Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi > Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 

 

Amaçlar:

Turizm İşletmeciliği Programı , öğrencilerini yönetsel pozisyonlar için turizm alanındaki teorik ve uygulamalı bilgilerle eğitmeyi ve yetiştirmeyi amaçlar. Programın amacı öğrencileri rasyonel düşünme ve yaratıcı stratejilerle donatmaktır. Program turizm alanında temel yönetsel bilgilerle donatılmış personeller sağlamayı amaçlar. Öğrenciler, turizm endüstrisi için yabancı dil bilmenin öneminin farkında olarak, en az iki yabancı dil öğrenirler; Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencilere ikinci bir yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Çince dilini seçme şansı tanımaktadır.

 

Hedefler:

Turizm İşletmeciliği Programı , öğrencileri hızla değişen turizm iş dünyasının teorik ve pratik bilgileriyle donatmak için tasarlanmıştır. Turizm İşletmeciliği Programı, öğrencileri teorik ve yönetsel bilgilerle donatmayı amaçlayarak bu bilgileri turizm ile ilgili özel organizasyonlar ve turizm sektöründe uygulanabilmesini hedeflemektedir. 

 

 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

 

Amaç, Kuruluş ve Onay

Turizm İşletmeciliği Programı turizm alanıyla bağlantılı herhangi bir sektörde belirli bir görevi yerine getirmek için gerekli yeterli donanıma sahip elemanlar yetiştirmek amacıyla 1997 yılında kurulmuştur.

Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050

YÖK Onayı: 13.04.2005/007700

Diploma ve Ünvanlar

Bu programı tamamlayacak olan öğrenciler turizm ve otel işletmeciliği alanında lisans belgesi ile ödüllendirilecektir.

Yeterlilik ölçütü

Turizm İşletmeciliği  alanında Lisans Programı

Kayıt Kabul Koşulları

Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken birinci dönemin sonunda programa yatay geçiş yapabilirler ve kendilerine aynı içerikte ve başarılı olmak koşuluyla almış oldukları dersler için muafiyet tanınabilir. Yabancı öğrenciler için de benzer koşullar uygulanır.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü --> Kayıt Kabul Koşulları.

Derece Alma Koşulları

ve Yönetmeliği

Öğrencinin genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olmalıdır ve öğrenci hiçbir dersten kalmamış olmalıdır.  

Programın Profili

Turizm İşletmeciliği Programı değişen iş dünyasının pratik ve teorik bilgileriyle öğrencileri, özellikle turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel olarak, donatmak amacıyla tasarlanmıştır.   

Çalışma Alanları

Mezun olan öğrenciler, otellerde, yiyecek-içecek işletmelerinde, seyahat endüstrisi alanında, konferans ve kongre merkezlerinde, seyahat gemilerinde kalifiye personel olarak çalışma fırsatı yakalamaktadırlar. Birçok öğrencimiz kendi aile şirketlerinde ya da bölgedeki turizm sektörü ile ilgili işletmelerde çalışmaktadırlar.

Öğrenime Devam Olanakları

Öğrenciler yüksek lisans programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve

Değerlendirme Esasları

 

Sınav politikaları her ders için ayrı ayrı belirlenir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.

Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Programın Türü

Tam Zamanlı

Öğretim Dili

İngilizce

Bölüm Başkanı

Yard.Doç.Dr.Bülent ÖZER

 

bulentozer@cag.edu.t

 Tel: +90 324 6514800    

Faks: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Öğrt.Gör.Ceyda Melek CESEROĞLU

 

cmceseroglu@cag.edu.tr

 Tel: +90 324 6514800    

Faks: +90 324 6514811

 

 

 

Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci:

1. İş yaşamında Türkçe ile yabancı dili etkin kullanarak kendini ifade edebilir.

2. Çağdaş bilişim teknolojilerini kullanabilir ve alana uygulayabilir. 

3. Değişen iş koşullarında insiyatif alır, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorun çözebilir.

4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur.    

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanabilir.

7. Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından önemini kavrayarak, bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması, turizm coğrafyası gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi düzeyi ve bilincine sahip olmak.

8. Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, satış&pazarlama vb) uzmanlaşarak, turizm işletmesinin kendi içinde bölümler arası koordinasyonuna dayalı olarak uzmanlaştığı bölüm dışındaki bölümler hakkında da, yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak.

9. Turizm sektörü içindeki tüm alt dalların (konaklama, seyahat, ulaşım vb) tur organizasyonu amacıyla yakın koordinasyonunun kaçınılmaz oluşuna bağlı olarak işletme dışından diğer turizm işletmeleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmak.

