Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN

E-Posta: basaran@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/mustafa-basaran-1

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Prof. Dr. Ünal AY

E-Posta: unalay@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/unal-ay

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Prof. Dr. Halil Çetin BEDESTENCİ

E-Posta: bedestenci@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/halil-cetin-bedestenci

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Prof. Dr. Ali İhsan SÖNMEZ

E-Posta: ihsansonmez@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/ali-ihsan-sonmez

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Prof. Dr. Esat ARSLAN

E-Posta: esat@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/esat-arslan

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Prof. Dr. Ali Engin OBA

E-Posta: enginoba@hotmail.com

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/ali-engin-oba

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Doç. Dr. Soner ÖĞÜT

E-Posta: sogut@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/soner-ogut

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. İbrahim İNAN

E-Posta: ibrahiminan@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/ibrahim-inan-1

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZER

E-Posta: bulentozer@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/bulent-ozer-1

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Necdet GÜLGÜN

E-Posta: necdetgulgun@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/ahmet-necdet-gulgun

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜNAY

E-Posta: cemilgunay@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/cemil-gunay

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Sevgi BALKAN

E-Posta: sbalkan@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/sevgi-balkan

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Canol KANDEMİR

E-Posta: ckandemir@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/canol-kandemir

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Murat GÜLMEZ

E-Posta: mgulmez@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/murat-gulmez

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY

E-Posta: edayasa@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/eda-yasa-ozelturkay

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Gökhan SÖKMEN

E-Posta: gokhansokmen@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/ahmet-gokhan-sokmen-1

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Onur Başar ÖZBOZKURT

E-Posta: onurozbozkurt@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/onur-basar-ozbozkurt

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Cansu ÜNVER ERBAŞ

E-Posta: cansu.u.e@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/cansu-unver-erbas-1

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Andris BANKA

E-Posta: andrisbanka@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/andris-banka-1

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ayhan CANKUT

E-Posta: ayhancankut@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/ayhan-cankut-1

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Musa İNAL

E-Posta: musainal@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/musa-inal

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Elma SATROVIC

E-Posta: elmasatrovic@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/elma-satrovic-1

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Musa Koral ÇEPNİ

E-Posta: musacepni@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/musa-koral-cepni-1

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Öğretim Görevlisi. Fethiye ECEL

E-Posta: fethiyeecel@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/fethiye-ecel-1

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Öğretim Görevlisi. Bertan Jem KAYNATMA

E-Posta: bertankaynatma@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/bertan-jem-kaynatma

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Öğretim Görevlisi. Ceyda Melek CESEROĞLU

E-Posta: ceydamelek@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/ceyda-melek-ceseroglu-1

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Araştırma Görevlisi. Deniz KARAÖMERLİOĞLU

E-Posta: denizkaraomerlioglu@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/deniz-karaomerlioglu-1

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Araştırma Görevlisi. Süreyya YILMAZ

E-Posta: sureyyayilmaz@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/sureyya-yilmaz

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Araştırma Görevlisi. Gizem ARI

E-Posta: gizemari@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/gizem-ari-1

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Araştırma Görevlisi. Zeynep Beril YOLAÇAN

E-Posta: zberilyolacan@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/zeynep-beril-yolacan-1

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Araştırma Görevlisi. Şefika Nilay ONATÇA

E-Posta: sefikanilayonatca@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/sefika-nilay-onatca

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Araştırma Görevlisi. İlke TAŞDEMİR

E-Posta: ilketasdemir@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/ilke-tasdemir-1

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Araştırma Görevlisi. Özge ÇETİNER

E-Posta: ozgecetiner@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/ozge-cetiner-1

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Araştırma Görevlisi. Suzan OĞUZ

E-Posta: suzanoguz@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/suzan-oguz

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Araştırma Görevlisi. Hazal Ezgi ÖZBEK

E-Posta: hazalezgiozbek@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/hazal-ezgi-ozbek

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Okutman. Iryna KÖSTENCELİ

E-Posta: ırynakostenceli@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/iryna-kostenceli-1

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Okutman. Akademik

E-Posta: genelakademik@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/akademik

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Okutman. Jinhao YANG

E-Posta: jinhaoyang@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/jinhao-yang-1

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı Soyadı: Öğretim Görevlisi. Herbert HOLL

E-Posta: herbertkurtholl@cag.edu.tr

Kişisel Sayfa: https://www.arsiv.cag.edu.tr/herbert-helmurt-ercih-kurt-holl