Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi > Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI 

Amaçlar: 

Uluslararası İlişkiler Programı, Uluslarası İlişkiler disiplini içerisinde yer alan hem teorik ve hem de pratik konular hakkında öğrencilere donanım kazandırmak amacıyla dizayn edilmiştir. Programın esas amacı, eğitimini tamamlıyan öğrencilere gerek Türkiye ve gerekse yurtdışında iş bulmalarına yarayacak bilgi ve becerilerin edindirilmesidir. Tüm bunlara ilaveten, bankacılık, finans ya da pazarlama gibi alanlarda büyük bir hızla gelişen özel sektörde de öğrencilerimizin iş fırsatlarından yararlanması, departmanımızın asli amaçları arasında yer alır. 

 

 

Hedefler:

Uluslararası İlişkiler Programı dahilinde, ilgili teorik ve pratik bilgi temeli baz alınarak, Uluslararası İlişkiler alanının en önemli konularını öğrencilere kazandırmayı amaç edindik. Öğrenciler, bu programa devam ederek, edindikleri bilimsel ve teknik bilgiyi sorun çözme kabiliyetlerini geliştirmek için nasıl kullanacaklarını, iletişim becerilerini ne şekilde ilerletebileceklerini, nasıl konulara eleştirel bir rasyonalite ile bakacaklarını ve, nihayet, diğerleri ile beraber çalışmayı, bir ömür boyunca ahlaki ve toplumsal değerler düzleminde kalarak kendi kişisel gelişimlerini devam ettirmeyi öğreneceklerdir. 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Amaç, Kuruluş ve Onay

Uluslarası İlişkiler Programı, ilgili teorik ve entellektüel bilgi temelini baz alarak öğrencilerine Uluslararası İlişkiler disiplininin esaslarını kazandırmayı hedeflemektedir. Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Nu.(R) 23050; Md. 46

Diploma ve Ünvanlar

Programı tamamlayan öğrencilere Uluslarası İlişkiler lisans diploması verilir.

Kayıt Kabul Koşulları

Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken birinci dönemin sonunda programa yatay geçiş yapabilirler ve kendilerine aynı içerikte ve başarılı olmak koşuluyla almış oldukları dersler için muafiyet tanınabilir. Yabancı öğrenciler için de benzer koşullar uygulanır.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü --> Kayıt Kabul Koşulları.

Derece Alma Koşulları

ve Yönetmeliği

Öğrencinin genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olmalıdır ve öğrenci hiçbir dersten kalmamış olmalıdır.

Programın Profili

Uluslarası İlişkiler Bölümü, öğrencilerinin sadece ulusal ve uluslarası kurum ve kuruluşlarda değil, hızla büyüyen (bankacılık veya finans gibi) özel sektör alanlarında da iş bulabilmelerini temin edecek bir eğitimi onlara sunmayı amaç edinmiştir.  

Çalışma Alanları

Bu programı tamamlayan mezunlarımız, üniversitelerde ya da kamu işletmelerinde iş bulabaliceği gibi, özel sektörün (bankacılık, finans, ithalat-ihracat veyahut da pazarlama gibi) hemen hemen her kolunda istihdam edilmelerini sağlıyacak donanıma sahiptir.

Öğrenime Devam Olanakları

Öğrenciler yüksek lisans programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve

Değerlendirme Esasları

Sınav politikaları her ders için ayrı ayrı belirlenir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.

Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Programın Türü

Tam Zamanlı

Öğretim Dili

İngilizce

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ali Engin OBA

 

enginoba@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800  

Faks: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Sevgi Balkan ŞAHİN

 

sbalkan@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800   

Faks: +90 324 6514811

 

 

 

 

Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci:

1. İş yaşamında Türkçe ile yabancı dili etkin kullanarak kendini ifade edebilir.

2. Çağdaş bilişim teknolojilerini kullanabilir ve alana uygulayabilir.

3. Değişen iş koşullarında inisiyatif alır, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorun çözebilir.

4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur.

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanabilir.

7. Küresel politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden perspektiflerin asla aynı olmadığı ayrımına varmıştır, ve dünyayı anlamak için, tam da bu yüzden, özgün bir bakış açısı geliştirebilir.

8. Uluslararası İlişkiler alanındaki temel oyunculara, olaylara ve kavramlara bilimsel özü olan tanımlamalar getirebilir ve, dahası, bu kavram, olay ya da aktörleri halihazırda ceryan eden küresel gelişmelerle ilişkilendirerek onları güncel akış içerisinde konumlandırabilir/koşullandırabilir.  

9. Bağımsız bir şekilde araştırma yapmak için gerekli olan eleştirel düşünme yeteneğine, uluslararası ilişkiler alanını analitik bir mecradan inceleme becerisine ve diğer ilişkili kabiliyetlere sahip olacaktır. 

10. Küresel politikanın gündemini oluşturan gelişmeler konusunda entellektüel bir tartışmayı sürdürmeyi olanaklı kılacak bir derecede düşünsel altyapıya, kavramsal çerçeveye ve de alanın terminolojisine hakim olacaktır.

