Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi > Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

 

 

Amaç:

Uluslararası ticaretin ve onun ayrılmaz bir parçası olan lojistiğin, günümüz koşullarında, kuramsal ve uygulamalı olarak öğretilmesini sağlama amacıyla kurulmuştur.

 

 Hedefler: 

Program; öğrencilerin temel ve teknik bilimsel altyapı kazanımlarını kullanarak sorun çözme, iletişim, işbirliği, sorgulama ve sorumluluk alma yeteneklerini geliştirmeyi, ahlaki ve sosyal değerlere bağlı kalarak kişisel gelişimlerini ömür boyu sürdürmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

 

Amaç, Kuruluş ve Onay

Uluslarası Ticaret Programı uluslararası ticaret sektöründe çalışmak üzere kalifiye elemanlar yetiştirmek amacıyla 2007 yılında 2638 sayılı yasayla kurulmuş ve onaylanmıştır.

Diploma ve Ünvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Uluslarası Ticaret lisans diploması verilir.

Kayıt Kabul Koşulları

Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken birinci dönemin sonunda programa yatay geçiş yapabilirler ve kendilerine aynı içerikte ve başarılı olmak koşuluyla almış oldukları dersler için muafiyet tanınabilir. Yabancı öğrenciler için de benzer koşullar uygulanır.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü --> Kayıt Kabul Koşulları.

Derece Alma Koşulları

ve Yönetmeliği

Öğrencinin genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olmalıdır ve öğrenci hiçbir dersten kalmamış olmalıdır.  

Programın Profili

Uluslarası Ticaret ve Lojistik Bölümü hızla değişen iş dünyasına kalifiye elemanlar yetiştirmek amacıyla öğrencileri hem teorik hem de pratik bilgiyle donatmak amacıyla tasarlanmıştır.  

Çalışma Alanları

Uluslararası ticaret örgütlerinde ve yahut çeşitli kamu ve özel kuruluşların, işletmelerin, bankaların ihracat ithalat departmanlarında, havaalanlarında, limanlarda, gümrüklerde ve lojistik hizmeti veren şirketlerde kalifiye elaman olarak görev yapabildikleri gibi bazı mezunlarımız aile şirketlerinde de çalışabilmektedir. 

Öğrenime Devam Olanakları

Öğrenciler yüksek lisans programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve

Değerlendirme Esasları

 

Sınav politikaları her ders için ayrı ayrı belirlenir. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.

Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Programın Türü

Tam Zamanlı

Öğretim Dili

İngilizce

Bölüm Başkanı

Doç.Dr.Soner ÖĞÜT

 

sonerogut001@gmail.com

 

Tel:   +90 324 6514800    

Faks: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Yard.Doç.Dr.Canol KANDEMİR

canolkandemir@cag.edu.tr

 

Tel:   +90 324 6514800    

Faks:+90 324 6514811

 

 

 Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci: 

1. İş yaşamında Türkçe ile yabancı dili etkin kullanarak kendini ifade edebilir. 

2. Çağdaş bilişim teknolojilerini kullanabilir ve alana uygulayabilir.   

3. Değişen iş koşullarında inisiyatif alır, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorun çözebilir. 

4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur. 

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.  

6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanabilir. 

7. İşletme, İktisat, Hukuk, Matematik, İstatistik, Pazarlama, Yönetim ve işletmecilikle ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur. 

8. Temel işletmecilik bilgileri ile uluslararası ticaret tekniklerini kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup ve sorumluluk üstlenebilir. 

9. Uluslararası Ticaret ile ilgili bilgilere ulaşabilir, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu uygulayabilir.

 

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TUR-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

