Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi > Uluslararası İşletme

Uluslararası İşletme

 

ULUSLARARASI İŞLETME

 

Amaçlar

Uluslararası İşletme bölümü programının amacı öğrencileri, ekonomi, psikoloji, sosyoloji, matematik, istatistik, pazarlama, finans, muhasebe, üretim, insan kaynakları yönetimi, süreç yönetimi ve bilgisayar gibi dersler yardımı ile uluslararası işletme ve yönetim bilimleri alanlarında hazırlamaktır. Program aynı zamanda öğrencilere modern işletmecilik ve yöneticilik yetenekleri kazandırmaktadır. İş hayatında karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılan araçlar ve kavramlar Uluslararası İşletme Bölümünün temelini oluşturmaktadır. 

 

Hedefler

Uluslararası İşletme Bölümü mezunlarını ulusal ve uluslararası özel ve kamu sektöründe farklı pozisyonlarda görev alabilecekleri şekilde hazırlamaktadır. Bölüm tarafından önerilen program teorik bilgiye ilave olarak öğrencilerin uygulamaya ilişkin yeteneklerini de geliştirmeyi hedef almaktadır. Bölüm öğretim üyeleri akademik çalışmalarıyla paralel çeşitli şirketlere danışmanlık yapmakta; buradan elde ettikleri pratikle ilgili birikimlerini öğrencilere aktarmaktadırlar. Ayrıca sağlanan staj imkânları ile öğrencilerin uygulama yeteneği pekiştirilmektedir.

 

ULUSLARARASI İŞLETME PROGRAMI

 

Amaç, Kuruluş ve Onay

İşletme Programı 9 Temmuz 1997 Yılında iktisadi Ve idari Bilimler Fakültesi bünyesinde 23050 numara ve 46. Makale ile Resmi gazetede ilan edilmiştir. İşletme programı işletmelerin ihtiyacı olan kalifiye elemanları yetiştirmek üzere kurulmuştur.

Yeterlilik ölçütü

Bu programı tanımlayacak olan öğrenciler, İşletme alanında lisans belgesi ile ödüllendirilecektir.

Yeterlilik ölçütü

İşletme alanında Lisans Programı

Özel katılım koşulları

Diğer yerel ya da uluslararası üniversitelerde çalışmalara başlamış olan öğrenciler yükseköğrenim kurulu ve Çağ Üniversitesi yönetmeliklerine uygun olarak başvuruda bulunabilirler. Daha ayrıntılı bilgi için Çağ Üniversitesinin web sayfasını ziyaret ediniz.

Özel Öğrenimin tanınması için özel şartlar (formel eğitim,yaygın eğitim ve yaşam boyu eğitim)

Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler ilk dönemlerini tamamladıktan sonra Çağ Üniversitesi'ne geçiş yapabilirler. Geçme notu alınmış olan diğer tüm dersler ve diğer üniversitelerin aynı içeriğe sahip dersleri muafiyet kapsamına alınacaktır.

Yeterlilik kriterleri ve yönetmelikler

Bir öğrencinin almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalaması (GNO) 4.00 üzerinden minimum 2.00 olmalıdır ve hiçbir dersten kalmış olmamalıdır.

Programın Profili

Uluslararası İşletme programı; iş dünyasının hızlı değişen ortamına uygun olarak pratik ve teorik bilgilerle öğrencileri donatıp, sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel olarak yetişmelerine olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Örnek Mezun öğrencilerin Mesleki Profilleri

Mezun olan öğrenciler, ulusal ve uluslararası özel ve kamu sektörlerindeki kurumlarda, bankalarda, kalifiye işgücü olarak çalışabilme fırsatına sahiptirler. Mezunların çoğunluğu kendi aile şirketlerinde çalışmakta iken diğerleri ise geniş iş olanakları sunan işletmelerde çalışmaktadırlar.

Daha ileri düzeyde Eğitime Katılım

Öğrenciler lisansüstü (yüksek lisans-doktora) programlarına katılabilirler.

Sınav Şartları Değerlendirme ve Not Verme

Sınav şartları her ders için ayrı olarak belirlenmiştir. Ancak, genel olarak, her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı bulunmaktadır. Detaylar için ders içeriği çizelgesinden derslerin sınav düzenlemeleri, değerlendirme ve not verme bilgilerine bakınız.

Mezuniyet Şartları

Uluslararası İşletme programından mezun olabilme şartları Çağ Üniversitesi genel yeterlilikler Şartları ve Yönetmeliği ile aynıdır. Öğrenciler müfredattaki tüm dersleri en az DD ile geçtikleri, 4.00 sistemi üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip oldukları sürece Lisans belgelerini alabilmeleri için herhangi bir ilave şart bulunmamaktadır.

