Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi > Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası Finans ve Bankacılık

 

ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK

Amaçlar:

Uluslararası Finans ve Bankacılık Programı, uluslararası şirketlerde ve/veya uluslararası finansal piyasalarda kariyer yapmak isteyen öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır.

 

Hedefler:

Uluslararası Finans ve Bankacılık akademik programı, öğrencileri uluslararası şirketler ve finans piyasalarında kritik kararlar alabilecek yetide hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, program öğrencilere temel ve teknik bilimsel yöntemleri kullanarak problem çözme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Programın, öğrencilerin iletişim ve eleştirel düşünce yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olması da hedeflenmiştir. Programın temel amaçları arasında öğrencilerin işbirliği ve sorumluluk üstlenme duygularının geliştirilmesi, etik ve sosyal değerlere uygun davranış biçimleri oluşturmaları ve böylece yaşam boyu gelişim süreçlerini devam ettirmelerine yardımcı olma hedefleri de vardır.

 

ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK

 

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1997 yılında kurulmuştur: Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050. Uluslararası Finans ve Bankacılık Programı uluslararası şirketlerde ve/veya uluslararası finansal piyasalarda kariyer yapmak isteyen öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. 

Gereken Nitelikler Uluslararası Finans ve Bankacılık bölümünde okuyacak öğrencilerin analitik düşünmeye yatkın, matematiksel işlemlerle analiz yapabilen ve buna bağlı pratik kararlar alabilen, dünyadaki ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeyi seven, çok boyutlu ve neden-sonuç ilişkisi içinde düşünebilen bireyler olması beklenir.

Programın Genel Yapısı

Uluslararası Finans ve Bankacılık Programı öğrencilere hızla değişen iş dünyasında, özellikle bankacılık ve finans sektöründe çalışan kalifiye elemanlar olarak ihtiyaç duyacakları teorik ve pratik bilgileri kazandırmak üzere tasarlanmıştır.

Diploma ve Unvanlar Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Uluslararası Finans alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Çalışma Alanları

Programdan mezun olan öğrenciler finansal kuruluşlarda, aracı kurumlarda, ya da uluslararası şirketlerin finans departmanlarında çalışabilmektedir. Mezunlarımızın çoğu bankalarda, sigorta şirketlerinde ya da aile şirketlerinde çalışma olanağı bulmaktadır. 

Kayıt Kabul Koşulları

Programa ilk kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır. Diğer üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken birinci dönemin sonunda programa yatay geçiş yapabilirler ve kendilerine aynı içerikte ve başarılı olmak koşuluyla almış oldukları dersler için muafiyet tanınabilir. Yabancı öğrenciler için de benzer koşullar uygulanır.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü --> Kayıt Kabul Koşulları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları  Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Çağ Üniversitesinde ya da diğer üniversitelerde yüksek lisans programlarına katılabilirler.

Program Türü

Tam zamanlı

Program Dili

İngilizce

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Mustafa BAŞARAN

basaran@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800  

Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Gökhan SÖKMEN

gokhansokmen@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800   

Fax: +90 324 6514811

 

 

 

Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci:

 

1. İş yaşamında Türkçe ile yabancı dili etkin kullanarak kendini ifade edebilir

2. Çağdaş bilişim teknolojilerini kullanabilir ve alanına uygulayabilir. 

3. Değişen iş koşullarında inisiyatif alır, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorun çözebilir.

4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur     

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunabilir

6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini iş hayatında kullanabilir.

7. Döviz piyasaları ve uluslararası finansal pazarlarda gelişen olayları analiz edebilir ve yorumlayabilir, bu piyasalarda türev ürünlerle işlem yapabilir.

8. Finansal piyasaları etkileyen küresel ve/veya yerel kriz durumlarını neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirebilir ve bu tür kriz ortamlarında bilgiye dayalı karar alabilir. 

9. Temel finans ilkelerini karar alma sürecine uygulamak için matematiksel ve istatistik bilgisinden yararlanabilir.  

10. Uluslararası finansal yönetim araçlarını, uluslararası finansal piyasaları ve aracı kurum ve kuruluşları tanır ve çokuluslu bir şirketin finans yönetiminde gerektiği yerlerde bütün bunlardan yararlanmayı bilir.

