Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız
Medeni Usul Hukuku Dersi Hak. İcra İflas Hukuku Dersi Hak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Ç) Dersi Hak. Hukuk Fakültesi Ara Sınavları Tarihleri Hk. 30 Ekim Tarihinde Yapılacak Adli Tıp Kurumu Ziyareti Nedeniyle Derslerde Yapılan Düzenlemeler Hk. Uluslararası Hukukta Selfdeterminasyon Etkinliği Hk. “Tecrübe Konuşuyor” Etkinliği Hk.Adli Tıp, Miras Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku Dersleri hk.Etkinlik-Yrd. Doç. Dr. Sami Doğru-Uluslararası Hukukta SelfdeterminasyonHukuk Tarihi Dersi Hk. İş Hukuku (Ç) Dersi Hk. Makale Yayını-Prof. Dr. Tevfik Odman/Araş. Gör. Özge DemirdelenAdli Tıp Dersi Hk. "Çocuğun Cinsel İstismarı" Paneli Hk. İcra İflas Hukuku Dersi Hk. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Ç) Dersi Hk. Medeni Usul Hukuku Dersi Hk. Prof. Dr. Faruk Andaç-Kongre Katılımı Hk. Borçlar Hukuku Genel Hükümler (1. ve 2. Grup) Dersi Hk. Genel Kamu Hukuku (Ç) Dersi Hk. "Çocuğun Cinsel İstismarı"-SeminerCeza Hukuku Özel Hükümler (1. ve 3. Grup) Dersi Hk. Haftalık Ders Programı (Güncel Durum)Mali Hukuk (2) Dersi Hk. Human Rights (1) Dersi Hk. İngilizce (1. sınıf-1. ve 2. gruplar) Dersi Hk. Grup Değişikliği Talepleri Hk. Hukuk Fakültesi Tek Ders Sınavı Hk. Tarsus Adliyesi Ziyareti Hk. "Anayasa Hukuku Açısından Bireysel Başvuru" Paneli Hk.İş Hukuku Sanal Duruşması Hk.İş Hukuku Sanal Duruşması Hk. Marka Hukuku Sempozyumu Marka Hukuku Sempozyumu (20 Nisan 2017) Hk. Kadına Karşı Cinsel Şiddet-Kitap-Prof. Dr. Tevfik Odman Hk. Medeni Yargılama Hukukunda Karşı Dava-Kitap-Arş. Gör. Tuğçe Arslanpınar Hk. "Avukatlık Mesleği ve Sorunları" Konulu Etkinlik Hk. Konferans, Kardak: Sadece İki Kayalık mı? Toplumsal Cinsiyet Paneli"Anayasa ve Olağanüstü Hal", Etkinlik, Konuşmacı: Yrd. Doç. Evra Çetin"Hukukçu Olmak" Etkinliği Hk.Uluslararası Hukuk Kulubü-(Bölgesel) Baro Başkanları Toplantısı Hk. (Bölgesel) Baro Başkanları öğrencilerimizle buluşuyor...Adana Adli Tıp Kurumu Ziyareti Hk.

Hukuk Fakültesi > Hukuk

Hukuk

 

Amaç:

Ulusal ve uluslararası düzeyde çağdaş hukuk bilgisiyle donatılmış, hukuk devleti ilkesine bağlı, insan haklarına saygılı, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişmesine katkıda bulunabilecek, ülke ve dünya sorunları ile yakından ilgilenen ve bu alandaki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek nitelikte seçkin hukukçular yetiştirmek.  

 

Hedefler:

- Çağın gereklerine uygun, yabancı dil bilen, her yönden donanımlı hukukçular yetiştirmek,

- Yalnız ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de çalışabilecek nitelikli hukukçu ihtiyacını karşılamak,

- Toplumsal yaşamın çok çeşitli alanlarında görev alabilecek yetişmiş hukukçuları topluma kazandırmak,

- Bölgenin önemli sorunlarının çözümünde yol gösterici olmak ve hukuksal katkıda bulunmak,

- Hukuk bilimine ulusal ve uluslararası seviyede katkıda bulunmak.

 

 

 

   Hukuk Fakültesi Program Tanımı

 Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, en az bir yabancı dil bilen, geniş bir genel kültüre, hukuk kültürüne, derinlemesine hukuki bilgiye ve hukuk mantığını kullanabilme yeteneğine sahip olan, bunun yanı sıra hukuk bilimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunan hukukçular yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. (Resmi Gazete: 18.11.1997, No.(R): 23174)

Edinilecek Yeterlilik

Bu programı başarıyla tamamlayacak olan öğrenciler, hukuk alanında lisans belgesi ile ödüllendirilecektir.

Yeterlilik Düzeyi

Hukuk Fakültesi Lisans Programı

Kayıt Kabul Koşulları

Ulusal ya da uluslararası üniversitelerde öğrenimine başlamış olan öğrenciler, YÖK ve Çağ Üniversitesi'nin konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, fakültemize kabul için başvurabilirler. (Detaylı Bilgi İçin: Öğrenci İşleri Müdürlüğü - Kayıt Kabul Koşulları)

Önceki Öğrenimin Kabulü İçin Gerekli Koşullar  

Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler, eğitimlerinin birinci yılını tamamladıktan sonra, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Aynı içerikte olmaları ve öğrencinin başarı ile tamamlamış olması koşulu ile diğer üniversitelerden alınan dersler için muafiyet tanınır.