3

FLE-103

Mesleki İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

6

ITL-101

Uluslararası Ticaret

Zorunlu

3-0-3

7

MAT-103

İşletme için İstatistik

Zorunlu

3-0-3

7

ECO-105

İktisat

Zorunlu

3-0-3

7

Toplam Kredi

15

30

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TUR-102

Turkçe II

Zorunlu

2-0-2

3

FLE-104

Mesleki İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

6

ITL-102

Uluslararası Taşımacılık

Zorunlu

3-0-3

7

MAT-112

İşletme için Matematik

Zorunlu

3-0-3

7

Toplam Kredi

12

23

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-203

Muhasebe Prensipleri

Zorunlu

3-0-3

7

LAW-201

Hukuk I

Seçmeli

3-0-3

7

HIS-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

3

FLE-203

Mesleki İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

6

ITL-201

Nakil Sistemleri

Zorunlu

3-0-3

7

Toplam Kredi

15

30

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-204

Finansal Muhasebe

Zorunlu

3-0-3

7

LAW-202

Hukuk II

Seçmeli

3-0-3

7

FLE-204

Mesleki İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

6

ITL-200

Taşımacılık Prosedürleri

Zorunlu

3-0-3

7

HIS-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Zorunlu

3-0-3

3

Toplam Kredi

16

30

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-329

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

6

ITL-303

Uluslararası Ticaret Uygulamaları

Zorunlu

3-0-3

6

ITL-301

Tedarik Zinciri Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

6

MAN-331

Çağdaş Pazarlama Sorunları

Zorunlu

3-0-3

6

FLX-303

İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

15

30

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

IFN-314

E-Ticaret

Zorunlu

3-0-3

6

MAT-302

İşletme Araştırma Yöntemleri

Zorunlu

3-0-3

6

ITL-300

Uluslararası Ticaret Orgonizasyonları

Zorunlu

3-0-3

6

FLX-304

İkinci Yabancı Dil II - Seçimeli

Seçmeli

3-0-3

6

ITL-306

Uluslararası Ticaret Mevzuatı

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

15

30

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ECO-403

Türkiye Ekonomisi

Zorunlu

3-0-3

6

FLX-403

İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli

Zorunlu

3-0-3

6

ITL-407

Ticari İletişim

Zorunlu

3-0-3

6

ITL-409

Lojistik Bilgi Sistemi

Zorunlu

3-0-3

6

ITL-463

Projects in International Trade & Logistics

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

15

30

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ECO-400

Küresel Ekonomi

Zorunlu

3-0-3

6

MAN-406

İş Etiği

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-444

Küresel Pazarlama

Zorunlu

3-0-3

6

FLX-404

İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

6

ITL-406

Uluslararası Ticarette Siyasi Risk

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

15

30

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

FLF-303

İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLF-304

İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLF-403

İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLF-404

İkinci Yabancı Dil IV (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLS-303

İkinci Yabacı Dil I (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLS-304

İkinci Yabancı Dil II (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLS-403

İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLS-404

İkinci Yabancı Dil IV (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLG-303

İkinci Yabancı Dil I (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLG-304

İkinci Yabancı Dil II (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLG-403

İkinci Yabancı Dil III (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

6

FLG-404

İkinci Yabanca Dil IV (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

6

ITL-461

Internship in International Trade & Logistics

Seçmeli

3-0-3

6

ITL-465

Entrepreneurship in International Trade & Logistics

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

42

84

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TUR-101

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi. 

FLE-103

Başlangıç seviyesinden başlayarak İngilizce bilgisi, yazma ve okuma becerileri edindirme, ayrıca dilin temeli; tanışma konusuna giriş, konuşmaya başlama, fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, sıklık zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fillerin çekimi, zaman zarflarının kullanımı, şimdiki zaman, gelecek zaman, karşılaştırmalar, problemler ve öğüt alıp tavsiye verme, önerilerde bulunma, şimdiki zamanın ve geniş zamanın farklı kullanımları, kimi özel yapılar, sıfat ve zarflar yer almaktadır.

ITL-101

Uluslararası Ticaret teorisi ve ticari politikaların temel ilkeleri; serbest ticaret ve serbest bölgeler, gümrük tarifeleri, kotalar, döviz kısıtlamaları; ihracat sübvansiyonları, ihracat vergileri; uluslararası holding ve karteller; ürün anlaşmaları; gümrük birlikleri; ortak pazarlar.

MAT-103

Değişkenler, sıklık dağılımları ve grafikler; konum ölçüleri; değişim ölçüleri; çarpıklık ve basıklık; olasılığın temel kavramları: rasgele değişkenler, bağımsız olaylar, koşullu olasılık, Bayes kuramı; tek ve iki değişkenli dağılımlar: sık kullanılan bazı kesikli ve sürekli olasılık dağılımları, büyük sayılar yasası ve merkezi limit teoremi.

Örneklem ve örneklem dağılımları; tahmin yöntemleri: nokta ve aralık tahmini; hipotez testi; küçük örneklem dağılımları (t, Ki-kare, F); Ki-kare uyum iyiliği testi ve çapraz tablolar; varyans analizi; regresyon.

Giriş, istatistiğin amacı, verilerin derlenmesi ve özetlenmesi, merkezi eğilim ve merkezi dağılım ölçüleri. olasılık, örnekleme ve tahmin yöntemleri anlatılmaktadır.

