematik - Bilgisayar Bölümü

 

 

Amaç:
Matematik-Bilgisayar Bölümünün iki temel amacı vardır. Öğrencilerimizi (1), Başarılı matematikçiler ve bilgisayar bilimleri uzmanları, öğretmen adayları ya da Lisansüstü eğitim için gerekli alt yapıyı edinmiş bireyler olarak hazırlamak, (2) Sağlam ve yeterli bir matematik-bilgisayar bilimleri altyapısı ve kültürüyle yetiştirmek, soyut düşünebilme, sorgulama ve kritik yapabilme; takım çalışması anlayışı ve iletişim becerileri ile yetiştirmektir.


Hedefler:
Matematik-Bilgisayar Bölümü, öğrencilerin matematik ve bilgisayar bilgilerini kullanarak gerçek yaşam problemlerinin çözümünde yetkinlik kazanmalarını hedeflemektedir.
Bunun için bölüm ders programı, öğrencilere teorik ve uygulamalı matematik ve bilgisayar bilimleri alanlarında kullanışlı bilgiler kazandırmak anlayışı ile tasarlanmıştır. Ders programı, matematik ağırlıklı mezuniyet (MA) ve bilgisayar ağırlıklı mezuniyet (BA) için gerekli zorunlu ve seçimli derslerin dengeli bileşiminden oluşmaktadır.

 

 

Genel Bilgiler

Amaç, Kuruluş ve Onay

Matematik-Bilgisayar Bölümünün amacı Matematikçiler ve Bilgisayar Bilimleri alanında uzmanlar yetiştirmektir. 9 Temmuz, 1997 tarihinde ve 23050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4281 sayılı yasanın 46ncı ek maddesine göre kurulmuş olan Çağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine bağlıdır. Bölüm Yüksek Öğretim Genel Kurulu'nun 31 Mart 2008 tarihli onayı ile 2008-2009 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Gereken Nitelikler

Matematik-Bilgisayar Bölümünde okumak ve başarıyla mezun olmak isteyen bir öğrencinin sorgulama, analiz etme ve soyut düşünebilme niteliklerini taşıması gerekir.

Bölümün Genel Yapısı

Bölüm ders programında zorunlu temel derslerin yanında, matematik ve bilgisayar bilimleri alanlarını dengeli bir biçimde temsil eden fazla sayıda seçmeli ders bulunmaktadır. Programın bu esnek yapısı öğrencilere; ilgi alanlarına ve aldıkları seçmeli derslere göre matematik-ağırlıklı ve bilgisayar bilimleri-ağırlıklı yetişme ve mezun olma fırsatları sunmaktadır.

Diploma ve Ünvanlar

 

Bölümden mezun olan öğrencilere Matematik-Bilgisayar Bölümü Diploması verilir ve mezunlar "Matematik-Bilgisayar Uzmanı" ünvanına sahip olurlar.

Çalışma Alanları

Matematik-Bilgisayar Bölümü mezunları kamu ve özel sektöre ait akademik kurumlar veya eğitim-araştırma merkezlerinde uzman, araştırmacı ya da eğitim-öğretim elemanı olarak çalışabilme olanağına sahiptirler. Matematik ve bilgisayar bilimleriyle ilgili özel sektör ve kamu kurumları istihdam için uygulamalı matematik bilgisi ve temel bilgisayar altyapısı gelişkin yazılım ve donanım bilgisine sahip mezunlara ihtiyaç duymaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bölüme kayıt-kabul ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır. Diğer üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken ikinci yarıyılın sonunda Çağ Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümüne yatay geçiş yapabilirler ve kendilerine, eşdeğer içerikte ve başarılı olmak (en az DD ya da eşdeğeri harf notu almış olmak) koşuluyla aldıkları dersler için muafiyet tanınabilir. Yabancı öğrenciler için de benzer koşullar uygulanır.

Bkz: Öğrenci İşleri Müdürlüğü --> Kayıt Kabul Koşulları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

 

Bölüm programda yer alan derslerde, genel olarak bir ara sınavı ve bir de yarıyıl sonu sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütlerini görmek için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için, Genel Not Ortalaması (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olmalı ve başarısız dersi olmamalıdır.

Bkz: Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam Olanakları

 

Mezunlar, Çağ Üniversitesi veya diğer üniversitelerin ilgili Lisansüstü programlarına başvurabilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

İngilizce 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Fikri AKDENİZ 
fikriakdeniz@cag.edu.tr 

Tel: +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Fakülte Koordinatörü: Can Şakırgil cansakirgil@cag.edu.tr

Bölüm Koordinatörü: Arif Solmaz arifsolmaz@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811

 

 

 

 

Bölümden mezun olan bir öğrenci;

 

PÇ1. Analiz, lineer cebir, olasılık, istatistik, aktüerya, diferansiyel denklemler ve matematiğin diğer konularında kullanışlı bilgilerle, temel ve üst düzeyde bilgisayar bilgisi ve okuryazarlığına sahiptir;

PÇ2. Matematik ve bilgisayar bilimlerinde yaygın olarak kullanılan algoritmalar yardımıyla doğru ve hassas hesaplamalar yapabilir;

PÇ3. Matematik-bilgisayar bilimleri ve bunların uygulama alanlarıyla ilgili problemleri formüle eder, çözüm için gerekli koşulları belirler, sezgi, yaratıcılık ve modelleme becerilerini kullanarak çözümler üretir;

PÇ4. Matematiği ve bilgisayar bilimlerini gereği gibi öğrenmek ve öğretebilmek için bilim ve teknolojiyi temel bir araç olarak kullanır;

PÇ5. Farklı değişkenler ve fonksiyonlar arasındaki ilişkileri matematiksel dille ifade edebilir ve bu ilişkileri modelleyebilir;

PÇ6. Geometrik yapılar ve biçimlerle ve bunların temel özelliklerini fark ederek, çözümleyecek temel geometri bilgisini ve geometrik modelleme becerilerini sergileyebilir;

PÇ7. İyi düzenlenmiş ve belgelenmiş, basit, anlaşılır, etkili ve doğru bilgisayar programları tasarlayıp yazabilir;

PÇ8. Bilgisayar sistemlerinin donanımı ve yazılımı ile sayısal bilgisayar elektroniği konularında temel bilgi ve becerilerini uygulamaya geçirilebilir;

PÇ9. Problem tasarlama, çözüm için model geliştirme ve çözüm elde etmede, verileri, algoritmaları, ilgili teknik ve araçları kullanabilir;

PÇ10. Bilgisayar sistemlerinin temel prensiplerine, internet ve internet ağlarına web programlama ve web teknolojilerine hâkimdir;

PÇ11. Fiziksel ve mantıksal modelleme dâhil matematiksel, bilgisayar bilimleri veya disiplinler arası bir projeyi planlayıp, raporlayabilir; dinleyicilere sunabilir;

PÇ.12. Mesleki, etik, tarihsel ve yasal sorumluluk duygularıyla, fikirlerini, araştırma sonuçları ve bulgularını düzgün bir İngilizce ve/veya Türkçe ile başkalarına iletebilir, yayabilir.

