Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Hazırlık Okulu

HAZIRLIK OKULU

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

SORU   : Hazırlık eğitiminden muafiyet koşulları nelerdir?

CEVAP: Daha önce hazırlık eğitimi görmüş ve başarılı olmuş öğrencilerle ÜDS, YDS gibi ulusal ve TOEFL, PTE, CAE, FCE gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlardan Çağ  Üniversitesinin kabul ettiği sınav skorunu getiren öğrenciler zorunlu Hazırlık Eğitiminden muaf sayılırlar.

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

HAZIRLIK EĞİTİMİNDEN MUAF SAYILABİLM EK İÇİN GEREKLİ PUAN LİMİTLERİ

Sınavın Türü                               Minimum Puan                             Geçerlilik Süresi

KPDS/YDS/ÜDS                                  70                                                   5 yıl    

IELTS                                          Geçerliliği yoktur

TOEFL(Internet Based Test)                84                                                     2 yıl

TOEFL(Compute Based Test)               221                                                  2 yıl

TOEFL(Paper Based Test)                   561                                                  2 yıl

TOEIC                                               875                                                   2 yıl

CAE                                                   B                                                  Süresiz

CPE                                                   C                                                 Süresiz

FCE                                                   C                                                  Süresiz

PTE                                                   71                                                   2 yıl

 

SORU   : Hazırlık Eğitimi sırasında devam zorunluluğu var mıdır? Varsa ne kadardır?

CEVAP: Devam zorunluluğu vardır. Öğrenciler toplam ders saatinin en az %90’ına devam etmek zorundadırlar.

SORU   : Devam zorunluluğunu yerine getirmezsem ne olur?

CEVAP: Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler burslu iseler bursları kesilir.

 

 

SORU   : Yeterlilik Sınavı nedir? Bir yılda kaç kez Yeterlilik sınavı yapılıyor?

CEVAP: Çağ Üniversitesinde eğitim dili İngilizcedir. Yeterlilik Sınavı, bölümlerde İngilizce olarak verilen dersleri anlayacak düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduklarını düşünen öğrencilere verilen sınavdır. Yeterlik sınavı Akademik yılbaşında ve Yarıyıl sonunda olmak üzere her  Akademik yılda iki (2) kez verilmektedir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler bölümlerinde eğitimlerine başlarlar.

SORU   : Yeterlilik Sınavının içeriği nedir? Başarı notu kaçtır?

CEVAP: Yeterlilik Sınavı duyduğunu anlama, okuduğunu anlama, yazma, gramer ve sözcük bilgisi bölümlerinden oluşmaktadır. Başarı notu 70/100 dür.

SORU   : Yeterlilik Sınavına girmek zorunlu mu?

CEVAP: Yeterlilik Sınavına girmek zorunlu değildir.

SORU   : Seviye Belirleme Sınavı nedir?

CEVAP: Yeterlilik Sınavına girmeyen ya da bu sınavda başarılı olamayan öğrencilerin girmek zorunda oldukları sınavdır. Seviye Belirleme Sınavı her Akademik Yıl başında verilir. öğrenciler bu sınavda aldıkları puanlara göre seviyelere ve sınıflara ayrılırlar.

SORU   : Eğitim başladıktan sonra seviyemi değiştirebilir miyim?

CEVAP: Eğitim başladıktan sonraki ilk iki hafta içerisinde bir öğrencinin seviyesinin, bulunduğu sınıfın üstünde ya da altında olduğu Kanaat’ına varılırsa, o sınıfa derse giren tüm öğretim elemanlarının ortak raporu ile söz konusu öğrencinin sınıfı değiştirilebilir. Bunun dışında

               öğrencilerin sınıfları ve seviyeleri değiştirilmez.

SORU   : Giremediğim sınavları nasıl telafi edebilirim.

CEVAP: Çağ Üniversitesi Hazırlık Okulu’nda iki tür sınav uygulanmaktadır. Pop-Quiz ve Monthly Test. Pop-Quiz denilen sınavlar hangi gün ve saatte verileceği önceden ilan edilmeyen sınavlardır. Bu sınavların amaçlarından birisi de öğrencilerin devamını sağlamaktır. Bu nedenle Pop-Quizlerin telafisi yoktur. Ancak Monthly Testleri kaçıran bir öğrenci mazeretini doktor raporu ile belgelemesi halinde bu sınavı telafi edilir.

SORU   : Sağlık raporu devamsızlık için geçerli midir?

CEVAP: Sağlık raporları devamsızlık için geçerli değildir. Yalnızca kaçırılan sınavların telafisi için geçerlidir.

SORU   : Başarısız olursam bursum kesilir mi?

CEVAP: Burslar Hazırlık artı dört yıllık fakülte eğitimini kapsamaktadır. Başarısız olan bir öğrencinin bursu kesilmez. Kayıt yaptırmayan, devamsızlık limitini aşan ya da disiplin cezası alan öğrencilerin bursu kesilir.

SORU   : Geçme sistemi nasıldır?

CEVAP: Yıl içinde alınan notların % 40’ı ile Final Sınavında alınan notun % 60’ının toplamı öğrencinin geçme notunu oluşturmaktadır. Ancak final sınavında en az 50 almak zorunludur

SORU   : Yaz Okulu nedir?

CEVAP: Eğitim öğretim yılı içinde başarılı olamayan öğrenciler için açılan yoğunlaştırılmış bir telafi programıdır.

SORU   : Yaz Okuluna kimler katılabilir?

CEVAP: Kayıt dondurmamış olmak koşulu ile başarısız olan tüm öğrenciler yaz okuluna katılabilir.

SORU   : Yaz Okulu ücretli midir?

CEVAP: Yaz Okulu ücretlidir. Ücreti her yıl belirlenir ve ilan edilir.