ECO-105

İktisat biliminin konusu ve ilkeleri, iktisadi analiz ve analiz çeşitleri, talep, arz ve tam rekabet piyasasına fiyatın belirlenmesi, esneklik, tüketici ve üretici rantı, kamu ekonomisi, maliyet kavramı, firma dengesi, tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasaları: Tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları incelemektedir.

Gayri safi milli hasıla, milli gelir, çarpan analizi, fiyatlar genel seviyesi, üretim ve ekonomik büyüme, tasarruf, yatırım ve finansal sistem, istihdam, işsizlik ve çeşitleri, paranın ekonomideki yeri ve işlevleri, banklar ve para arzı, para arzı ve enflasyon, dış ekonomik ilişkiler, para ve mali politikaların toplam talep ve arz üzerindeki etkileri incelenmektedir.

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TUR-102

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.

FLE-104

İşletmecilik alanı ile ilgili sözlük kelimelerini ve yapıları kapsatmaktır. Öğrencilere işletmecilik sektöründe kullanılan dil ile tanıştırmak ve işletmeciliği ilgilendiren makale veya yazıları okuyabilme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmektir.

ITL-102

Uluslararası fiziksel dağıtım ve lojistik, taşıma şekilleri, sözleşmeler, paketleme, yükleme, sigortalama, serbest bölgeler, limanlar, çevrenin dağıtım maliyetlerine etkisi.

MAT-112

Gerçek sayılar, eşitsizlikler, fonksiyonlar ve fonksiyonların grafikle gösterimi, doğrusal fonksiyonlar, doğrusal denklemler, maliyet gelir ve kar fonksiyonları, başa baş noktası analizi, ikinci dereceden fonksiyonlar ile logaritmik ve üstel fonksiyonlar üzerinde durulmaktadır.

Matrisler ve determinantlar, doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri, ters matris yöntemi, limit ve süreklilik, türev, yüksek mertebeden türevler, eğri çizimi. çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, entegral anlatılmaktadır.

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-203

Muhasebe bilgilerinin kullanım amaçları ve bu bilgileri kullananlar. Örgütlerin fonksiyonları ve muhasebe bilgi sistemi. Genel amaçlı finansal tablolar. İşletmelerin gerçekleştirdikleri finansal işlemlerin analiz edilmesi. Muhasebenin temel varsayımları, kavramları ve ilkeleri. Muhasebede işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi ve rapor haline getirilmesi süreci. Defter tutma ve çift taraflı kayıt esası. Finansal işlemlerin kaydedilmesi. Tekdüzen Hesap Planı ve Çerçevesi. Dönen varlıklar hesaplarının işleyişi (hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer dönen varlıklar ve envanter işlemleri) incelenmektedir.

LAW-201

Toplum ve hukuk, hukukun kollara ayrılması; hukukun kaynakları, hukukun yasallaştırılması; uygulama yönünden yazılı hukuk kuralları ve yasalar; hukuk güvenliği; kişilik, kişilerin adları; hısımlık, konut; aile, miras, eşya; mülkiyet; hukuksal olaylar, işlemler, ilişkiler; kamu hukuku işlemleri, hukuksal işlemlerde sakatlıklar; haklar, kamu hakları, özel hakları; sorumluluk, yargı yerleri; insan hakları okutulmaktadır.

HIS-201

Osmanlılar, Osmanlı Devletinin, kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Osmanlı’nın “Anayasal Dönemi (I. Meşrutiyet)”, Aydınlanma Döneminde  Aydın Hareketleri,  Yeniden düzenlenme ve Yeniden Yapılanma Kararları, Birinci Dünya Savaşının Nedenleri, Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası,Türk Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bağımsız bir cumhuriyet olarak Türkiye’nin oluşumu anlatılmaktadır.

FLE-203

Bu ders teknik alanlar ve rapor sunumunda öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini önemli ölçüde geliştirmek için hazırlanmıştır.

Dersin sonunda öğrenciler resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır

ITL-201

Taşıma sistemlerini analiz ederek ve optimum maliyet, zaman ve esneklik kriterlerine göre tasarlamaya odaklanmak. Taşıma ile ilgili müşteriler arasındaki ilişkilerin neler olduğunun belirlenmesini kapsar ve  "müşteriler"e önerilen taşıma hizmetleri (örneğin, nakliye, seyahat) ve  taşıma kararlarının nasıl alındığı konularına dair bir bakış açısı sunar.