 

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAT-125

Bilgisayar Programlama I

Zorunlu

3-0-3

7

MAT-141

Analiz I

Zorunlu

4-2-5

8

TUR-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

2

FLE-101

Birinci Yıl İngilizcesi I

Zorunlu

4-0-4

5

MAT-137

Soyut Matematik

Zorunlu

4-0-4

8

Toplam Kredi

18

30

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAT-118

Bilgisayar Programlama II

Zorunlu

3-0-3

7

MAT-142

Analiz II

Zorunlu

4-2-5

8

TUR-102

Turkçe II

Zorunlu

2-0-2

2

FLE-102

Birinci Yıl İngilizcesi II

Zorunlu

4-0-4

5

MAT-140

Analitik Geometri

Zorunlu

4-0-4

8

Toplam Kredi

18

30

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAT-213

Lineer Cebir I

Zorunlu

3-0-3

6

MAT-215

Diferansiyel Denklemler

Zorunlu

3-0-3

5

FLE-201

İkinci Yıl İngilizcesi I

Zorunlu

4-0-4

5

MAT-235

Bilişim Teknolojileri

Zorunlu

3-0-3

5

HIS-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

2

MAT-211

İleri Analiz I

Zorunlu

3-0-3

7

Toplam Kredi

18

30

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAT-214

Lineer Cebir II

Zorunlu

3-0-3

6

MAT-216

Olasılık ve İstatistik

Zorunlu

3-0-3

5

MAT-224

MATLAB Programlama

Zorunlu

3-0-3

5

HIS-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

2

FLE-202

İkinci Yıl İngilizcesi II

Zorunlu

4-0-4

5

MAT-212

İleri Analiz

Zorunlu

3-0-3

7

Toplam Kredi

18

30

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAT-365

Aktüerya Matematiği

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-393

Görsel Programlama

Zorunlu

3-0-3

7

AST-341

Astronomiye Giriş

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-313

Kompleks Analiz

Zorunlu

3-0-3

7

MAT-383

Sonlu Matematik

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

15

30

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAT-312

Kısmi Türevli Denklemler

Zorunlu

3-0-3

7

MAT-316

Ağ (Web) Programlama

Zorunlu

3-0-3

7

MAT-372

Mikroişlemciler

Zorunlu

3-0-3

5

MAT-306

LaTeX İle Matematik

Zorunlu

3-0-3

6

AST-342

Güneş Sistemi Astronomisi

Seçmeli

3-0-3

5

Toplam Kredi

15

30

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAT-415

Veri Yapıları

Zorunlu

3-0-3

5

MAT-421

Ağlar ve Ağ Güvenliği

Zorunlu

3-0-3

5

MAT-431

Bitirme Projesi I

Zorunlu

1-4-3

5

MAT-457

Yapay Zekaya Giriş

Seçmeli

3-0-3

5

AST-443

Gözlemsel Astronomi I

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-411

Gerçel Analiz

Zorunlu

3-0-3

5

Toplam Kredi

18

30

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAT-402

Seminer

Zorunlu

1-2-2

2

MAT-432

Bitirme Projesi II

Zorunlu

1-4-3

5

MAT-442

Uydularda Uzaktan Algılama

Seçmeli

3-0-3

3

MAT-458

Veri Yapıları Uygulamaları

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-482

Bilgisayar Grafikleri

Zorunlu

3-0-3

5

AST-444

Gözlemsel Astronomi II

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-486

Lineer Programlama

Zorunlu

3-0-3

5

Toplam Kredi

20

30

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAT-365

Aktüerya Matematiği

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-381

Staj

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-383

Sonlu Matematik

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-427

Topoloji

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-429

Kriptoloji

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-430

Uygulamalı Matematik

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-434

Grafik Kuramı

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-442

Uydularda Uzaktan Algılama

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-457

Yapay Zekaya Giriş

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-462

Fonsiyonel Analiz

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-481

Staj

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-369

İşletim Sistemleri

Seçmeli

2-2-5

5

MAT-433

Makine Öğrenmesine Giriş

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-458

Veri Yapıları Uygulamaları

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-471

Bilgisayar Ağları I

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-472

Bilgisayar Ağları II

Seçmeli

3-0-3

5

MAT-492

Sayısal Görüntü İşleme

Seçmeli

3-0-3

5

AST-341

Astronomiye Giriş

Seçmeli

2-2-3

5

AST-342

Güneş Sistemi Astronomisi

Seçmeli

3-0-3

5

AST-443

Gözlemsel Astronomi I

Seçmeli

2-2-3

5

AST-444

Gözlemsel Astronomi II

Seçmeli

2-2-3

5

Toplam Kredi

65

105

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAT-125

C/C++ Programlama: Yapısı ve etkinliği, tipler ve deklerasyonlar, ifadeler ve cümleler, fonksiyonlar ve dosyalar , program yapısı, sınıflar, işlemler, yapıcılar, vektörler, işlemlerde entegre gelişme, türetilmiş sınıflar, üretken vectörler, ‘polymorphic’ vektörler, sanal fonksiyonlar, akışlar.

MAT-141

Ön hazırlık, denklem ve eşitsizlik çözümleri, ikinci dereceden denklem çözümleri, tanım kümesi, fonksiyonlar, bileşke fonksiyon, parçalı fonksiyon, limit ve süreklilik, türev, zincir kuralı, ortalama değer teoremi, kapalı türev, transendantal fonksiyonlar (üstel, logaritmik, hiperbolik), uç değerler, kritik noktalar, konkavlık, Newton yöntemi, sabit nokta yinelemesi, doğrusal yaklaşım, integral, integral yöntemleri (yerine koyma, kısmi, basit kesirlere ayırma, ters yerine koyma), has olmayan integraller, dönel cisimlerin hacimleri, dilimleme ile hacim, yay uzunluğu ve yüzey alanı. Analitik geometrinin temel prensipleri, düzlemde kartezyen koordinatlar, düzlemde dönme ve öteleme, vektörler ve vektör cebiri, açılar, paralellik ve diklik.

TUR-101

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi. 

FLE-101

Bu dersin amacı, öğrencinin bütünsel bir şekilde İngilizce dinleme, konuşma ve akademik amaçlı not alma becerilerinin geliştirmektir. Dersler, açıklama, sınıf çalışması, tartışma ve grup çalışmaları biçiminde yapılır. Belli bir amaç için dinleme; bilgi ya da fikir verici olarak katılım sunumlar hazırlama ve belli konularda konuşma; yazılı ya da sözlü kaynaklardan notlar tutabilme yeteneklerini geliştirmek de bu dersin hedefleri arasındadır. 

MAT-137

Sembolik mantık, ispat yöntemleri, kümeler, fonksiyonlar ve bağıntılar, denklik bağıntıları, kısmi sıralı kümeler, fonksiyonlar kümesi, matematiksel tümevarım, örgüler, gruplar, latisler, sayı sistemleri, Fibonacci sayılar ve bölünebilirlik testleri. 

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAT-118

Üst düzey dillerle programlama gerekçesi ve esasları, PASCAL ile bilgisayar programlamaya giriş,Programlar, Program yapıları, söz-dizimi (syntax) diyagramları, tanıtıcılar, birimsellik ve hiyerarşi, hiyerarşisel tasarım, testetme hatadan arındırma, pascal programı yazma, programı derleme, ve yürütme, gerçel-sayı verisi ve I/O, hata yuvarlama, Write&Writeln ve Read&Readln ile parametre kullanımı, süreçler (procedures), işlevler(functions), ordinal veri çeşitleri, karar yapıları, iterasyonlu tekrar, tasarım ile iterasyon, özyinelemeli tekrar, diziler, kayıtlar, kümeler.