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TUR-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

3

IRE-107

Diplomasi Tarihi I

Zorunlu

3-0-3

6

FLE-101

Birinci Yıl İngilizcesi I

Zorunlu

4-0-4

6

FLX-101

İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

3

IRE-101

Siyaset Bilimine Giriş

Zorunlu

3-0-3

6

ECO-105

İktisat

Zorunlu

3-0-3

6

FLR-101

İkinci Yabancı Dil I (Rusça)

Seçmeli

3-0-3

3

Toplam Kredi

21

33

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TUR-102

Turkçe II

Zorunlu

2-0-2

3

IRE-110

Diplomasi Tarihi II

Zorunlu

3-0-3

6

FLE-102

Birinci Yıl İngilizcesi II

Zorunlu

4-0-4

6

FLX-102

İkinci Yabancı Dil II - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

3

IRE-108

Uluslararası İlişkilere Giriş

Zorunlu

3-0-3

6

SOC-104

Sosyolojiye Giriş

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

18

30

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

IRE-213

Uluslararası İlişkiler Teorileri

Zorunlu

3-0-3

6

HIS-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

3

IRE-217

Uluslararası Ekonomik Organizasyonlar

Zorunlu

3-0-3

6

FLE-201

İkinci Yıl İngilizcesi I

Zorunlu

4-0-4

6

FLX-201

İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

3

Toplam Kredi

15

24

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

HIS-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

3

IRE-220

Uluslararası Siyasi Organizasyonlar

Zorunlu

3-0-3

6

FLE-202

İkinci Yıl İngilizcesi II

Zorunlu

4-0-4

6

FLX-202

İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

3

IRE-204

Siyasi Düşünce Tarihi

Zorunlu

3-0-3

6

IRE-236

Küresel Çatışma ve İşbirliği

Seçmeli

3-0-3

6

IRE-215

İnsan Hakları

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

21

36

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

IRE-301

Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar

Zorunlu

3-0-3

6

IRE-331

Uluslararası Güvenlik

Zorunlu

3-0-3

6

IRE-333

AB- Politikaları

Seçmeli

3-0-3

6

LAW-301

Uluslararası Hukuk I

Zorunlu

3-0-3

6

FLX-301

İkinci Yabancı Dil V - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

3

IRE-311

Uluslararası İlişkilerde İletişim

Zorunlu

3-0-3

3

Toplam Kredi

18

30

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-302

Uluslararası Hukuk II

Zorunlu

3-0-3

6

IRE-310

Ortadoğu Siyasi Tarihi

Seçmeli

3-0-3

6

IRE-336

Uluslararası Terörizm

Zorunlu

3-0-3

6

FLX-302

İkinci Yabancı Dil VI - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

3

IRE-338

Uluslararası İlişkiler Konulu Filmler

Seçmeli

3-0-3

6

FLE-304

Akademik Yazma

Zorunlu

3-0-3

3

Toplam Kredi

18

30

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

IRE-409

Türk Siyaseti

Zorunlu

3-0-3

6

IRE-419

Uluslararası Siyasi Ekonomi

Seçmeli

3-0-3

6

FLE-403

Profesyonel Yazma & Halkla Konuşma

Zorunlu

3-0-3

6

FLX-401

İkinci Yabancı Dil VII - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

6

IRE-429

Amerikan Dış Politikası

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

15

30

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

IRE-428

Türk Dış Politikası

Zorunlu

3-0-3

6

IRE-412

Uluslararası İlişkiler Semineri II

Zorunlu

3-0-3

6

IRE-430

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

Seçmeli

3-0-3

6

FLX-402

İkinci Yabancı Dil VIII - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

6

FLE-404

Sunum Becerileri ve İletişimsel Yazışma

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

15

30

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

FLF-402

İkinci Yabancı Dil VIII (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLF-101

İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLF-102

İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLF-201

İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLF-202

İkinci Yabancı Dil IV (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLF-301

İkinci Yabancı Dil V (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLF-302

İkinci Yabancı Dil VI (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLF-401

İkinci Yabancı Dil VII (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLS-101

İkinci Yabancı Dil I (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLS-402

İkinci Yabancı Dil VIII (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLS-102

İkinci Yabancı Dil II (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLS-201

İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLS-202

İkinci Yabancı Dil IV (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLS-301

İkinci Yabancı Dil V (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLS-302

İkinci Yabancı Dil VI (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLS-401

İkinci Yabancı Dil VII (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLG-101

İkinci Yabancı Dil I (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLG-102

İkinci Yabancı Dil II (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLG-201

İkinci Yabancı Dil III (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLG-202

İkinci Yabancı Dil IV (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLG-301

İkinci Yabancı Dil V (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLG-302

İkinci Yabancı Dil VI (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLG-401

İkinci Yabancı Dil VII (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

3

FLG-402

İkinci Yabancı Dil VIII (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

3

Toplam Kredi

72

84

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TUR-101

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi. 

IRE-107

Bu ders 1500’den 1914’e kadar Dünya Tarihini inceleyen bir derstir. Dersin içeriğinde, bir yandan sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmeler incelenirken diğer yandan ulusların oluşumu ve Avrupa güç dengesi sistemi gibi kavramlar detaylarıyla irdelenecektir.

FLE-101

Bu dersin amacı, öğrencinin bütünsel bir şekilde İngilizce dinleme, konuşma ve akademik amaçlı not alma becerilerinin geliştirmektir. Dersler, açıklama, sınıf çalışması, tartışma ve grup çalışmaları biçiminde yapılır. Belli bir amaç için dinleme; bilgi ya da fikir verici olarak katılım sunumlar hazırlama ve belli konularda konuşma; yazılı ya da sözlü kaynaklardan notlar tutabilme yeteneklerini geliştirmek de bu dersin hedefleri arasındadır. 

FLX-101

 FLG-101 Almanca, FLF-101 Fransızca, FLS-101 İspanyolca, FLR-101 Rusça ,FLC-101 Çince

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken kullanabilecekleri basit cümle yapıları bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma becerileri geliştirilir.

 

IRE-101

Derste politika bilimine temel teşkil eden kavramlar ve teoriler tanıtılacaktır. Politika biliminin tarihi, politik ideolojiler, devlet ve politik kültür gibi konular üzerinde durulacaktır. Ders Mukayeseli politika, siyasal ekonomi ve uluslararası ilişkiler üzerine odaklanmıştır.

