Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Fen Edebiyat Fakültesi > Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI

Amaç :

Türk Dili ve Edebiyatı Programı, sürekli değişim ve gelişim içinde olan edebiyatın doğasını hem kuramsal bilgi hem de uygulamalı çalışmalarla öğrencilerin donanımlı hale gelmesini sağlar. Kamusal ve özel okullarda, organizasyonlarda ya da kurumlarda nitelikli öğretmen, akademisyen, eleştirmen, yazar veya editör ihtiyacını karşılamak amacını güder.

 Hedefler:

Türk Dili ve Edebiyatı Programı, öğrencilerin, okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerini kazanmalarını; Türk dili ve edebiyatının temel metinleriyle öğrencilerin bilimsel açıdan eleştiri ve değerlendirme kabiliyetlerini geliştirmelerini; bunun yanında Türk dili ve edebiyatı alanında nitelikli bilim insanı, uzman ve öğretmenlerin yetişmesini amaçlamaktadır.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün ana hedefleri, temel bir eğitim sağlayarak bu alanda uzman yetiştirmek; mezuniyet sonrası adayların; araştırma ve çözümleme konularında iyi-bir donanıma sahip öğretmen, akademik personel, eleştirmen, yazar, editör veya gazeteci gibi elverişli çeşitli mesleklere hazırlamak, öğrencilerin temel ve teknik açıdan bilimsel boyutlarda eleştirel düşünmenin yanında, iletişim becerileri ve yeteneklerini geliştirmek.

 

 

GENEL BİLGİLER

Kuruluşu & Tanımı

Çağ Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1 Temmuz 2009 tarihli 2880 sayılı kararın 7/d-2 maddesinde 2009 yılında kuruldu. Türkiye Yükseköğretim Kurulunca tanınan Türk Dili ve Edebiyatı Programı, kamu ve özel okulların, çeşitli kurum ve organizasyonların, yayın kuruluşlarının gereksinimlerini karşılayabilecek donanımlı öğretmenler, akademisyenler, eleştirmenler, yazarlar, editörler ve redaktörler yetiştirmek maksadıyla kuruldu.

Edinilen Unvanlar

Programı tamamlayan öğrencilere Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümünce dört yıllık lisans diploması verilir.

Unvanın Seviyesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Diploması

Gerekli Başvuru Koşulları

 

Bölüm öğrencileri Yükseköğretim ve Çağ Üniversitesi Konseyi Yönetmeliğine göre yurtiçindeki üniversitelerin herhangi birinden formasyon dersleri alabilirler. Ayrıntılı bilgi için Çağ Üniversitesi web sayfasına bakılabilir.

Denklik (Yaygın, örgün ve yaygın) İçin Gerekli Düzenlemeler

Diğer Üniversitelerde okumakta olan öğrenciler, birinci yarıyılı tamamladıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı Programı için Çağ Üniversitesine geçiş yapabilirler. Geçme notlarının yanında diğer üniversitelerden alınan aynı içerikli derslere muafiyet verilir.

Geçme Sistemi ve Düzenlemeler

Öğrencinin genel geçme notunun en az (GNO) 2.00 /4.00 arasında olması ve başarısız bir dersinin bulunmaması gerekmektedir.

Programın Profili

Türk Dili ve Edebiyatı Programı, öğrencilerin sürekli değişim ve gelişim içinde olan kuramsal ve uygulamalı bir edebiyat bilgisi ile onatılmasını sağlamak, kamusal ve özel okulların, çeşitli organizasyonların ya da kurumların gereksinimlerini karşılayabilecek dizeyde nitelikli öğretmenler, akademisyenler, eleştirmenler, yazarlar, editörler ve redaktörler yetiştirmek maksadıyla oluşturulmuştur.

Mezunların Mesleki Profilleri  

Mezun olan öğrenciler, kamusal ve özel kurumlarda ya da organizasyonlarda öğretmen, akademisyen, editör, yazar veya redaktör olarak çalışma olanağına sahiptir veyahut da gazete, dergi gibi çeşitli yayın organları kurarak kendi işini kurabilir.

İleri Seviyede Çalışma Alanları

Öğrenciler, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapabilirler.

Sınav Yönetmeliği Ölçme ve Değerlendirme

Sınav yönetmeliği her ders için belirtilmiştir. Ancak, genel olarak, bir ara sınav ve her ders için bir Final Sınavı vardır. Sınav yönetmelikleri, değerlendirme, sınıflandırma ve her dersin Eğitim Planı ayrıntıları için Bkz.

Mezuniyet Koşulları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için gerekli mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesinin genel düzenleme ve koşullarıyla aynıdır. Lisans Derecesi öğrencilerin, ders müfredatında yer alan bütün dersleri en az DD notu ile geçmesi koşuluyla 4.00 üzerinden en az 2.00 ortalamayla verilir.  Bunun dışında herhangi bir ek gereksinim bulunmamaktadır.

Çalışma Modu

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Program Direktörü

Prof. Dr. Sevin Alil Arslan
alilsevin@cag.edu.tr  
Tel: +90 324 6514800 / Dahili: 1249
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Fakülte Koordinatörü: Can Şakırgil cansakirgil@cag.edu.tr

Bölüm Koordinatörü: Şirvan Kalsın sirvank@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

 

 

 

Programı Tamamlayan Bir Öğrenci:

PÇ.1. Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirebilir. Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırma olanağı bulur.

PÇ.2.   Türk dilini ses bilgisi, yapı-şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceleyerek; Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.

PÇ.3.  Bilgisayar ve internet teknolojisini Türk Dili ve Edebiyatı alanında nasıl kullanacağının ayırtına varır.

PÇ.4. Batı edebiyatının yanı sıra Türk Dili ve Edebiyatı alanında İngilizce yapılmış çalışmaları okuyup anlayabilecek düzeyde yabancı dil yeterliliği elde eder.

PÇ.5. Atatürk İlkeleri ve inkılâpları konusunda bilgi edinir.