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-105

İşletme

Zorunlu

3-0-3

7

FLE-103

Mesleki İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

6

IFN-101

Finansal Okuryazarlık

Zorunlu

3-0-3

7

MAT-101

İşletme için Matematik

Zorunlu

3-0-3

7

TUR-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

3

Toplam Kredi

15

30

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TUR-102

Turkçe II

Zorunlu

2-0-2

3

MAT-102

İşletme için İstatistik

Zorunlu

3-0-3

7

ECO-104

İktisat

Zorunlu

3-0-3

7

IFN-102

Uluslararası Finans

Zorunlu

3-0-3

7

FLE-104

Mesleki İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

6

Toplam Kredi

15

30

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-203

Muhasebe Prensipleri

Zorunlu

3-0-3

7

IFN-201

Uluslararası Finansal Pazarlar I

Zorunlu

3-0-3

7

HIS-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

3

FLE-203

Mesleki İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

6

LAW-201

Hukuk I

Seçmeli

3-0-3

7

Toplam Kredi

15

30

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-204

Finansal Muhasebe

Zorunlu

3-0-3

7

IFN-202

Uluslararası Finansal Pazarlar II

Zorunlu

3-0-3

7

FLE-204

Mesleki İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

6

LAW-202

Hukuk II

Seçmeli

3-0-3

7

HIS-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

3

Toplam Kredi

15

30

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-331

Çağdaş Pazarlama Sorunları

Zorunlu

3-0-3

6

ECO-305

Para ve Bankacılık

Zorunlu

3-0-3

6

MAN-307

İşletme Finansmanı

Zorunlu

3-0-3

6

MAN-329

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

6

FLX-303

İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

15

30

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-310

Finansal Yönetim

Zorunlu

3-0-3

6

MAT-302

İşletme Araştırma Yöntemleri

Zorunlu

3-0-3

6

IFN-314

E-Ticaret

Zorunlu

3-0-3

6

IFN-312

Uluslararası Bankacılık

Zorunlu

3-0-3

6

FLX-304

İkinci Yabancı Dil II - Seçimeli

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

15

30

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ECO-403

Türkiye Ekonomisi

Zorunlu

3-0-3

6

IFN-411

Uluslararası Bankacılık Semineri

Zorunlu

3-0-3

6

IFN-403

Çalışma Sermayesi Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

6

FLX-403

İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-433

İş Etiği

Zorunlu

3-0-3

6

IFN-413

Finansal Türev Pazarlar

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

18

36

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ECO-400

Küresel Ekonomi

Zorunlu

3-0-3

6

IFN-412

Uluslararası Finans Semineri

Zorunlu

3-0-3

6

MAN-410

Yönetim Muhasebesi

Seçmeli

3-0-3

6

FLX-404

İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

6

LAW-400

Bankacılık Kanunu ve SEC Yönetmelikleri

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

15

30

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

FLF-303

İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLF-304

İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLF-403

İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLF-404

İkinci Yabancı Dil IV (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLS-303

İkinci Yabacı Dil I (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLS-304

İkinci Yabancı Dil II (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLS-403

İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLS-404

İkinci Yabancı Dil IV (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLG-303

İkinci Yabancı Dil I (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLG-304

İkinci Yabancı Dil II (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLG-403

İkinci Yabancı Dil III (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLG-404

İkinci Yabanca Dil IV (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

6

IFN-464

Uluslararası Finansda Proje

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

39

78

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-105

İşletme yönetimi alanında yeni öğretim almaya başlayan öğrencilere, alanın temel kavramlarını tanıması, istihdam için işletme faaliyetlerinin geçerli bir çalışma alanı olarak görmesi, hızlı değişen işletme bilimi alanındaki gelişmeleri açıklayabilmesi, işletmecilik rollerini ve bunların işletme başarısındaki etkilerini değerlendirebilmesi için gerekli yetiyi kazandırmaktır. Ayrıca, üretim yönetimi, İK, İT konularında gerekli araçları öğretmektir

FLE-103

Başlangıç seviyesinden başlayarak İngilizce bilgisi, yazma ve okuma becerileri edindirme, ayrıca dilin temeli; tanışma konusuna giriş, konuşmaya başlama, fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, sıklık zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fillerin çekimi, zaman zarflarının kullanımı, şimdiki zaman, gelecek zaman, karşılaştırmalar, problemler ve öğüt alıp tavsiye verme, önerilerde bulunma, şimdiki zamanın ve geniş zamanın farklı kullanımları, kimi özel yapılar, sıfat ve zarflar yer almaktadır.

IFN-101

Finansal okuryazarlık, gündelik yaşamda kullanılan finansal enstrümanların seçiminde bilgi sahibi edilecek, temelli kararlar verebilmeyi sağlayan yeterlilik düzeyini ifade etmektedir. Finansal okuryazarlık, aynı zamanda uzun vadeli birikim ve yatırıma dönük kararlarda finansal farkındalığı temel alır.

İşletme ve finansal yönetici, Finansal yöneticinin rolleri, İşletmelerin nihai amaçları, Birikimlerin işletmelere akışı, Finansal piyasaların ve aracı kurumların fonksiyonları, Değer maksimizasyonu ve sermaye maliyeti, Bilanço ve gelir tablosu, Bilanço ve gelir tablosu, Paranın bugünkü değeri, Paranın gelecek değeri, Çoklu nakit akışları gibi konular işlenecektir

MAT-101

Gerçek sayılar, eşitsizlikler, fonksiyonlar ve fonksiyonların grafikle gösterimi, doğrusal fonksiyonlar, doğrusal denklemler, maliyet gelir ve kar fonksiyonları, başa baş noktası analizi, ikinci dereceden fonksiyonlar ile logaritmik ve üstel fonksiyonlar üzerinde durulmaktadır.

Matrisler ve determinantlar, doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri, ters matris yöntemi, limit ve süreklilik, türev, yüksek mertebeden türevler, eğri çizimi. çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, entegral anlatılmaktadır.

TUR-101

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi. 

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TUR-102

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.

MAT-102

Değişkenler, sıklık dağılımları ve grafikler; konum ölçüleri; değişim ölçüleri; çarpıklık ve basıklık; olasılığın temel kavramları: rasgele değişkenler, bağımsız olaylar, koşullu olasılık, Bayes kuramı; tek ve iki değişkenli dağılımlar: sık kullanılan bazı kesikli ve sürekli olasılık dağılımları, büyük sayılar yasası ve merkezi limit teoremi.