ECO-105

İktisat biliminin konusu ve ilkeleri, iktisadi analiz ve analiz çeşitleri, talep, arz ve tam rekabet piyasasına fiyatın belirlenmesi, esneklik, tüketici ve üretici rantı, kamu ekonomisi, maliyet kavramı, firma dengesi, tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasaları: Tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları incelemektedir.

Gayri safi milli hasıla, milli gelir, çarpan analizi, fiyatlar genel seviyesi, üretim ve ekonomik büyüme, tasarruf, yatırım ve finansal sistem, istihdam, işsizlik ve çeşitleri, paranın ekonomideki yeri ve işlevleri, banklar ve para arzı, para arzı ve enflasyon, dış ekonomik ilişkiler, para ve mali politikaların toplam talep ve arz üzerindeki etkileri incelenmektedir.

FLR-101

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TUR-102

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.

IRE-110

Ders, siyasi, askeri ve ekonomik  varlıkları ile büyük güçlerin yükselme ve düşüşlerinin vurgulanması ve IRE 205 içeriğindeki konuları genişletmeyi amaçlar. Ders Birinci Dünya Savaşından zamanımıza kadar uluslararası ilişkilerin tarihinin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu ders, İkinci Dünya Savaşının, savaş yılları, özgün konuları ve koşullarını;  Soğuk Savaş, Caydırma ve Soğuk Savaş sonrası  gelişmelerini kapsamaktadır. 

FLE-102

Dersin amacı akademik metinleri okuma ve yazma tekniğinin öğrencilere kazandırılmasıdır. Bu beceri, sınıf çalışmaları, grup çalışmaları, yazma ve tartışmalarla geliştirilir.Her hafta farklı bir konu ele alınır, her konu okuma alıştırmaları ile başlar, eleştirel okuma becerisini geliştirmeye yönelik alıştırmalarla devam eder.

FLX-102

FLG-102 Almanca, FLF-102 Fransızca,FLS-102 İspanyolca,FLR-102 Rusça ,FLC-102 Çince

Bu ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yansıra dilbilgisi ve sözcük bilgisinin geliştirilmesini amaçlar.

 

IRE-108

Dünya politikasında davranışsal ve kurumsal düzenlemelerin açıklanmasına yardım eden tarihi ve çağdaş konseptlerin incelenmesi. Ders, diplomatik pazarlıklar, ekonomik yaptırımlar, kapalı kapılar arkasındaki gizli faaliyetler ve savaş gibi uluslararası politikanın elemanları üzerine odaklanmıştır.

Derste dünya politikasının temel aktörleri ve dış politikanın araçları olan devletler, subnasyonel gruplar, uluslarüstü organizasyonlar ve ulusaşırı güçlerle ilgili konular güncel uluslararası ilişkiler örnekleriyle ilişkilendirilerek irdelenecektir.

SOC-104

Sosyoloji disiplininin temel ilkeleri, kavramları ve teorilerine giriş, sosyolojik araştırmanın mantığı ve yöntemleri, sosyal yapının analizi, birey – toplum ilişkisi, temel sosyal kurumlar; aile, eğitim, çalışma, örgütler, toplum, politika, din, hükümet gibi sosyal kuruluşların nasıl oluşturulması ve çalışması gerektiği.

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

IRE-213

Bu dersin amacı, öğrencilerin, hem dünyadaki siyasal olayları hem de bu olayları inceleyen ve açıklayan çağdaş akademik literatürü anlamalarına ve eleştirel olarak değerlendirmelerine imkân sağlayacak kavramsal araçlarla donatılmasını sağlamaktır. Ders, uluslararası ilişkiler kuramının önde gelen üç geleneği olan realizm, emperyalizmin Marxist eleştirisi ve liberal kozmopolitanizm üzerinde yoğunlaşır.

HIS-201

Osmanlılar, Osmanlı Devletinin, kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Osmanlı’nın “Anayasal Dönemi (I. Meşrutiyet)”, Aydınlanma Döneminde  Aydın Hareketleri,  Yeniden düzenlenme ve Yeniden Yapılanma Kararları, Birinci Dünya Savaşının Nedenleri, Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası,Türk Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bağımsız bir cumhuriyet olarak Türkiye’nin oluşumu anlatılmaktadır.

IRE-217

GATT, tarihi gelişimi ve sistemi, Dünya Ticaret Örgütü; amaçları, işleyişi  Uluslararası ve ticari entegrasyon hareketleri (AB, EFTA, NAFTA, MERCOSUR, APEC, ASEAN, ECO vb.), OECD, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, D-8'ler, Dünya Bankası, IMF ve diğer uluslararası yatırım bankaları.

FLE-201

Ders içeriği matematik ve bilgisayar alanları ile ilgili sözlük kelimelerini ve yapıları kapsamaktır. Öğrencileri matematik ve bilgisayar alanında kullanılan dil ile tanıştırmak ve bu konuları ilgilendiren makale veya yazıları okuyabilme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

FLX-201

FLG-201 Almanca, FLF-201 Fransızca,FLS-201 İspanyolca,FLR-201 Rusça, FLC-201 Çince

FLX’in devamı niteliğindeki bu ders, edindikleri temel yabancı dil bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma becerileri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda hedef dilde yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

HIS-202

Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri.

1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu), 1938 (Atatürk’ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler; Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır.

IRE-220

Bu ders dünya politikasında UNO, NATO, OECD, EU, OAS ve ASEAN gibi uluslararası kuruluşların işleyişlerini, yapılarını ve karar alma mekanizmalarını inceler.

 Derste Birleşmiş Milletler Organizasyonu’nun ortaya çıkışı ve gelişimi ile Örgütün yapısında ve işlevlerinde öngörülen reformlar detaylarıyla tartışılacaktır.