PÇ.6. Eski Türk Edebiyatının aruz, kafiye, nazım şekilleri konularında bilgi edinir. Bu edebiyatın dönemlerini, şairlerini ve bu şairlerin eserlerini bilir. Eserleri Osmanlıca olarak okuyup anlamaya çalışır.

PÇ.7. Yeni Türk Edebiyatı tarihinde yer alan dönemlerin temel özelliklerini tespit eder, dönemde rol oynayan yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koyar; eskisi ile kıyaslar ve sonrasına etkilerini belirler.

PÇ.8. Geçmişten günümüze klasik ve Modern edebiyat akımlarını tanır ve akımların anlatım biçimleri üzerindeki etkilerini değerlendirir.

PÇ.9. Türk halk edebiyatının başlangıçtan gelen tür ve şekillerini tanır. Yüzyıllara göre halk şairleri ve yazarlarının eserleri hakkında fikir edinir.

PÇ.10. Bir metnin nasıl çözümleneceği konusunda algılama, eleştirme, düşünme ve fikir yürütme yeteneğini geliştirir.

PÇ. 11. Tarihi Türk diyalektlerini okuyup anlayabilir; dil yapısını ve dil bilgisini çözümleyebilir.

PÇ. 12. Türk Dili alanında ilgili literatüre hakim olacak donanıma sahip olur.

PÇ. 13. Dil araştırmaları alanında kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir. 

PÇ.14. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

PÇ.15. Disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar.

 

 

 

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TDE-105

Osmanlı Türkçesi I

Zorunlu

3-0-3

6

BIL-113

Bilgisayar Eğitimi

Zorunlu

1-2-2

2

TDE-115

Türkiye Türkçesi I

Zorunlu

2-0-2

6

ING-103

İngilizce I

Zorunlu

3-0-3

4

TDE-113

Halkbilimi I

Zorunlu

3-0-3

6

TDE-101

Yeni Türk Ed. Giriş I

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

16

30

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TDE-106

Osmanlı Türkçesi II

Zorunlu

3-0-3

6

TDE-118

Türkiye Türkçesi II

Zorunlu

2-0-2

6

TDE-114

Halkbilimi II

Zorunlu

3-0-3

6

TDE-116

Yazılı Anlatım

Zorunlu

2-0-2

2

ING-104

İngilizce II

Zorunlu

3-0-3

4

TDE-102

Yeni Türk Ed. Giriş II

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

16

30

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TDE-205

Osmanlı Türkçesi III

Zorunlu

2-0-2

3

TDE-207

Eski Türk Edebiyatı I

Zorunlu

3-0-3

5

TAR-211

Atatürk İlke ve İnkılapları I

Zorunlu

2-0-2

2

TDE-209

Türk Halk Edebiyatı I

Zorunlu

3-0-3

5

TDE-223

Yeni Türk Edebiyatı I

Zorunlu

3-0-3

5

ING-203

İngilizce III

Zorunlu

3-0-3

4

TDE-203

Türkçe: Söz Dizimi III

Zorunlu

2-0-2

3

tde-225

Klasik Türk Edebiyatında Türler

Seçmeli

3-0-3

3

TDE-215

Türk Edebiyatında Öykü

Seçmeli

3-0-3

3

Toplam Kredi

24

33

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TDE-206

Osmanlı Türkçesi IV

Zorunlu

2-0-2

3

TDE-208

Eski Türk Edebiyatı II

Zorunlu

3-0-3

5

TAR-212

Atatürk İlke ve İnkılapları II

Zorunlu

2-0-2

2

TDE-224

Yeni Türk Edebiyatı II

Zorunlu

3-0-3

5

TDE-212

Eski Türkçe

Zorunlu

2-0-2

3

ING-204

İngilizce IV

Zorunlu

3-0-3

4

TDE-210

Türk Halk Edebiyatı II

Zorunlu

3-0-3

5

TDE-226

Bilim-Kurgu ve Edebiyat

Seçmeli

3-0-3

3

Toplam Kredi

21

30

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TDE-335

Edebiyat Kuramı ve Eleştiri I

Zorunlu

3-0-3

5

TDE-309

Araştırma Yöntemleri

Zorunlu

2-0-2

3

TDE-329

Eski Anadolu Türkçesi

Zorunlu

3-0-3

5

TDE-317

Eski Türk Edebiyatı III

Zorunlu

3-0-3

5

TDE-333

Medya Okuryazarlığı

Seçmeli

3-0-3

3

ING-303

İngilizce V

Zorunlu

3-0-3

4

TDE-323

Yeni Türk Edebiyatı III

Zorunlu

3-0-3

5

tde-337

Metin Şerhi

Seçmeli

3-0-3

3

tde-343

Türk Edebiyatında Öykü

Seçmeli

3-0-3

3

TDE-331

Edebiyat ve Felsefe

Seçmeli

3-0-3

3

Toplam Kredi

29

39

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TDE-318

Eski Türk Edebiyatı IV

Zorunlu

3-0-3

5

TDE-322

Orta Türkçe

Zorunlu

3-0-3

6

TDE-336

Edebiyat Kuramı ve Eleştiri II

Zorunlu

3-0-3

5

TDE-334

Mitoloji

Seçmeli

3-0-3

5

ING-304

İngilizce VI

Zorunlu

3-0-3

4

TDE-324

Yeni Türk Edebiyatı IV

Zorunlu

3-0-3

5

Toplam Kredi

18

30

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TDE-421

Eski Türk Edebiyatı V

Zorunlu

3-0-3

6

TDE-419

Dilbilim

Zorunlu

2-0-2

6

TDE-403

Çocuk Edebiyatı

Seçmeli

3-0-3

6

TDE-429

Yeni Türk Edebiyatı V

Zorunlu

3-0-3

6

TDE-405

Karşılaştırmalı Edebiyat I

Zorunlu

3-0-3

6

tde-439

Şiir Tahlilleri

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

17

36

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TDE-406

Karşılaştırmalı Edebiyat II

Zorunlu

3-0-3

6

TDE-422

Eski Türk Edebiyatı VI

Zorunlu

3-0-3

6

TDE-426

Türk Dili Tarihi

Zorunlu

2-0-2

6

TDE-410

Oryantalizm (Şarkiyatçılık)