Örneklem ve örneklem dağılımları; tahmin yöntemleri: nokta ve aralık tahmini; hipotez testi; küçük örneklem dağılımları (t, Ki-kare, F); Ki-kare uyum iyiliği testi ve çapraz tablolar; varyans analizi; regresyon.

ECO-104

İktisat biliminin konusu ve ilkeleri, iktisadi analiz ve analiz çeşitleri, talep, arz ve tam rekabet piyasasına fiyatın belirlenmesi, esneklik, tüketici ve üretici rantı, kamu ekonomisi, maliyet kavramı, firma dengesi, tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasaları: Tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları incelemektedir.

Gayri safi milli hasıla, milli gelir, çarpan analizi, fiyatlar genel seviyesi, üretim ve ekonomik büyüme, tasarruf, yatırım ve finansal sistem, istihdam, işsizlik ve çeşitleri, paranın ekonomideki yeri ve işlevleri, banklar ve para arzı, para arzı ve enflasyon, dış ekonomik ilişkiler, para ve mali politikaların toplam talep ve arz üzerindeki etkileri incelenmektedir.

IFN-102

Yabancı döviz piyasaları, döviz kuru belirleme teorileri, uluslararası ticaret finansmanı, Türk sistemindeki durum, çokuluslu finansal aktiviteler, uluslararası bankacılık ve finans kuruluşları, piyasalar.

FLE-104

İşletmecilik alanı ile ilgili sözlük kelimelerini ve yapıları kapsatmaktır. Öğrencilere işletmecilik sektöründe kullanılan dil ile tanıştırmak ve işletmeciliği ilgilendiren makale veya yazıları okuyabilme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmektir.

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-203

Muhasebe bilgilerinin kullanım amaçları ve bu bilgileri kullananlar. Örgütlerin fonksiyonları ve muhasebe bilgi sistemi. Genel amaçlı finansal tablolar. İşletmelerin gerçekleştirdikleri finansal işlemlerin analiz edilmesi. Muhasebenin temel varsayımları, kavramları ve ilkeleri. Muhasebede işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi ve rapor haline getirilmesi süreci. Defter tutma ve çift taraflı kayıt esası. Finansal işlemlerin kaydedilmesi. Tekdüzen Hesap Planı ve Çerçevesi. Dönen varlıklar hesaplarının işleyişi (hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer dönen varlıklar ve envanter işlemleri) incelenmektedir.

IFN-201

Öğrencilere uluslar arası finans piyasaları ile ilgili detaylı bilgi kazandırmak. Çokuluslu şirketler, yabancı doğrudan yatırım, arbitraj, tek fiyat kanunu, döviz kurunu etkileyen ekonomik faktörler, merkez bankasının döviz piyasalarını müdahaleleri, uluslararası parasal sistemler, parite koşulları ve döviz kuru tahmin yöntemleri gibi kavran ve konuları kavratmak. Ödemeler dengesi ve uluslararası ekonomi bağıntılarını tanıtmak ve yorum yeteneği kazandırmak

HIS-201

Osmanlılar, Osmanlı Devletinin, kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Osmanlı’nın “Anayasal Dönemi (I. Meşrutiyet)”, Aydınlanma Döneminde  Aydın Hareketleri,  Yeniden düzenlenme ve Yeniden Yapılanma Kararları, Birinci Dünya Savaşının Nedenleri, Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası,Türk Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bağımsız bir cumhuriyet olarak Türkiye’nin oluşumu anlatılmaktadır.

FLE-203

Bu ders teknik alanlar ve rapor sunumunda öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini önemli ölçüde geliştirmek için hazırlanmıştır.

Dersin sonunda öğrenciler resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır

LAW-201

Toplum ve hukuk, hukukun kollara ayrılması; hukukun kaynakları, hukukun yasallaştırılması; uygulama yönünden yazılı hukuk kuralları ve yasalar; hukuk güvenliği; kişilik, kişilerin adları; hısımlık, konut; aile, miras, eşya; mülkiyet; hukuksal olaylar, işlemler, ilişkiler; kamu hukuku işlemleri, hukuksal işlemlerde sakatlıklar; haklar, kamu hakları, özel hakları; sorumluluk, yargı yerleri; insan hakları okutulmaktadır.

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-204

İncelenecek bütün hesaplar dönem içi kayıtlar ve çeşitli düzenlemelere göre dönem sonu envanter işlemlerini de içerecek şekilde ele anılmaktadır. Duran varlıklar (uzun vadeli alacaklar, mali duran varlıklar maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, özel tükenmeye tabi varlıklar) ve amortismanlar. Kısa ve uzun vadeli borçlar (mali borçlar, ticari borçlar diğer borçlar, alınan sipariş avansları, ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülükler. Öz kaynak hesapları, gelir tablosu ve maliyet hesapları verilecektir.