FLE-202

Derste okuma(özarama,tarama,eşleştirme gibi çeşitli okuma stratejilerini geliştirme), konuşma (rol yapma,tartışma,bilgi boşluğu,sorun çözme), dinleme(konuşma, görüşme),yazma(nesneleri ve grafikleri betimleme, metin özetleme,artılar ve eksileriyle denme yazma,tahminde bulunma,çevrimiçi forumlara posta yollama,email,faks,mektup vb. yazma) becerilerine odaklanılır

FLX-202

FLG-202 Almanca, FLF-202 Fransızca,FLS-202 İspanyolca,FLR-202 Rusça, FLC-202 Çince

Öğrencinin seçtiği yabancı dilde konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

 

IRE-204

Ders, içerik bakımından, Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Burke, J.S. Mill ve bunun gibi bazı büyük siyasal düşünürlerin fikirleri ve kuramlarını kapsamaktadır. Dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlar; adalet, doğal hukuk, kontrat, genel rıza, gelenek, özgürlük ve eşitlik gibi kavramlar, dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilişkilendirilerek tartışılacaktır.

IRE-236

IRE-215

Bu ders insan haklarıyla ilgili teori ve uygulamaya yönelik kapsamlı bir inceleme sunar. Derste İnsan Hakları olgusunun gelişimi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi ve bu alandaki ilgili davalar tartışılacaktır. Dersin amacı insan hakları ihlallerinin felsefesini ve ilgili yasal organlardaki yargılamalarını sunmaktır.

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

IRE-301

Bu dersin amacı, dünya politikasını özellikle bölgesel açıdan incelemek ve dünya politikasındaki güvenlik sorunlarını tartışmaktır. Derste özellikle bölgesellik ve bölgesel güçlerin politik kuruluşlar, gruplar ve iş dünyası ile etkileşimleri üzerinde durulacaktır.

IRE-331

Bu ders ulusal güvenlik sorunlarına ilişkin bir giriş dersi niteliğindedir. Derste ortak güvenlik, güvenlik işbirliği, güvenlik ikilemi, tehditler, hassasiyetler ve anarşi gibi kavramlar incelenecektir. Avrupa Savunma Sistemiyle ilgili konular ayrıca tartışılacaktır.

IRE-333

Derste Avrupa Birliğinin 1945'ten bu yana gösterdiği tarihsel gelişimi ve siyasi-ekonomik entegrasyon süreci incelenecektir. Birliğin mevcut yapısı ve problemleri incelenerek genişleme stratejileri üzerinde durulacaktır. Derste ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliğine Üyelik yolundaki aşamalar ve mevcut problemler tartışılacaktır.

LAW-301

Uluslararası düzen ve bunun ülkelerin egemenliğine, vatandaşlık haklarına, küreselleşmeye, sinir anlaşmazsızlıklarına, deniz hukukuna ve vatandaşlık gibi konulara etkisi tartışılacak, Uluslararası hukuku oluşturan önde gelen standartlar öğretilecektir.

FLX-301

FLG-301 Almanca,

FLF-301 Fransızca

FLS-301 İspanyolca

FLR-301 Rusça 

FLC-301 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

IRE-311

Sosyal Diyalog, tanımı, amacı, tarihsel kökeni ve araçları, ILO ve Avrupa Birliği belgelerinde sosyal diyalog, çeşitli ülkelerde ve Türkiye’de sosyal diyalog.

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-302

Uluslararası hukukta önemli oyuncular tanıtılacak, Birleşmiş Milletler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Dünya Bankası gibi, uluslararası standartlar ve özellikle insan haklarının detayları öğretilecektir.

IRE-310

Bu dersin amacı Ortadoğu'nun tarihi ve kültürel açıdan incelenmesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından sonraki sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmeler dersin kapsamı dahilindedir. Bölgedeki güncel sorunlar küresel perspektifle olduğu kadar tarihsel gelişim içerisinde de tartışılacaktır.

IRE-336

Ders kapsamında öğrencilere temelde teorik ve uygulamadan gelen bilgiler stratejik düzeyde aktarılacaktır. Bu çerçevede terörizmin konsepti ve nedenleri ile eski ve yeni terörizm kavramı yanında terör örgütlerinin organizasyonel yapısı güncel örneklerle şekillendirilecektir. Terörizmin psikolojisine odaklanılırken, Kontr-terörizm ve terörizmle mücadele konularına vurgu yapılırken güncel gelişmeler irdelenecektir.

FLX-302

FLG-302 Almanca,

FLF-302 Fransızca

FLS-302 İspanyolca

FLR-302 Rusça 

FLC-302 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

IRE-338

FLE-304

Bu ders, öğrencilerin Uluslarası İlişkiler alanında kullanılan kelimeleri öğrenmelerini hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, dersin bir diğer amacı da öğrencilerin okuma becerilerini, eleştirel düşünme yetilerini geliştirmektir. Dilbilgisini göz ardı etmeden öğrencilerin konuşma ve yazma becerilerini de geliştirmeyi amaçlar.

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

IRE-409

Osmanlıdan günümüze Türk siyasal sisteminin gelişmeleri incelenir. Türkiye Cumhuriyetinin politikasını şekillendiren kavramlar, fikirler, kişilikler, kurumlar ve olaylarla birlikte geçerli politik meseleler detaylı bir şekilde tartışılır.

IRE-419

Bu ders belli bir konuda tez yazmak için gerekli olan veri toplama, araştırma soruları sorma ve tezi organize etme gibi konularla ilgilenir. Her öğrenci uluslararası politikayla ilgili bir konuda araştırma yapacak ve araştırmasını dönem sonunda sunacaktır.

FLE-403

Bu ders, öğrencinin alanlarıyla uyumlu olarak İngilizcede münazara, tartışma ve araştırmalara katılmalarını amaçlar.