Seçmeli

3-0-3

6

TDE-430

Yeni Türk Edebiyatı VI

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

14

30

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TDE-219

Estetik

Seçmeli

3-0-3

3

TDE-431

Kadın Edebiyatı

Seçmeli

3-0-3

6

TDE-433

Postmodern Edebiyat

Seçmeli

3-0-3

6

TDE-408

Destan Geleneği

Seçmeli

3-0-3

6

TDE-403

Çocuk Edebiyatı

Seçmeli

3-0-3

6

TDE-334

Mitoloji

Seçmeli

3-0-3

5

TDE-410

Oryantalizm (Şarkiyatçılık)

Seçmeli

3-0-3

6

TDE-332

Çağdaş Türk Tiyatrosu

Seçmeli

3-0-3

5

TDE-220

Edebiyat ve Sinema

Seçmeli

3-0-3

3

Toplam Kredi

27

46

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TDE-105

 Öğrenciler Osmanlı Türkçesi hakkında gereken bilgileri elde edeceklerdir. Arap harfleriyle yazılan eski metinleri okuyacak bileceklerdir.

 

 

BIL-113

Öncelikle akademik çalışmalarında ve günlük yaşamlarında öğrencinin proje çalışmalarına katkı sağlayacak Microsoft Word programının özellikleri ayrıntılarıyla verilecektir

TDE-115

İçine doğduğumuz dili doğru kavramak için önce onun tarihsel gelişimi üzerinde durulması, daha sonra da dili “bilimsel” olarak kavramak için gerekli kavram ve terimlerin öğrenilmesi gereklidir. Her dil gibi Türkçenin de kendine has bir yapısı ve kurallar bütünü vardır. Bu derste Türkçenin temel ses bilgisi kuralları; ses birimleri, ünlü ve ünsüzlerin özellikleri, ses uyumları ve ses olayları üzerinde detaylı bir şekilde durulacaktır.  

ING-103

Yazılı ve sözlü İngilizce’nın başlangıç  aşamasıdır. Avrupa Dil Portfolio’suna göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.

TDE-113

Dersin amacı, halkbilimine ilişkin temel kavramların öğretilmesi, halkbilimi kuramlarının tarihsel gelişimi hakkında doğumdan ölüme kadar insanların yaşantısında yer alan maddi ve manevi tüm kültür ögelerini, kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkları bilimsel - sistematik bir biçimde öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

TDE-101

Yeni Türk edebiyatının doğuşuna zemin hazırlayan nedenleri incelemek ve değerlendirmek, gelinen noktayı irdeleyip; Yeni Türk Edebiyatının batı ile ilişkisini, “biz ve ötekini karşılaştırarak yeni edebiyatın özelliklerini, eski ve yeni arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ele almak.

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TDE-106

Bu derste öğrencilerin Osmanlıca metinleri doğru olarak okuyabilmeleri amaçlanmaktadır.

 

 

TDE-118

Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğundan yapım ve çekim eklerini ve bu eklerin işlevleri ile türetme kurallarını bilmek önemlidir. Aynı şekilde kelime türlerinin de (ad, fiil, sıfat, zarf, zamir, vb.) dikkatle incelenmesi gereklidir.

TDE-114

Bu dersin amacı Anadolu halkbilimini besleyen İslâmiyet öncesi inanç sistemleri – öğretiler- dinler; halk kültüründe sosyal normlar, yaptırımlar ve davranış türleri, halk kültüründe geçiş dönemleri hakkında doğumdan ölüme kadar insanların yaşantısında yer alan maddi ve manevi bütün kültür ögelerini kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkları halkbilimsel yöntem ve kuramsal bakış açılarıyla ele alınarak değerlendirilmesi ve öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

TDE-116

Bu derste öğrencilere doğru dil kullanımı ile ilgili temel bilgiler verilecek, yazılı anlatımın ana öğeleri sunularak, öğrencinin akademik yazı için gerekli olan eleştirel okuma ve yazma bilinci kazanması hedeflenecektir.

ING-104

Yazılı ve sözlü İngilizce’nın başlangıç  aşamasının devamıdır. Avrupa Dil Portfolio’suna göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.

TDE-102

 Servet-i Fünûn’dan günümüze türk edebiyatını incelemek, batı edebiyatı ile karşılaştırmak, yeni Türk edebiyatındaki yeni yaklaşımları örneklerden yola çıkarak; çağın şair, yazarı ve düşünürlerinin eserlerini tanıtıp yorumlamak.

 

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TDE-205

Cumhuriyetten öncesi Osmanlıca olarak yazılan edebi ve tarihi metinler üzerinde inceleme

 

 

TDE-207

 Bu derste Eski Türk Edebiyatına esas olacak temel bilgiler kazandırılacaktır.

 

TAR-211

 Temelde Modern Türkiye'nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.

 

TDE-209

 Halk edebiyatı alanının açıklanması, edebiyatla ilişkisi; temel kavram ve yaklaşımların  öğrenilerek türlere ait örneklerin incelenmesi; Türk halk kültürünün kaynaklarına ilişkin temel bilgilerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

 

TDE-223

Abdulhamid dönemi ve Türk edebiyatına genel bir bakışla birlikte, Servet-i Fünûn şiirinin temel özelliklerinin tespit etmek; dönemde rol oynayan yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koymak; öncesi ile kıyaslamak ve sonrasına etkilerini belirlemek. Fecr-i Ati şiirinin genel özellikleri, tiyatro ve öykü denemelerini öğrenciye tanıtmak.