IFN-202

Öğrencilere döviz ve türev piyasalarını detaylı tanıtmak, edindikleri bilgileri döviz kuru riskini yönetmekte nasıl kullanacaklarını kavratmak. Muhasebe ve işlem riski, yanı ekonomik ve operasyonel risk kavramlarını anlatmak ve bu risklerin nasıl yönetileceği ile ilgili uygulamalı çalışmalar yaptırmak. Yabancı piyasalarda yatırımın getirdiği riskleri ve ülke riski yönetimini kavratmak. Uluslararası finansman ve risk yönetim araçlarıyla çalışabilmelerini sağlayacak düzeyde uygulamalı çalışma yaptırmak.

FLE-204

Bu dersin sonunda öğrenciler ingiliz dilinde resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır.

LAW-202

Ticarî işletme hukuku, şirket kavramı; ticaret şirketlerinin tasnifi; adi, kollektif, komandit, limited ve anonim şirketler; kıymetli evrak kavramı; Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş kıymetli evrak türleri.

HIS-202

Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri.

1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu), 1938 (Atatürk’ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler; Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır.

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-331

Bu derste pazarlamanın fonksiyonları, ürün ve marka stratejileri, yeni ürün geliştirme ve ürünün yaşamı boyunca pazarlama karmasının yönetimi üzerinde durulduktan sonra teorik fiyatlama yaklaşımları ve fiyatlandırma stratejileri, dağıtım kanalları seçimi/oluşturulması ve yönetimi, pazarlama iletişim stratejileri, satış teknikleri ve satış gücü yönetimi, reklam geliştirme ve reklam kampanyalarını yürütme konuları tartışılmaktadır.

ECO-305

Ders finansal sistemin işleyişi, para ve faiz oranlarının belirlenişi, para arzı, para politikasının amaç ve araçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para teorisi ve parasal aktarım mekanizmaları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

MAN-307

Bu derste öğrencilere, finansal yönetimin amacı ve tanımı, finans bölümünün örgütlenmesi, finansal analizde oranların kullanılması, kar planlanması ve kontrol, çalışman sermayesi yönetimi, nakit yönetimi stokların yönetimi, alacakların yönetimi, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, kar dağıtım politikası, borçlanma politikası ve kısa vadeli finansman, orta vadeli finansman, sermaye maliyeti, sermaye yapısı kararları, finansal piyasalar, borsalar anlatılmaktadır.

MAN-329

Müşterilerinizle gerçek ilişkiler kurabilmeniz onları tanıma oranınızla doğru orantılıdır. Tüketiciler,üreticiler, ve diğer insanlar ve örgütlerin ilişkileri önem taşımaktadır. Birçok işletmenin önem verdiği okta gerçek müşterilerin şirketin başarılarnda en önemli yere sahip olduğudur. Bu dersin sonunda öğrenciler müşterilerle daha iyi ve kalıcı ilişkiler geliştirmenin yollarını ve önemini öğrenirler.

FLX-303

FLG-303 Almanca,

FLF-303 Fransızca

FLS-303 İspanyolca

FLR-303 Rusça 

FLC-303 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-310

Finansal amaç ve fonksiyon, finansal analiz ve oran yöntemi, başabaş analizi, faaliyet ve finansman kaldıracı, finansal planlama, proforma bilanço, nakit bütçesi, fon akım tablosu, çalışma sermayesi, alacak yönetimi ve stok yönetimi. Yatırımın tanımı ve önemi, bileşik faiz ve bugünkü değer hesapları, yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri, yenileme yatırımları, yatırım projeleri ve risk analizi, finansman kaynakları, sermaye yapısı ve oluşumu, sermaye maliyeti ve firma değerlendirmesi ve kar dağıtım politikası.

MAT-302

Rekabetçi bir ortamda yöneticilerin doğru kararlar alabilmeleri için bu dersin önemi vurgulandıktan sonra dersin temel konularını oluşturan problemin tanımlanması, araştırma teklifleri ve anket geliştirmesi, veri toplama yöntemleri, kalitatif ve kantitatif veri analizleri, rapor hazırlama ve sunma konuları incelenmektedir.

IFN-314

Elektronik işletmenin temel kavramlarına giriş, elektronik ticaretin teknik, hukuki ve finansal altyapısı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tedarik zinciri yönetimi, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi temel iş süreçlerinde kullanılması, mobil ticaret, e-ticaret yazılımları, e-ticaretin uluslararası, etik ve sosyal boyutu.

IFN-312

Bu ders uluslararası bankacılığın kurumsal ve yönetim sorunlarının üzerinde yoğunlaşmaktadır. Geçmiş dönemlerde uluslararası bankacılığın genişleme nedenlerinin analizi, uluslararası bankacılık stratejileri ve operasyonel gelişmeler. Uluslararası bankacılığın karşılaştığı yönetim ve yasal problemleri ve proje finansmanındaki güncel gelişmeler anlatılmaktadır.

FLX-304

FLG-304 Almanca,

FLF-304 Fransızca

FLS-304 İspanyolca

FLR-304 Rusça 

FLC-304 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

ECO-403

Ders Türkiye ekonomisinin geçirdiği tarihsel dönüşüm, yaşanan iktisadi krizler, sektörel yapı, dış ekonomik ilişkiler, başlıca ekonomik sorunlar ve çözüm yolları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

IFN-411

Bu derste öğrenciler akademik bir çalışma yapmayı öğreneceklerdir. Dersin ilk bir kaç haftasında öakademik bir çalışma yapma konusunda bilgilendirileceklerdir. Bu süre içerisinde öğrencilerden bir araştırma konusu bulmaları ve öneri yazmaları istenecektir. Daha sonra, öğrenciler bireysel olarak danışmanlarına rapor verecekler ve öneri hakkında görüşeceklerdir. Öğrenciler dönem içerisinde çalışmalarını sınıfın önünde sunacaklar ve dönem bitmeden çalışmalarını yazılı olarak teslim edeceklerdir.