MAT-142

Diziler ve sonsuz seriler, pozitif seriler için yakınsaklık testleri, terimlerin yeniden düzenlenmesi, kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri, Taylor serilerinin uygulamaları, Binom teoremi ve Binom serileri, çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, kısmi türevler, zincir kuralı, doğrusal yaklaşım, gradient ve yönlü türev, uç değerler, mutlak uç değer, ikinci derece formlar, Lagrange çarpanları, çok katlı integraller, kutupsal koordinatlarda iki katlı integral, üç katlı integral, korunumlu alan, eğrisel integral, yol bağımsızlığı, bağlı ve basit bağlı tanım kümeleri, düzlemde Green teoremi. 3-boyutlu uzayda doğrular ve düzlemler, üç düzlemin kesişimi, eksenleri koordinat eksenlerine paralel olan konikler hakkında temel bilgiler, uzayda basit yüzeyler; silindirler, dönel yüzeyler, kuadratik yüzeyler, silindirik ve küresel koordinatlar.

TUR-102

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.

FLE-102

Dersin amacı akademik metinleri okuma ve yazma tekniğinin öğrencilere kazandırılmasıdır. Bu beceri, sınıf çalışmaları, grup çalışmaları, yazma ve tartışmalarla geliştirilir.Her hafta farklı bir konu ele alınır, her konu okuma alıştırmaları ile başlar, eleştirel okuma becerisini geliştirmeye yönelik alıştırmalarla devam eder.

MAT-140

Geometrik vektörler, uzaklık, düzlemler, silindirler, yüzeyler, uzay eğrileri, uzayda doğrular, silindirik ve küresel koordinatlar, matrisin karakteristik değerleri.

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAT-213

Matrisler ve doğrusal denklem sistemleri; vektör uzayları; alt uzaylar, alt uzayların toplamı ve direkt toplamı; doğrusal bağımlılık; tabanlar; boyut; bölüm uzayları; doğrusal dönüşümler; özdeğer ve özvektör problemleri.

MAT-215

Birinci mertebeden başlangıç değer problemlerinin varlık-teklik teoremi; birinci basamaktan denklemler (ayrılabilir, tam, doğrusal vs); yüksek basamaktan adi doğrusal türevli denklemler; sabit katsayılı denklemler; basamak indirgeme yöntemi, belirsiz katsayılar yöntemi, parametrelerin değişimi yöntemi; Cauchy-Euler denklemleri. Kuvvet serileri ile çözümler; Laplace dönüşümü, konvolüsyon integrali; Laplace dönüşümü kullanarak başlangıç değer problemlerinin çözümü, basit yoketme ve Laplace dönüşümü yardımı ile doğrusal türevli denklem sistemlerinin çözümü.

FLE-201

Ders içeriği matematik ve bilgisayar alanları ile ilgili sözlük kelimelerini ve yapıları kapsamaktır. Öğrencileri matematik ve bilgisayar alanında kullanılan dil ile tanıştırmak ve bu konuları ilgilendiren makale veya yazıları okuyabilme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

MAT-235

Ders, öğrencilerin bilgisayar kullanma becerilerini geliştirir. Ayrıca, öğrencilerin bilgisayar algoritmaları oluşturmalarını ve basit bilgisayar programları yazmalarını sağlar. Bu dersin amacı bilişim teknolojilerine genel bir bakış ortaya koymaktır. Temel bilgisayar bilimleri terminolojisini verir, algoritmayı ve algoritma tasarımını inceler, ve programlama dilleri konusunu kapsar.

HIS-201

Osmanlılar, Osmanlı Devletinin, kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Osmanlı’nın “Anayasal Dönemi (I. Meşrutiyet)”, Aydınlanma Döneminde  Aydın Hareketleri,  Yeniden düzenlenme ve Yeniden Yapılanma Kararları, Birinci Dünya Savaşının Nedenleri, Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası,Türk Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bağımsız bir cumhuriyet olarak Türkiye’nin oluşumu anlatılmaktadır.

MAT-211

Rn’nin topolojisi; açık ve kapalı kümeler, yığılma noktaları, bir kümenin kapanışı ve sınırı, Rn‘de diziler ve seriler; tıkız ve bağlantılı kümeler, Heine-Borel ve Bolzano-Weierstrass teoremleri, bağlantılı ve yol-bağlantılı kümeler, tıkızlık, sürekli dönüşümler, sürekli dönüşüm işlemleri, tıkız kümeler üzerinde sürekli dönüşümlerin sınırlılığı, ara değer teoremi, düzgün süreklilik, düzgün yakınsaklık; noktasal ve düzgün yakınsaklık, Weierstrass M-testi, serilerin integralleri ve türevleri.

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAT-214

Çekirdek, değer kümesi, eşyapı dönüşümü; doğrusal dönüşümlerin uzayları; Hom(v,w), V*, V**, transpose; doğrusal dönüşümlerin matrislerle temsili, benzerlik. Ders lineer dönüşümler konusuna odaklanmaktadır. Bu bağlamda matrisler ve dönüşümler, bir dönüşümün Kernel’i, lineer operatörler, iç çarpım uzayları, matrislerde köşegenleme, öz değer, öz vektör ve ilgili problemler ders materyalini oluşturmaktadır.

MAT-216

Rasgele olay, rasgele olayın nispi frekansı. Bir olayın olasılığı, olasılık teorisinin konusu, olasılıkların toplanması, bağımsız olayların olasılıklarının çarpılması. Bağımlı olaylar, koşullu olasılık, tam olasılık, olasılık hipotezi, bayes formülü. Kesikli rasgele değişken, kesikli rasgele değişkenlerin dağılım kuralları. Tekrarlanan deneylerdeki nispi frekans ve nispi frekansın olasılığı. Kesikli rasgele değişkenin matematiksel beklentisi, varyans, standart sapma, momentler. Rasgele değişkenin fonksiyonu, sürekli rasgele değişken ve olasılık yoğunluk fonksiyonları. Matematiksel istatistiğin problemleri, istatistiksel veriler, istatistiksel seriler, histogram. Ölçülebilen büyüklüklerin uygun değerlerinin bulunması. Dağılım kurallarının parametrelerinin bulunması, Lyapunov ve Laplace teoremleri.

MAT-224

MATLAB ortamı programlama, numerik çözümler için algoritma kodlama, sembolik aracı, grafik çizimi, vektör ve matris çözme, akış diyagramı programlama, yazılım karmaşıklık analizi, temel G/Ç işlemleri.

HIS-202

Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri.

1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu), 1938 (Atatürk’ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler; Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır.