ING-203

Yazılı ve sözlü İngilizce’nın başlangıç  aşamasıdır. Avrupa Dil Portfolio’suna göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.

TDE-203

Türkçede sözcükler, söz öbeklerinin oluşumu, kalıp sözler ve tümcedeki görevlerinin nasıl belirlendiği, tümcenin öğeleri, yapılarına göre tümceler, tamlama türleri gibi konuların ele alınması.

 

 

 

 

tde-225

TDE-215

Tıpkı roman gibi öykü de Türk edebiyatında yeni bir türdür ve 19. yy.’dan sonra bu türde eserler verilmeye başlanmıştır. Bu derste türün özgün yanlarına değinilecek ve farklı dönemlerden örnekler okunacaktır. 

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TDE-206


TDE-208

Bu derste Eski Türk Edebiyatına esas olacak temel bilgiler ve edebi sanatlar kazandırılacaktır.

TAR-212

 Temelde Modern Türkiye'nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.

 

 

 

TDE-224

Modern edebiyatın bu devresinde roman türünün gelişimi, yeni yazın türleri ve işlenen temalar, dildeki değişimler, yazar-metin-okur ilişkileri üzerinde yoğunlaşmak ve Tanzimat dönemi ile Servet-i Fünûn romanı ve nesir türlerini karşılaştırmak ve Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına etkisini tartışmak.

TDE-212

Bu dersin amacı, Orhon Türkçesi dönemini ve dönemle ilgili yayınları tanıtmak; dönemin fonetik ve morfolojik özelliklerini öğretmek ve öğrencilerin dönem metinleri üzerinde anlamsal ve yapısal çözümleme yapabilmelerini sağlamaktır.

ING-204

Yazılı ve sözlü İngilizce’nın başlangıç  aşamasının devamıdır. Avrupa Dil Portfolio’suna göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.

TDE-210

15 ile 19. yüzyıllar arasında eser vermiş önemli halk edebiyatı figürleri ele alınarak, bu figürlerin yapıtları incelenecektir. Bu döneme ait farklı türler irdelenecektir.

TDE-226

Bilim-kurgu edebiyatın önemli türlerinden biridir ve ütopya, fantezi ve korku hikâyesi türleriyle de ilişkilendirilebilir. Bu derste bu önemli tür tanıtılacak, dünya ve Türk edebiyatından örnekler okunarak değerlendirilecektir.     

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TDE-335

Edebiyat eleştirisinin tarihsel gelişimi ve kökenini araştırmak, edebiyat kuramı ve eleştirisi kısa bir değerlendirme yapılarak, Tanzimat dönemi boyunca başlayan ve Servet-i Fünûn edebiyatında yaygınlaşan eleştiri metinler üzerine yoğunlaşmak. Bununla birlikte Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri Türk Edebiyatı eleştirisi, dönemin edebi türleri ve ana temsilcilerini çağın seçkin eserlerinden yola çıkarak okuyup değerlendirmek.

TDE-309

Bu dersin amacı öğrencilere sosyal araştırmalarla ilgili yaklaşım, yöntem ve temel kavramları öğretmektir. Bu dersin sonunda öğrencilerin küçük çaplı bir araştırma yapmaları, bilimsel metinleri değerlendirmeleri ve kritik bir bakış açısı geliştirmeleri beklenmektedir.

TDE-329

13-14.yy Eski Anadlu Türkçesi dönemin gramer özelliklerinin dönem eserleri üzerinden öğretilmesi amaçlanmıştır.

TDE-317

13. ve 14. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak.

TDE-333

Öğrencilerin televizyon, radyo, yazılı basın, internet vb. ortamlardaki iletilere ulaşarak bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği elde etmesini ve ayrıca yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazanmalarını sağlamak.

ING-303

Yazılı ve sözlü İngilizce’nın geliştirilmiş düzeyine giriş aşamasıdır. Avrupa Dil Portfolio’suna göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.

TDE-323

II. Meşrutiyetten 20. yüzyılın ortalarına kadar gelişen edebi türleri ve çağın yazarlarının edebiyat anlayışlarını ortaya koymak ve değerlendirmek

tde-337

tde-343

TDE-331

 Edebiyatın felsefeyle olan bağını ortaya koyarak, edebi metinler ışığında edebiyat ve felsefe ilişkisini değerlendirmek.

 

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TDE-318

15. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak. 

TDE-322

İslam’ın kabulü Türk toplumu ve Türkçeyi derinden etkilemiştir. Çağatay ve Anadolu lehçelerinin durumunu ve bu dönemde verilen eserleri anlamak Türk dili ve edebiyatının yaşadığı dönüşümü anlamak açısından hayli önemlidir.     

TDE-336

Eleştirinin tarihsel gelişme ve kaynaklarına çalışmak, edebi teori ve eleştiri üzerine eleştirel bir inceleme yapmak, çağdaş dönemin edebi eleştiri, edebi türlerini ve ana temsilcilerini cumhuriyet dönemi boyunca teorik perspektiflerde gelişen Türk edebiyat eleştirisine odaklanarak, bu dönemlerin seçilen edebi eserlerini incelemek.

TDE-334

Mitler insan topluluklarının hayatında önemli roller oynamıştır ve oynamaya da devam etmektedirler. Bu derste mitlerin oynadığı bu önemli rol toplum, zihniyet ve edebiyat bağlamında incelenecektir.  

ING-304

Yazılı ve sözlü İngilizce’nın geliştirilmiş düzeyine giriş aşamasıdır. Avrupa Dil Portfolio’suna göre B1 İngilizce düzeyini kullanmak amaçtır.

TDE-324

Cumhuriyet dönemi boyunca gelişen edebi türlerin yanı sıra, çağın yazarlarının edebiyat anlayışlarını araştırıp gün ışığına çıkarmak.

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TDE-421

16. yüzyıl Divan edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak.

TDE-419

Dilbilimin bir alanı olarak anlam bilim tanıtılacak, Türkçenin anlam bilimsel yapısı irdelenecektir. Çağdaş Türk dili ve lehçeleri incelenecektir.