 

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TUR-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

3

THM-101

Turizm Endüstrisine Giriş

Zorunlu

3-0-3

7

FLE-103

Mesleki İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

6

ECO-105

İktisat

Zorunlu

3-0-3

7

MAT-103

İşletme için İstatistik

Zorunlu

3-0-3

7

Toplam Kredi

15

30

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TUR-102

Turkçe II

Zorunlu

2-0-2

3

FLE-104

Mesleki İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

6

MAT-112

İşletme için Matematik

Zorunlu

3-0-3

7

THM-108

Otel Servis Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

7

Toplam Kredi

12

23

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

THM-205

Ön Büro Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

7

HIS-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

3

MAN-205

Yönetim Prensipleri

Zorunlu

3-0-3

7

FLE-203

Mesleki İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

6

LAW-201

Hukuk I

Seçmeli

3-0-3

7

Toplam Kredi

15

30

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

HIS-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

3

THM-204

Bilgisayar Tabanlı Ağırlama

Zorunlu

3-0-3

7

FLE-204

Mesleki İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

6

MAN-220

Örgütsel Teori

Zorunlu

3-0-3

7

LAW-228

Turizm Hukuku

Seçmeli

3-0-3

7

Toplam Kredi

15

30

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

THM-303

Turizm Coğrafyası

Seçmeli

3-0-3

6

THM-301

Yiyecek İçecek Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

6

THM-315

Tatil Planlaması

Zorunlu

3-0-3

6

THM-309

Seyahat Acenta Otomasyonu

Zorunlu

3-0-3

6

FLX-303

İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

15

30

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

IFN-314

E-Ticaret

Zorunlu

3-0-3

6

THM-304

Seyahat Acenteciliği ve Tur İşletmeciliği

Zorunlu

3-0-3

6

THM-314

Kongre ve Fuar Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

6

THM-324

Turizm Pazarlaması

Zorunlu

3-0-3

6

FLX-304

İkinci Yabancı Dil II - Seçimeli

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

15

30

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

THM-401

Dinlence ve Rekreasyon Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

6

MAN-417

Girişimcilik

Seçmeli

3-0-3

6

ECO-403

Türkiye Ekonomisi

Zorunlu

3-0-3

6

THM-413

Turizm İşletmeciliği Semineri

Zorunlu

3-0-3

6

FLX-403

İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

15

30

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

THM-420

Turizm Politikası ve Planlaması

Zorunlu

3-0-3

6

THM-412

Kruvaziler (Gezinti Gemisi) Turizmi

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-406

İş Etiği

Seçmeli

3-0-3

6

FLX-404

İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-450

Girişimcilik Semineri

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

15

30

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

FLF-403

İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLF-404

İkinci Yabancı Dil IV (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLS-303

İkinci Yabacı Dil I (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLS-304

İkinci Yabancı Dil II (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLS-403

İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLF-303

İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLF-304

İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLS-404

İkinci Yabancı Dil IV (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLG-303

İkinci Yabancı Dil I (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLG-304

İkinci Yabancı Dil II (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLG-403

İkinci Yabancı Dil III (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLG-404

İkinci Yabanca Dil IV (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

36

72

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TUR-101

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi. 

THM-101

Ders, turizm ile ilgili temel kavramları öğretme amacındadır. Bu doğrultuda ders turizmin temel maltyapı elemanları hakkında bilgi vermektedir.

FLE-103

Başlangıç seviyesinden başlayarak İngilizce bilgisi, yazma ve okuma becerileri edindirme, ayrıca dilin temeli; tanışma konusuna giriş, konuşmaya başlama, fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, sıklık zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fillerin çekimi, zaman zarflarının kullanımı, şimdiki zaman, gelecek zaman, karşılaştırmalar, problemler ve öğüt alıp tavsiye verme, önerilerde bulunma, şimdiki zamanın ve geniş zamanın farklı kullanımları, kimi özel yapılar, sıfat ve zarflar yer almaktadır.

ECO-105

İktisat biliminin konusu ve ilkeleri, iktisadi analiz ve analiz çeşitleri, talep, arz ve tam rekabet piyasasına fiyatın belirlenmesi, esneklik, tüketici ve üretici rantı, kamu ekonomisi, maliyet kavramı, firma dengesi, tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasaları: Tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları incelemektedir.

Gayri safi milli hasıla, milli gelir, çarpan analizi, fiyatlar genel seviyesi, üretim ve ekonomik büyüme, tasarruf, yatırım ve finansal sistem, istihdam, işsizlik ve çeşitleri, paranın ekonomideki yeri ve işlevleri, banklar ve para arzı, para arzı ve enflasyon, dış ekonomik ilişkiler, para ve mali politikaların toplam talep ve arz üzerindeki etkileri incelenmektedir.

MAT-103

Değişkenler, sıklık dağılımları ve grafikler; konum ölçüleri; değişim ölçüleri; çarpıklık ve basıklık; olasılığın temel kavramları: rasgele değişkenler, bağımsız olaylar, koşullu olasılık, Bayes kuramı; tek ve iki değişkenli dağılımlar: sık kullanılan bazı kesikli ve sürekli olasılık dağılımları, büyük sayılar yasası ve merkezi limit teoremi.