FLE-202

Derste okuma(özarama,tarama,eşleştirme gibi çeşitli okuma stratejilerini geliştirme), konuşma (rol yapma,tartışma,bilgi boşluğu,sorun çözme), dinleme(konuşma, görüşme),yazma(nesneleri ve grafikleri betimleme, metin özetleme,artılar ve eksileriyle denme yazma,tahminde bulunma,çevrimiçi forumlara posta yollama,email,faks,mektup vb. yazma) becerilerine odaklanılır

MAT-212

Riemann integrali ve integral özellikleri, calculus’ün temel teoremi ve integraller için eşitsizlikler, integraller ve uygulamaları için eşitsizlikler, Taylor polinomları ve teoremi, üslü serilerin yakınsaması, fonksiyonların asimtotik davranışı, türevlenebilir fonksiyonlar, sayısal tahmin analizleri Pi sayısı için.

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAT-365

Faiz hesapları ve nakit para akışları, Mortalite, Hayat tabloları, hayat anuiteleri, hayat sigortaları, pirimler

MAT-393

Bu ders HTML ve Java Script kullanarak web sayfası tasarımına yönelir. Bu bağlamda temel HTML etiketleri, HTML biçimlendirme, HTML formları ve çerçeveleri, HTML ve Java script etkileşimi, Java script yazım dizimi, ele alınacak temel konulardır.

AST-341

Dersin amacı temel astronomi ve uzay bilimleri bilgileri ile öğrenciyi tanıştırmak ve bu disiplinlerin yaşamımızdaki yerlerini fark etmelerini sağlamaktır. Evren ve uzay hakkındaki bilgilerimiz, küresel ısınma, ozon deliği, uzay keşiflerinin amaçları ve yaşamlarımızdaki yeri, aya yolculuk ve gezegenlerin uzay araçları ile yapılan keşifleri ve Mars ve diğer gezegen ve yıldızlarda yaşamın aranması gibi çalışmalarla giderek genişlemektedir. Bu konularda yeterli ve doğru bilgi edinmenin önemi gösterilecektir.

MAT-313

Birinci mertebeden türevli denklemler, doğrusal, yarı doğrusal ve doğrusal olmayan, doğrusal kısmi ikinci mertebe denklemlerin sınıflandırılması, kanonik formlar, dalga denklemi için Cauchy problemi, Laplace ve ısı denklemleri.

MAT-383

Kısmi diferansiyel denklemlere giriş niteliğinde bir derstir.Birinci ve ikinci dereceden kısmi diferansiyel denklemlerin analitik çözüm yöntemleri incelenecektir. Dalga denklemi, difüzyon denklemi ve Laplace denklemleri incelenecektir.

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAT-312

Karmal (complex) sayılarla ilgili temel tanımlar, seriler; seriler üzerinde işlemler; kalıntılar, kutuplar, m’inci dereceden sıfır ve kutuplar, esas tekillik, has olmayan integraller, dal kesimleri, ters Laplace dönüşümü, elementer fonksiyonlarla görüntüleme, doğrusal kesirli dönüşümler, üstel ve logaritmik dönüşümler, konform tasvir.

MAT-316

Java ile WEB programlamaya giriş. Web uygulamasının bileşenlei. Durağan web sayfaları nasıl çalışır. Dinamik web sayfalarının çalışması. JavaServer sayfalarına giriş. Applets, Servlets. Bir web uygulamesında servlets ve JSPs nasıl birleştirilir. JPs ve servlets i geliştirmek için üç platform. Araçlar servlets ve JSPs yazmak ve uygulamaya koymak için. Tomcat.

MAT-372

Önermeler mantığı: Önermeler mantığında formüllerin yorumları, normal formlar. Birinci-basamak mantık: Birinci-basamak mantıkta formüllerin yorumları, önekli normal formlar. Skolem standart formlar, bir basit önermeler kümesinin Herbrand evreni, anlamsal ağaçlar, Herbrand teoremi. Önermeler mantığı için çözümleme ilkesi ve birinci-basamak mantık için çözümleme ilkesi.

MAT-306

Bilgisayarlarla matematik yazmak. Metin düzenleyicilerin eksiklikleri. TeX ve LaTeX sistemleri. Komutlar, ortamlar, Türkçe karakterler. Zorunlu satırlar,matematik formülleri yazmak.Farklı matematik ortamlari.Grafik eklemek, Nesnelere referans vermek. Komut tanımlamak. Sayfa parametrelerini ayarlamak. İçindekiler ve Tablosu ve İndeks hazırlamak.

AST-342

Güneş sistemi üyeleri, gezegenler, cüce gezegenler, kometler, asteroidler, gezegenlerin karşılaştırmalı incelenmesi, iç gezegenler ve Ay’ın yapısı, dış gezegenler, gezegenlere yapılan insansız uzay araçları ve elde edilen bilgiler, yaşam için ümit vadeden gezegen ve gök cisimleri, Samanyolu içindeki diğer gezegen sistemleri ve bunlarda ileri medeniyetlere rastlama olasılıkları.

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAT-415

Veri yapılarına giriş, bir problemin planlanması ve analizi, diziler, yığıtlar, kuyruklar, bağlantılı (linked) listeler, ağaçlar, sıralama teknikleri, uygulamalar.

MAT-421

Ağların yapısı ve dağılımı, ağ iletişim kuralları, network iletişim kurallarının yapısı, Uygulama katmanı fonksiyonları ve protokolleri, Ağ topolojileri, OSI Transfer Katmanı, OSI Network Katmanı, TCP/IP, Network Adresleme, IPv4, Ethernet Teknolojileri, Network Dizayn ve Planlama, Network Tabanlı Sunucu Yapılanlamaları, Basit Akışlar, Süreklilik Kuralı, Ağların İşlemlenmesi, İletişim Ağları, Gelişen Ağlar ve www (world-wide-web).

MAT-431

Matematik, bilgisayar ve ilgili temel bilimlerde teorik / uygulamalı bir proje çalışmasının oluşturulması ve gerçekleştirilmesinde temel adımlar. Projenin hazırlanması ve sunum hazırlıkları (dersin devamında tanıtım ve sonuçları içeren bir sunum yapılacaktır).

MAT-457

Bu ders yapay zeka için tanıtıcı bir tarama niteliğindedir. Ders yapay zekanın tarihi, teorileri ve hesap metodlarını içerir. Temel içerik düşünmek için bilginin gösterimi ve hesaplama yöntemleridir.

AST-443

Ders konuları arasında, küçük teleskoplarla gerçekleştirilebilecek gözlemler ve ilgili  temel kavramlar yanında, ilginç gözlem hedeflerinin, bu arada, Güneş, Ay, gezegenler ve nova, süpernova, gama ışın patlaması gibi kısa-zaman  astronomisi açısından da önemli olayları, gözlemsel perspektiften ele alıp incelemek te vardır.

MAT-411

Küme kuramına baslangıç. gerçel (real) sayı sistemi, en küçük üst sınır aksiyomunun sonuçları , mutlak değer ve aralıklar, gerçel sayıların dizileri, Bolzano-Weierstrass teoremi, üst limit ve alt limit. Metrikuzaylar, metrikuzaylarda açık ve kapalı kümeler, bir metrik uzayda diziler, fonksiyonların sürekliliği, tamlık, bir metrik uzayda kompaktlık, süreklilik ve kompaktlık, bağlantılılık, Büzülme dönüşüm teoremi, Arzela-Ascoli teoremi.

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAT-402

Matematik ve bilgisayar bilimlerinde güncel konularda öğrenciler ve/veya misafir araştırıcılarca yapılacak seminer hazırlık ve sunumları.