Yeterlilik Kriterleri ve Yönetmelikler 

Bir öğrencinin almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalaması (GNO) 4.00 üzerinden minimum 2.00 olmalıdır ve hiçbir dersten kalmış olmamalıdır.

Programın Genel Yapısı

Hukuk Fakültesi Programı modern dönemle uyumlu, bir yabancı dil konuşabilen, bütün temel hukuki konuları bilen, sadece ulusal alanda değil uluslararası düzeyde de çalışmaya yeterli bir hukukçunun gereksinimlerini karşılama hedefi ile hazırlanmıştır.

Mezunların Mesleki Profilleri

Hukuk Fakültesi mezunları, çeşitli alanlarda geniş bir mesleki potansiyele sahiptirler. Örneğin; hâkim, savcı, avukat, hukuk danışmanı, mülki idarelerde yönetici vs.

Öğrenime Devam Olanakları

Öğrenciler yüksek lisans programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Sınav düzenlemeleri her bir ders için özel olarak belirlenir. Ancak programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınav ve bir de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Hukuk Fakültesinin mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesi'nin genel mezuniyet koşulları ile aynıdır. Lisans derecesini elde etmek için, öğrencilerin bütün dersleri en az DD ile geçmiş olmaları ve genel not ortalamalarının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması dışında ek bir koşul yoktur.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

Kısmen (%30) İngilizce

Bölüm/Program Başkanı

Prof. Dr. Yücel ERTEKİN
yucelertekin@cag.edu.tr
Tel:  +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Sami DOĞRU
samidogru@cag.edu.tr
Tel:  +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

 

 

 

 

HUKUK FAKÜLTESİ PROGRAM ÇIKTILARI (PÇ)

 

PÇ 1. Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanma.

PÇ 2. Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinme. (Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku, AB Hukuku vb.)

PÇ 3. Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanma.

PÇ 4. Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanma.

PÇ 5. Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden (siyaset, ekonomi vb.) faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinme.

PÇ 6. Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanma.

PÇ 7. Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinmeve bu alanlardaki yenilikleri benimseme.

PÇ 8. Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgisayar kullanma becerisi kazanma ve bu alanlardaki yenilikleri benimseme.

PÇ 9. Bir makale ya da kitabı anlayacak, hukuki metinleri yorumlayacak, ulusal ve uluslararası yargı organları kararlarını inceleyip, görüş belirtebilecek seviyede İngilizce bilgisi edinme.

PÇ 10. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi kazanma.

PÇ 11. Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-121

Medeni Hukuk I

Zorunlu

3-0-3

5

LAW-123

Anayasa Hukuku I

Zorunlu

2-0-2

5

TUR-103

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

3

LAW-115

Hukuka Giriş

Zorunlu

3-0-3

5

LAW-127

Hukuk Tarihi

Zorunlu

2-0-2

3

ENG-107

Professional English I

Zorunlu

4-0-4

5

LAW-131

Human Rights

Seçmeli

2-0-2

4

Toplam Kredi

18

30

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-122

Medeni Hukuk II

Zorunlu

3-0-3

5

LAW-124

Anayasa Hukuku II

Zorunlu

2-0-2

5

TUR-104

Türkçe II

Zorunlu

2-0-2

3

ECO-108

Economics

Zorunlu

2-0-2

5

ENG-108

Professional English II

Zorunlu

4-0-4

5

LAW-140

Çevre Hukuku

Seçmeli

2-0-2

4

LAW-134

Hukuk Metodolojisi

Seçmeli

2-0-2

3

Toplam Kredi

17

30

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-209

Mali Hukuk I

Zorunlu

2-0-2

3

LAW-241

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) I

Zorunlu

3-0-3

5

LAW-221

International Law I

Zorunlu

2-0-2

3

LAW-233

Ceza Hukuku (Genel Hükümler) I

Zorunlu

3-0-3

4

LAW-237

European Law I

Seçmeli

2-0-2

3

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

3

LAW-243

Yönetim Hukuku I

Zorunlu

2-0-2

4

ENG-207

Professional English III

Zorunlu

4-0-4

5

Toplam Kredi

20

30

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-210

Mali Hukuk II

Zorunlu

2-0-2

3

LAW-218

International Law II

Zorunlu

2-0-2

3

LAW-238

European Law II

Seçmeli

2-0-2

3

LAW-240

Ceza Hukuku (Genel Hükümlüler) II

Zorunlu

3-0-3

4

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

3

LAW-242

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) II

Zorunlu

3-0-3

5

LAW-244

Yönetim Hukuku II

Zorunlu

2-0-2

4

ENG-208

Professional English IV

Zorunlu

4-0-4

5

Toplam Kredi

20

30

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-309

Vergi Hukuku I

Seçmeli

2-0-2

3

LAW-313

Ceza Hukuku (Özel Hükümler) I

Zorunlu

2-0-2

3

LAW-325

Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme Hukuku)

Zorunlu

2-0-2

3

LAW-343

Yönetsel Yargı

Zorunlu

2-0-2

3

LAW-317

Eşya Hukuku I

Zorunlu

3-0-3

5

LAW-311

Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) I

Zorunlu

2-0-2

3

LAW-315

Medeni Usul Hukuku I

Zorunlu

3-0-3

5

ENG-307

Communication Skills in Law I

Zorunlu

4-0-4

5

Toplam Kredi

20

30

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-310

Vergi Hukuku II

Seçmeli

2-0-2

3

LAW-314

Ceza Hukuku (Özel Hükümler) II

Zorunlu

2-0-2

3

LAW-324

Ticaret Hukuku II (Şirketler Hukuku)