FLX-401

FLG-401 Almanca,

FLF-401 Fransızca

FLS-401 İspanyolca

FLR-401 Rusça 

FLC-401 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

IRE-429

Bu derste Amerikan Dış Politikası iki şekilde incelenecektir. İlk olarak,  Amerika’nın önceliklerinin ve yeteneklerinin son 225 yılda nasıl değiştiğini anlamak için Amerikan dış politika tarihi incelenecektir. İkinci olarak, Amerikan dış politikasında öne çıkan konular ve Amerika’nın bu konularla nasıl ilgilendiği ele alınacaktır

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

IRE-428

Ders, Osmanlıdan günümüze Türk dış politikasının gelişimini kapsar. Modern Türk siyasi yaşamının ve kurumlarının bir incelemesini ortaya koyar. Dış politikada uluslararası politika ve karar alma sürecinin alternatif yaklaşımları uluslararası barış ve düzen elemanları üzerine odaklanmak suretiyle incelenir.

IRE-412

Bu ders öğrencilere araştırma metotlarını öğretmek için şekillendirilmiştir. Her öğrenci uluslararası politikayla ilgili bir konuda araştırma yapacak ve araştırmasını dönem sonunda sunacaktır.

IRE-430

Bu ders, küreselleşme teriminin tanımını, küreselleşme sürecinin nedenlerini, doğasını ve etkilerini analiz edecektir.

FLX-402

FLG-402 Almanca,

FLF-402 Fransızca

FLS-402 İspanyolca

FLR-402 Rusça 

FLC-402 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

FLE-404

Bu ders, öğrencinin alanlarıyla uyumlu olarak İngilizcede münazara, tartışma ve araştırmalara katılmalarını amaçlar.

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

FLF-402

Öğrecinin Fransızca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Ögrenme ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri.

FLF-101

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecek yapılar bulunmaktadır. Ögrenme ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri hazırlamaktır.

FLF-102

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecek yapılar bulunmaktadır. Ögrenme ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri hazırlamaktır.

FLF-201

Öğrecinin Fransızca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Ögrenme ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri.

FLF-202

Öğrecinin Fransızca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Ögrenme ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri.

FLF-301

Öğrecinin Fransızca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Ögrenme ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri.

FLF-302

Öğrecinin Fransızca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Ögrenme ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri.

FLF-401

Öğrecinin Fransızca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Ögrenme ortamında ögrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, konuşma yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri.

FLS-101

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-402

Öğrencinin İspanyolca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-102

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanısıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLS-201

Öğrencinin İspanyolca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-202

Öğrencinin İspanyolca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-301

Öğrencinin İspanyolca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-302

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLS-401

Öğrencinin İspanyolca konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLG-101

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-102

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-201

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-202

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-301

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-302

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-401

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanısıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-402

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanısıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

 

        ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI

Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu

                                                                               

Kod

Ad

PÇ 1

PÇ 2

PÇ3

PÇ4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

1. Yıl, Birinci Sömestır

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ECO 101

İktisada Giriş I

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

IRE 103

Uluslararası İlişkilere Giriş 

X

X

-

-

-

-

X

X

X

X

MAT 121

Bilgisayar Programlama I

-

X

-

-

-

X

X

-

-

-

SOC 101

Sosyolojiye Giriş

-

-

-

X

X

X

X

-

-

-

TUR 101

Türkçe I

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 101

Birinci Sınıf İngilizce I

X

-

X

-

X

-

-

-

-

X

FL 101

İkinci Yabancı Dil I

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

IRE 105

Medeniyetler Tarihi II

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

1. Yıl, İkinci Sömestır

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ECO 102

İktisada Giriş II

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

MAT 110

Araştırma Metodları

-

X

-

-

X

-

X

X

X

X

IRE 102

Sİyaset Bilimine Giriş

X

-

X

X

X

X

-

X

X

-

MAT 122

Bilgisayar Programlama II

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

TUR 102

Türkçe II

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 102

Birinci Yıl İngilizce II

X

-

X

-

X

-

-

-

-

X

FL 102

İkinci Yabancı Dil II

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

IRE106

Medeniyetler Tarihi II

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

2. Yıl, Üçüncü Sömestır

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IRE 205

Diplomasi Tarihi I

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

IRE 213

Uluslararası İlişkiler Teorisi

X

X

-

-

X

-

X

X

X

X

LAW 201

Hukuk I

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

HIS 201

Atatürk Dev. ve İnkilap Tarihi I

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

FLE 201

İkinci Yıl İngilizce I

X

-

X

X

-

X

-

-

-

X

FL 201

İkinci Yabancı Dil II

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

Seçimlik Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Yıl, Dördüncü Sömestır

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IRE 206

Diplomasi Tarihi II

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

IRE 204

Siyasal Düşünceler Tarihi

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

LAW 202

Hukuk II

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

HIS 202

Atatürk Dev. ve İnkilap Tarihi II

-

-

-

X

X

-

-

X

-

-

FLE 202

İkinci Yıl İngilizce II

X

-

X

X

-

X

-

-

-

X

FL 202

İkinci Yabancı Dil II

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

Seçimlik Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Yıl, Beşinci Sömestır

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IRE 313

Uluslararası İlişkiler I

X

X

-

-

-

-

-

X

X

X

LAW 301

Uluslararası Hukuk I

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

FL 301

İkinci Yabancı Dil I

X

-

-

-

-

X

-

-

-

X

FLE 301

Üçüncü Yıl İngilizce I

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçimlik Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elective Course

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elective Course

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Yıl, Altıncı Sömestır

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IRE 314

Uluslararası İlişkiler II

X

X

X

-

-

-

-

X

X

X

LAW 302

Uluslararası Hukuk II

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

FL 302

İkinci Yabancı Dil II

X

-

-

-

-

X

-

-

-

X

FLE 302

Üçüncü Yıl İngilizce II

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçimlik Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçimlik Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçimlik Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Yıl, Yedinci Sömestır