Çalışma Durumu

Tam zamanlı

Program Dili

İngilizce

Program  Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ünal AY

Tel: +90 324 6514800   

Fax: +90 324 6514811

Avrupa Kredi Transfer Sistemi/Erasmus Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Murat Gülmez

mgulmez@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800   

Fax: +90 324 6514811

 

 

 

Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci;

1. İş yaşamında Türkçe ile yabancı dili etkin kullanarak kendini ifade edebilir.

2. Çağdaş bilişim teknolojilerini kullanabilir ve alanına uygulayabilir.

3. Değişen iş koşullarında inisiyatif alır, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözebilir.

4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur.

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanabilir.

7. İşletmenin muhasebe finansman, pazarlama, yönetim, üretim gibi temel fonksiyonlarını kavrama ve bu fonksiyonlar arasındaki dinamikleri ulusal ve uluslar arası düzeyde algılayabilir.

8. Küresel ekonomik düzende uluslararasılaşan işletme yönetiminin dinamiklerini kavrama.

9. İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını kavrama ve uygulama.

10. Çevredeki fırsat ve tehditleri değerlendirerek yeni iş fikirleri ortaya koyabilme, bunların uygulanması için gerekli planları hazırlayabilme, ve bu planları uygulayabilecek girişimcilik yeteneklerine sahip olma.

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

INT-103

Kültür ve İletişime Giriş

Zorunlu

3-0-3

7

FLE-103

Mesleki İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

6

TUR-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

3

MAT-101

İşletme için Matematik

Zorunlu

3-0-3

7

MAN-105

İşletme

Zorunlu

3-0-3

7

Toplam Kredi

15

30

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TUR-102

Turkçe II

Zorunlu

2-0-2

3

MAT-102

İşletme için İstatistik

Zorunlu

3-0-3

7

FLE-104

Mesleki İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

6

ECO-104

İktisat

Zorunlu

3-0-3

7

SOC-104

Sosyolojiye Giriş

Zorunlu

3-0-3

7

Toplam Kredi

15

30

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-203

Muhasebe Prensipleri

Zorunlu

3-0-3

7

HIS-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

3

MAN-205

Yönetim Prensipleri

Zorunlu

3-0-3

7

LAW-201

Hukuk I

Seçmeli

3-0-3

7

FLE-203

Mesleki İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

6

Toplam Kredi

15

30

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-204

Finansal Muhasebe

Zorunlu

3-0-3

7

LAW-202

Hukuk II

Seçmeli

3-0-3

7

MAN-220

Örgütsel Teori

Zorunlu

3-0-3

7

FLE-204

Mesleki İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

6

HIS-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

3

Toplam Kredi

15

30

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-307

İşletme Finansmanı

Zorunlu

3-0-3

6

MAN-331

Çağdaş Pazarlama Sorunları

Zorunlu

3-0-3

6

MAN-319

Üretim Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

6

MAN-329

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

6

FLX-303

İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

15

30

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-308

Yöneylem Araştırması

Zorunlu

3-0-3

6

PUB-308

İş ve İdari İletişim

Zorunlu

3-0-3

6

MAT-302

İşletme Araştırma Yöntemleri

Zorunlu

3-0-3

6

IFN-314

E-Ticaret

Zorunlu

3-0-3

6

FLX-304

İkinci Yabancı Dil II - Seçimeli

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

15

30

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-417

Girişimcilik

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-401

İnsan Kaynakları Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

6

FLX-403

İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

6

PUB-405

Stratejik Yönetim

Seçmeli

3-0-3

6

ECO-403

Türkiye Ekonomisi

Zorunlu

3-0-3

6

MAN-429

Healthcare Management

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

18

36

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-410

Yönetim Muhasebesi

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-404

Proje Planlaması

Zorunlu

3-0-3

6

ECO-400

Küresel Ekonomi

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-450

Girişimcilik Semineri

Zorunlu

3-0-3

6

FLX-404

İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

15

30

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

FLF-303

İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLF-304

İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLF-403

İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLF-404

İkinci Yabancı Dil IV (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLS-303

İkinci Yabacı Dil I (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLS-403

İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLS-404

İkinci Yabancı Dil IV (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLS-304

İkinci Yabancı Dil II (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLG-303

İkinci Yabancı Dil I (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLG-304

İkinci Yabancı Dil II (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLG-403

İkinci Yabancı Dil III (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLG-404

İkinci Yabanca Dil IV (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

36

72

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

INT-103

Uluslararası etkileşim, ortak kültürel değerler, küreselleşme, evrensel değerler, sosyal teori kavramları; toplum; otorite; statü; yabancılaşma; ekonomi ve toplum gibi konular ele alınır.