Zorunlu

2-0-2

3

LAW-318

Eşya Hukuku II

Zorunlu

3-0-3

5

LAW-320

Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) II

Zorunlu

2-0-2

3

LAW-316

Medeni Usul Hukuku II

Zorunlu

3-0-3

5

ENG-308

Communication Skills in Law II

Zorunlu

4-0-4

5

Toplam Kredi

18

27

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-407

Ceza Muhakemesi Hukuku I

Zorunlu

3-0-3

4

LAW-409

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I

Zorunlu

3-0-3

4

LAW-415

Genel Kamu Hukuku

Seçmeli

3-0-3

4

LAW-421

Ticaret Hukuku III (Kıymetli Evrak Hukuku)

Zorunlu

2-0-2

3

ENG-407

Legal Terminology I

Zorunlu

4-0-4

5

LAW-405

İcra İflas Hukuku I

Zorunlu

3-0-3

4

LAW-413

Miras Hukuku I

Zorunlu

2-0-2

3

LAW-423

Devletler Özel Hukuku I

Zorunlu

2-0-2

3

Toplam Kredi

22

30

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-404

Ticaret Hukuku IV (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku)

Zorunlu

2-0-2

3

LAW-408

Ceza Muhakemesi Hukuku II

Zorunlu

3-0-3

4

LAW-410

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II

Zorunlu

3-0-3

4

ENG-408

Legal Terminology II

Zorunlu

4-0-4

5

LAW-414

Miras Hukuku II

Zorunlu

2-0-2

3

LAW-406

İcra İflas Hukuku II

Zorunlu

3-0-3

4

LAW-424

Devletler Özel Hukuku II

Zorunlu

2-0-2

3

LAW-448

Attorney and Notary Law

Seçmeli

2-0-2

4

Toplam Kredi

21

30

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-341

International Trade Law

Seçmeli

2-0-2

3

LAW-429

International Commercial Disputes and Arbitration

Seçmeli

3-0-3

4

LAW-428

International Criminal Law

Seçmeli

3-0-3

4

LAW-345

International Security Law

Seçmeli

2-0-2

3

LAW-337

History of Civilization

Seçmeli

2-0-2

3

LAW-335

Juristic Psychology

Seçmeli

2-0-2

3

LAW-443

Forensic Medicine

Seçmeli

3-0-3

4

LAW-333

Statistics

Zorunlu

2-0-2

3

Toplam Kredi

19

27

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-121

Medeni Hukuk I dersi; medenî hukuk kavramını, kişisel durumlarla ilgili meselelerle ilgilenmek, kişiliğin ne zaman başlayıp ne zaman sonlanacağını ve nasıl korunacağını, kişinin ehliyet kavramı ile ilgili sorunları ve gerçek tüzel kişi farkını kapsamaktadır.

LAW-123

Anayasa Hukuku I dersinde; anayasa kavramı, siyasal iktidar ve bu kapsamda kurucu iktidar, anayasa yargısı ve kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi, devletin unsurları, devletin kökeni hakkında teoriler, devlet şekilleri, kuvvetler ayrılığı teorisi, kuvvetler ayrılığına göre hükümet sistemleri, demokrasi teorisi, demokrasi tipleri, seçimler ve seçim sistemleri ile siyasi partiler, temel hak ve hürriyetler incelenen başlıca kavram ve konulardır.

TUR-103

Türkçe I dersinde; dilin tanımı ve özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk Dil Kurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçe'deki ses olayları, yazım, kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.

LAW-115

Hukuka Giriş dersi; hukukun temel kavramları, hak, hukuk, hakkaniyet, adalet kavramları ve hukukun ayrımlarını kapsamaktadır. 

LAW-127

Hukuk Tarihi dersinde tarihin farklı devirlerinde uygulanmış hukuk sistemleri karşılaştırmalı ve tarihsel bir perspektiften ele alınacaktır. Türklerin İslâmiyet’e girmeden önceki hukuk uygulamaları, İslâm hukuku, Osmanlı Devleti’nin örfî hukuku, Tanzimat’tan sonraki ve Cumhuriyet dönemindeki kanunlaştırma hareketleri anlatılacaktır. Dersin amacı öğrencilerin derinlikli bir tarih anlayışıyla hukukî meseleleri ele alıp yorumlayabilmelerini sağlamaktır.

ENG-107

Professional English I dersi; öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

LAW-131

Human Rights dersinin içeriğini; insan haklarının anlamı ve tarihsel gelişimi, insan hakları kuramı, uluslararası insan hakları denetim sistemleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yöntemi,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, ayrımcılık yasağı, eşitlik hakkı, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, dinsel özgürlükler, seçme ve seçilme hakkı, eğitim hakkı, azınlık hakları, AB’de insan hakları gibi konular oluşturmaktadır.

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-122

Medeni Hukuk II dersi; nişanlanma, evlilik, evlenme ehliyeti, evlenme engelleri, evliliğin butlanı, evliliğin genel sonuçları, evlilik içi mal rejimi, zorunlu mal rejimi, sözleşmesel mal rejimi, boşanma, soy bağı, genel anlamda ebeveyn ve çocuk arasındaki hukuki ilişki, velayet, vesayet, evlat edinmeyi kapsamaktadır.

LAW-124

Anayasa Hukuku II dersinde; Osmanlı Dönemi ile Cumhuriyet Dönemi anayasal gelişmeleri özetlenerek, Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı temel ilkeleri, temel hak ve hürriyetler sistemini, devletin temel organlarının (yasama, yürütme ve yargı) kuruluş ve işleyişi ile anayasa yargısı incelenen başlıca kavram ve konulardır.