MAT-432

Dersin çatısı, öğrenciler tarafından projeler hazırlama, sunma ve raporlama yöntem ve teknikleri üzerine kuruludur. Mat417’de elde edilen deneyimin üzerine inşa edilecektir.

MAT-442

Uzaktan algılamada proje belirleme ve uygulama, uygulanmış proje örnekleri, belediye, orman, tarım ve şehircilik uygulamaları, ileri konular. Ders, yeryüzünü uzaydan gözleme anlamına gelen uzaktan algılama biliminin temellerini ve onun kısa tarihçesini gözden geçirdikten sonra, yazılım geliştirme ve küresel, ulusal ve yerel  ölçekli uygulamalarda kullanılan  matematiksel yöntemleri incelemek ve ulaşılan sonuçları tartışmak amacındadır.

MAT-458

Bu ders, veri yapılarının tasarımı ve uygulamasına odaklanmış olup MAT415 dersinde tanıtılan kavramlar üzerine kurulmuştur. Bu derste, C# programlama dili kullanılacaktır. Derse ilişkin çalışma, ödevleri ve programlama görevlerini içerecektir.

MAT-482

Bu derste odaklanma yüzey tanımlama, ışıklandırmayı hesaplama ve tonlama etkileri gibi teknikleri kullanarak gerçekçi görüntüler elde etmeye yönelik bilgisayar grafikleridir. Öğrenciler 3 boyulu nesneleri meydana çıkarmak üzere basit düz tonlamadan karmaşık ışın tonlamaya kadar içeriğe sahip programlar yazacaktır. Kullanıcı arayüzü tasarımı ve X-Pencere arayüzü tanıtılacaktır. Tüm uygulamalar OpenGL grafik kütüphanesi ile C dili ortamında yapılacaktır.

AST-444

Ders malzemesi, daha ileri ve sofistike gözlem tekniklerini öğrenmek ve bunlar üzerinde pratik yapmak ağrılıklıdır. Rutinden daha seyrek veya özel teknikler gerektiren gözlemler üzerinde tekrar durulmaktadır. Benzeri amaçlar taşıyan gözlemciler arasındaki ağlar üzerinde de durulacaktır.

MAT-486

Doğrusal Programlamanın standart formu, Uç noktalar ve temel çözümler, Temel Simpleks algoritması, Doğrusal programlama için iç nokta stratejileri, Dual formülasyon, Birincil ve dual arasındaki ilişki, Doğrusal programlama tabanlı dallan ve sınırlan algoritması, ve Yuvarlama

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAT-365

Faiz hesapları ve nakit para akışları, Mortalite, Hayat tabloları, hayat anuiteleri, hayat sigortaları, pirimler

MAT-381

Staj çalışması öğrencilerin altı hafta süresince (otuz iş günü) herhangi bir işyerinde (özel ya da kamu kurumu) iş başında eğitim görmesidir.

MAT-383

Kısmi diferansiyel denklemlere giriş niteliğinde bir derstir.Birinci ve ikinci dereceden kısmi diferansiyel denklemlerin analitik çözüm yöntemleri incelenecektir. Dalga denklemi, difüzyon denklemi ve Laplace denklemleri incelenecektir.

MAT-427

Topolojik uzaylar; tanımlar, bazlar ve altbazlar; sürekli kapalı ve açık fonksiyonlar; homoemorfizmler; sayılabilme aksiyomları; ayırma aksiyomları; kompaktlık; çarpım ve bölüm topolojileri; bağlantılılık; metrik ve normlu uzaylar; fonksiyon uzayları; Ascoli teoremi; kompakt açık uzaylar.

MAT-429

Bu ders haberleşmede kullanılan şifreleme yöntemleri ve bu yöntemlerin matematik alt yapısını öğretmeyi amaçlamaktadır. Ders, değişik yöntemlere ilişkin kripto analizin nasıl yapılacağı, bilgi güvenliği ve digital imza konularını da içerir.

MAT-430

Sonlu matematik, sistem lineer denklemleri, lineer eşitsizlikler ve lineer programlama, olasılık ve markov zincirleri, optimizasyon.

MAT-434

Bu dersin çalışma konusu sonlu grafiklerdir. Derste sunulan kavramlar, matematikteki ve bilgisayar bilimlerindeki birçok problemin çözümünde uygulanabilir niteliktedir.

MAT-442

Uzaktan algılamada proje belirleme ve uygulama, uygulanmış proje örnekleri, belediye, orman, tarım ve şehircilik uygulamaları, ileri konular. Ders, yeryüzünü uzaydan gözleme anlamına gelen uzaktan algılama biliminin temellerini ve onun kısa tarihçesini gözden geçirdikten sonra, yazılım geliştirme ve küresel, ulusal ve yerel  ölçekli uygulamalarda kullanılan  matematiksel yöntemleri incelemek ve ulaşılan sonuçları tartışmak amacındadır.

MAT-457

Bu ders yapay zeka için tanıtıcı bir tarama niteliğindedir. Ders yapay zekanın tarihi, teorileri ve hesap metodlarını içerir. Temel içerik düşünmek için bilginin gösterimi ve hesaplama yöntemleridir.

MAT-462

Metrik uzaylar, Metrik uzaylarda tamlık, Normlu uzaylar, Sonlu boyutlu Normlu uzaylar, Sınırlı Lineer operatorler, Lineer Fonksiyonel, Eşlenik uzay, İç çarpım ve Hilbert uzayları , Riesz Temsil Teoremi, Hilbert Adjoint Operator; Self-Adjoint, Unitary ve Normal Operatorler; Hahn-Banach Teoremi, Düzgün sınırlılık ilkesi.

MAT-481

Staj çalışması öğrencilerin altı hafta süresince (otuz iş günü) herhangi bir işyerinde (özel ya da kamu kurumu) iş başında eğitim görmesidir.

MAT-369

Bu ders, İşletim sistemleri, çeşitleri, karakteristikleri, işletim sistemlerinin tarihsel gelişimi, Linux ve Windows işletim sistemlerinin yapıları, Linux sistem çağrıları, Windows API çağrıları, prosesler, durumlar, Linux ve Windows proses uygulamaları, iplikler, çok iplikli programlama, Linux ve Windows iplik uygulamaları, iş sıralama, prosesler ve iplikler arası haberleşme, eşzamanlı prosesler, karşılıklı dışlama, senkronlama, semaforlar, klasik problemler, Linux ve Windows ortamında semafor tabanlı çözümleme ile paylaşım uygulamaları, ölümcül kilitlenmeyi önleme, bellek yönetimi, zahiri bellek, sayfalama ve segmanlama, bağlanma, yüklenme, paylaşılan nesne ve DLL, dosya ve dizin yönetim sistemi, Linux ve Windows uygulamaları konularını içermektedir.

MAT-433

Veri madenciliği ve makina öğrenmesi, basit örnekler, hedefler ve özellikler, karar tabloları, karar ağaçları, sınıflama kuralları, istatistiksel modelleme, ‘böl ve keşfet’, doğrusal modeler, eğitim ve test; performans analizi, çapraz doğrulama, makine öğrenmesi yöntemleri; karar ağaşları, çok-düzeyli kavrayıcı, Bayes ağları, Weka makina öğrenmesi programı.