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IRE 423

Türk Dış Politikası

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

FLE 401

Dördüncü Sınıf İngilizce I

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FL 401

İkinci Yabancı Dil I

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

Seçimlik Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçimlik Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçimlik Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Yıl, Sekisinci Sömester

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IRE 428

Türk Dış Politikası II

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

FLE 402

Dördüncü Sınıf İngilizce II

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FL 402

İkinci Yabancı Dil II

X

-

-

-

-

X

-

-

-

X

-

Seçimlik Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçimlik Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçimlik Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Yeterliliği ile Doğrudan İlişkili Ders Sayısı / 56

23

7

7

6

8

14

16

17

9

14

Program Yeterliliği ile Doğrudan İlişkili Derslerin Oranı

41%

12%

12%

10%

14%

25%

28%

30%

16%

25%

SEÇİMLİK DERSLER

Kod

Ad

PÇ 1

PÇ 2

PÇ3

PÇ4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

IRE 203

Osmanlı İmp. Diplom. Tarihi

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

MAN 212

Pazarlama

-

-

-

-

X

-

X

-

X

-

IRE 215

İnsan Hakları

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IRE 216

Uluslararası Örgütler

X

X

-

-

X

-

X

X

X

X

IRE 305

Mukayeseli Politika

X

-

-

-

X

-

X

X

X

X

IRE 310

Ortadoğu'nun Siyasal Tarihi

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

IRE 312

U. İlişk. Mevcut Sorunlar

X

X

-

-

-

-

-

X

X

X

IRE 321

Soğuk Savaş ve Sonrası

X

X

-

-

-

-

X

X

X

-

IRE 324

Dünya Pol. Güncel Konular

X

X

-

-

-

-

-

X

X

X

LAW 326

Avrupa Birliği Hukuku

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

IRE 329

Amerikan Dış Politikası

X

-

-

-

-

X

X

X

-

X

IRE 331

Uluslararası Güvenlik

X

-

-

-

X

-

X

X

X

X

IRE 332

Türkiye-AB İlişkileri

X

-

X

X

X

X

-

X

X

-

IRE 333

Avrupa Birliği Politikaları

X

-

X

X

X

X

-

X

X

-

ECO 403

Türk Ekonomisi

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

IRE 406

Siyasal Liderlik ve İşletme

X

-

X

X

X

X

-

X

X

-

IRE 409

Türk Siyasal Hayatı

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

IRE 411

U.arası İ. Sem. Dersi(Tezli)-I

-

-

X-

-

-

-

X

X

X

-

IRE 412

U.arası İ. Sem. Dersi(Tezli)-II

X

X

-

-

X

X

-

-

X

-

IRE 417

Terör ve Yeni Dünya Düzeni

X

X

-

-

-

-

-

X

X

X

IRE 419

Uluslararası Ekonomi Politik

X

-

-

-

-

X

X

X

-

X

IRE 422

Birleşmiş Milletler

X

-

X

X

X

X

-

X

X

-

IRE 424

U.arası Enerji ve Çevre Güven.

X

X

-

-

-

-

X

X

-

X

IRE 426

U.arası İlişkiler ve Küres.

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

Program Yeterliliği ile Doğrudan İlişkili Ders Sayısı / 24

16

7

5

3

9

8

14

20

14

9

Program Yeterliliği ile Doğrudan İlişkili Derslerin Oranı

66%

29%

20%

12%

38%

33%

58%

83%

58%

37%

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI

Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu (Sayısal)

 

Kod

Ad

PÇ 1

PÇ 2

PÇ3

PÇ4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

1. Yıl, Birinci Sömestır

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ECO 101

İktisada Giriş I

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

IRE 103

Uluslararası İlişkilere Giriş

4

4

-

-

-

-

4

4

4

4

MAT 121

Bilgisayar Programlama I

-

3

-

-

-

4

4

-

-

-

SOC 101

Sosyolojiye Giriş

-

-

-

5

4

5

5

-

-

-

TUR 101

Türkçe I

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 101

Birinci Yıl İngilizce I

5

-

5

-

4

-

-

-

-

5

FL 101

İkinci Yabancı Dil I

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

IRE 105

Medeniyetler Tarihi I

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

1. Yıl, İkinci Sömestır

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ECO 102

İktisada Giriş II

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

MAT 110

Araştırma Metodları

-

3

-

-

3

-

5

5

3

5

IRE 104

Siyaset Bilimine Giriş

4

-

3

3

3

3

-

4

4

-

MAT 122

Bilgisayar Programlama II

-

5

-

-

-

4

-

-

-

-

TUR 102

Türkçe II

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 102

Birinci Yıl İngilizce II

5

-

3

-

4

-

-

-

-

5

FL 102

İkinci Yabancı Dil II

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

IRE106

Medeniyetler Tarihi II

-

-

-

-

-

-

3

4

-

-

2. Yıl, Üçüncü Sömestır

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IRE 205

Diplomasi Tarihi

-

-

-

-

-

-

4

5

-

-

IRE 213

Uluslararası İlişkiler Teorisi

4

4

-

-

4

-

4

4

5

4

LAW 201

Hukuk I

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

HIS 201

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

FLE 201

İkinci Yıl İngilizce I

5

-

5

3

-

4

-

-

-

4

FL 201

İkinci Yabancı Dil II

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

2. Yıl, Dördüncü Sömestır

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçimlik II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IRE 206