TUR-104

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.

ECO-108

Economics dersinde; iktisat biliminin konusu ve ilkeleri, iktisadi analiz ve analiz çeşitleri, talep, arz ve tam rekabet piyasasına fiyatın belirlenmesi, esneklik, tüketici ve üretici rantı, kamu ekonomisi, maliyet kavramı, firma dengesi, tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasaları: Tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları incelemektedir.

Gayri safi milli hasıla, milli gelir, çarpan analizi, fiyatlar genel seviyesi, üretim ve ekonomik büyüme, tasarruf, yatırım ve finansal sistem, istihdam, işsizlik ve çeşitleri, paranın ekonomideki yeri ve işlevleri, banklar ve para arzı, para arzı ve enflasyon, dış ekonomik ilişkiler, para ve mali politikaların toplam talep ve arz üzerindeki etkileri incelenmektedir.

ENG-108

Professional English II dersi; öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

LAW-140

Çevre Hukuku dersinde; Türk Hukuku, karşılaştırmalı hukuk, Avrupa Topluluğu Hukuku ve uluslararası hukuktaki boyutlarıyla çevre sorunlarına ilişkin hukuksal yaklaşım, ölçüt ve uyuşmazlık çözümleri, çevre sorunlarına hukukun sunduğu mevcut araçlar, çözüm yolları, bunların etkililiği ve yeterliliği konuları ele alınmaktadır.

LAW-134

Hukuk Metodolojisi dersinde; mantık yasalarının hukukun uygulanmasında nasıl yol gösterici olduğu, norm türleri, mantık-hukuk ilişkisi, genel olarak sosyal bilimlerde metot problemi, başlıca bilgi edinme yöntemleri, bunların hukuka yansımaları, mantıki delillendirmenin temelleri, bu kuralların hukuki uygulamalardaki kullanımı ve yorum sorunları ele alınmaktadır. 

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-209

Mali Hukuk I dersinde; mali olaylar, mali hukukun kapsamı, disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar, kamu sektörünü tanımı, kapsamı ve fonksiyonları, kamu hizmetleri ve nitelikleri, kamu giderleri ve nitelikleri ile kamu gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, vergi teorisi ve uygulaması, günümüzde vergi sistemi anlayışı, Türkiye’de bütçe uygulaması ve denetimi, bütçenin tanımı, gelişimi, özellikleri ve bütçe ilkeleri, bütçenin aşamaları, bütçe teori ve teknikleri ele alınmaktadır.

LAW-241

Borçlar Hukuku Genel Hükümler I dersinde, Borçlar Kanunu'nun 1–182. maddeleri arasında düzenlenen borçlar umumi hükümleri ve bunlarla ilgili hukuk kavram ve kurumları anlatılmaktadır.

LAW-221

International Law I dersi; uluslararası hukukun temel tanımını, devletler ve diğer kurumlar arasındaki uyumluluğu, uluslararası hukukun kaynaklarını ve uluslararası sözleşmeleri kapsar.

LAW-233

Ceza Hukuku Genel Hükümler I dersinde; ceza hukukunun temel ilkeleri ve ceza sorumluluğunun   esası, ceza hukukunun kaynakları, ceza  kanunlarının zaman, yer ve kişi  yönünden uygulanması, suç genel teorisine ilişkin  bilgiler; suç-kabahat   ayrımı, suç ve benzer kavramlar, suçun unsurları; ön açıklamalar,  suçun hukuki konusu, suçun maddi unsuru, suçun manevi unsuru, kast ve   taksir kavramları,  genel olarak hukuka aykırılık kavramı, hukuka   uygunluk nedenleri ele alınmaktadır.

LAW-237

European Law I dersinde; Avrupa Toplulukları (Kömür ve Çelik Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu), Avrupa Birliğinde insan hakları, avrupa ekonomik entegrasyonu (ekonomik birlik - insan grubu birliği - temel özgürlükler - para birliği) ile  Türkiye-Avrupa Birliği  İlişkileri anlatılmaktadır. 

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.

LAW-243

Yönetim Hukuku I dersinde; idare hukukunun kaynakları, devlet kavramı, kamu hukuku içinde idare hukukunun yeri, yönetim, merkezden yönetim ve yerinden yönetim örgütlenmesi, kamu hizmeti ve kamu yararı, bağımsız idari kuruluşlar, Sermaye Piyasası Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurumu, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, idari vesayet ve hiyerarşik denetim, yönetsel hiyerarşi, devlet memurlarının hukuki statüleri, kamu malı, kamuya ait alanlara uygulanan hukuki rejim, kamulaştırma prosedürü ve özelleştirme prosedürü ders kapsamında ele alınmaktadır.

ENG-207

Professional English III dersi; öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-210

Mali Hukuk II dersinde; yerel yönetim maliyesi tanımı ve önemi, yerel yönetim kuruluşları, gelirleri giderleri ve bütçeleri, parafiskal gelirler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve Türkiye’de kamu iktisadi teşebbüslerin önemi, devlet borçlanması tanımı ve önemi, devlet borçlanmasının nedenleri ve çeşitleri, devlet borçlarının yönetimi, maliye politikasının amaçları ve araçları, vergilerin maliye politikasının amaçları açısından önemi ve etkinliği, kamu harcamalarının maliye politikasının amaçları açısından önemi etkinliği, otomatik dengeleyiciler, maliye politikası ve mali yönetim, uluslar arası kamu gelir ve giderleri, uluslar arası maliye politikası konuları ele alınmaktadır.