Örneklem ve örneklem dağılımları; tahmin yöntemleri: nokta ve aralık tahmini; hipotez testi; küçük örneklem dağılımları (t, Ki-kare, F); Ki-kare uyum iyiliği testi ve çapraz tablolar; varyans analizi; regresyon.

Giriş, istatistiğin amacı, verilerin derlenmesi ve özetlenmesi, merkezi eğilim ve merkezi dağılım ölçüleri. olasılık, örnekleme ve tahmin yöntemleri anlatılmaktadır.

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TUR-102

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.

FLE-104

İşletmecilik alanı ile ilgili sözlük kelimelerini ve yapıları kapsatmaktır. Öğrencilere işletmecilik sektöründe kullanılan dil ile tanıştırmak ve işletmeciliği ilgilendiren makale veya yazıları okuyabilme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmektir.

MAT-112

Gerçek sayılar, eşitsizlikler, fonksiyonlar ve fonksiyonların grafikle gösterimi, doğrusal fonksiyonlar, doğrusal denklemler, maliyet gelir ve kar fonksiyonları, başa baş noktası analizi, ikinci dereceden fonksiyonlar ile logaritmik ve üstel fonksiyonlar üzerinde durulmaktadır.

Matrisler ve determinantlar, doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri, ters matris yöntemi, limit ve süreklilik, türev, yüksek mertebeden türevler, eğri çizimi. çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, entegral anlatılmaktadır.

THM-108

Ders, otel içerisindeki departmanları ve hizmetlerini öğretme amacındadır. Bu doğrultuda ders özellikle yiyecek içecek ve kat hizmetleri departmanları hakkında bilgi vermektedir

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

THM-205

Ön büro hizmetlerinin tüm konaklama hizmetlerinin başlangıç istasyonu olmasının önemi ve temel ilkeler, ön büro, arka büro hizmetlerinin eşgüdümü, geliştirme stratejiler, tahmin çalışmaları, misafirlerle ilişkiler ve ön büro işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi üzerinde örnek olay çalışmaları.

HIS-201

Osmanlılar, Osmanlı Devletinin, kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Osmanlı’nın “Anayasal Dönemi (I. Meşrutiyet)”, Aydınlanma Döneminde  Aydın Hareketleri,  Yeniden düzenlenme ve Yeniden Yapılanma Kararları, Birinci Dünya Savaşının Nedenleri, Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası,Türk Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bağımsız bir cumhuriyet olarak Türkiye’nin oluşumu anlatılmaktadır.

MAN-205

Dersin ana amacı, temel yönetim fonksiyonlarını öğretmektir. Öğrenciler aynı zamanda çevre, teknoloji ve değişim gibi yönetsel konular hakkında da bilgi edinme fırsatı bulacaklardır. Dersin bir diğer hedefi ise öğrencilerin gelecekteki çalışma ortamlarında planlama, örgütleme, yönlendirme ve kontrol tekniklerini uygulama becerilerini geliştirmektir.

FLE-203

Bu ders teknik alanlar ve rapor sunumunda öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini önemli ölçüde geliştirmek için hazırlanmıştır.

Dersin sonunda öğrenciler resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır

LAW-201

Toplum ve hukuk, hukukun kollara ayrılması; hukukun kaynakları, hukukun yasallaştırılması; uygulama yönünden yazılı hukuk kuralları ve yasalar; hukuk güvenliği; kişilik, kişilerin adları; hısımlık, konut; aile, miras, eşya; mülkiyet; hukuksal olaylar, işlemler, ilişkiler; kamu hukuku işlemleri, hukuksal işlemlerde sakatlıklar; haklar, kamu hakları, özel hakları; sorumluluk, yargı yerleri; insan hakları okutulmaktadır.

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

HIS-202

Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri.

1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu), 1938 (Atatürk’ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler; Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır.

THM-204

Ders ana hatlarıyla, ön büro işlemlerinin ön büro paket programlar aracılığıyla yürütülmesine yönelik  prosedürleri kapsamaktadır. Dersin konuları ise, paket programlarda rezervasyon,  ve resepsiyon işlemleri kasa, kat hizmetleri işlemeklerini yerine getirilmesi ve sistemden raporların çıkarılmasıdır.

FLE-204

Bu dersin sonunda öğrenciler ingiliz dilinde resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır.