FLE-103

Başlangıç seviyesinden başlayarak İngilizce bilgisi, yazma ve okuma becerileri edindirme, ayrıca dilin temeli; tanışma konusuna giriş, konuşmaya başlama, fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, sıklık zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fillerin çekimi, zaman zarflarının kullanımı, şimdiki zaman, gelecek zaman, karşılaştırmalar, problemler ve öğüt alıp tavsiye verme, önerilerde bulunma, şimdiki zamanın ve geniş zamanın farklı kullanımları, kimi özel yapılar, sıfat ve zarflar yer almaktadır.

TUR-101

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi. 

MAT-101

Gerçek sayılar, eşitsizlikler, fonksiyonlar ve fonksiyonların grafikle gösterimi, doğrusal fonksiyonlar, doğrusal denklemler, maliyet gelir ve kar fonksiyonları, başa baş noktası analizi, ikinci dereceden fonksiyonlar ile logaritmik ve üstel fonksiyonlar üzerinde durulmaktadır.

Matrisler ve determinantlar, doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri, ters matris yöntemi, limit ve süreklilik, türev, yüksek mertebeden türevler, eğri çizimi. çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, entegral anlatılmaktadır.

MAN-105

İşletme yönetimi alanında yeni öğretim almaya başlayan öğrencilere, alanın temel kavramlarını tanıması, istihdam için işletme faaliyetlerinin geçerli bir çalışma alanı olarak görmesi, hızlı değişen işletme bilimi alanındaki gelişmeleri açıklayabilmesi, işletmecilik rollerini ve bunların işletme başarısındaki etkilerini değerlendirebilmesi için gerekli yetiyi kazandırmaktır. Ayrıca, üretim yönetimi, İK, İT konularında gerekli araçları öğretmektir

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TUR-102

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.

MAT-102

Değişkenler, sıklık dağılımları ve grafikler; konum ölçüleri; değişim ölçüleri; çarpıklık ve basıklık; olasılığın temel kavramları: rasgele değişkenler, bağımsız olaylar, koşullu olasılık, Bayes kuramı; tek ve iki değişkenli dağılımlar: sık kullanılan bazı kesikli ve sürekli olasılık dağılımları, büyük sayılar yasası ve merkezi limit teoremi.

Örneklem ve örneklem dağılımları; tahmin yöntemleri: nokta ve aralık tahmini; hipotez testi; küçük örneklem dağılımları (t, Ki-kare, F); Ki-kare uyum iyiliği testi ve çapraz tablolar; varyans analizi; regresyon.

FLE-104

İşletmecilik alanı ile ilgili sözlük kelimelerini ve yapıları kapsatmaktır. Öğrencilere işletmecilik sektöründe kullanılan dil ile tanıştırmak ve işletmeciliği ilgilendiren makale veya yazıları okuyabilme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmektir.

ECO-104

İktisat biliminin konusu ve ilkeleri, iktisadi analiz ve analiz çeşitleri, talep, arz ve tam rekabet piyasasına fiyatın belirlenmesi, esneklik, tüketici ve üretici rantı, kamu ekonomisi, maliyet kavramı, firma dengesi, tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasaları: Tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları incelemektedir.

Gayri safi milli hasıla, milli gelir, çarpan analizi, fiyatlar genel seviyesi, üretim ve ekonomik büyüme, tasarruf, yatırım ve finansal sistem, istihdam, işsizlik ve çeşitleri, paranın ekonomideki yeri ve işlevleri, banklar ve para arzı, para arzı ve enflasyon, dış ekonomik ilişkiler, para ve mali politikaların toplam talep ve arz üzerindeki etkileri incelenmektedir.

SOC-104

Sosyoloji disiplininin temel ilkeleri, kavramları ve teorilerine giriş, sosyolojik araştırmanın mantığı ve yöntemleri, sosyal yapının analizi, birey – toplum ilişkisi, temel sosyal kurumlar; aile, eğitim, çalışma, örgütler, toplum, politika, din, hükümet gibi sosyal kuruluşların nasıl oluşturulması ve çalışması gerektiği.