LAW-218

International Law II dersi; devletlerin-hükümetlerin tanınmasını, hakları ve ödevleri, devletin yabancılara karşı sorumluluğunu, deniz hukukunu, uyuşmazlık çözümü ve yargılamayı ve hava ve uzay hukukunu içerir. 

LAW-238

European Law II dersinde; avrupa’da birlik  fikrinin tarihi temelleri ve 1951’den   günümüze Avrupa Birliği’nin tarihçesi, AB  hukukunun özellikleri ve üye   ülkelere etkileri, kurucu antlaşmalar, değişiklik  antlaşmaları, AB   kurumları; AB Konseyi, AB Komisyonu, AB Parlamentosu, Avrupa    Toplulukları Mahkemesi, Ekonomik ve Sosyal Komite ve diğer organlar, AB   karar  alma süreçleri incelenmektedir.

LAW-240

Ceza Hukuku (Genel Hükümlüler) II dersinde; genel olarak ceza kavramı; ceza ehliyeti ve   ehliyetsizliği,  ceza türleri, cezaya etki eden nedenler, suçun özel   görünüş biçimleri; suça  teşebbüs, suça iştirak, suçlarda içtima, suçta   tekerrür, cezaların bireyselleştirilmesi  ve temel cezanın belirlenmesi,   dava ve ceza ilişkisini ortadan kaldıran  nedenler; ön ödeme, af   kurumu, ceza hukukunda zamanaşımı, tecil, şartla salıverme,  ceza   mahkumiyetinin sonuçları incelenmektedir.

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.

LAW-242

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) II dersinde; haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme anlamında sorumluluk hukuku, çeşitli haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, ihmal, kusur ve kusursuz sorumluluk doktrinlerinin analizi ele alınmaktadır.

LAW-244

Yönetim Hukuku II dersinde; yönetsel sözleşmeler, yap-işlet-devret modeli, idari otoritelerin denetim yetkileri, hukuk devletinin anlamı ve yargı denetimi, devletin sorumluluğu, yönetsel yargı kuruluşları, Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay, yönetsel yargı usulü, hukuka aykırı idari işlemler aleyhine iptal davası, yönetimce ihlal edilen bir hakkın yerine getirilmesi ya da uğranılan zararın giderilmesi, tam yargı davası konuları ele alınmaktadır.

ENG-208

Professional English IV dersi; öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-309

Vergi Hukuku I dersinde işlenen konular şunlardır: vergilemenin yapısı, sınıflandırılması, vergilemeye ve vergi hukukuna ilişkin kavramlar: Vergi idaresi, vergi yükümlülüğü, vergi oranı, vergi tarifesi, vergi beyannamesi, vergi matrahı, vergi kanunu, vergi yükü, vergi uyuşmazlıkları, vergi İndirimi, vergi muafiyeti, vergiden kaçınma, vergi kaçakçılığı.

LAW-313

Ceza Hukuku (Özel Hükümler) I dersinde; umumi  adap ve aile nizamı aleyhine işlenen suçlar;   ırza geçmek, ırza tasaddi,  küçüklerle cinsi temas, evlenmek vaadiyle   kızlık bozmak, hayasızca hareketler;  söz atma, sarkıntılık, kaçırmak,   alıkoymak, şahıslara karşı suçlar; adam  öldürme, müessir fiil, hakaret,   sövme, mala karşı işlenen suçlar; nası ızrar,  dolandırıcılık, güveni   kötüye kullanma, hırsızlık, yağma, menkul mal yağması,  senet gaspı,   tevdie icbar suçu incelenmektedir.

LAW-325

Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme Hukuku) dersinde; ticari işletme kavramı ile tacir, tacir olmanın hüküm ve sonuçları, marka hukuku ve haksız rekabet konuları ele alınacaktır.

LAW-343

Yönetsel Yargı dersinde; yönetsel yargı sisteminin özellikleri, yargı denetiminin kapsamı ve sınırı, yönetsel yargı kuruluşlarının yapısını ve işleyişi, yönetsel yargının görev alanı ve görev uyuşmazlıkları, iptal davası ve tam yargı davasının ön koşulları, hukuksal dayanakları ve sonuçları, yönetsel yargılama yöntemi, davaların karara bağlanması ve yasa yolları konuları ele alınacaktır.

LAW-317

Eşya Hukuku I dersinde; aynî hak kavramı, belirli sayı ilkesi, mülkiyet hakkı ve sınırlı aynî haklar, eşya hukukunun tutucu niteliği, mülkiyet hakkı ve eşya üzerinde tesis edilen egemenlik, malikin üçüncü şahısların mülkiyet hakkına tecavüzlerine karşı korunması konuları incelenmektedir.  

LAW-311

Borçlar  Hukuku (Özel Hükümler) I dersinde; özel  borç ilişkileri ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenen   akit tipleri, kanun tarafından  düzenlenmemiş akitler; kavram, dogmatik   temelleri, çeşitleri, kendine özgü  yapısı olan sözleşmeler; bileşik   sözleşmeler, karma sözleşmeler, temlik borcu  doğuran sözleşmeler;    satım, trampa,  bağışlama, kullanma ve yararlanma hakkı veren   sözleşmeler; adi kira, hasılat  kirası, ariyet, karz, finansal kiralama (leasing) konuları ele alınmaktadır.