MAN-220

Dersin 3 temel hedefi (1) örgütler hakkında temel bilgileri vermek; (2) Çalışma hayatını şartlarını daha iyi anlamaları için öğrencilerin yönetim beceri ve bilgilerini arttırmak; (3) İşletme Yönetimi alanında yoğunlaşan öğrencilere doğru bakış açısı kazandırmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda tasarlanan derste örgüt tasarımı ve teorisi konusunda geliştirilen pratik ve teorik bilgiler öğrencilere aktarılmaktadır. Özellikle örgütsel yapının temel özellikleri; Strateji, Örgüt ve Etkililik; Global iş dünyası için örgüt tasarımı; Teknoloji ve örgütler; Örgütsel kültür ve ahlaki değerler; Yenilik ve değişim konuları üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

LAW-228

Genel Hukuk, hukukun ayrımları, hukukun dalları ve kaynakları, yasal iliskiler ve temel haklar, turizm hukukunun temel prensipleri, turizm alanında uygulanan ulusla arası yasal düzenlemeler, Turizmi Tesvik Kanunu ve sonuçları, Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birligi Kanunu ve sonuçları, Yat Turizmi ile ilgili yönetmelik, diğer ilgili alanlara dair yönetmelikler

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

THM-303

Ülkedeki önemli destinasyonlar, bunlara ilişkin özellikler ve bölgesel coğrafi olanaklar, dünya çapında turizm trafiği ve coğrafyasının tanıtılması, turizm endüstrisi bağlamında coğrafyanın katkıları ve Türkiye coğrafyasının sağladığı önemli değerlerin tartışılması, örnek olay analizleri.

THM-301

Yiyecek ve içecek endüstrisinin temelleri, yiyecek ve içecek kapsamında değişik türden hizmetlerin yönetimi, caféler, lokantalar, oda servisi ve kokteyl/banquette gibi aktivitelerin yönetimi, menü düzenleme ve yiyecek içecek servisinde planlama.

THM-315

THM-309

Bu ders bilgisayar otomasyon programlarını kullanarak konuğun önbüro işlemlerini yapmak, bilgisayar otomasyon programlarını kullanarak konuğun kat hizmetleri işlemlerini yapmak, önbüroda kullanılan evrakların bilgisayardan çıktılarını alma gibi konuları içerir.

FLX-303

FLG-303 Almanca,

FLF-303 Fransızca

FLS-303 İspanyolca

FLR-303 Rusça 

FLC-303 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

IFN-314

Elektronik işletmenin temel kavramlarına giriş, elektronik ticaretin teknik, hukuki ve finansal altyapısı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tedarik zinciri yönetimi, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi temel iş süreçlerinde kullanılması, mobil ticaret, e-ticaret yazılımları, e-ticaretin uluslararası, etik ve sosyal boyutu.

THM-304

Bu ders seyahatin tarihine, seyahat şirketlerinin turizmdeki rolüne, Türkiye’deki seyahat şirketlerinin büyüklük, mülkiyet ve personel gibi özellikleri ile seyahat örgütlerinin farklı tipleri, operasyon paketleri, seyahat hizmetlerinin programlanması ve maliyetlerinin hesaplanması konularına odaklanmaktadır

THM-314

Bu ders, öğrencilerin, planlama öncesi, bütçe hazırlama, reklam ve/veya halkla ilişkileri, sergi düzeni, kongre ve fuar kayıt, stand oluşturma, görsel-işitsel dekor programlama konularının özellikle vurgulandığı kongre ve fuar geliştirme konusuna aşina olmaları için tasarlanmıştır.

THM-324

Turizm ve otelcilik sektöründe satış ve pazarlama temel kavramları incelemek için tasarlanmış bir ders

FLX-304

FLG-304 Almanca,

FLF-304 Fransızca

FLS-304 İspanyolca

FLR-304 Rusça 

FLC-304 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

THM-401

Bu derste, bireyin tek başına ve grup halinde dinlenme ihtiyaçlarının ortaya konması ve bu ihtiyaçların karşılanmasında sunulacak hizmetlerin tartışılması, dinlenme tesislerinin standart ve kalitesi, temizliği ve güvenliği, dinlenme programlarının seçimi ve yürütülmesi, dinlenme ürün paket programlarının müşteri temelli olarak düzenlenmesi ve yürütülmesi, anismasyon programlarının hazırlanması ve yönetimi gibi konular anlatılmaktadır.

MAN-417

Girişimcilik, ekonomik gelişimi desteklediğinden dolayı üstünde durulması gereken önemli olgudur. Dersin amacı, öğrencilere girişimcilik konusu hakkında temel bilgiler vermek, sahip oldukları girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkarılmasında kendilerine destek sağlamaktır. Ayrıca, bu derste öğrenciye iş girişiminde bulunmadan önce nasıl iş planı yapılacağı, yapılması gerekli olan hazırlıklar ve iş kurulduktan sonra kullanılacak olan gerekli metotlar ve konular öğretilecektir.

ECO-403

Ders Türkiye ekonomisinin geçirdiği tarihsel dönüşüm, yaşanan iktisadi krizler, sektörel yapı, dış ekonomik ilişkiler, başlıca ekonomik sorunlar ve çözüm yolları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

THM-413

Konu başlığı tespiti, literatür taraması, alan araştırması, sözlü ve yazılı sunum.