IFN-403

Bu dersin amacı öğrencinin finans ve muhasebe arasındaki ilişkiyi kurabilmesi ve muhasebe kayıtlarının çıktısı olan finansal tabloları yorumlayabilmesini sağlamaktır.

FLX-403

FLG-403 Almanca,

FLF-403 Fransızca

FLS-403 İspanyolca

FLR-403 Rusça 

FLC-403 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

MAN-433

Yakın tarihte gerçekleşen  Enron ve WorldCom gibi skandallar  iş dünyasında  işletmelerin hayatta kalmasını sağlayan ana konular dışında da  bir çok önemli husus olduğunu bizlere göstermiştir. Bu bağlamda işletmelerin etik davranmalarının önemi de açığa çıkmıştır. Bu ders kapsamında, kabul edilebilir risk, fikir hakları, yolsuzlukların açığa çıkarılması, çalışanların hakları, dış kaynak kullanımı, ve pazarlamada etik gibi konular incelenecektir.

IFN-413

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

ECO-400

Uluslararası iktisat ve ticaret kurallarının teorik temellerinin verildiği, ilgili örneklerin açıklandığı bir derstir. Konu başlıkları: Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri, Faktör Donatımı, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Büyüme ve Kalkınma İlişkileri, Uluslararası Ticaret Politikası, İktisadi Birleşmeler, Uluslararası Parasal İlişkiler, Döviz Piyasası Analizleri, Sermaye Akımları, Uluslararası Hizmet Ticareti'dir.

IFN-412

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan bir seminer çalışması. Öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması amaçlanmaktadır. Çalışma, konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılmasını kapsamaktadır.

MAN-410

Yönetim muhasebesine giriş. Maliyet davranışları, faaliyet kaldıracı, katkı payı ve karlılık analizi. Maliyet-Hacim-Kar analizleri. Özel kararlarda geçerli maliyetlerin kullanımı. Maliyetlerin toplanması ve maliyet taşıyıcılarına dağıtılması. Otomasyona dayalı çalışan işletmelerde maliyet yönetimi (ABC, ABM, ve TQM). Karlılık ve maliyet kontrolü için planlama ve performans değerlendirme. Sorumluluk muhasebesi. Hizmet ve üretim işletmelerinde maliyet saptama. Sipariş, safha ve karma maliyet sistemleri.

FLX-404

FLG-404 Almanca,

FLF-404 Fransızca

FLS-404 İspanyolca

FLR-404 Rusça 

FLC-404 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

LAW-400

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

FLF-303

Öğrencilerin öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır.

FLF-304

Bu derste, öğrencilerin öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır

FLF-403

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecek yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır.

FLF-404

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecek yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır.

FLS-303

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-304

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-403

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-404

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLG-303

Ders beş temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-304

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-403

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-404

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

IFN-464

 

        ULUSLARARASI FINANS PROGRAMI

Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu

 

Ders Kodu

Ders Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

1. Yıl, Birinci  Dönem  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 103

İşletmeciliğe Giriş I 

X

-

X

X

X

-

X

X

X

-

ECO 101

İktisata Giriş  I

-

-

-

-

X

-

X

X

-

-

MAT 107

Finansal Matematik I

-

-

X

-

X

-

X

-

X

-

MAT 121

Bilgisayar Programlama I

-

X

-

-

-

X

X

-

-

-

SOC101

Sosyolojiye Giriş

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

TUR 101

Türkçe I

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 101

Finans İçin İngilizce I

X

-

X

-

X

-

-

-

-

-

1. Yıl , İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 106

İşletmeciliğe Giriş II

-

X

-

-

-

-

-

X

X

-

ECO 102

İktisata Giriş  II

-

-

-

-

X

-

X

X

-

-

MAT 108

Finansal Matematik II

-

-

X

-

X

-

X

-

X

-

MAT 122

Bilgisayar Programlama II

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

IFN  -----

Finansa Giriş 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TUR 102

Türkçe II

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 102

Finans İçin İngilizce II

X

-

X

-

X

-

-

-

-

-

 2. Yıl, Üçüncü Dönem  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IFN    ---

Uluslar arası Finansal Piyasalar I  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 203

Muhasebenin İlkeleri

-

-

X

X

X

-

X

-

-

-

MAT 205

İstatistik I

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

LAW 201

Hukuka giriş

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

ECO 213

Mikro İktisat

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

HIS 201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

FLE 201

İkinci Yıl İngilizcesi I

X

-

X

X

-

X

-

-

-

-

2. Yıl, Dördüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 204

Finansal Muhasebe

-

-

X

X

X

-

X

-

-

-

IFN ------

Uluslar arası Finansal Piyasalar II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAT 206