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-203

Muhasebe bilgilerinin kullanım amaçları ve bu bilgileri kullananlar. Örgütlerin fonksiyonları ve muhasebe bilgi sistemi. Genel amaçlı finansal tablolar. İşletmelerin gerçekleştirdikleri finansal işlemlerin analiz edilmesi. Muhasebenin temel varsayımları, kavramları ve ilkeleri. Muhasebede işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi ve rapor haline getirilmesi süreci. Defter tutma ve çift taraflı kayıt esası. Finansal işlemlerin kaydedilmesi. Tekdüzen Hesap Planı ve Çerçevesi. Dönen varlıklar hesaplarının işleyişi (hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer dönen varlıklar ve envanter işlemleri) incelenmektedir.

HIS-201

Osmanlılar, Osmanlı Devletinin, kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Osmanlı’nın “Anayasal Dönemi (I. Meşrutiyet)”, Aydınlanma Döneminde  Aydın Hareketleri,  Yeniden düzenlenme ve Yeniden Yapılanma Kararları, Birinci Dünya Savaşının Nedenleri, Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası,Türk Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bağımsız bir cumhuriyet olarak Türkiye’nin oluşumu anlatılmaktadır.

MAN-205

Dersin ana amacı, temel yönetim fonksiyonlarını öğretmektir. Öğrenciler aynı zamanda çevre, teknoloji ve değişim gibi yönetsel konular hakkında da bilgi edinme fırsatı bulacaklardır. Dersin bir diğer hedefi ise öğrencilerin gelecekteki çalışma ortamlarında planlama, örgütleme, yönlendirme ve kontrol tekniklerini uygulama becerilerini geliştirmektir.

LAW-201

Toplum ve hukuk, hukukun kollara ayrılması; hukukun kaynakları, hukukun yasallaştırılması; uygulama yönünden yazılı hukuk kuralları ve yasalar; hukuk güvenliği; kişilik, kişilerin adları; hısımlık, konut; aile, miras, eşya; mülkiyet; hukuksal olaylar, işlemler, ilişkiler; kamu hukuku işlemleri, hukuksal işlemlerde sakatlıklar; haklar, kamu hakları, özel hakları; sorumluluk, yargı yerleri; insan hakları okutulmaktadır.

FLE-203

Bu ders teknik alanlar ve rapor sunumunda öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini önemli ölçüde geliştirmek için hazırlanmıştır.

Dersin sonunda öğrenciler resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-204

İncelenecek bütün hesaplar dönem içi kayıtlar ve çeşitli düzenlemelere göre dönem sonu envanter işlemlerini de içerecek şekilde ele anılmaktadır. Duran varlıklar (uzun vadeli alacaklar, mali duran varlıklar maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, özel tükenmeye tabi varlıklar) ve amortismanlar. Kısa ve uzun vadeli borçlar (mali borçlar, ticari borçlar diğer borçlar, alınan sipariş avansları, ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülükler. Öz kaynak hesapları, gelir tablosu ve maliyet hesapları verilecektir.

LAW-202

Ticarî işletme hukuku, şirket kavramı; ticaret şirketlerinin tasnifi; adi, kollektif, komandit, limited ve anonim şirketler; kıymetli evrak kavramı; Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş kıymetli evrak türleri.

MAN-220

Dersin 3 temel hedefi (1) örgütler hakkında temel bilgileri vermek; (2) Çalışma hayatını şartlarını daha iyi anlamaları için öğrencilerin yönetim beceri ve bilgilerini arttırmak; (3) İşletme Yönetimi alanında yoğunlaşan öğrencilere doğru bakış açısı kazandırmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda tasarlanan derste örgüt tasarımı ve teorisi konusunda geliştirilen pratik ve teorik bilgiler öğrencilere aktarılmaktadır. Özellikle örgütsel yapının temel özellikleri; Strateji, Örgüt ve Etkililik; Global iş dünyası için örgüt tasarımı; Teknoloji ve örgütler; Örgütsel kültür ve ahlaki değerler; Yenilik ve değişim konuları üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

FLE-204

Bu dersin sonunda öğrenciler ingiliz dilinde resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır.

HIS-202

Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri.

1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu), 1938 (Atatürk’ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler; Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır.

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-307

Bu derste öğrencilere, finansal yönetimin amacı ve tanımı, finans bölümünün örgütlenmesi, finansal analizde oranların kullanılması, kar planlanması ve kontrol, çalışman sermayesi yönetimi, nakit yönetimi stokların yönetimi, alacakların yönetimi, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, kar dağıtım politikası, borçlanma politikası ve kısa vadeli finansman, orta vadeli finansman, sermaye maliyeti, sermaye yapısı kararları, finansal piyasalar, borsalar anlatılmaktadır.