FLX-403

FLG-403 Almanca,

FLF-403 Fransızca

FLS-403 İspanyolca

FLR-403 Rusça 

FLC-403 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

THM-420

Turizm politikasının tanımı, turizm politikasını oluşturan unsurlar, turizm planının tanımı, turizm kenti olmanın şartları, turizm planlaması bakımından turizm bölgelerinin yaşam eğrileri, turizm endüstrisinde yatırımlar, turizm planlama ve politikasındaki sorunlar, sürdürülebilir turizm gibi konular ele alınacaktır.

THM-412

Gezinti gemisi turizmininin planlanması,  uygulanması, organizasyonu,  bu alandaki sektörlerin bu günkü durumu ve gelişimi.

MAN-406

Yakın tarihte gerçekleşen  Enron ve WorldCom gibi skandallar  iş dünyasında  işletmelerin hayatta kalmasını sağlayan ana konular dışında da  bir çok önemli husus olduğunu bizlere göstermiştir. Bu bağlamda işletmelerin etik davranmalarının önemi de açığa çıkmıştır. Bu ders kapsamında, kabul edilebilir risk, fikir hakları, yolsuzlukların açığa çıkarılması, çalışanların hakları, dış kaynak kullanımı, ve pazarlamada etik gibi konular incelenecektir.

FLX-404

FLG-404 Almanca,

FLF-404 Fransızca

FLS-404 İspanyolca

FLR-404 Rusça 

FLC-404 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

MAN-450

Uluslararası işletme dersi ile bölgesel ve uluslararası ekonomik entegrasyonlar çerçevesinde incelenen kürselleşme sürecinin temel ve önemli adım ve yaklaşımları anlatılmaktadır. Politik, hukuk, ve işletme etiği konularının ticari süreç ile ilişkisi incelenmektedir. Ders kapsamında alanında uzman yöneticilerle görüşmeler ve fabrika gezileri  yer almaktadır.  Bu sayede öğrenciler teorik bilgilerinin yanında gözlemleme ve uygulama yetilerini de geliştirirler.

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

FLF-403

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecek yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır.

FLF-404

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecek yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır.

FLS-303

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-304

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-403

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLF-303

Öğrencilerin öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır.

FLF-304

Bu derste, öğrencilerin öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır

FLS-404

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLG-303

Ders beş temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-304

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-403

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-404

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

 

        TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu

                                                                               

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

1. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 103

İşletmeciliğe Giriş I

X

-

X

X

X

-

X

X

X

ECO 101

İktisada Giriş I

-

-

-

-

X

-

X

-

-

MAT 107

Turizm İşletmeciliği Matematiği

-

-

X

-

X

-

X

-

-

MAT 121

Bilgisayar Programlama I

-

X

-

-

X

X

-

-

-

THM 101

Turizm Endüstrisine Giriş

-

-

-

-

-

-

X

-

X

TUR 101

Türkçe I

X

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE  101

Turizm İngilizcesi I

X

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 106

İşletmeciliğe Giriş II

-

X

-

-

-

-

-

X

X

ECO 102

İktisada Giriş II

-

-

-

-

X

-

X

-

-

MAT 122

Bilgisayar Programlama II

-

X

-

-

-

X

X

-

-

THM 102

Turizm İşletmeciliğine Giriş

-

-

-

X

-

-

X

X

X

SOC 104

Sosyolojiye Giriş

-

-

-

X

X

X

-

-

-

TUR 102

Türkçe II

X

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE  102

Turizm İngilizcesi II

X

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Yıl, Üçüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 203

Muhasebenin İlkeleri

-

-

X

X

X

-

X

-

-

THM 205

Ön Büro Yönetimi

-

-

-

-

X

-

-

X

-

LAW 201

Hukuk I

-

-

-

X

-

-

-

-

-

MAT 207

Turizm İşletmeciliği İstatistiği

-

-

X

-

-

-

-

-

-

HIS  201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

X

-

-

-

-

-

FLE  201

Turizm İngilizcesi III

X

-

X

X

-

X

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.Yıl, Dördüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 204

Finansal Muhasebe

-

-

X

X

X

-

X

-

-

MAN 212

Pazarlama I

-

-

-

-

X

-

-

X

-

LAW 228

Turizm Hukuku

-

-

-

-

X

-

-

-

-

THM 204

Konaklama İşletmeciliğinde Bilgisayar Uygulamaları

-

X

-

-

-

-

-

X

-

HIS  202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

-

-

-

X

-

-

-

-

-

FLE  202

Turizm İngilizcesi IV

X

-

X

X

-

X

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Yıl, Beşinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

THM 303

Turizm Coğrafyası

-

-

-

X

-

-

X

-

-

THM 301

Yiyecek İçecek Yönetimi

-

-

-

-

X

-

-

X

X

FL..  303

İkinci Yabancı Dil I

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Yıl, Altıncı Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