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-204

İncelenecek bütün hesaplar dönem içi kayıtlar ve çeşitli düzenlemelere göre dönem sonu envanter işlemlerini de içerecek şekilde ele anılmaktadır. Duran varlıklar (uzun vadeli alacaklar, mali duran varlıklar maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, özel tükenmeye tabi varlıklar) ve amortismanlar. Kısa ve uzun vadeli borçlar (mali borçlar, ticari borçlar diğer borçlar, alınan sipariş avansları, ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülükler. Öz kaynak hesapları, gelir tablosu ve maliyet hesapları verilecektir.

LAW-202

Ticarî işletme hukuku, şirket kavramı; ticaret şirketlerinin tasnifi; adi, kollektif, komandit, limited ve anonim şirketler; kıymetli evrak kavramı; Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş kıymetli evrak türleri.

FLE-204

Bu dersin sonunda öğrenciler ingiliz dilinde resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır.

ITL-200

Taşımacılıkta kullanılan kavramlar, terimler ve tanımlar, lojistik yöntemleri okutulmaktadır.

HIS-202

Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri.

1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu), 1938 (Atatürk’ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler; Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlıca siyaseti ve reformları tartışılmaktadır.

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-329

Müşterilerinizle gerçek ilişkiler kurabilmeniz onları tanıma oranınızla doğru orantılıdır. Tüketiciler,üreticiler, ve diğer insanlar ve örgütlerin ilişkileri önem taşımaktadır. Birçok işletmenin önem verdiği okta gerçek müşterilerin şirketin başarılarnda en önemli yere sahip olduğudur. Bu dersin sonunda öğrenciler müşterilerle daha iyi ve kalıcı ilişkiler geliştirmenin yollarını ve önemini öğrenirler.

ITL-303

Sosyal, kültürel, politik, teknik ve kurumsal alanları içeren uluslararası çevre, çokuluslu stratejik zorunluluklar ve finans, piyasa, insan kaynakları ve yönetimin diğer bakış açılarını içeren örgütsel hareketler.

ITL-301

Tedarik zinciri yönetimine giriş. Lojistiğe giriş. Satın alma ve planlama kararları. Envanter politikası kararları. Bilgi sistemleri. Tedarik zinciri organizasyonu ve kontrolü. Performans metrikleri okutulmaktadır.

MAN-331

Bu derste pazarlamanın fonksiyonları, ürün ve marka stratejileri, yeni ürün geliştirme ve ürünün yaşamı boyunca pazarlama karmasının yönetimi üzerinde durulduktan sonra teorik fiyatlama yaklaşımları ve fiyatlandırma stratejileri, dağıtım kanalları seçimi/oluşturulması ve yönetimi, pazarlama iletişim stratejileri, satış teknikleri ve satış gücü yönetimi, reklam geliştirme ve reklam kampanyalarını yürütme konuları tartışılmaktadır.

FLX-303

FLG-303 Almanca,

FLF-303 Fransızca

FLS-303 İspanyolca

FLR-303 Rusça 

FLC-303 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

IFN-314

Elektronik işletmenin temel kavramlarına giriş, elektronik ticaretin teknik, hukuki ve finansal altyapısı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tedarik zinciri yönetimi, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi temel iş süreçlerinde kullanılması, mobil ticaret, e-ticaret yazılımları, e-ticaretin uluslararası, etik ve sosyal boyutu.

MAT-302

Rekabetçi bir ortamda yöneticilerin doğru kararlar alabilmeleri için bu dersin önemi vurgulandıktan sonra dersin temel konularını oluşturan problemin tanımlanması, araştırma teklifleri ve anket geliştirmesi, veri toplama yöntemleri, kalitatif ve kantitatif veri analizleri, rapor hazırlama ve sunma konuları incelenmektedir.

ITL-300

Uluslararası ekonomi politikası, Merkantilizm ve Neomerkantilizm, Liberalizm, Keynesçilik ve Konservatizm, Marksist ve yapısalcı yaklaşımlar, uluslararası ekonomik organizasyonlar: tarihsel gelişim, dünya ticaret sistemi, GATT ve Dünya Ticaret Örgütü’nün temel ilkeleri, GATS, TRİPS ve çok taraflı anlaşmalar, Doha Kalkınma Turu, Güncel tartışmalar ve uluslararsı ticaret görüşmelerinin geleceği, IMF, Dünya Bankası Grubu, Uluslararası ticari düzen gibi konulardan oluşmaktadır.