TDE-403

Öğrencilere, Türkiye' de ve batı ülkelerinde çocuk edebiyatının tarihsel gelişimi ve çocuk kitaplarının türlerine yönelik konu, biçim ve tür olarak kuramsal bilgiler verilerek pratikte uygulayabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

TDE-429

TDE-405

Karşılaştırmalı Edebiyat kuramı ve eleştirisi ışığında dünya edebiyatları arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek, kültürel etkileşimlerle ortaya çıkan edebi metinleri benzer ve farklılıklarıyla karşılaştırmak. Geçmişten bu yana ortaya çıkan düşünce ve yazın akımlarını metin çözümlemeleriyle değerlendirmek.

tde-439

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TDE-406

Karşılaştırmalı edebiyat kuramı ve eleştirisi ışığında dünya edebiyatından seçilmiş eserleri benzer ve farklılıklarıyla karşılaştırmak, birbirleriyle olan etkileşimlerini, kültürel edebi metinler arasındaki benzerlik ve farklılıkları incelemek, geçmişten günümüze ortaya çıkan düşünce türleri ve eğilimleri metin çözümlemeleriyle değerlendirmek.

TDE-422

17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Divan edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak.

TDE-426

Tarihi dönem Türk dillerini ve metinlerini tanıtmak.

TDE-410

Oryantalızm teriminin anlamını, alanını, yapısını incelemek;  Batının Doğuya bakış tarzını eserlerden ve filmlerden yola çıkarak sorgulamakve batı yazınına ve sinemasına yansıyan Türk imajını irdelemektir.

TDE-430

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TDE-219

Edebiyat, daha geniş bir alan olan güzel sanatların bir parçası olarak ele alınabilir. Antik dönemlerden bu yana pek çok felsefeci ve düşünür sanat eserinin doğasını tanımlamaya çalışmış; diğer bir deyişle sanat eserini sanat eseri yapanın ne olduğu, sanat eserini “güzel” kılanın ne olduğu sorusunun yanıtını vermeye çalışmıştır. Bu derste belli başlı estetik kuramları ele alınarak değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

 

TDE-431

18. yüzyıl boyunca gelişen kadın hareketleri ve 19. yüzyılda başlayan feminizm ile dünyadaki ve Türk edebiyatındaki kadın yazını üzerine odaklanılarak, kadın ve erkek yazını karşılaştırılacaktır.

TDE-433

Postmodern bir çağda yaşadığımız ve bunun izlerinin ekonomi, politika, kültür ve onun bir parçası olarak edebiyat alanında gözlemlenebileceği geniş çevrelerce tartışılıyor. Bu dersin amacı güncel tartışmalar konusunda farkındalık sağlamak ve “postmodern” kategorisinde değerlendirilen eserleri değerlendirmektir.

TDE-408

İslam öncesi ve sonrası Türk destanları hakkında geniş bilgi vermek.

TDE-403

Öğrencilere, Türkiye' de ve batı ülkelerinde çocuk edebiyatının tarihsel gelişimi ve çocuk kitaplarının türlerine yönelik konu, biçim ve tür olarak kuramsal bilgiler verilerek pratikte uygulayabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

TDE-334

Mitler insan topluluklarının hayatında önemli roller oynamıştır ve oynamaya da devam etmektedirler. Bu derste mitlerin oynadığı bu önemli rol toplum, zihniyet ve edebiyat bağlamında incelenecektir.  

TDE-410

Oryantalızm teriminin anlamını, alanını, yapısını incelemek;  Batının Doğuya bakış tarzını eserlerden ve filmlerden yola çıkarak sorgulamakve batı yazınına ve sinemasına yansıyan Türk imajını irdelemektir.

TDE-332

Tiyatro tüm toplumlarda yaygın olarak gelişen edebiyatın önemli dallarından biridir. Türk tiyatrosu da tarihi ve gelişimiyle kayda değer bir türdür. Bu derste türün temel özellikleri ve değişimi üzerinde durulacaktır.

TDE-220

Edebiyat ve Sinema dersi, metinlere ve filmlere uyarlanan metinlere kuramsal yaklaşımlarla ve eleştirel metotlarla, eleştirel açılardan yaklaşıp bakabilmeyi amaçlıyor.

 