İstatistik II

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

LAW 202

Ticaret Hukuku  

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

ECO 212

Makro İktisat

-

-

-

-

X

-

-

X

X

-

HIS 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I II

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

FLE 202

İkinci Yıl İngilizcesi II

X

-

X

X

-

X

-

-

-

-

 3. Yıl, Beşinci Dönem  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 307

İşletme Finansı  

-

-

-

-

X

-

X

-

-

- 

IFN 305

Bankacılığa Giriş

-

-

-

-

X

X

X

X

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

FL_ 301

İkinci Yabancı Dil I

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  3. Yıl, Altıncı Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IFN 312

Uluslar arası Bankacılık  

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

MAN 310

Finansal Yönetim

-

-

-

-

X

-

X

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

FL_ 302

İkinci Yabancı Dil II

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Yıl, Yedinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

    ECO 403

Türkiye Ekonomisi

-

-

-

-

-

-

-

-

    IFN 405

Finansal Tablolar Analizi  

-

-

-

X

X

X

X 

FL_ 401

İkinci Yabancı Dil I

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  IFN 401  

Uluslar arası Finans  I  

-

-

-

-

X

-

X

X

X

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Yıl, Sekizinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ECO 404

Dünya Ekonomisi   

-

-

X

-

X

X

FL_ 402

İkinci Yabancı Dil II

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

- 

-

-

- 

-

-

-

-

-

IFN 402 

Uluslar arası Finans  II 

-

-

-

-

X

X

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

Ders sayısının program yetisi ile ilişkisi / 52

11

3

12

12

18

6

14

12

8

5

Programla İlişkili Ders Sayısının Yüzdesi

21%

6%

23%

23%

35%

12%

27%

23%

15%

10%

 Seçmeli Dersler  

Ders Kodu

Ders Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO10

MAN 205

İşletmenin Temel İlkeleri

-

X

-

X

X

X

-

X

X

-

MAN 221

İthalat-ihracat Yönetimi

-

-

-

-

X

X

-

-

-

X

ECO 305

Para ve Banka  

-

-

X

-

-

-

-

X

X

X

MAN 303

Pazarlama II

-

-

X

-

-

-

-

-

ECO 307

Uluslararası İktisat  I

-

-

X

X

- 

ECO 301

Kamu Finansmanı  

-

-

-

-

-

-

 -

IFN 305

Banka Yönetimi  

-

-

-

-

-

X

X

X

IFN333           

Staj Programı ( 30 çalışma günü)

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

ECO 403

Türkiye Ekonomisi

-

-

-

-

-

-

X

-

- 

MAN 401

İnsan Kaynakları Yönetimi

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

MAN 405

Toplam Kalite Yönetimi

-

-

-

-

-

IFN 421

Uluslararası İşletme Finansı

-

-

-

-

-

-

X

X

X

IFN 427

Sermaye Bütçelemesi & Yatırım Analizi

-

-

-

-

-

X

-

- 

IFN 433

Staj Programı ( 30 çalışma günü)

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

MAN 212

Pazarlama  I

-

X

X

-

-

-

-

-

MAN220             

   Organizasyon Teorisi  

-

X

X

X

-

-

-

-

MAT 302

Araştırma Yöntemleri

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

IFN 314

E-Ticaret  

-

-

X

-

-

-

-

-

ECO 308

Uluslararası İktisat  II

-

-

-

-

-

X

X

-

- 

IFN 310

Bankacılık İşlemleri

-

-

-

-

X

-

-

MAN 304

Türk Vergi Sistemi

-

-

-

-

-

-

-

IFN 412

Uluslararası Finans Seminerleri

-

X

X

MAN 410

Yönetim Muhasebesi

-

-

-

-

X

-

MAN 418

Uluslararası İşletmecilik 

-

-

X

IFN 426

Portföy Yönetimi

-

-

-

-

-

-

-

IFN 428

Türev Finansal Araçlar

-

-

-

-

-

X

X

X

X

Ders sayısının program yetisi ile ilişkisi / 52

2

10

10

10

14

7

10

8

8

5

Programla İlişkili Ders Sayısının Yüzdesi

%8 

%38

%38

%38

%54

%27

%38

%31

%31

%19

                         

 

        ULUSLARARASI FINANS PROGRAMI

Program Çıktıları & Dersler Sayısal İlişki Tablosu

 

Ders Kodu

Ders Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO10

1. Yıl, Birinci  Dönem 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 103

İşletmeciliğe Giriş I 

5

-

4

4

5

-

5

-

-

-

ECO 101

İktisata Giriş  I

-

-

-

-

3

-

4

4

-

-

MAT 107

Finansal Matematik I

-

-

4

-

5

-

-

5

-

MAT 121

Bilgisayar Programlama I

-

3 

-

-

-

4

4

-

-

-

SOC101

Sosyolojiye Giriş

-

-

-

5

5

5

-

-

-

-

TUR 101

Türkçe I

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 101

Finans İçin İngilizce I

5

-

4

-

4

-

-

-

-

-

1. Yıl , İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 103

İşletmeciliğe Giriş II

-

5

-

- 

-

-

-

5

4

-

ECO 101

İktisata Giriş  II

-

-

-

-

3

-

4

4

-

-

MAT 107

Finansal Matematik II

-

-

4

-

5

-

5

-

5

-

MAT 121

Bilgisayar Programlama II

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

SOC101

Finansa Giriş 

-

-

-

4

4

5 

-

-

-

-

TUR 101

Türkçe II

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 101

Finans İçin İngilizce II

5

-

4

-

4

-

-

-

-

-

  2. Yıl, Üçüncü Dönem  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IFN    ---

Uluslar arası Finansal Piyasalar I  

-

-

4

4

-

5

-

-

-

MAN 203

Muhasebenin İlkeleri

-

-

4

-

4

-

-

-

-

-

MAT 205

İstatistik I

-

-

-

- 

-

-

-

4

-

-

LAW 201

Hukuka giriş

-

-

3

3 

-

-

-

-

-

-

ECO 213

Mikro İktisat

5

-

4

4

-

4

-

-

-

4

HIS 201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

-

-

-

4 

-

-

-

-

-

-

FLE 201

İkinci Yıl İngilizcesi I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 2. Yıl, Dördüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 204