LAW-315

Medeni Usul Hukuku I dersinde; medeni yargının ceza yargısından farkı ve çekişmeli yargı ile çekişmesiz yargı, genel mahkemeler ve özel mahkemeler, ilk derece mahkemeleri, ve yüksek yargı, mahkemelerin görev ve yetkisi kapsamında, mamelek hukukundan doğan davalarda görev, göreve esas alınan müddeabihin değerlendirilmesi, yetki sorunlarının ayrıntılı olarak irdelenmesi, genel mahkemeler arasında iş dağılımı ve iş bölümü sorunları, davaya vekâlet, dava şartları, kesin delillerin ve takdiri deliller incelenmektedir.

ENG-307

Communication Skills in Law I dersinde; hukuki konularda dinleme - anlama çalışmalarına ağırlık verilerek, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile öğrencilerin kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-310

Vergi Hukuku II dersinde işlenen konular şunlardır: Türk Vergi Sistemi, Gelir Vergisi Hukuku, vergi kodları, vergilendirme süreci, vergilendirilebilir gelir, verginin ödenmesi, vergi iadesi, vergilendirme dönemi vb. 

LAW-314

Ceza Hukuku (Özel Hükümler) II dersinde; umumi  adap ve aile nizamı aleyhine işlenen suçlar; ırza geçmek, ırza tasaddi,  küçüklerle cinsi temas, evlenmek vaadiyle   kızlık bozmak, hayasızca hareketler;  söz atma, sarkıntılık, kaçırmak,   alıkoymak, şahıslara karşı suçlar; adam  öldürme, müessir fiil, hakaret,   sövme, mala karşı işlenen suçlar; nası ızrar,  dolandırıcılık, güveni   kötüye kullanma, hırsızlık, yağma, menkul mal yağması,  senet gaspı,   tevdie icbar suçu ele alınmaktadır.

LAW-324

Ticaret Hukuku II (Şirketler Hukuku) dersinde; Türk Hukuk Sisteminde şirketleri düzenleyen hükümler, şirket kavramının genel tanımı, şirket ilişkisinin unsurları ve benzer ilişkilerden farkları, şirketlerin çeşitli açılardan sınıflandırılması, adi şirket, kollektif, anonim ve limited şirketler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

LAW-318

Eşya Hukuku II dersinde; taşınmaz mülkiyeti, taşınır mülkiyeti ve sona ermesi, sınırlı aynî haklar, zilyedlik, türleri, işlevi; rehin hakları ve işlevi; gayrimenkul mülkellefiyeti ve işlevi, tapu sicili ve işlevi ele alınmaktadır.

LAW-320

Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) II dersinde; çeşitli sözleşme tipleri, kuruluşları, geçerlilikleri ve bu sözleşmelerin karakteristik özellikleri anlatılmaktadır. Derste incelenen sözleşme tipleri şunlardır: satım sözleşmesi, trampa, bağışlama, adi kira sözleşmesi, hâsılat kirası sözleşmesi, ariyet sözleşmesi, karz sözleşmesi, finansal kiralama sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi, arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi, yayın sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi, komisyon sözleşmesi, itibar mektubu, itibar emri ve tellallık sözleşmesi, havale ilişkisi ve akreditif, vekâletsiz iş görme, vedia sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, garanti sözleşmesi, kaydı hayat ile irat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, adi ortaklık sözleşmesi konuları ele alınmaktadır.

LAW-316

Medeni Usul Hukuku II dersinde; sözlü yargılama usulü, davada özel durumlar, kanun yolları, kesin hüküm kurumu, yargılamanın yenilenmesi, müşterek hükümler, özel mahkemeler, tahkim konuları ele alınmaktadır.

ENG-308

Communication Skills in Law II dersinde; hukuki konularda dinleme - anlama çalışmalarına ağırlık verilerek, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile öğrencilerin kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-407

Ceza Muhakemesi Hukuku I dersinde, ceza muhakemesi hukukunun anlamı, tarihi gelişimi ve kaynakları, ilgili olduğu hukuk dalları, kanun türleri ve yürürlüğe girişleri, zaman, yer ve kişi yönünden uygulanma niteliği, soruşturma aşaması ve işlemleri, ceza muhakemesinin makam ve kişi itibariyle süjeleri, bunların hak, yükümlülükleri ile görevleri, uluslararası hukuk ile ulusal hukukumuzda sanık hakları, koruma tedbirleri, iddianame düzenlenmesi ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile bu kararın verilmesi halleri incelenmektedir.

LAW-409

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I dersinde; iş hukukunda temel Kavramlar, iş Sözleşmesi, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi konuları ele alınmaktadır.

LAW-415

Genel Kamu Hukuku dersinde; devletin kökeni ve oluşumu, temel hak ve özgürlükler, devlet iktidarının sınırlanması problemi, temel hak ve özgürlükler kavramının arka planında yer alan düşünce akımları ele alınmaktadır.

LAW-421

Ticaret Hukuku III (Kıymetli Evrak Hukuku) dersinde; kıymetli evrak kavramı, tanımı, unsurları, kambiyo senetleri olarak adlandırılan bono, poliçe ve çek kavramları, kambiyo senetlerinin düzenlenmesi, şekli unsurları, bu senetlerin ödenmesi prosedürü ve ödenmemeleri halinde borçlunun sorumluluğu ile hamilin hakları konuları ele alınmaktadır. 