FLX-304

FLG-304 Almanca,

FLF-304 Fransızca

FLS-304 İspanyolca

FLR-304 Rusça 

FLC-304 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

ITL-306

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

ECO-403

Ders Türkiye ekonomisinin geçirdiği tarihsel dönüşüm, yaşanan iktisadi krizler, sektörel yapı, dış ekonomik ilişkiler, başlıca ekonomik sorunlar ve çözüm yolları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

FLX-403

FLG-403 Almanca,

FLF-403 Fransızca

FLS-403 İspanyolca

FLR-403 Rusça 

FLC-403 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

ITL-407

ITL-409

ITL-463

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

ECO-400

Uluslararası iktisat ve ticaret kurallarının teorik temellerinin verildiği, ilgili örneklerin açıklandığı bir derstir. Konu başlıkları: Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri, Faktör Donatımı, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Büyüme ve Kalkınma İlişkileri, Uluslararası Ticaret Politikası, İktisadi Birleşmeler, Uluslararası Parasal İlişkiler, Döviz Piyasası Analizleri, Sermaye Akımları, Uluslararası Hizmet Ticareti'dir.

MAN-406

Yakın tarihte gerçekleşen  Enron ve WorldCom gibi skandallar  iş dünyasında  işletmelerin hayatta kalmasını sağlayan ana konular dışında da  bir çok önemli husus olduğunu bizlere göstermiştir. Bu bağlamda işletmelerin etik davranmalarının önemi de açığa çıkmıştır. Bu ders kapsamında, kabul edilebilir risk, fikir hakları, yolsuzlukların açığa çıkarılması, çalışanların hakları, dış kaynak kullanımı, ve pazarlamada etik gibi konular incelenecektir.

MAN-444

Uluslararası pazarlamanın özüne yönelik analiz; uluslararası pazarlamanın zaman içinde gelişimi, ürün geliştirme ve politikaları; dağıtım; uluslararası pazarlamada çağdaş konular, dünya pazarlarındaki fırsatlar: belirleyici özellikler, strateji seçenekleri ve ortaya çıkan eğilimler; çevresel farklılıklar bağlamında pazarlama düşüncesi ve işleyişinde ortaya çıkan değişik düzenlemeler; Türk teşebbüslerinin uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik sorunlar.

FLX-404

FLG-404 Almanca,

FLF-404 Fransızca

FLS-404 İspanyolca

FLR-404 Rusça 

FLC-404 Çince derslerinin ders içerikleri seçimlik dersler listesinde yer almaktadır.

ITL-406

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

FLF-303

Öğrencilerin öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır.

FLF-304

Bu derste, öğrencilerin öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır

FLF-403

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecek yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır.

FLF-404

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecek yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yer almaktadır.

FLS-303

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-304

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-403

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLS-404

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, basit cümleler kurabilecekleri yapılar bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

FLG-303

Ders beş temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-304

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-403

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

FLG-404

Ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yanı sıra dilbilgisi ve kelime konularıyla ilgili alıştırmaları içerir. Uygulama yabancı dil öğreniminde önemli olduğu için, ders konularının tekrarlanması ve ek araştırmaların yapılması önemle tavsiye edilir.

ITL-461

ITL-465

 

        ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK PROGRAMI

Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu

                                                                               