MAN-331

Bu derste pazarlamanın fonksiyonları, ürün ve marka stratejileri, yeni ürün geliştirme ve ürünün yaşamı boyunca pazarlama karmasının yönetimi üzerinde durulduktan sonra teorik fiyatlama yaklaşımları ve fiyatlandırma stratejileri, dağıtım kanalları seçimi/oluşturulması ve yönetimi, pazarlama iletişim stratejileri, satış teknikleri ve satış gücü yönetimi, reklam geliştirme ve reklam kampanyalarını yürütme konuları tartışılmaktadır.

MAN-319

Üretim yönetiminin tarihsel gelişimi, amaçları ve fonksiyonları, işletmenin diğer bölümleri ile ilişkileri. üretim sistemleri, yeni üretim teknolojileri. Fabrika yerinin seçimi, değerlendirme yöntemleri, fabrika yerleştirme tipleri; ürüne göre, işleme göre ve sabit komutlu yerleştirme, montaj hattı dengelemesi. Kapasite planlaması, üretim planlaması ve programlaması, envanter planlaması, iş tasarımı, iş ölçümü.

MAN-329

Müşterilerinizle gerçek ilişkiler kurabilmeniz onları tanıma oranınızla doğru orantılıdır. Tüketiciler,üreticiler, ve diğer insanlar ve örgütlerin ilişkileri önem taşımaktadır. Birçok işletmenin önem verdiği okta gerçek müşterilerin şirketin başarılarnda en önemli yere sahip olduğudur. Bu dersin sonunda öğrenciler müşterilerle daha iyi ve kalıcı ilişkiler geliştirmenin yollarını ve önemini öğrenirler.

FLX-303

FLG-303 Almanca,

FLF-303 Fransızca

FLS-303 İspanyolca

FLR-303 Rusça 

FLC-303 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-308

Yöneylem araştırmasının gelişimi ve özellikleri.Doğrusal programlamaya giriş. Matematik modelleme ve bu modellerin kavramsal yapıları ve işletmeler için uygulanması. Grafik çözüm. Simpleks yöntemi ve dual simpleks metodu. Dualite analizi ve duyarlılık analizi. Ulaştırma ve atama problemleri ve çözüm yöntemleri. Oyun teorisi.

PUB-308

Ders, hem iş dünyasının gerektirdiği yazışmaları yapma ve hem de halkla ilişkiler alanında görsel ve işitsel ortamlar için duyuru, bildiri, açıklama vb. gibi yazıları ve iletişim malzemeleri hazırlama alanında öğrencilerin becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bunu yanı sıra öğrenciler, bu konularda Türkçe’yi ve İngilizce’yi yoğun bir şekilde kullanma fırsatı elde edecektir. Bu kapsamda öğrenciler, genel iletişim konularını gözden geçireceklerdir, mesajların hedef kitleye göre nasıl oluşturulacağını ve kolayca okunabilecek ve anlaşılabilecek mesajların nasıl hazırlanabileceğini uygulamalı olarak öğreneceklerdir, görsel iletişim malzemelerinin ve ortamının etkin bir şekilde hazırlanması konusunda pratik yapma fırsatları bulacaklardır.

MAT-302

Rekabetçi bir ortamda yöneticilerin doğru kararlar alabilmeleri için bu dersin önemi vurgulandıktan sonra dersin temel konularını oluşturan problemin tanımlanması, araştırma teklifleri ve anket geliştirmesi, veri toplama yöntemleri, kalitatif ve kantitatif veri analizleri, rapor hazırlama ve sunma konuları incelenmektedir.

IFN-314

Elektronik işletmenin temel kavramlarına giriş, elektronik ticaretin teknik, hukuki ve finansal altyapısı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tedarik zinciri yönetimi, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi temel iş süreçlerinde kullanılması, mobil ticaret, e-ticaret yazılımları, e-ticaretin uluslararası, etik ve sosyal boyutu.

FLX-304

FLG-304 Almanca,

FLF-304 Fransızca

FLS-304 İspanyolca

FLR-304 Rusça 

FLC-304 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-417

Girişimcilik, ekonomik gelişimi desteklediğinden dolayı üstünde durulması gereken önemli olgudur. Dersin amacı, öğrencilere girişimcilik konusu hakkında temel bilgiler vermek, sahip oldukları girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkarılmasında kendilerine destek sağlamaktır. Ayrıca, bu derste öğrenciye iş girişiminde bulunmadan önce nasıl iş planı yapılacağı, yapılması gerekli olan hazırlıklar ve iş kurulduktan sonra kullanılacak olan gerekli metotlar ve konular öğretilecektir.