Finansal Muhasebe

-

-

4

4

5

-

5

-

-

-

IFN ------

Uluslar arası Finansal Piyasalar II

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

MAT 206

İstatistik II

-

-

-

-

3

-

-

3

   4

    - 

LAW 202

Ticaret Hukuku 

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

ECO 212

Makro İktisat

4

-

4

4

-

4

-

-

-

-

HIS 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I II

-

-

-

4 

-

-

-

-

-

-

FLE 202

İkinci Yıl İngilizcesi II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Yıl, Beşinci Dönem                                                              

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 307

İşletme Finansı 

-

-

-

-

4

4

4

5

5

3

IFN 305

Bankacılığa Giriş

-

-

-

-

4

4

4

4

4

3

-

Seçmeli Ders

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FL_ 301

İkinci Yabancı Dil I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  3. Yıl, Altıncı Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IFN 312

Uluslar arası Bankacılık  

-

-

-

-

5

- 

-

5 

5

5

MAN 310

Finansal Yönetim

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

5

-

4

-

- 

-

FL_ 302

İkinci Yabancı Dil II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Yıl, Yedinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

    ECO 403

Türkiye Ekonomisi

-

-

-

-

5

-

5

5

-

5

    IFN 405

Finansal Tablolar Analizi 

-

-

-

4

4

-

     3

3

-

3

FL_ 401

İkinci Yabancı Dil I

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  IFN 401  

Uluslar arası Finans  I  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Yıl, Sekizinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ECO 404

Dünya Ekonomisi   

-

-

5

-

-

5

5

5

- 

- 

FL_ 402

İkinci Yabancı Dil II

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

-

Seçmeli Ders

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IFN 402 

Uluslar arası Finans  II 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Çıktılarının Ağırlığı

40

60

28

18

30

20

16

18

18

40

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok;  5: En yüksek İlişki Düzeyi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Dersler

 

Course Code

Course Name

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO10

MAN 205

İşletmenin Temel İlkeleri

-

4

-

5

3

4

-

4

4

-

MAN 221

İthalat-ihracat Yönetimi

-

-

-

-

4

-

-

-

4

ECO 305

Para ve Banka 

-

-

4

-

-

-

-

5

5

MAN 303

Pazarlama II

-

-

4

-

4

-

-

-

-

ECO 307

Uluslararası İktisat  I

-

-

3

-

3

-

3

-

4

-

ECO 301

Kamu Finansmanı 

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

IFN 305

Banka Yönetimi 

-

-

-

-

-

-

5

IFN 333          

Staj Programı ( 30 çalışma günü)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

ECO 403

Türkiye Ekonomisi

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

MAN 401

İnsan Kaynakları Yönetimi

-

5

4

3

-

-

-

-

-

-

MAN 405

Toplam Kalite Yönetimi

-

-

5

5

5

-

-

-

-

-

IFN 421

Uluslararası İşletme Finansı

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

IFN 427

Sermaye Bütçelemesi & Yatırım Analizi

-

-

-

-

-

4

-

-

-

IFN 433

Staj Programı ( 30 çalışma günü)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 212

Pazarlama  I

-

-

-

-

-

3

-

-

2

MAN 220

Organizasyon Teorisi 

-

5

4

3

-

-

-

-

-

-

MAT 302

Araştırma Yöntemleri

5

-

4

-

5

-

5

-

5

-

IFN 314

E-Ticaret 

-

4

-

5

4

-

-

-

-

-

ECO 308

Uluslararası İktisat  II

-

-

3

-

-

-

4

4

-

-

IFN 310

Bankacılık İşlemleri

-

-

5

-

-

-

5

5

-

-

MAN 304

Türk Vergi Sistemi

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

IFN 412

Uluslararası Finans Seminerleri

4

4

5

-

5

4

3

-

-

-

MAN 410

Yönetim Muhasebesi

-

-

-

4

5

-

5

-

5

-

MAN 418

Uluslararası İşletmecilik 

-

4

-

4

3

4

-

4

4

-

IFN 426

Portföy Yönetimi

-

-

-

-

5

-

4

-

-

-

IFN 428

Türev Finansal Araçlar

-

-

-

-

-

-

5

5

5

Program Çıktılarının Ağırlığı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok;  5: En yüksek İlişki Düzeyi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI FINANS PROGRAMI

TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Uluslararası İşletmecilik Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

           

X

X

X

 

9. Temel finans ilkelerini karar alma sürecine uygulamak için  temel finans, matematik ve istatistik bilgisinden yararlanabilir.  