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI PROGRAMI

Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

PÇ14

PÇ15

1. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE101

Yeni Türk Edb Giriş I

X

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE115

Türkiye Türkçesi I

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

TDE105

Osmanlı Türkçesi I

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

TDE109

Yazılı Anlatım

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

TDE111

Metin Çözümlemesi

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

BİL  113

Bilgisayar Eğitimi I

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

İNG 101

İngilizce I

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE102

Yeni Türk Edebiyatına Giriş II

X

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE104

Türkçe:Yapı/Şekil Bilgisi II

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

TDE106

Osmanlı Türkçesi II

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

TDE110

Sözlü Anlatım

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE112

Batı Edebiyatı Akımları

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

PSİ 110

Sanat Psikolojisi

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

İNG 102

İngilizce II

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE201

Servet-i Fünûn Edebiyatı I

-

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE203

Türkçe: Sözdizimi III

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

TDE205

Osmanlı Türkçesi III

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

TDE207

Eski Türk Edebiyatı I

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE209

Türk Halk Edebiyatı I

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

TAR211

Atatürk İlke ve İnkılâpları I

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

İNG 201

İngilizce III

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

Seçmeli

-

-

-

-

-

X

X

X

-

X

-

-

-

-

-

2. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE202

Servet-i Fünûn Edebiyatı II

-

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE204

Dilbilim

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE206

Osmanlı Türkçesi IV

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

TDE208

Eski Türk Edebiyatı II

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE210

Türk Halk Edebiyatı II

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

TAR212

Atatürk İlke ve İnkılâpları II

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

İNG 202

İngilizce IV

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

X

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

3. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE301

Çağdaş Türk Edebiyatı I

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 303

Orhon Türkçesi

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

TDE311

Diksiyon

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

TDE317

Eski Türk Edebiyatı III

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE319

Türk Eleştiri Tarihi I

X

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

TDE327

Eski Anadolu Türkçesi

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

İNG 301

İngilizce V

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

X

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

X

X

3. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE302

Çağdaş Türk Edebiyatı II

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE304

Karahanlı Türkçesi

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

TDE310

Araştırma Yöntemleri

X

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE318

Eski Türk Edebiyatı IV

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE320

Türk Eleştiri Tarihi II

X

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

İNG 302

İngilizce VI

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

X

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

X

X

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

4. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

TDE401

Poetika

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

TDE405

Karşılaştırmalı Edebiyat I

X

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

TDE421

Eski Türk Edebiyatı V

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

X

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

X

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

X

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE406

Karşılaştırmalı Edebiyat II

X

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

 

TDE410

Mezuniyet Tezi

X

X

-

-

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

TDE422

Eski Türk Edebiyatı VI

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

        -

Seçmeli

X

-

-

X

-

X

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

X

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı:58

23

12

1

8

2

14

21

15

5

23

7

11

11

1

1

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi              

40%

21%

2%

14%

3%

24%

36%

26%

9%

40%

12%

19%

19%

2%

2%

                                   

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

PÇ14

PÇ15

TDE 213

Edebi Sanatlar I

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 219

Estetik

-

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE 214

Edebi Sanatlar II

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 218

Batıda Türk İmgesi

X

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

-

TDE 222

Edebiyat ve Felsefe

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 228

Divan Edebiyatı

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 305

Osmanlı Türkçesi V

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X

X

-

-

TDE 315

Türkçe Yazma Metinler

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

TDE 321

Edebiyat ve Toplum

-

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

TDE 325

Yaratıcı Yazarlık I

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 306

Osmanlı Türkçesi VI

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X

X

-

-

TDE 312

Kadın Edebiyatı

X

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE 314

Postmodern Edebiyat

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE 316

Fikir Hareketleri

-

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE 326

Yaratıcı Yazarlık II

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 328

Destan Geleneği

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

TDE 330

Çağdaş Türk Lehçeleri

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 333

Medya Okuryazarlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

İNG  401

İngilizce VII

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 403

Çocuk Edebiyatı

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 407

Mitoloji

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

TDE 409

Bilim- Kurgu ve Edebiyat

-

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE 411

Türk Dünyası Edebiyatı

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 417

Modern Türk Edebiyatında Öykü

-

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

TDE 427

Oryantalizm(Şarkiyatçılık)