ENG-407

Legal Terminology I dersinin içeriği, hukukun tanımı, kaynakları, dünyadaki temel hukuk sistemleri, hukukun temel ayrımı gibi konulardır. Daha sonra, özel hukuk-kamu hukuk ana alt başlıkları altında hukukun bölümlerine girilerek, her hukuk disiplininde kullanılan temel kavramlar anlatılacaktır.

LAW-405

İcra İflas Hukuku I dersinde; icra hukukunun temel bazı kavramları, cebri icra çeşitleri, takibin temel aşamaları ile ilgili bilgi verilecektir.

LAW-413

Miras Hukuku I dersinde; miras hukukunda temel kavramlar, mirasçılık türleri, ölüme bağlı tasarruflar, mirasın açılması, mirasın intikali ve mirasın taksimi anlatılmaktadır.

LAW-423

Devletler Özel Hukuku I dersinde; uluslararası hukukun temel özellikleri, uluslararası hukuk ve iç hukuk ilişkileri, uluslararası hukuk kurallarının oluşması, uluslararası hukuk kaynakları, antlaşmalar, tek taraflı uluslararası hukuk işlemleri, uluslararası hukukun kişileri, özel hukuk kişileri, uluslararası hukuk mekansal kuralları, kara sınırı, akarsular, göller ve kanallar, uluslararası deniz hukuku, hava hukuku, uzay hukuku, çevrenin uluslararası düzeyde korunması konuları ele alınmaktadır. 

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-404

Ticaret Hukuku IV (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku) dersinde; gemi kavramı ile donatan ve donatma iştiraki, navlun sözleşmesinin ifası aşamaları ile taşıyanın sorumluluğunun hüküm ve sonuçları ile konişmento konuları ele alınmaktadır.

LAW-408

Ceza Muhakemesi Hukuku II dersinde, koruma tedbirleri, kovuşturma ve bu aşamalarda yapılan yargısal faaliyetler, özel muhakeme usulleri, tali ceza davaları devlet ile mağdur ilişkisi konuları, yapılan uygulamaların niteliği, bunlarla ilgili kurallar, açıklamaları ele alınmaktadır.

LAW-410

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II dersinde; sosyal güvenlik hukukunda temel kavramlar, sosyal sigorta kavramı ve türleri, sağlık sigortası uygulaması ele alınmaktadır.

ENG-408

Legal Terminology II dersinin içeriği, hukukun tanımı, kaynakları, dünyadaki temel hukuk sistemleri, hukukun temel ayrımı gibi konulardır. Daha sonra, özel hukuk-kamu hukuk ana alt başlıkları altında hukukun bölümlerine girilerek, her hukuk disiplininde kullanılan temel kavramlar anlatılacaktır.

LAW-414

Miras Hukuku II dersinde; yasal mirasçılar, ölüme bağlı tasarruflar, vasiyetname, miras sözleşmesi, saklı pay, tasarrufun tenzili, mirasın geçmesi, mirasın paylaştırılması konuları ele alınmaktadır.

LAW-406

İcra İflas Hukuku II dersinde; özel takip yolları(Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip, Kiralanan taşınmazların tahliyesi), iflas ve konkordato hukuku ile ilgili bilgi verilecektir.

LAW-424

Devletler Özel Hukuku II dersinde; milletlerarası hukukun kişileri; devletler, milletlerarası örgütler, tanıma, devletlerin tanıması, hükümetlerin tanınması, milletlerarası hukukta uyuşmazlıkların çözümü usulleri, milletlerarası hukuk kişileri arasındaki uyuşmazlıkların çözüm yolları, kuvvet kullanma ve silahlı çatışma, Birleşmiş Milletler sistemi, milletlerarası hukukta devletin yetkisi; temel ilkeler, ülke kazanma ve yitirme biçimleri, ülke ile ilgili uyuşmazlıklarda ileri sürülen bazı siyasi esaslar, devletin deniz ülkesi, devletin hava ülkesi konuları ele alınmaktadır.

LAW-448

Attorney and Notary Law dersi kapsamında şu konular anlatılmaktadır: Avukatlık mesleği, avukatlık mesleğinin yargı faaliyeti içindeki yeri, bağımsızlığı ve önemi temel olarak anlatılmaktadır. Ayrıca avukatın hak ve yükümlülükleri, bu kapsamda avukatın müvekkil ile yaptığı sözleşme ve niteliği ile bu sözleşme dolayısıyla avukatın ücret hakkı, avans ve masraf talep hakkı, görevini ifa dolayısıyla uğramış olduğu zararın giderilmesini talep hakkı ile avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan yetkiler.

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-341

International Trade Law dersinde; kambiyo ve döviz rejimleri, döviz alım ve satımları, Türk Parası ile ilgili işlemler, ihracat-ithalat rejimi, yabancı krediler gibi konular işlenmektedir. 

LAW-429

International Commercial Disputes and Arbitration dersi; uluslararası ticari uyuşmazlıklar ve tahkime ilişkin temel kavramları, hukuki dayanağı ve uygulamayı, Medeni Usul Kanunu uyarınca yerel tahkim yargılamasını, 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca tahkim yargılamasını, Uluslararası ve Kurumsal Tahkim Kurallarını, Milletlerarası Tahkime ilişkin Uluslararası Konvansiyonlar ile Tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi konularını içermektedir.

LAW-428

International Criminal Law dersinde; uluslararası ceza yargısının tarihsel gelişimi ve bu mahkemelerin görev alanına giren suçlar hakkında yetkili ceza mahkemesinin belirlenmesi ve uygulanacak ceza hukuku kurallarının tayini ile uluslararası ceza mahkemesi, görev ve yetkileri, uluslararası suçlar inceleme konusu yapılmaktadır.