 

   

 

 

BECERİLER

Bilişsel & Uygulamalı

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

X

X

       

X

   

 

7. Döviz piyasaları ve uluslararası finansal pazarlarda gelişen olayları analiz edebilir ve yorumlayabilir, bu piyasalarda türev ürünlerle işlem yapabilir.

 

 

8. Finansal piyasaları etkileyen küresel ve/veya yerel kriz durumlarını neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirebilir ve bu tür kriz ortamlarında bilgiye dayalı karar alabilir. 

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

   

X

     

X

X

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

 

X

       

X

 

 

 

 

1. İş yaşamında Türkçe ile yabancı dili etkin kullanarak kendini ifade edebilir.

2. Çağdaş bilişim teknolojilerini kullanabilir ve alanına uygulayabilir. 

3. Değişen iş koşullarında inisiyatif alır, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorun çözebilir.

4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur     

 

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunabilir

6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini iş hayatında kullanabilir.

7. Döviz piyasaları ve uluslararası finansal pazarlarda gelişen olayları analiz edebilir ve yorumlayabilir, bu piyasalarda türev ürünlerle işlem yapabilir.

10. Uluslararası finansal yönetim araçlarını, uluslararası finansal piyasaları ve aracı kurum ve kuruluşları tanır ve çokuluslu bir şirketin finans yönetiminde gerektiği yerlerde bütün bunlardan yararlanmayı bilir.

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

X

 

X

 

X

     

 

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

X

     

X

     

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

   

X

   

X

     

 

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 X

 X

 

 

 

 

 

 

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

 X

 

 

 

X

 

 

 

 

3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 X

 X

 

 

 

 

X

 

 

 

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 X

 X

 

 

X

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

     

X

         

X

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

 X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

 X

 X

 

X

 

 

 

 

 

 X

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

X

X

   

X

X

     

X

 

Temel Mesleki Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-105

İşletme

Zorunlu

3-0-3

07

IFN-101

Finansal Okuryazarlık

Zorunlu

3-0-3

07

TUR-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

03

Toplam Kredi

8

17

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-203

Muhasebe Prensipleri

Zorunlu

3-0-3

07

MAN-204

Finansal Muhasebe

Zorunlu

3-0-3

07

MAN-310

Finansal Yönetim

Zorunlu

3-0-3

06

ECO-400

Küresel Ekonomi

Zorunlu

3-0-3

06

IFN-412

Uluslararası Finans Semineri

Zorunlu

3-0-3

06

ECO-104

İktisat

Zorunlu

3-0-3

07

IFN-102

Uluslararası Finans

Zorunlu

3-0-3

07

LAW-400

Bankacılık Kanunu ve SEC Yönetmelikleri

Seçmeli

3-0-3

06

IFN-413

Finansal Türev Pazarlar

Zorunlu

3-0-3

06

Toplam Kredi

27

58

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TUR-102

Turkçe II

Zorunlu

2-0-2

03

IFN-201

Uluslararası Finansal Pazarlar I

Zorunlu

3-0-3

07

HIS-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

03

MAT-102

İşletme için İstatistik

Zorunlu

3-0-3

07

IFN-202

Uluslararası Finansal Pazarlar II

Zorunlu

3-0-3

07

MAN-331

Çağdaş Pazarlama Sorunları

Zorunlu

3-0-3

06

ECO-403

Türkiye Ekonomisi

Zorunlu

3-0-3

06

IFN-312

Uluslararası Bankacılık

Zorunlu

3-0-3

06

FLE-103

Mesleki İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

06

FLE-203

Mesleki İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

06

FLE-104

Mesleki İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

06

MAN-307

İşletme Finansmanı

Zorunlu

3-0-3

06

MAT-101

İşletme için Matematik

Zorunlu

3-0-3

07

IFN-411

Uluslararası Bankacılık Semineri

Zorunlu

3-0-3

06

HIS-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

03

MAN-433

İş Etiği

Zorunlu

3-0-3

06

Toplam Kredi

48

91

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ECO-305

Para ve Bankacılık

Zorunlu

3-0-3

06

MAT-302

İşletme Araştırma Yöntemleri

Zorunlu

3-0-3

06

IFN-314

E-Ticaret

Zorunlu

3-0-3

06

MAN-410

Yönetim Muhasebesi

Seçmeli

3-0-3

06

FLE-204

Mesleki İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

06

LAW-202

Hukuk II

Seçmeli

3-0-3

07

LAW-201

Hukuk I

Seçmeli

3-0-3

07

MAN-329

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

06

IFN-403

Çalışma Sermayesi Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

06

FLF-303

İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLF-304

İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLF-403

İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLF-404

İkinci Yabancı Dil IV (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLS-303

İkinci Yabacı Dil I (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLS-304

İkinci Yabancı Dil II (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLS-403

İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLS-404

İkinci Yabancı Dil IV (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLX-303

İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

06

FLX-404

İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

06

FLX-403

İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

06

FLX-304

İkinci Yabancı Dil II - Seçimeli

Seçmeli

3-0-3

06

FLG-303

İkinci Yabancı Dil I (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLG-304

İkinci Yabancı Dil II (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLG-403

İkinci Yabancı Dil III (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLG-404

İkinci Yabanca Dil IV (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

06

IFN-464

Uluslararası Finansda Proje

Seçmeli

3-0-3

06

Toplam Kredi

79

158