MAN-401

Karmaşık örgütlerde insan kaynakları yönetimi; personel seçimi ve alımı; iş başında eğitim ve insan kaynaklarını geliştirerek personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak; performans değerleme, ödüllendirme; motivasyon ve iletişim; çalışanların morali ve üretkenliği; işçi-yönetim ilişkileri, inisiyatif ve güvenlik; şikayetler ve düzeltici disiplin uygulamaları.

FLX-403

FLG-403 Almanca,

FLF-403 Fransızca

FLS-403 İspanyolca

FLR-403 Rusça 

FLC-403 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

PUB-405

Strateji formülasyonu; rekabet stratejisi; analiz ve kaynak ve yeteneklerinin geliştirilmesi; maliyet avantajı ve farklılaşma stratejileri; dikey entegrasyon, çeşitlendirme stratejisi uygulanması da dahil olmak üzere kurumsal strateji; stratejik planlama süreçleri; kurumsal yönetim, stratejik yenilenme.

ECO-403

Ders Türkiye ekonomisinin geçirdiği tarihsel dönüşüm, yaşanan iktisadi krizler, sektörel yapı, dış ekonomik ilişkiler, başlıca ekonomik sorunlar ve çözüm yolları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

MAN-429

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-410

Yönetim muhasebesine giriş. Maliyet davranışları, faaliyet kaldıracı, katkı payı ve karlılık analizi. Maliyet-Hacim-Kar analizleri. Özel kararlarda geçerli maliyetlerin kullanımı. Maliyetlerin toplanması ve maliyet taşıyıcılarına dağıtılması. Otomasyona dayalı çalışan işletmelerde maliyet yönetimi (ABC, ABM, ve TQM). Karlılık ve maliyet kontrolü için planlama ve performans değerlendirme. Sorumluluk muhasebesi. Hizmet ve üretim işletmelerinde maliyet saptama. Sipariş, safha ve karma maliyet sistemleri.

MAN-404

Proje planlamasında tanımlar. CPM ve PERT metotları. Proje tamamlanma zamanının hesaplanması ve kritik yolun bulunması. Kaynak dağıtımı. Kritik yolun hızlandırılmış proje maliyetinin ve istenen tamamlanma zamanında proje maliyetinin bulunması. Bilgisayar uygulamaları. Zaman maliyet analizleri.

ECO-400

Uluslararası iktisat ve ticaret kurallarının teorik temellerinin verildiği, ilgili örneklerin açıklandığı bir derstir. Konu başlıkları: Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri, Faktör Donatımı, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Büyüme ve Kalkınma İlişkileri, Uluslararası Ticaret Politikası, İktisadi Birleşmeler, Uluslararası Parasal İlişkiler, Döviz Piyasası Analizleri, Sermaye Akımları, Uluslararası Hizmet Ticareti'dir.

MAN-450

Uluslararası işletme dersi ile bölgesel ve uluslararası ekonomik entegrasyonlar çerçevesinde incelenen kürselleşme sürecinin temel ve önemli adım ve yaklaşımları anlatılmaktadır. Politik, hukuk, ve işletme etiği konularının ticari süreç ile ilişkisi incelenmektedir. Ders kapsamında alanında uzman yöneticilerle görüşmeler ve fabrika gezileri  yer almaktadır.  Bu sayede öğrenciler teorik bilgilerinin yanında gözlemleme ve uygulama yetilerini de geliştirirler.

FLX-404

FLG-404 Almanca,

FLF-404 Fransızca

FLS-404 İspanyolca

FLR-404 Rusça 

FLC-404 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

FLF-303

Öğrencilerin öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır.

FLF-304

Bu derste, öğrencilerin öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır

FLF-403

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecek yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır.

FLF-404

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecek yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır.

FLS-303

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-403

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-404

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-304

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLG-303

Ders beş temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-304

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-403

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-404

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

 

 

ULUSLARARASI İŞLETME PROGRAMI

 The Matrix for Courses & Program Outcomes (PO)

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

PO1

PO2

PO3

 

 

PO4

PO5

PO6

PO7

PO8

PO9

PO10

Birinci Yıl/Birinci Yarıyıl

MAN 105

İşletme

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

MAT 107

İşletme Matematiği

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

INT 103

Uluslararası Kültür ve İletişim

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

TUR 101

Türkçe I

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLE  101

Birinci Yıl İngilizcesi I

X

 

X

 

X

 

 

 

 

X

Birinci Yıl/İkinci Yarıyıl

ECO 104

Ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

MAT 102

İşletme İstatistiği

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

SOC 104

Sosyolojiye Giriş

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

TUR 102

Türsçe II

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLE  102

Birinci Yıl İngilizcesi II

X

 

X

 