MAT-458

Bu ders, veri yapılarının tasarımı ve uygulamasına odaklanmış olup MAT415 dersinde tanıtılan kavramlar üzerine kurulmuştur. Bu derste, C# programlama dili kullanılacaktır. Derse ilişkin çalışma, ödevleri ve programlama görevlerini içerecektir.

MAT-471

Bu ders bilgisayar ağlarının genel ilkeleri, kavramları ve bunlar üzerine kurulu hizmetleri çalışmaktır. Konular düşük seviye ağ teknolojilerini (Ethernet Jeton halkası ve kablosuz) paket anahtarlama yönlendirme teknolojileri, istemci-sunucu model ve internet protokolleri (TCP ve UDP) içermektedir. Ek olarak DNS gibi bazı ağ hizmetlerini tartışacağız.

MAT-472

Konular ağ katmanı, IPV4, IPV6, yönlendirme algoritmaları, hata tespit ve düzeltme teknikleri ve kablosuz iletişimin temellerini kapsamaktadır.

MAT-492

Bu ders Matlab programlama ve görüntü işleme tasarımı ve gelişimi üzerine odaklanacaktır. Çeşitli görüntü işleme görevlerinin kavranabilir bir teorisini sağlar ve bu görevlerin simüle edilmesi için pratik deneyim sağlar. Bu dersin tamamlanmasında öğrenciler geniş simülasyon ödevleri boyunca aşağıdaki konular hakkında pratik deneyimi kazanmış olacaklardır.

AST-341

Dersin amacı temel astronomi ve uzay bilimleri bilgileri ile öğrenciyi tanıştırmak ve bu disiplinlerin yaşamımızdaki yerlerini fark etmelerini sağlamaktır. Evren ve uzay hakkındaki bilgilerimiz, küresel ısınma, ozon deliği, uzay keşiflerinin amaçları ve yaşamlarımızdaki yeri, aya yolculuk ve gezegenlerin uzay araçları ile yapılan keşifleri ve Mars ve diğer gezegen ve yıldızlarda yaşamın aranması gibi çalışmalarla giderek genişlemektedir. Bu konularda yeterli ve doğru bilgi edinmenin önemi gösterilecektir.

AST-342

Güneş sistemi üyeleri, gezegenler, cüce gezegenler, kometler, asteroidler, gezegenlerin karşılaştırmalı incelenmesi, iç gezegenler ve Ay’ın yapısı, dış gezegenler, gezegenlere yapılan insansız uzay araçları ve elde edilen bilgiler, yaşam için ümit vadeden gezegen ve gök cisimleri, Samanyolu içindeki diğer gezegen sistemleri ve bunlarda ileri medeniyetlere rastlama olasılıkları.

AST-443

Ders konuları arasında, küçük teleskoplarla gerçekleştirilebilecek gözlemler ve ilgili  temel kavramlar yanında, ilginç gözlem hedeflerinin, bu arada, Güneş, Ay, gezegenler ve nova, süpernova, gama ışın patlaması gibi kısa-zaman  astronomisi açısından da önemli olayları, gözlemsel perspektiften ele alıp incelemek te vardır.

AST-444

Ders malzemesi, daha ileri ve sofistike gözlem tekniklerini öğrenmek ve bunlar üzerinde pratik yapmak ağrılıklıdır. Rutinden daha seyrek veya özel teknikler gerektiren gözlemler üzerinde tekrar durulmaktadır. Benzeri amaçlar taşıyan gözlemciler arasındaki ağlar üzerinde de durulacaktır.

 

MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE PROGRAM

The Matrix for Courses & Program Learning Outcomes

  

Code

Course Title

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

1. Year, First Semester

MAT 125

Computer Programming I

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

 

 

MAT 131

Calculus I

X

 

X

  

X

X

 

 

  

 

 

X

MAT 133

Abstract Mathematics  

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

TUR 101

Turkish I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FLE 101

Freshman English I

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

 

1. Year, Second Semester

MAT 118

Computer Programming II 

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

 

 

MAT 132

Calculus II

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

X

MAT 140

Analytic Geometry

X

 X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

TUR 102

Turkish II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FLE 102

Freshman English II

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 2. Year, Third Semester

MAT 211

Advanced Calculus I

X

X

X

 X

X

 

 

 

 

 

 

 

MAT 213

Linear Algebra I 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MAT 215

Differential Equations

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

MAT 235

Information Technologies

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

HIS 201

Ataturk's Principles I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FLE 201

Sophomore  English I

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 2. Year, Fourth Semester

MAT 212

Advanced Calculus II

X

 

X

X

X 

 

 

 

 

 

 

 

MAT 214

Linear Algebra II

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MAT 216

Probability and Statistics

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MAT 224

MATLAB Programming

 

 

 

 

X

 

X

   

 

 

 

HIS 202

Ataturk's Principles II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FLE 202

Sophomore English II

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

 

3. Year, Fifth Semester

MAT 313

Complex Analysis

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

MAT 365

Actuarial Mathematics (T. Elective)

 X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

MAT 367

Numerical Analysis

X

 

X

X

 X

 

 

 

X

 

 

 

MAT 393

Visual Programming

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

Elective  Course (NT. Elective)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Year, Sixth Semester

MAT 302

Mathematical Modelling

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

MAT 312

Partial Differential Equations

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

MAT 316

Web Programming

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

MAT 322

Microprocessors (T. Elective)

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Elective  Course (NT. Elective)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Year, Seventh Semester

MAT 411

Real Analysis

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

MAT 415

Data  Structures

 

 

X

X

 

 

 X

 

 X

 

 

 

MAT 421

Networks and Their  Security

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

MAT 431

Graduation Project I

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

MAT 457

Intro. To Art. Intelligence (T.Elective)

 

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Elective  Course (NT. Elective)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Year, Eigth Semester

MAT 402

Seminar

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

MAT 432

Graduation Project II

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

MAT 442

Sat. Remote Sensing (T. Elective)

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

MAT 458

App. of Data Structures (T. Elective)

 

 

X

X

 

 

X

 

X 

 

 

 

MAT 482

Computer Graphics

 

 

 

X

 

 

X

X

X

 

 

 

MAT 488

Operational Math. (T. Elective)

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Elective  Course (NT. Elective)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of courses related with program competency: 45

  20

12

23

21

22

6

13

6

10

2

6

10 

Percentage of courses related with program competency

%44

%26

% 51

%46

%48

%13

%24

%13

%22

%0,4 

%13

%22

 

Elective Courses for Mathematics Track (MT)

 

Code

Course Title

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

MAT 365

Actuarial Mathematics

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

MAT 381

Field Experience (30 Working Days)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT 383

Discrete Mathematics

X

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

MAT 392

Operational Research

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

MAT 422

Probability Theory

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

MAT 427

Topology

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MAT 429

Crypthology

X

 

X

 

X 

X

 

 

 

 

 

 

MAT 430

Applied Mathematics

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT 432

Differential Geometry

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MAT 434

Graph Theory

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

MAT 442

Introduction to Remote Sensing

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

MAT 457

Intro. to Artificial Intelligence

 

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

MAT 462

Functional Analysis

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

MAT 481

Field Experience (30 Working Days)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT 487

Geometry

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 Elective Courses for Computer Science Track (CST)

 

Code

Course Title

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

MAT 369

Operating Systems

 

 

 

X

 

 