THM 302

Kat Hizmetleri Yönetimi

-

-

-

-

X

-

-

X

-

THM 304

Seyahat Acenteciliği ve Tur İşletmeciliği

-

-

-

X

X

-

-

-

X

FL..  304

İkinci Yabancı Dil II

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Yıl, Yedinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 401

İnsan Kaynakları Yönetimi

-

X

X

X

-

-

-

-

-

THM 401

Rekreasyon Yönetimi

-

-

-

-

X

-

-

X

X

FL..  403

İkinci Yabancı Dil I

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Yıl, Sekizinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

THM 402

Turizm Araştırma Projesi

-

-

X

-

-

-

X

-

-

THM 404

Sağlık Turizmi

-

-

-

X

-

-

X

-

X

FL..  404

İkinci Yabancı Dil II

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı: 52

7

5

9

14

19

9

12

9

8

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi              

13%

10%

17%

27%

37%

17%

23%

17%

15%

 

SEÇİMLİK DERSLER

 

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

2. Yıl, Üçüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 205

Yönetimin İlkeleri

-

-

X

-

X

X

-

-

-

THM 207

Turizm Sosyolojisi

-

-

-

X

-

-

-

-

-

2. Yıl, Dördüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAT 208

Araştırma Yöntemleri

-

-

X

-

-

-

-

-

-

THM 208

Davranış ve Görgü Kuralları

-

-

-

X

X

-

-

-

-

3. Yıl, Beşinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 307

İşletme Finansı

-

-

-

-

X

-

X

-

-

MAN 303

Pazarlama II

-

-

-

-

X

-

-

X

-

MAN 305

Örgütsel Davranış

-

X

X

X

-

-

-

-

-

MAN 321

E-Ticaret

-

X

-

-

X

-

-

-

-

THM 305

İnanç Turizmi

-

-

-

-

-

-

X

-

X

THM 355

Staj (30 iş günü)

-

X

X

X

X

-

X

X

X

3. Yıl, Altıncı Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

THM 306

Toplam Kalite ve Servis Kalitesi

-

-

-

-

X

-

X

-

-

THM 308

Turizmde Kişiler Arası İletişim

-

-

-

-

X

X

X

-

-

THM310

Turizm Politikası ve Planlaması

-

-

-

-

X

-

X

-

-

THM 312

Sürdürülebilir Turizm: Politika&Etik

-

-

-

-

X

-

X

-

-

THM 314

Fuar Yönetimi

-

-

-

-

X

-

X

X

-

4. Yıl, Yedinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

THM 403

Konaklama İşletmeleri Yönetimi

-

-

-

-

X

-

X

-

-

MAN 415

Uluslararası İşletmecilik

-

-

-

-

X

-

-

-

X

THM 405

Uluslar Arası Mutfaklar

-

-

-

-

X

-

-

X

X

THM 407

Turizm İşletmeleri Yatırımcılığı

-

-

-

-

X

-

-

X

X

MAN 417

Girişimcilik

-

-

X

X

-

X

-

-

-

THM 455

Staj (30 iş günü)

-

X

X

X

X

-

X

X

X

4. Yıl, Sekizinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 432

Satış Yönetimi

-

-

-

-

X

-

-

X

-

THM 406

Turizmde Güncel Konular

-

-

-

-

X

-

X

-

X

THM 408

Türk Mutfağı

-

-

-

-

X

-

-

X

X

THM 410

Reklam&Markalama

-

-

-

-

X

-

-

X

X

MAN 404

Proje Planlama

-

-

X

-

X

-

-

-

-

 

 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu (Sayısal)

 

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

1. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 103

İşletmeye Giriş I

5

-

4

4

5

-

5

5

5

ECO 101

Ekonomiye Giriş I

-

-

-

-

3

-

4

-

-

MAT 107

Turizm İşletmeciliği Matematiği

-

-

4

-

5

-

5

-

-

MAT 121

Bilgisayar Programlama I

-

5

-

-

4

4

-

-

-

THM 101

Turizm Endüstrisine Giriş

-

-

-

-

-

-

5

-

4

TUR 101

Türkçe I

5

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE  101

Turizm İngilizcesi I

5

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 106

İşletmeye Giriş II

-

5

-

-

-

-

-

5

4

ECO  102

Ekonomiye Giriş II

-

-

-

-

4

-

4

-

-

MAT 122

Bilgisayar Programlama II

-

4

-

-

-

4

4

-

-

THM 102

Turizm İşletmeciliğine Giriş

-

-

-

2

-

-

5

2

4

SOC 104

Sosyolojiye Giriş

-

-

-

5

4

5

-

-

-

TUR 102

Türkçe II

5

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE  102

Turizm İngilizcesi II

5

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Yıl, Üçüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 203