-

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

İNG  402

İngilizce VIII

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 402

Türk Romanı

-

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

TDE 404

Türk Tiyatro Tarihi

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 414

Tasavvuf Edebiyatı

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 416

Edebiyat ve Sinema

X

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

TDE 420

Dünya Edebiyatı

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

TDE 424

Türk Kültür Tarihi

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

         TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI      

     Program Çıktıları& Dersler Sayısal İlişki Tablosu

Kod  

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

PÇ14

PÇ15

1. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 101

Yeni Türk Edebiyatına Giriş I

5

-

-

-

-

-

5

5

-

5

-

-

-

-

-

TDE 103

Türkçe: Sesbilgisi I

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

TDE 105

Osmanlı Türkçesi I

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

5

5

-

-

-

TDE 109

Yazılı Anlatım

-

5

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

TDE 111

Metin Çözümlemesi

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

BİL  113

Bilgisayar Eğitimi I

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

İNG 101

İngilizce I

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 102

Yeni Türk Edebiyatına Giriş II

5

-

-

-

-

-

5

5

-

4

-

-

-

-

-

TDE 104

Türkçe: Yapı /Şekil Bilgisi II

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

TDE 106

Osmanlı Türkçesi II

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

5

5

-

-

-

TDE 110

Sözlü Anlatım

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 112

Batı Edebiyatı Akımları

-

-

-

-

-

-

-

5

-

5

-

-

-

-

-

PSİ 110

Sanat Psikolojisi

-

-

-

-

-

-

-

4

-

5

-

-

-

-

-

İNG 102

İngilizce II

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 201

Servet-i Fünûn Edebiyatı I

-

-

-

-

-

-

5

5

-

5

-

-

-

-

-

TDE 203

Türkçe: Sözdizimi III

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

TDE 205

Osmanlı Türkçesi III

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

5

5

-

-

-

TDE 207

Eski Türk Edebiyatı I

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 209

Türk Halk Edebiyatı I

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

TAR 211

Atatürk İlke ve İnkılâpları I

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

İNG 201

İngilizce III

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

          -

Seçmeli

-

-

-

-

-

4

5

4

-

5

-

-

-

-

-

2. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 202

Servet-i Fünûn Edebiyatı II

-

-

-

-

-

-

5

5

-

5

-

-

-

-

-

TDE 204

Dilbilim

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 206

Osmanlı Türkçesi IV

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

5

5

-

-

-

TDE 208

Eski Türk Edebiyatı II

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 210

Türk Halk Edebiyatı II

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

TAR 212

Atatürk İlke ve İnkılâpları II

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

İNG 202

İngilizce IV

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

        -

Seçmeli

5

-

-

-

-

4

5

-

5

-

-

-

-

-

-

3. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TDE 301

Çağdaş Türk Edebiyatı I

5

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 303

Orhon Türkçesi

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

-

-

TDE 317

Eski Türk Edebiyatı III

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 319

Türk Eleştiri Tarihi I

5

-

-

-

-

-

-

5

-

5

-

-

-

-

-

TDE 311

Diksiyon

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

TDE 327

Eski Anadolu Türkçesi

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

-

-

İNG 301

İngilizce V

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

         -

Seçmeli

4

-

-

-

-

-

5

5

-

5

-

-

-

5

5

3. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 302

Çağdaş Türk Edebiyatı II

5

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 304

Karahanlı Türkçesi

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

-

-

-

TDE 318

Eski Türk Edebiyatı IV

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 320

Türk Eleştiri Tarihi II

5

-

-

-

-

-

5

-

-

5

-

-

-

-

-

TDE 310

Araştırma Yöntemleri

4

-

-

-

-

-

5

4

-

5

-

-

-

-

-

İNG 302

İngilizce VI

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

5

-

-

-

-

-

5

5

-

5

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

5

5

-

-

-

-

-

5

5

5

-

-

-

-

-

4. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 401

Poetika

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

TDE 405

Karşılaştırmalı Edebiyat I

5

-

-

-

-

-

5

-

-

5

-

-

-

-

-

TDE 421

Eski Türk Edebiyatı V

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

         -

Seçmeli

5

-

-

5

-

-

5

5

-

5

-

-

-

-

-

         -

Seçmeli

4

-

-

-

-

-

5

5

-

5

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

4

-

-

5

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 406

Karşılaştırmalı Edebiyat II

5

-

-

-

-

-

5

-

-

5

-

-

-

-

-

TDE 410

Mezuniyet Tezi

5

5

-

-

-

5

5

5

5

5

-

-

-

-

-

TDE 422

Eski Türk Edebiyatı VI

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

        -

Seçmeli

5

-

-

-

-

-

5

5

-

5

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

5

-

-

-

-

-

5

5

-

5

-

-

-

-

-

-

Seçmeli

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Çıktılarının Ağırlığı

106

60

5

40

10

59

99

82

25

114

35

55

55

5

5

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok;  5: En yüksek İlişki Düzeyi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

PÇ14

PÇ15

TDE 213

Edebi Sanatlar I 

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 219

Estetik

-

-

-

-

-

-

5

4

-

5

-

-

-

-

-

TDE 214

Edebi Sanatlar II

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 218

Batıda Türk İmgesi

5

-

-

-

-

-

5

-

5

-

-

-

-

-

-

TDE 222

Edebiyat ve Felsefe

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 228

Divan Edebiyatı

4

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 305

Osmanlı Türkçesi V

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

5

5

5

-

-

TDE 315

Türkçe Yazma Metinler

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

-

-

TDE 321

Edebiyat ve Toplum

-

-

-

-

-

-

5

-

-

5

-

-

-

-

-

TDE 325

Yaratıcı Yazarlık I

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 306

Osmanlı Türkçesi VI

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

5

5

5

-

-

TDE 312

Kadın Edebiyatı

5

-

-

-

-

-

5

4

-

4

-

-

-

-

-

TDE 314

Postmodern Edebiyat

5

-

-

-

-

-

-

5

-

5

-

-

-

-

-

TDE 316

Fikir Hareketleri

-

-

-

-

-

-

5

4

-

5

-

-

-

-

-

TDE 326

Yaratıcı Yazarlık II

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 328

Destan Geleneği

5

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

TDE 330

Çağdaş Türk Lehçeleri

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 333

Medya Okuryazarlığı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

İNG 401

İngilizce VII

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 403

Çocuk Edebiyatı

4

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 407

Mitoloji

5

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

TDE 409

Bilim- Kurgu ve Edebiyat

-

-

-

-

-

-

5

5

-

4

-

-

-

-

-

TDE 411

Türk Dünyası Edebiyatı

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 417

Modern Türk Edebiyatında Öykü

-

-

-

-

-

-

5

4

-

5

-

-

-

-

-

TDE 427

Oryantalizm(Şarkiyatçılık)

-

-

-

-

-

-

4

5

-

5

-

-

-

-

-

İNG 402

İngilizce VIII

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 402

Türk Romanı

-

-

-

-

-

-

5

-

-

5

-

-

-

-

-

TDE 404

Türk Tiyatro Tarihi

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 414

Tasavvuf Edebiyatı

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TDE 416

Edebiyat ve Sinema

5

-

-

-

-

-

5

-

-

5

-

-

-

-

-

TDE 420

Dünya Edebiyatı

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

TDE 424

Türk Kültür Tarihi

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

TYYÇ Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Türk Dili ve Edebiyatı  Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.

X

     

 

 X

X

 

 X

 

 

 

  

 

 

 

1. Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirebilir. Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırma olanağı bulur..  

BECERİLER

Bilişsel& Uygulamalı

1-Alan ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.

   

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

10. Bir metnin nasıl çözümleneceği konusunda algılama, eleştirme, düşünme ve fikir yürütme yeteneğini geliştirir. 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

       

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Türk dilini ses bilgisi, yapı-şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceleyerek; Türkçeyi doğru, düzgün ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.  

 

 

3.Bilgisayar ve internet teknolojisini Türk Dili ve Edebiyatı alanında nasıl kullanacağının ayırtına varır.

 

 

 

4. Batı edebiyatının yanı sıra Türk Dili ve Edebiyatı alanında İngilizce yapılmış çalışmaları okuyup anlayabilecek düzeyde yabancı dil yeterliliği elde eder. 

 

6. Eski Türk Edebiyatının aruz, kafiye, nazım şekilleri konularında bilgi edinir. Bu edebiyatın dönemlerini, şairlerini ve bu şairlerin eserlerini bilir. Eserleri Osmanlıca olarak okuyup anlamaya çalışır.

7.Yeni Türk Edebiyatı tarihinde yer alan dönemlerin temel özelliklerini tespit eder, dönemde rol oynayan yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koyar; eskisi ile kıyaslar ve sonrasına etkilerini belirler

9.Türk halk edebiyatının başlangıçtan gelen tür ve şekillerini tanır. Yüzyıllara göre halk şairleri ve yazarlarının eserleri hakkında fikir edinir.

13. Dil araştırmaları alanında kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir. 

 

8. Geçmişten günümüze klasik ve Modern edebiyat akımlarını tanır ve akımların anlatım biçimleri üzerindeki etkilerini değerlendirir.