Diplomasi Tarihi

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

IRE 204

Siyasal Düşünceler Tarihi

-

-

-

-

-

-

5

4

5

5

LAW 202

Hukuk II

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

HIS 202

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

-

-

-

2

3

-

-

3

-

-

FLE 202

İkinci Yıl İngilizce II

5

-

5

3

-

4

-

-

-

4

FL 202

İkinci Yabancı Dil II

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

3. Yıl, Beşinci Sömestır

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IRE 313

Uluslararası İlişkiler I

4

4

-

-

-

-

-

4

4

4

LAW 301

Uluslararası Hukuk I

-

-

-

-

-

-

4

5

5

5

-

Seçimlik III

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FL 301

İkinci Yabancı Dil I

2

-

-

-

-

3

-

-

-

3

FLE 301

Üçüncü Sınıf İngilizce I

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçimlik IV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçimlik VI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Yıl, Altıncı Sömestır

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IRE 314

Uluslararası İlişkiler II

4

4

5

-

-

-

-

4

5

5

LAW 302

Uluslararası Hukuk II

-

-

-

-

-

-

2

5

5

5

-

Seçimlik VI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FL 302

İkinci Yabancı Dil II

2

-

-

-

-

3

-

-

-

3

FLE 302

Üçüncü Sınıf İngilizce II

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçimlik VII

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçimlik VIII

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Yıl, Yedinci Sömestır

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçimlik IX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IRE 423

Türk Dış Politikası

-

-

-

-

-

-

4

5

-

-

FLE 401

Dördüncü Sınıf İngilizce I

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FL 401

İkinci Yabancı Dil I

2

-

-

-

-

3

-

-

-

3

-

Seçimlik X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçimlik XI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Yıl, Sekizinci Sömestır

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IRE 428

Türk Dış Politikası II

-

-

-

-

-

-

4

5

-

-

FLE 402

Dördüncü Sınıf İngilizce II

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FL 402

İkinci Yabancı Dil II

2

-

-

-

-

3

-

-

-

3

-

Seçimlik XII

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçimlik XIII

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçimlik XIV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Yeterlilik Ağırlığı

82

27

29

19

28

47

61

73

40

67

İlişkililik Düzeyi 0 (hiç) ve 5 (en yüksek) tabloda ifade edildi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

SEÇİMLİK DERSLER

 Kod

Ad

PÇ 1

PÇ 2

PÇ3

PÇ4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

IRE 203

Osmanlı Diplomasi Tarihi

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

MAN 212

Pazarlama

-

-

-

-

3

-

4

-

5

-

IRE 215

İnsan Hakları

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IRE 216

Uluslararası Örgütler

4

4

-

-

4

-

3

3

4

5

IRE 305

Mukayeseli Politika

3

-

-

-

4

-

4

4

4

4

IRE 310

Ortadoğunun Siyasal Tarihi

4

4

-

-

-

-

3

3

4

-

IRE 312

Güncel Uluslararası Konular

4

-

-

-

-

3

3

5

-

4

IRE 321

Soğuk Savaş ve Sonrası

3

-

-

-

3

-

5

5

5

5

IRE 324

Dünya Pol. Güncel Sorunlar

4

-

2

4

4

4

-

3

3

-

LAW 326

AB Hukuku

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

IRE 329

Amerikan Dış Politikası

4

4

-

-

-

-

-

4

4

5

IRE 331

Uluslararası İlişkiler

4

4

-

-

-

-

-

4

4

5

IRE 332

Türkiye-AB İlişkileri 

4

-

3

3

4

3

-

4

4

-

IRE 333

AB Politikaları

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

ECO 403

Türk Ekonomisi

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

IRE 406

Siyasal Liderlik ve Yönetim

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

IRE 409

Türk Siyasal Hayatı

4

-

-

-

-

3

3

5

-

4

IRE 411

U.arası İ.'de Seminer (Tezli)-I

-

4

-

-

-

-

4

3

4

-

IRE 412

U.arası İ.'de Seminer (Tezli)-II

4

4

-

-

-

-

-

3

4

4

IRE 417

Terör ve Yeni Dünya Düzeni

4

-

3

3

3

3

-

4

4

-

IRE 419

Uluslararası Ekonomi Politik

4

5

-

-

4

4

-

-

5

-

IRE 422

Birleşmiş Milletler

4

-

2

4

3

4

-

3

5

-

IRE 424

U.arası Ene. ve Çevre Sorunları

4

3

-

-

-

-

4

3

-

3

IRE 426

U.arası İlişk. ve Küreselleşme

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

Program Yeterlilik Ağırlığı

58

32

10

14

32

24

58

76

59

39

İlişkililik Düzeyi 0 (hiç) ve 5 (en yüksek) tabloda ifade edildi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI

TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Uluslararası İşletmecilik Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

           

X

X

X

 

10. Küresel politikanın gündemini oluşturan gelişmeler konusunda entellektüel bir tartışmayı sürdürmeyi olanaklı kılacak bir derecede düşünsel altyapıya, kavramsal çerçeveye ve de alanın terminolojisine hakim olacaktır..

 

   

 

 

BECERİLER

Bilişsel & Uygulamalı

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

X

X

       

X

   

 

7. Küresel politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden perspektiflerin asla aynı olmadığı ayrımına varmıştır, ve dünyayı anlamak için, tam da bu yüzden, özgün bir bakış açısı geliştirebilir.

8. Uluslararası İlişkiler alanındaki temel oyunculara, olaylara ve kavramlara bilimsel özü olan tanımlamalar getirebilir ve, dahası, bu kavram, olay ya da aktörleri halihazırda ceryan eden küresel gelişmelerle ilişkilendirerek onları güncel akış içerisinde konumlandırabilir/koşullandırabilir.  

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

   

X

     

X

X

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

 

X

       

X

 

 

 

 

 

 

1. İş yaşamında Türkçe ile yabancı dili etkin kullanarak kendini ifade edebilir.

2. Çağdaş bilişim teknolojilerini kullanabilir ve alana uygulayabilir.