Muhasebenin İlkeleri

-

-

4

4

5

-

5

-

-

THM 205

Ön Büro Yönetimi

-

-

-

-

4

-

-

5

-

LAW 201

Hukuk I

-

-

-

3

-

-

-

-

-

MAT 207

Turizm İşletmeciliği İstatistiği

-

-

5

-

-

-

-

-

-

HIS  201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

4

-

-

-

-

-

FLE  201

Turizm İngilizcesi III

5

-

3

3

-

2

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.Yıl, Dördüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 204

Finansal Muhasebe

-

-

4

4

5

-

5

-

-

MAN 212

Pazarlama I

-

-

-

-

3

-

-

3

-

LAW 228

Turizm Hukuku

-

-

-

-

5

-

-

-

-

THM 204

Konaklama İşletmeciliğinde Bilgisayar Uygulamaları

-

5

-

-

-

-

-

4

-

HIS   202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

-

-

-

4

-

-

-

-

-

FLE  202

Turizm İngilizcesi IV

5

-

3

3

-

2

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Yıl, Beşinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

THM 303

Turizm Coğrafyası

-

-

-

3

-

-

4

-

-

THM 301

Yiyecek İçecek Yönetimi

-

-

-

-

4

-

-

5

4

FL..  303

İkinci Yabancı Dil I

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Yıl, Altıncı Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

THM 302

Kat Hizmetleri Yönetimi

-

-

-

-

4

-

-

5

-

THM 304

Seyahat Acenteciliği ve Tur İşletmeciliği

-

-

-

1

3

-

-

-

4

FL..  304

İkinci Yabancı Dil II

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Yıl, Yedinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 401

İnsan Kaynakları Yönetimi

-

5

4

3

-

-

-

-

-

THM 401

Rekreasyon Yönetimi

-

-

-

-

4

-

-

5

5

FL..  403

İkinci Yabancı Dil I

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Yıl, Sekizinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

THM 402

Turizm Araştırma Projesi

-

-

4

-

-

-

2

-

-

THM 404

Sağlık Turizmi

-

-

-

2

-

-

3

-

5

FL..  404

İkinci Yabancı Dil II

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Çıktılarının Ağırlığı

35

24

35

45

82

37

51

39

35

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok;  5: En yüksek İlişki Düzeyi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

SEÇİMLİK DERSLER

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

2. Yıl, Üçüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 205

Yönetimin İlkeleri

-

-

3

-

4

4

-

-

-

THM 207

Turizm Sosyolojisi

-

-

-

3

-

-

-

-

-

2. Yıl, Dördüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAT 208

Araştırma Yöntemleri

-

-

4

-

-

-

-

-

-

THM 208

Davranış ve Görgü Kuralları

-

-

-

3

3

-

-

-

-

3. Yıl, Beşinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 307

İşletme Finansı

-

-

-

-

5

-

4

-

-

MAN 303

Pazarlama II

-

-

-

-

3

-

-

3

-

MAN 305

Örgütsel Davranış

-

5

4

3

-

-

-

-

-

MAN 321

E-Ticaret

-

4

-

-

3

-

-

-

-

THM 305

İnanç Turizmi

-

-

-

-

-

-

3

-

2

THM 355

Staj (30 iş günü)

-

3

3

3

5

-

3

3

3

3. Yıl, Altıncı Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

THM 306

Toplam Kalite ve Servis Kalitesi

-

-

-

-

4

-

3

-

-

THM 308

Turizmde Kişiler Arası İletişim

-

-

-

-

2

4

2

-

-

THM 310

Turizm Politikası ve Planlaması

-

-

-

-

3

-

3

-

-

THM 312

Sürdürülebilir Turizm: Politika&Etik

-

-

-

-

3

-

4

-

-

THM 314

Fuar Yönetimi

-

-

-

-

4

-

2

-

3

4. Yıl, Yedinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

THM 403

Konaklama İşletmeleri Yönetimi

-

-

-

-

3

-

3

-

-

MAN 415

Uluslararası İşletmecilik

-

-

-

-

2

-

-

-

4

THM 405

Uluslar Arası Mutfaklar

-

-

-

-

2

-

-

3

3

THM 407

Turizm İşletmeleri Yatırımcılığı

-

-

-

-

3

-

-

3

3

MAN 417

Girişimcilik

-

-

5

3

-

4

-

-

-

THM 455

Staj (30 iş günü)

-

3

3

3

5

-

3

3

3

4. Yıl, Sekizinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 432

Satış Yönetimi

-

-

-

-

3

-

-

2

-

THM 406

Turizmde Güncel Konular

-

-

-

-

2

-

4

-

4

THM 408

Türk Mutfağı

-

-

-

-

3

-

-

3

2

THM 410

Reklam&Markalama

-

-

-

-

3

-

-

2

2

MAN 404

Proje Planlama

-

-

4

-

2

-

-

-

-

 

 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Uluslararası İşletmecilik Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

           

X

X

X

 

8. Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, satış&pazarlama vb) uzmanlaşarak, turizm işletmesinin kendi içinde bölümler arası koordinasyonuna dayalı olarak uzmanlaştığı bölüm dışındaki bölümler hakkında da, yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak.