LAW-345

International Security Law dersinde; güvenlik kavramının uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk disiplinleri içerisindeki yeri, uluslararası alandaki temel güvenlik sorunları ve yeni güvenlik sorunları ele alınacaktır.

LAW-337

History of Civilization deresinde; Orta Asya'da uygarlıkların beşiğinden başlayarak Çin, Japon, Mezopotamya, Asur, Finike, Filistin, Pers, Hindistan, Yunan, Girit, Truva, Kartaca, Etrüsk, Hindistan, Polinezya, Melanezya, Meksika, Aztek, İnka, Peru, Kızılderililer, Kamboçya ve Avustralya'ya kadar gelmiş geçmiş ve dünyamızda iz bırakmış bütün uygarlıklar ele alınmaktadır.

LAW-335

Juristic Psychology dersinde; suç, suçlu kavramlarını, ceza hukuku kurumlarını, infaz sistemini, yargı sürecini, hakimlerin karar almasında etkili olan unsurları, tanıklık kurumumu, mağdur olma hali gibi hukuki kavramlarını, günümüzde ayrı bir bilimsel disiplin haline gelen adalet psikolojisinin çağdaş verilerinden hareketle incelenmesini konu edinir.

LAW-443

Forensic Medicine dersinde; adli tıp ve hukukun bazı dalları arasındaki ilişkiler, Türk Ceza Kanununun şahsa karşı işlenen cürümlerle ilgili hükümleri, aile düzenine, ahlak ve adaba karşı işlenen cürümler, cezai sorumluluk, babalık ve kan grupları, otopsi vb. gibi tıbbın hukukun hizmetinde olduğu diğer bazı konular anlatılmaktadır.

LAW-333

Statistics dersinde; istatistiğin temel kavramları, frekans dağılımları, frekans dağılımlarının tablo ve grafikle gösterilmesi, betimlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, olasılık, standart puanlar ve çapraz tablolar, kuramsal temellere inilmeksizin yalın ve anlaşılır formüllerle anlatılır.

 

 HUKUK PROGRAMI

Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu

Kod Dersin Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
 1. Yıl Birinci Dönem                     

 

 Law 121 Medeni Hukuk I X  X X X - - - - - - -
Law 123 Anayasa Hukuku I X X - - - - - - - - X
Law 115 Hukuka Giriş X X X X X - - - - - X
Law 125 İnsan Hakları - X X - X - X - X X X
Tur 103 Türkçe I - - - - - - - - - X -
Eng 107 Profesyonel İngilizce I - - - - - - - - X X -
Law 127 Hukuk Tarihi X  X  X  X  X - - - - - -
1. Yıl İkinci Dönem                      
 Law 122 Medeni Hukuk II X X X X - - - - - - -
 Law 124 Anayasa Hukuku II X X X - - - - - - - X
 Tur 104 Türkçe II - - - - - - - - - X -
 Eco 104 Ekonomi -  -  - X X  -  -  -  -  - X
Eng 108 Profesyonel İngilizce II  -  -  -  -  -  -  -  - X X -
 Law 132 Etik - -  - X - - X - X X X
 Law 130 Çevre Hukuku - X - - X - - - X X -
2. Yıl Üçüncü Dönem                      
Law 209 Mali Hukuk I - X X X - - - - - - -
Law 213

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) I

X X X X X - - - - - X
Law 221 Uluslararası Hukuk I X X X - - - - - - X X
Law 233 Ceza Hukuku (Genel Hükümler) I X X X X X X - - - - X
Law 203 Yönetim Hukuku I X X X X X - - - - - -
Tar 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -  - - - - - X - - - -
Eng 207 Profesyonel İngilizce III - - - - - - - - X X -
Law 237 Avrupa Birliği Hukuku I X X - X X - X - X X X
2. Yıl Dördüncü Dönem                      
Law 210 Mali Hukuk II - X X X - - - - - - -
 Law 214 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) I X  X  X  X - - - - - - X
 Law 218 Uluslararası Hukuk I X X X X - - - - - X X
 Law 240 Ceza Hukuku (Genel Hükümler) I X - X X X - - - - - X
 Law 226 Yönetim Hukuku I X X X X - - - - - - -
 Tar 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - X - - - -
 Eng 208 Profesyonel İngilizce IV - - - - - - - - X X -
 Law 238 Avrupa Birliği Hukuku II X X - - X - X X X X X
3. Yıl Beşinci Dönem                      
Law 309 Vergi Hukuku I - X X X - - - - - - -
Law 313 Ceza Hukuku (Özel Hükümler) I X X X X X X - - - - X
Law 325 Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme Hukuku) X  X X X X X - - - - -
Law 343 Yönetsel Yargı X X X X X X - - - - X
Law 317 Eşya Hukuku I X X X X X - - - - - X
Law 311 Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) I X X X X X X X - - - X
Law 315 Medeni Usul Hukuku I X X X X X - - - - - X
Eng 307 Hukukta İletişim Becerileri I - - - - - - - - X X -
3. Yıl Altıncı Dönem                      
Law 310 Vergi Hukuku II - X X X - - - - - - -
Law 314 Ceza Hukuku (Özel Hükümler) II X  X  X - X - X - - - X
Law 324 Ticaret Hukuku II (Şirketler Hukuku) X  X  X - X - - - - - X
Law 318 Eşya Hukuku II X  X  X  X - - - - - - X
Law 320 Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) II<