X

 

 

 

 

X

İkinci Yıl/ÜçüncüYırıyıl

MAN 205

İşletme İlkeleri

 

X

 

X

X

X

 

X

X

 

MAN 203

Musasebe İlkeleri

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

LAW 201

Hukuk I

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

HIS   201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

FLE  201

İkinci Yıl İngilizcesi I

X

 

X

 

X

 

 

 

 

X

İkinci yıl/Dördüncü Yarıyıl

MAN 220

Organizasyon Teorisi

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

MAN 204

Finansal Muhasebe

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

LAW 202

Hukuk II

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

HIS   202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

FLE  202

İkinci Yıl İngilizcesi II

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

Üçüncü Yıl/Beşinci Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN 331

Contemporary Marketing Issues

 

 

 

 

X

 

 

 

X

MAN 307

İşletme Finansı

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

MAN 319

Production Management

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

MAN 329

Customer Relations Management

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

FL.   303

İkinci Yabancı Dil I

(GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI)

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

Üçüncü Yıl/Altıncı Yarıyıl

IFN 314

E-Ticaret

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

MAT 302

İşletme Araştırma Metodları

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

MAN 308

Operations Research

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

PUB 308

Business & Administrative Communication

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

FL.   304

İkinci Yabancı Dil I           (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI)

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

Dördüncü Yıl/Yedinci Yarıyıl

IFN   401

İnsann Kaynakları Yönetimi

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

ECO 403

Türkiye Ekonomisi

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

MAN 405

Toplam Kalite Yönetimi

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

MAN 417

Girişimcilik

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

FL.   403

İkinci Yabancı Dil III          (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI)

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Fourth Year/Eigth Semester

MAN 404

Proje Planlaması

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

MAN 400

Uluslararası İşletme Semineri

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

MAN 410

Managerial Accounting

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

MAN 406 406-

İşletme Etiği

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

FL.    404

İkinci Yabancı Dil IV          (GR) (FR) (SP) (RUS) (CHI)

 

 

 

X

X

 

X

 

X

 

Number of courses related with program competency / 40

8/40

7/40

14/40

9/40

22/40

9/40

16/40

10/40

6/40

6/40

Percentage of courses related with program competency

%20 

%18 

 %34 

%23 

 %55

%53

 %40 

 %25

%15 

%15 

 

Seçimlik Dersler

Kodu

Adı

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

PO7

PO8

PO9

PO10

ECO 213

Mikroekonomi

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

MAN 221

İthalat İhracat Yönetimi

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

MAN 220

Organizasyon Teorisi

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

ECO 212

Makroekonomi

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

MAN 301

Cost Accounting

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

MAN 305

Organizational Behavior

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

MAN 325

Consumer Behavior

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

IFN   305

Bankacılığa Giriş

 

X

X

 

 

 

X

 

X

X

MAN 319

Production Management

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

MAN 321

E-commerce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN 323

Retailing Management

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

MAN 355

Field Experience (30 Working Days)

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

ECO 320

Managerial Economics

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

MAN 304

Türk Vergi Sistemi

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

MAN 308

Operations Research

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

MAN 324

İşletme Etiği

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

PUB 308

Business & Administrative Communication

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

MAN 328

Retailing Management

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

MAN 326

Public Relations Management

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

ECO 403

Türkiye Ekonomisi

 

X

X

 

 

X

X

X

 

X

MAN 401

İnsan Kaynakları Yönetimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFN   401

Uluslararası Finans I

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

MAN 405

Toplam Kalite Yönetimi

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

MAN 417

Girişimcilik

 

X

 

X

X

X

 

 

X

 

MAN 455

Uygulamalı Eğitim                   (30 Working Days)

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

MAN 414

Management Information Systems

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

MAN 418

Uluslararası İşletme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN 432

Satış Yönetimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFN   402

Uluslararası Finans II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN 404 Proje Planlaması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

ULUSLARARASI İŞLETME PROGRAMI

TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Uluslararası İşletmecilik Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

           

X

X

X

 

9. İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını kavrar ve uygular.

 

   

 

 

BECERİLER

Bilişsel & Uygulamalı

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

X

X

       

X

   

 

7. İşletmenin muhasebe finansman, pazarlama, yönetim, üretim gibi temel fonksiyonlarını kavrama ve bu fonksiyonlar arasındaki dinamikleri ulusal ve uluslar arası düzeyde algılayabilir.

 

8. Küresel ekonomik düzende uluslararasılaşan işletme yönetiminin dinamiklerini kavrar.

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

   

X

     

X

X

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

 

X

       

X

 

 

 

 

1.İş yaşamında Türkçe ile yabancı dili etkin kullanarak kendini ifade edebilir.

