Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Hazırlık Okulu

HAZIRLIK OKULU

Müdür: Hamdi ÖNAL

 

 

GENEL  BİLGİ

Çağ Üniversitesi Hazırlık Okulunun amacı, öğrencilerimize üniversitemizde eğitim dili olan İngilizceyi yeterli düzeyde öğretmektir.

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere bölüm derslerini izleyecek düzeyde İngilizce bilgileri olup olmadığını ölçmek amacıyla İngilizce Yeterlilik Sınavı uygulanır. Bu sınavda 100 tam not üzerinden en az 70 alan öğrenciler doğrudan kaydoldukları bölümlerde eğitimlerine başlarlar.

İngilizce bilgileri yeterli olmayan öğrenciler, uygulanan "Düzey Belirleme Sınavı" sonucuna göre "Başlangıç, Az Bilenler ve Orta Düzey" olmak üzere üç değişik seviyeye ayrılarak ideal dil sınıf sayısı olan 15 - 20 şer kişilik gruplar halinde İngilizce Hazırlık Eğitimlerine başlarlar.

En az 32 haftadan oluşan bir yıllık İngilizce Dil Eğitiminin ilk yarıyılında duyduğunu ve okuduğunu anlama, düşündüklerini sözlü ve yazılı olarak hatasız bir şekilde ifade edebilme becerisini kazandırmak için dinleme, okuma, konuşma ve yazma çalışmaları yapılmaktadır.

İkinci yarıyılda ise yukarıda sözü edilen becerilere ilaveten öğrencilerimizin birinci sınıfa başladıklarında İngilizce olarak alacakları alan derslerinde karşılaşacakları alan bilgisi sözcük ve kavramlarını öğretmeyi ve söz konusu derslere altyapı oluşturmayı amaçlayan Özel Amaçlı İngilizce (E.S.P.)öğretimi de yapılmaktadır. Bu amaçla, bölümlerden görevlendirilen öğretim elemanları belirli sürelerle hazırlık sınıflarında derslere girerek hem öğrencilerin hazırlanmasında Hazırlık Okulu öğretim elemanlarına yardımcı olmakta hem de öğrencilerin bir sonraki yılda öğrencisi olacağı bölümün öğretim elemanlarını tanıması sağlanmaktadır.

Hazırlık Okulunda görevli öğretim elemanlarının yaklaşık olarak % 35ini Native Speaker öğretim elemanları oluşturmaktadır. Dinleme ve konuşma çalışmalarının görsel işitsel yöntemlerle yapılmasını sağlamak amacıyla tüm sınıflarda Bilgisayar,Televizyon. DVD player ve CD çalar mevcuttur ve bu çalışmalar Native Speaker öğretim elemanları nezaretinde yapılmaktadır.

Dolayısıyla öğrencilerimiz öğrendikleri İngilizceyi hem ders içinde hem de ders dışında kullanabilme imkânına sahip olmaktadırlar.

Sınıf mevcutlarının az oluşu öğrenci öğretim elemanı etkileşimini kolaylaştırmakta ve başarıyı artırmaktadır.