Öğrenme Yetkinliği

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.

X

     

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

2-Neyi, nasıl öğreneceğini bilir.

X

X

   

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

X

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

     

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

X

2-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Temel Mesleki Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TDE-105

Osmanlı Türkçesi I

Zorunlu

3-0-3

06

TDE-106

Osmanlı Türkçesi II

Zorunlu

3-0-3

06

TDE-207

Eski Türk Edebiyatı I

Zorunlu

3-0-3

05

TDE-206

Osmanlı Türkçesi IV

Zorunlu

2-0-2

03

TDE-208

Eski Türk Edebiyatı II

Zorunlu

3-0-3

05

TDE-209

Türk Halk Edebiyatı I

Zorunlu

3-0-3

05

TDE-115

Türkiye Türkçesi I

Zorunlu

2-0-2

06

TDE-118

Türkiye Türkçesi II

Zorunlu

2-0-2

06

TDE-101

Yeni Türk Ed. Giriş I

Zorunlu

3-0-3

06

TDE-203

Türkçe: Söz Dizimi III

Zorunlu

2-0-2

03

TDE-323

Yeni Türk Edebiyatı III

Zorunlu

3-0-3

05

TDE-429

Yeni Türk Edebiyatı V

Zorunlu

3-0-3

06

TDE-405

Karşılaştırmalı Edebiyat I

Zorunlu

3-0-3

06

TDE-430

Yeni Türk Edebiyatı VI

Zorunlu

3-0-3

06

TDE-102

Yeni Türk Ed. Giriş II

Zorunlu

3-0-3

06

TDE-210

Türk Halk Edebiyatı II

Zorunlu

3-0-3

05

TDE-324

Yeni Türk Edebiyatı IV

Zorunlu

3-0-3

05

Toplam Kredi

47

90

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TDE-205

Osmanlı Türkçesi III

Zorunlu

2-0-2

03

TDE-406

Karşılaştırmalı Edebiyat II

Zorunlu

3-0-3

06

TDE-114

Halkbilimi II

Zorunlu

3-0-3

06

TDE-116

Yazılı Anlatım

Zorunlu

2-0-2

02

TDE-223

Yeni Türk Edebiyatı I

Zorunlu

3-0-3

05

TDE-224

Yeni Türk Edebiyatı II

Zorunlu

3-0-3

05

TDE-212

Eski Türkçe

Zorunlu

2-0-2

03

TDE-335

Edebiyat Kuramı ve Eleştiri I

Zorunlu

3-0-3

05

TDE-329

Eski Anadolu Türkçesi

Zorunlu

3-0-3

05

TDE-322

Orta Türkçe

Zorunlu

3-0-3

06

TDE-336

Edebiyat Kuramı ve Eleştiri II

Zorunlu

3-0-3

05

TDE-419

Dilbilim

Zorunlu

2-0-2

06

TDE-426

Türk Dili Tarihi

Zorunlu

2-0-2

06

TDE-317

Eski Türk Edebiyatı III

Zorunlu

3-0-3

05

Toplam Kredi

37

68

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

BIL-113

Bilgisayar Eğitimi

Zorunlu

1-2-2

02

TAR-211

Atatürk İlke ve İnkılapları I

Zorunlu

2-0-2

02

TAR-212

Atatürk İlke ve İnkılapları II

Zorunlu

2-0-2

02

TDE-318

Eski Türk Edebiyatı IV

Zorunlu

3-0-3

05

TDE-421

Eski Türk Edebiyatı V

Zorunlu

3-0-3

06

TDE-422

Eski Türk Edebiyatı VI

Zorunlu

3-0-3

06

ING-103

İngilizce I

Zorunlu

3-0-3

04

ING-104

İngilizce II

Zorunlu

3-0-3

04

TDE-309

Araştırma Yöntemleri

Zorunlu

2-0-2

03

ING-203

İngilizce III

Zorunlu

3-0-3

04

ING-204

İngilizce IV

Zorunlu

3-0-3

04

ING-303

İngilizce V

Zorunlu

3-0-3

04

ING-304

İngilizce VI

Zorunlu

3-0-3

04

Toplam Kredi

35

50

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TDE-219

Estetik

Seçmeli

3-0-3

03

TDE-431

Kadın Edebiyatı

Seçmeli

3-0-3

06

TDE-433

Postmodern Edebiyat

Seçmeli

3-0-3

06

TDE-408

Destan Geleneği

Seçmeli

3-0-3

06

TDE-403

Çocuk Edebiyatı

Seçmeli

3-0-3

06

TDE-334

Mitoloji

Seçmeli

3-0-3

05

TDE-410

Oryantalizm (Şarkiyatçılık)

Seçmeli

3-0-3

06

TDE-332

Çağdaş Türk Tiyatrosu

Seçmeli

3-0-3

05

TDE-220

Edebiyat ve Sinema

Seçmeli

3-0-3

03

TDE-113

Halkbilimi I

Zorunlu

3-0-3

06

TDE-333

Medya Okuryazarlığı

Seçmeli

3-0-3

03

TDE-334

Mitoloji

Seçmeli

3-0-3

05

TDE-403

Çocuk Edebiyatı

Seçmeli

3-0-3

06

TDE-410

Oryantalizm (Şarkiyatçılık)

Seçmeli

3-0-3

06

tde-225

Klasik Türk Edebiyatında Türler

Seçmeli

3-0-3

03

TDE-226

Bilim-Kurgu ve Edebiyat

Seçmeli

3-0-3

03

tde-337

Metin Şerhi

Seçmeli

3-0-3

03

TDE-215

Türk Edebiyatında Öykü

Seçmeli

3-0-3

03

tde-343

Türk Edebiyatında Öykü

Seçmeli

3-0-3

03

tde-439

Şiir Tahlilleri

Seçmeli

3-0-3

06

TDE-331

Edebiyat ve Felsefe

Seçmeli

3-0-3

03

Toplam Kredi

63

96