 

2. Çağdaş bilişim teknolojilerini kullanabilir ve alanına uygulayabilir

 

3. Değişen iş koşullarında inisiyatif alır, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözebilir.

 

4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur.

 

 

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

 

6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanabilir.

 

7. İşletmenin muhasebe finansman, pazarlama, yönetim, üretim gibi temel fonksiyonlarını kavrama ve bu fonksiyonlar arasındaki dinamikleri ulusal ve uluslar arası düzeyde algılayabilir.

 

10. Çevredeki fırsat ve tehditleri değerlendirerek yeni iş fikirleri ortaya koyabilir, bunların uygulanması için gerekli planları hazırlayabilir  ve bu planları uygulayabilecek girişimcilik yeteneklerini kullanır.

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

X

 

X

 

X

     

 

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

X

     

X

     

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

   

X

   

X

     

 

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 X

 X

 

 

 

 

 

 

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

 X

 

 

 

X

 

 

 

 

3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 X

 X

 

 

 

 

X

 

 

 

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 X

 X

 

 

X

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

     

X

         

X

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

 X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

 X

 X

 

X

 

 

 

 

 

 X

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

X

X

   

X

X

     

X

 

Temel Mesleki Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-220

Örgütsel Teori

Zorunlu

3-0-3

07

ECO-104

İktisat

Zorunlu

3-0-3

07

MAN-105

İşletme

Zorunlu

3-0-3

07

Toplam Kredi

9

21

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-203

Muhasebe Prensipleri

Zorunlu

3-0-3

07

MAN-204

Finansal Muhasebe

Zorunlu

3-0-3

07

MAN-307

İşletme Finansmanı

Zorunlu

3-0-3

06

MAN-331

Çağdaş Pazarlama Sorunları

Zorunlu

3-0-3

06

MAN-404

Proje Planlaması

Zorunlu

3-0-3

06

MAN-401

İnsan Kaynakları Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

06

IFN-314

E-Ticaret

Zorunlu

3-0-3

06

MAN-429

Healthcare Management

Seçmeli

3-0-3

06

Toplam Kredi

24

50

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

INT-103

Kültür ve İletişime Giriş

Zorunlu

3-0-3

07

TUR-102

Turkçe II

Zorunlu

2-0-2

03

HIS-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

03

MAT-102

İşletme için İstatistik

Zorunlu

3-0-3

07

MAN-319

Üretim Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

06

MAN-308

Yöneylem Araştırması

Zorunlu

3-0-3

06

PUB-308

İş ve İdari İletişim

Zorunlu

3-0-3

06

MAN-205

Yönetim Prensipleri

Zorunlu

3-0-3

07

MAT-302

İşletme Araştırma Yöntemleri

Zorunlu

3-0-3

06

FLE-103

Mesleki İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

06

FLE-104

Mesleki İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

06

TUR-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

03

MAT-101

İşletme için Matematik

Zorunlu

3-0-3

07

SOC-104

Sosyolojiye Giriş

Zorunlu

3-0-3

07

HIS-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

03

MAN-450

Girişimcilik Semineri

Zorunlu

3-0-3

06

ECO-403

Türkiye Ekonomisi

Zorunlu

3-0-3

06

Toplam Kredi

49

95

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-410

Yönetim Muhasebesi

Seçmeli

3-0-3

06

MAN-417

Girişimcilik

Seçmeli

3-0-3

06

LAW-202

Hukuk II

Seçmeli

3-0-3

07

LAW-201

Hukuk I

Seçmeli

3-0-3

07

FLE-203

Mesleki İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

06

FLE-204

Mesleki İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

06

ECO-400

Küresel Ekonomi

Seçmeli

3-0-3

06

MAN-329

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

06

FLF-303

İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLF-304

İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLF-403

İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLF-404

İkinci Yabancı Dil IV (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLS-303

İkinci Yabacı Dil I (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLS-403

İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLS-404

İkinci Yabancı Dil IV (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLS-304

İkinci Yabancı Dil II (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLX-303

İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

06

FLX-404

İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

06

FLX-403

İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

06

FLX-304

İkinci Yabancı Dil II - Seçimeli

Seçmeli

3-0-3

06

PUB-405

Stratejik Yönetim

Seçmeli

3-0-3

06

FLG-303

İkinci Yabancı Dil I (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLG-304

İkinci Yabancı Dil II (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLG-403

İkinci Yabancı Dil III (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLG-404

İkinci Yabanca Dil IV (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

06

Toplam Kredi

77

152