3. Değişen iş koşullarında inisiyatif alır, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorun çözebilir.

4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur.

 

 

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

 

6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanabilir.

 

9. Bağımsız bir şekilde araştırma yapmak için gerekli olan eleştirel düşünme yeteneğine, uluslararası ilişkiler alanını analitik bir mecradan inceleme becerisine ve diğer ilişkili kabiliyetlere sahip olacaktır. 

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

X

 

X

 

X

     

 

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

X

     

X

     

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

   

X

   

X

     

 

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 X

 X

 

 

 

 

 

 

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

 X

 

 

 

X

 

 

 

 

3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 X

 X

 

 

 

 

X

 

 

 

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 X

 X

 

 

X

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

     

X

         

X

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

 X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

 X

 X

 

X

 

 

 

 

 

 X

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

X

X

   

X

X

     

X

 

Temel Mesleki Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

IRE-110

Diplomasi Tarihi II

Zorunlu

3-0-3

06

IRE-107

Diplomasi Tarihi I

Zorunlu

3-0-3

06

LAW-301

Uluslararası Hukuk I

Zorunlu

3-0-3

06

IRE-101

Siyaset Bilimine Giriş

Zorunlu

3-0-3

06

IRE-108

Uluslararası İlişkilere Giriş

Zorunlu

3-0-3

06

IRE-311

Uluslararası İlişkilerde İletişim

Zorunlu

3-0-3

03

Toplam Kredi

18

33

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

IRE-213

Uluslararası İlişkiler Teorileri

Zorunlu

3-0-3

06

LAW-302

Uluslararası Hukuk II

Zorunlu

3-0-3

06

IRE-428

Türk Dış Politikası

Zorunlu

3-0-3

06

IRE-301

Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar

Zorunlu

3-0-3

06

IRE-331

Uluslararası Güvenlik

Zorunlu

3-0-3

06

IRE-409

Türk Siyaseti

Zorunlu

3-0-3

06

IRE-412

Uluslararası İlişkiler Semineri II

Zorunlu

3-0-3

06

IRE-336

Uluslararası Terörizm

Zorunlu

3-0-3

06

IRE-429

Amerikan Dış Politikası

Zorunlu

3-0-3

06

IRE-204

Siyasi Düşünce Tarihi

Zorunlu

3-0-3

06

IRE-236

Küresel Çatışma ve İşbirliği

Seçmeli

3-0-3

06

Toplam Kredi

33

66

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TUR-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

03

TUR-102

Turkçe II

Zorunlu

2-0-2

03

HIS-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

03

HIS-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

03

IRE-217

Uluslararası Ekonomik Organizasyonlar

Zorunlu

3-0-3

06

IRE-220

Uluslararası Siyasi Organizasyonlar

Zorunlu

3-0-3

06

FLE-101

Birinci Yıl İngilizcesi I

Zorunlu

4-0-4

06

FLE-102

Birinci Yıl İngilizcesi II

Zorunlu

4-0-4

06

FLE-201

İkinci Yıl İngilizcesi I

Zorunlu

4-0-4

06

FLE-202

İkinci Yıl İngilizcesi II

Zorunlu

4-0-4

06

FLE-403

Profesyonel Yazma & Halkla Konuşma

Zorunlu

3-0-3

06

ECO-105

İktisat

Zorunlu

3-0-3

06

SOC-104

Sosyolojiye Giriş

Zorunlu

3-0-3

06

FLE-304

Akademik Yazma

Zorunlu

3-0-3

03

FLE-404

Sunum Becerileri ve İletişimsel Yazışma

Zorunlu

3-0-3

06

Toplam Kredi

45

75

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

IRE-310

Ortadoğu Siyasi Tarihi

Seçmeli

3-0-3

06

IRE-333

AB- Politikaları

Seçmeli

3-0-3

06

IRE-419

Uluslararası Siyasi Ekonomi

Seçmeli

3-0-3

06

IRE-430

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

Seçmeli

3-0-3

06

FLF-402

İkinci Yabancı Dil VIII (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLF-101

İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLF-102

İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLF-201

İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLF-202

İkinci Yabancı Dil IV (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLF-301

İkinci Yabancı Dil V (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLF-302

İkinci Yabancı Dil VI (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLF-401

İkinci Yabancı Dil VII (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLS-101

İkinci Yabancı Dil I (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLS-402

İkinci Yabancı Dil VIII (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLS-102

İkinci Yabancı Dil II (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLS-201

İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLS-202

İkinci Yabancı Dil IV (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLS-301

İkinci Yabancı Dil V (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLS-302

İkinci Yabancı Dil VI (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLS-401

İkinci Yabancı Dil VII (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLX-101

İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

03

FLX-102

İkinci Yabancı Dil II - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

03

FLX-201

İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

03

FLX-202

İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

03

FLX-301

İkinci Yabancı Dil V - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

03

FLX-302

İkinci Yabancı Dil VI - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

03

FLX-401

İkinci Yabancı Dil VII - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

06

FLX-402

İkinci Yabancı Dil VIII - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

06

IRE-338

Uluslararası İlişkiler Konulu Filmler

Seçmeli

3-0-3

06

FLG-101

İkinci Yabancı Dil I (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLG-102

İkinci Yabancı Dil II (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLG-201

İkinci Yabancı Dil III (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLG-202

İkinci Yabancı Dil IV (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLG-301

İkinci Yabancı Dil V (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLG-302

İkinci Yabancı Dil VI (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLG-401

İkinci Yabancı Dil VII (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLG-402

İkinci Yabancı Dil VIII (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

03

FLR-101

İkinci Yabancı Dil I (Rusça)

Seçmeli

3-0-3

03

IRE-215

İnsan Hakları

Seçmeli

3-0-3

06

Toplam Kredi

117

153