 

   

 

 

BECERİLER

Bilişsel & Uygulamalı

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

X

X

       

X

   

 

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.  

9. Turizm sektörü içindeki tüm alt dalların (konaklama, seyahat, ulaşım vb) tur organizasyonu amacıyla yakın koordinasyonunun kaçınılmaz oluşuna bağlı olarak işletme dışından diğer turizm işletmeleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmak.

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

   

X

     

X

X

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

 

X

       

X

 

 

 

 

1. İş yaşamında Türkçe ile yabancı dili etkin kullanarak kendini ifade edebilir.

 

2. Çağdaş bilişim teknolojilerini kullanabilir ve alana uygulayabilir. 

3. Değişen iş koşullarında insiyatif alır, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorun çözebilir.

 

 

4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur.    

 

 

7. Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından önemini kavrayarak, bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması, turizm coğrafyası gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi düzeyi ve bilincine sahip olmak.

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

X

 

X

 

X

     

 

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

X

     

X

     

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

   

X

   

X

     

 

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 X

 X

 

 

 

 

 

 

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

 X

 

 

 

X

 

 

 

 

3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 X

 X

 

 

 

 

X

 

 

 

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 X

 X

 

 

X

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

     

X

         

X

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

 X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

 X

 X

 

X

 

 

 

 

 

 X

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

X

X

   

X

X

     

X

 

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

THM-101

Turizm Endüstrisine Giriş

Zorunlu

3-0-3

07

THM-205

Ön Büro Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

07

THM-204

Bilgisayar Tabanlı Ağırlama

Zorunlu

3-0-3

07

THM-301

Yiyecek İçecek Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

06

THM-304

Seyahat Acenteciliği ve Tur İşletmeciliği

Zorunlu

3-0-3

06

THM-401

Dinlence ve Rekreasyon Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

06

THM-420

Turizm Politikası ve Planlaması

Zorunlu

3-0-3

06

THM-413

Turizm İşletmeciliği Semineri

Zorunlu

3-0-3

06

THM-315

Tatil Planlaması

Zorunlu

3-0-3

06

THM-309

Seyahat Acenta Otomasyonu

Zorunlu

3-0-3

06

THM-324

Turizm Pazarlaması

Zorunlu

3-0-3

06

THM-108

Otel Servis Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

07

Toplam Kredi

36

76

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TUR-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

03

HIS-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

03

IFN-314

E-Ticaret

Zorunlu

3-0-3

06

TUR-102

Turkçe II

Zorunlu

2-0-2

03

HIS-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

03

MAN-205

Yönetim Prensipleri

Zorunlu

3-0-3

07

FLE-104

Mesleki İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

06

FLE-103

Mesleki İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

06

FLE-203

Mesleki İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

06

ECO-403

Türkiye Ekonomisi

Zorunlu

3-0-3

06

MAN-220

Örgütsel Teori

Zorunlu

3-0-3

07

ECO-105

İktisat

Zorunlu

3-0-3

07

MAT-103

İşletme için İstatistik

Zorunlu

3-0-3

07

MAT-112

İşletme için Matematik

Zorunlu

3-0-3

07

MAN-450

Girişimcilik Semineri

Zorunlu

3-0-3

06

Toplam Kredi

44

83

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

THM-303

Turizm Coğrafyası

Seçmeli

3-0-3

06

THM-314

Kongre ve Fuar Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

06

MAN-417

Girişimcilik

Seçmeli

3-0-3

06

FLE-204

Mesleki İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

06

THM-412

Kruvaziler (Gezinti Gemisi) Turizmi

Seçmeli

3-0-3

06

MAN-406

İş Etiği

Seçmeli

3-0-3

06

FLF-403

İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLF-404

İkinci Yabancı Dil IV (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLS-303

İkinci Yabacı Dil I (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLS-304

İkinci Yabancı Dil II (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLS-403

İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLF-303

İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLF-304

İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLS-404

İkinci Yabancı Dil IV (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

06

LAW-201

Hukuk I

Seçmeli

3-0-3

07

LAW-228

Turizm Hukuku

Seçmeli

3-0-3

07

FLX-303

İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

06

FLX-304

İkinci Yabancı Dil II - Seçimeli

Seçmeli

3-0-3

06

FLX-403

İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

06

FLX-404

İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

06

FLG-303

İkinci Yabancı Dil I (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLG-304

İkinci Yabancı Dil II (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLG-403

İkinci Yabancı Dil III (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLG-404

İkinci Yabanca Dil IV (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

06

Toplam Kredi

73

146