X

X

X

 

 

 

MAT 381

Field Experience (30 Working Days)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT 429

Crypthology

X

 

X

 

X 

X

 

 

 

 

 

 

MAT 433

Intr. to Machine Learning

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 X

 

 

MAT 434

Graph Theory

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

MAT 442

Introduction to Remote Sensing

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

MAT 457

Intro. to Artificial Intelligence

 

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

MAT 458

Applications of Data Structures

 

 

X

X

 

 

X 

 

X 

 

 

 

MAT 471

Computer Networks I

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

MAT 472

Computer Networks II

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

MAT 481

Field Experience (30 Working Days)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT 492

Digital Image Processing

 

 

X

 

 

 

 X

 

X

 

 

 

Non-Technical Elective Courses for Both Tracks

 

Code

Course Title

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

AST 340

Life in the Universe

X

 

X

 X

 

 

 

 

 

 

 

X

AST 341

Introduction to Astronomy

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AST 342

Solar System Astronomy

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AST 443

Observational Astronomy I

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AST 444

Observational Astronomy II

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

MAT 343

History of Science

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

MAT 443

History of Mathematics

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Second Foreign Language I (GR,FR,SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Second Foreign Language II (GR,FR,SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Second Foreign Language III (GR,FR,SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Second Foreign Language IV (GR,FR,SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 


MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE PROGRAM

The Matrix for Courses & Program Learning Outcomes

 (Scoring)

Code

Course Title

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

1. Year, First Semester

MAT 125

Computer Programming I

 

 

5

4

 

 

5

5

4

 

 

 

MAT 131

Calculus I

4

 

5

 

4

5

 

 

 

 

 

3

MAT 133

Abstract Mathematics I

5

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

TUR 101

Turkish I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

FLE 101

Freshman English I

 

 

 

4

3

 

 

 

 

 

3

 

1. Year, Second Semester

MAT 118

Computer Programming II 

 

 

5

4

 

 

5

5

4

 

 

 

MAT 132

Calculus II

4

 

5

 

4

5

 

 

 

 

 

3

MAT 140

Analytic Geometry

3

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

3

TUR 102

Turkish II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

FLE 102

Freshman English II

 

 

 

4

3

 

 

 

 

 

3

 

 2. Year, Third Semester

MAT 211

Advanced Calculus I

4

4

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

MAT 213

Linear Algebra I 

4

 

4

 

5

5

 

 

 

 

 

 

MAT 215

Differential Equations

4

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

MAT 235

Information Technologies

 

 

 

 

 

 

5

4

5

5

 

 

HIS 201

Ataturk's Principles I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

FLE 201

Sophomore  English I

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

4

 

 2. Year, Fourth Semester

MAT 212

Advanced Calculus II

4

 

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

MAT 214

Linear Algebra II

5

4

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

MAT 216

Probability and Statistics

4

 

4

 

4

4

 

 

 

 

 

 

MAT 224

MATLAB Programming

 

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

HIS 202

Ataturk's Principles II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

FLE 202

Sophomore English II

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

4

 

3. Year, Fifth Semester

MAT 313

Complex Analysis

4

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

MAT 365

Actuarial Mathematics (T. Elective)

 

 

3

 

 

 

2

2

 

5

 

 

MAT 367

Numerical Analysis

4

 

4

5

5

 

 

 

5

 

 

 

MAT 393

Visual Programming

 

 

 

 

 

 

5

 

3

 

 

 

 

Elective  Course (NT. Elective)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Year, Sixth Semester

MAT 302

Mathematical Modelling

4

 

5

 

5

 

 

 

5

 

 

 

MAT 312

Partial Differential Equations

4

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

MAT 316

WEB Programming II

2

 

 

 

 

5

4

 

 

 

 

 

MAT 322

Microprocessors (T. Elective)

 

 

 

4

 

 

5

4

 

 

 

 

 

Elective  Course (NT. Elective)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Year, Seventh Semester

MAT 411

Real Analysis

4

4

5

 

 

 

4

 

5

 

 

 

MAT 415

Data  Structures

 

 

5

5

 

 

5

 

5

 

 

 

MAT 421

Networks and Their  Security

 

 

5

 

 

 

 

4

 

5

 

 

MAT 431

Graduation Project I

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

5

 MAT 457

Int. to Art. Intelligence (T. Elective)

 

4

5

 

4

 

 

 

 

 

 

Elective  Course (NT. Elective)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Year, Eigth Semester

MAT 402

Seminar

3

 

 3

4

 

 

 

 

 

 

 

3

MAT 432

Graduation Project II

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

5

MAT 442

Sat. Remote Sensing (T. Elective)

4

 

5

4

 

 

 

 

 

 

 

5

MAT 458

App. Of Data Structures (T. Elective)

 

 

5

4

 

 

5

 

4

 

 

 

MAT 482

Computer Graphics

 

 

 

4

 

 

3

4

4

 

 

 

MAT 488

Operational Mathematics (T. Elective)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elective  Course (NT. Elec)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program competence weight

70

32

101

87

85

28

56

28

44

15

24

47

Educational Level 0 (none) and 5 (highest) are expressed in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elective Courses for Mathematics Track (MT)

 Code

Course Title

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

MAT 365

Actuarial Mathematics

5

 

 

 

4

 

5

 

4

 

 

 

MAT 381

Field Exp. (30 Working Days)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT 383

Discrete Mathematics

4

5

4

 

5

 

5

 

 

 

 

 

MAT 392

Operational Research

4

5

4

3

4

4

 

 

 

 

 

 

MAT 422

Probability Theory

5

5

5

4

 

 

5

 

5

 

 

 

MAT 427

Topology

3

 

4

 

3

4

 

 

 

 

 

 

MAT 429

Crypthology

4

 

4

 

3

5

 

 

 

 

 

 

MAT 430

Applied Mathematics

5

4

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT 432

Differential Geometry

3

 

3

 

3

5

 

 

 

 

 

 

MAT 434

Graph Theory

 

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

MAT 442

Introduction to Remote Sensing

3

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

3

MAT 457

Intro. to Artificial Intelligence

 

3

4

4

4

 

3

 

 

 

 

 

MAT 462

Functional Analysis

4

4

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

MAT 481

Field Exp. (30 Working Days)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT 487

Geometry

4

4

5

 

 

 

4

 

3

 

 

 

 

MATEMATİK BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ PROGRAMI
TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ Matematik ve Bilgisayar
Temel Alanı Yeterlilikleri

Matematik Bilgisayar Bölümü
Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Matematiği ve bilgisayar bilimlerini gereği gibi öğrenmek ve öğretebilmek için bilim ve teknolojiyi temel bir araç olarak kullanır.

BECERİLER

Bilişsel & Uygulamalı

1. Tanımlanan matematik, bilişim ve/veya bilgisayar
bilimleri problemlerini ve modellerini kurgular ve temel çözüm önerilerini uygular.

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 


3. Matematik-bilgisayar bilimleri ve bunların uygulama alanlarıyla ilgili problemleri formüle eder, çözüm için gerekli koşulları belirler, sezgi, yaratıcılık ve modelleme becerilerini kullanarak çözümler üretir;

7. İyi düzenlenmiş ve belgelenmiş, basit, anlaşılır, etkili ve doğru bilgisayar programları tasarlayıp yazabilir

8. Bilgisayar
sistemlerinin donanımı
ve yazılımı ile sayısal bilgisayar elektroniği konularında temel bilgi ve becerilerini uygulamaya geçirilebilir

2. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur. Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini geliştirir.

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

5. Farklı değişkenler ve fonksiyonlar arasındaki ilişkileri matematiksel dille ifade edebilir ve bu ilişkileri modelleyebilir;

3. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

11. Fiziksel ve mantıksal modelleme dâhil matematiksel, bilgisayar bilimleri veya disiplinler arası bir projeyi planlayıp, raporlayabilir; dinleyicilere sunabilir;

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Matematik-bilgisayar bilimleri ve bunların uygulama alanlarıyla ilgili problemleri formüle eder, çözüm için gerekli koşulları belirler, sezgi, yaratıcılık ve modelleme becerilerini kullanarak çözümler üretir;

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil

Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

8. Bilgisayar sistemlerinin donanımı ve yazılımı ile sayısal bilgisayar elektroniği konularında temel bilgi ve becerilerini uygulamaya geçirilebilir;


9. Problem tasarlama, çözüm için model geliştirme ve çözüm elde etmede, verileri, algoritmaları, ilgili teknik ve araçları kullanabilir;


10. Bilgisayar sistemlerinin temel prensiplerine, internet ve internet ağlarına web programlama ve web teknolojilerine hâkimdir;

2. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

12. Mesleki, etik,
tarihsel ve yasal sorumluluk duygularıyla, fikirlerini, araştırma sonuçları ve bulgularını düzgün bir İngilizce ve/veya Türkçe ile başkalarına iletebilir, yayabilir.

3.Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

4. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Matematik-bilgisayar bilimleri ve bunların uygulama alanlarıyla ilgili problemleri formüle eder, çözüm için gerekli koşulları belirler, sezgi, yaratıcılık ve modelleme becerilerini kullanarak çözümler üretir;


4. Matematiği ve bilgisayar bilimlerini gereği gibi öğrenmek ve öğretebilmek için bilim ve teknolojiyi temel bir araç olarak kullanır;

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması,yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

11. Fiziksel ve mantıksal modelleme dâhil matematiksel, bilgisayar bilimleri veya disiplinler arası bir projeyi planlayıp, raporlayabilir; dinleyicilere sunabilir;

2. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

12. Mesleki, etik, tarihsel ve yasal sorumluluk duygularıyla, fikirlerini, araştırma sonuçları ve bulgularını düzgün bir İngilizce ve/veya Türkçe ile başkalarına iletebilir, yayabilir.

3. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

7. İyi düzenlenmiş ve belgelenmiş, basit, anlaşılır, etkili ve doğru bilgisayar programları tasarlayıp yazabilir;

 

Temel Mesleki Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAT-213

Lineer Cebir I

Zorunlu

3-0-3

06

MAT-215

Diferansiyel Denklemler

Zorunlu

3-0-3

05

MAT-214

Lineer Cebir II

Zorunlu

3-0-3

06

MAT-312

Kısmi Türevli Denklemler

Zorunlu

3-0-3

07

MAT-316

Ağ (Web) Programlama

Zorunlu

3-0-3

07

MAT-415

Veri Yapıları

Zorunlu

3-0-3

05

MAT-137

Soyut Matematik

Zorunlu

4-0-4

08

MAT-140

Analitik Geometri

Zorunlu

4-0-4

08

MAT-235

Bilişim Teknolojileri

Zorunlu

3-0-3

05

MAT-212

İleri Analiz

Zorunlu

3-0-3

07

MAT-411

Gerçel Analiz

Zorunlu

3-0-3

05

MAT-211

İleri Analiz I

Zorunlu

3-0-3

07

Toplam Kredi

38

76

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAT-216

Olasılık ve İstatistik

Zorunlu

3-0-3

05

MAT-421

Ağlar ve Ağ Güvenliği

Zorunlu

3-0-3

05

MAT-313

Kompleks Analiz

Zorunlu

3-0-3

07

MAT-383

Sonlu Matematik

Zorunlu

3-0-3

06

MAT-306

LaTeX İle Matematik

Zorunlu

3-0-3

06

Toplam Kredi

15

29

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAT-125

Bilgisayar Programlama I

Zorunlu

3-0-3

07

MAT-141

Analiz I

Zorunlu

4-2-5

08

TUR-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

02

FLE-101

Birinci Yıl İngilizcesi I

Zorunlu

4-0-4

05

MAT-118

Bilgisayar Programlama II

Zorunlu

3-0-3

07

MAT-142

Analiz II

Zorunlu

4-2-5

08

TUR-102

Turkçe II

Zorunlu

2-0-2

02

FLE-102

Birinci Yıl İngilizcesi II

Zorunlu

4-0-4

05

FLE-201

İkinci Yıl İngilizcesi I

Zorunlu

4-0-4

05

MAT-224

MATLAB Programlama

Zorunlu

3-0-3

05

HIS-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

02

FLE-202

İkinci Yıl İngilizcesi II

Zorunlu

4-0-4

05

MAT-365

Aktüerya Matematiği

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-393

Görsel Programlama

Zorunlu

3-0-3

07

AST-341

Astronomiye Giriş

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-431

Bitirme Projesi I

Zorunlu

1-4-3

05

MAT-402

Seminer

Zorunlu

1-2-2

02

MAT-482

Bilgisayar Grafikleri

Zorunlu

3-0-3

05

AST-444

Gözlemsel Astronomi II

Seçmeli

3-0-3

05

HIS-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

02

Toplam Kredi

63

97

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAT-372

Mikroişlemciler

Zorunlu

3-0-3

05

MAT-457

Yapay Zekaya Giriş

Seçmeli

3-0-3

05

AST-443

Gözlemsel Astronomi I

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-432

Bitirme Projesi II

Zorunlu

1-4-3

05

MAT-442

Uydularda Uzaktan Algılama

Seçmeli

3-0-3

03

MAT-458

Veri Yapıları Uygulamaları

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-365

Aktüerya Matematiği

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-381

Staj

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-383

Sonlu Matematik

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-427

Topoloji

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-429

Kriptoloji

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-430

Uygulamalı Matematik

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-434

Grafik Kuramı

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-442

Uydularda Uzaktan Algılama

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-457

Yapay Zekaya Giriş

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-462

Fonsiyonel Analiz

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-481

Staj

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-369

İşletim Sistemleri

Seçmeli

2-2-5

05

MAT-433

Makine Öğrenmesine Giriş

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-458

Veri Yapıları Uygulamaları

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-471

Bilgisayar Ağları I

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-472

Bilgisayar Ağları II

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-492

Sayısal Görüntü İşleme

Seçmeli

3-0-3

05

AST-341

Astronomiye Giriş

Seçmeli

2-2-3

05

AST-342

Güneş Sistemi Astronomisi

Seçmeli

3-0-3

05

AST-443

Gözlemsel Astronomi I

Seçmeli

2-2-3

05

AST-444

Gözlemsel Astronomi II

Seçmeli

2-2-3

05

AST-342

Güneş Sistemi Astronomisi

Seçmeli

3-0-3

05

MAT-486

Lineer Programlama

Zorunlu

3-0-3

05

Toplam Kredi

89

143