Dersin Kodu

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

Birinci Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 103

İşletmeye Giriş I

X

-

X

-

X

ECO 101

Ekonomiye Giriş I

X

-

-

-

X

MAT 107

Matematik I

-

X

X

-

-

-

MAT 121

Bilgisayar Programlama I

-

X

-

-

-

-

-

SOC 101

Sosyolojiye Giriş

-

-

-

X

-

-

-

-

TUR 101

Türkçe

X

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE  101

İngilizce I

X

-

-

-

-

-

-

-

-

Birinci Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 106

İşletmeye Giriş II

X

-

-

X

ECO 102

Ekonomiye Giriş II

-

-

-

X

MAT 108

Matematik II

-

X

-

-

-

X

MAT 122

Bilgisayar Programlama I

-

X

-

-

-

-

-

INT  102

Uluslararası Ticarete Giriş

X

X

X

X

X

-

-

-

-

TUR 102

Türkçe

X

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 102

İngilizce I

X

-

-

-

-

-

-

-

-

İkinci Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 203

Muhasebenin İlkeleri

-

-

X

-

X

-

-

MAT 205

İstatistik I

-

-

-

-

X

-

-

LAW 201

Hukuk I

--

-

X

-

-

-

-

-

ECO 213

Mikro İktisat

-

-

-

X

-

-

-

-

HIS 201

Aatatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I

-

-

-

-

-

X

-

FLE 201

İkinci Yıl İngilizcesi I

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

İkinci Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 204

Finansal Muhasebe

-

-

-

-

X

-

X

-

X

MAN 212

Pazarlama I

-

-

-

-

X

-

X

-

X

MAT 206

İstatistik II

-

-

X

-

-

-

X

-

-

LAW 202

Hukuk II

-

-

-

X

-

-

-

-

-

HIS 202

Aatatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II

X

-

-

-

-

FLE 202

İkinci Yıl İngilizcesi II

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-   

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

Üçüncü Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 307

İşletme Finansmanı 

-

-

-

-

X

X

X

-

ECO 307

Uluslararası İktisat

X

-

X

-

X

FL   303

İkinci Yabancı Dil I (GR) (FR) (SP)

X

-

-

-

X

-

         -

Seçmeli Ders

-

-

-

          -

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

Üçüncü Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INT 302

Uluslararası Ticari ve Ekonomik Örgütler

-

-

-

X

-

X

-

X

INT 304

Uluslararası Satışlar ve Anlaşmalar

X

X

X

X

X

-

-

-

-

FL  304

İkinci Yabancı Dil II (GR) (FR) (SP)

-

-

         -

Seçmeli Ders

 - 

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

Dördüncü Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IFN 401

Uluslararası Finans

X

X

X

X

-

-

-

INT 401

Türkiye Dış Ticaret İlişkileri

X

X

X

X

X

-

-

-

-

FL 403

İkinci Yabancı Dil I (GR) (FR) (SP)

-

-

-

X

 -

-

          -

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

          -

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4Dördüncü Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INT 402

Dönem Projesi

-

-

-

-

X

-

  X  

-

X

ECO 404

Dünya Ekonomisi

-

-

-

-

X

-

X

-

X

FL 404

İkinci Yabancı Dil II (GR) (FR) (SP)

X

-

-

-

X

X

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

Ders sayısının program yetisi ile ilişkisi / 52

18

8

11 

31 

19

5

17 

 

SEÇİMLİK DERSLER

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

MAN 205

 Yönetim Prensipleri

-

X

-

X

X

X

-

X

X

MAN 221

 İthalat-İhracat Yönetimi

-

-

X

-

X

-

X

-

X

MAN 303

 Pazarlama II

X

-

X

-

X

X

X

-

-

MAN 305

 Örgütsel Davranış

-

X

X

X

-

-

-

-

-

INT 309

 Araştırma Yöntemleri

-

-

X

X

X

-

X

-

-

IRE 313

 Uluslararası İlişkiler

X

X

-

-

-

-

-

X

X

MAN 321

 E-Ticaret

-

X

-

X

X

-

-

-

-

INT 355

 Staj (30 iş günü)

X

X

-

X

X

X

X

X

X

INT 405

 Dış Ticaret Finansmanı

X

X

X

X

-

X

-

X

X

ECO 403

 Türkiye Ekonomisi

-

-

-

-

X

-

-

X

-

MAN 401

 İnsan Kaynakları Yönetimi

-

X

X

X

-

-

-

-

-

MAN 403

 Küresel Pazarlama

-

-

-

-

-

-

X

X

-

MAN 415

 Uluslararası İşletme

-

-

-

-

X

-

-

-

X

INT 455

 Staj (30 iş günü)

X

X

-

X

X

X

X

X

X

ECO 212

 Makro İktisat

-

-

X

-

X

-

X

-

X

MAN 220

 Örgüt Kuramı

-

X

X

X

-

-

-

-

-

INT 306

 Uluslararası Ticaretin Lojistiği

-

-

-

-

-

-

X

-

X

INT 308

 AB - Türkiye Dış Ticareti

X

X

X

-

-

-

-

-

-

MAN 320

 Pazarlama Araştırması

X

X

X

-

-

-

-

-

-

LAW 342

 Uluslararası Hukuk

X

X

X

-

-

-

-

-

-

IFN 312

 Uluslararası Bankacılık

-

-

-

-

-

-

X

X

X

INT 404

 Uluslararası Lojistik

X

X

X

-

-

-

X

-

-

INT 406

 E-Ticaret

-

-

X

-

X

-

X

-

-

INT 408

 Çokuluslu İşletmeler

-

-

X

X

-

-

X

-

-

INT 410

 Uluslar arası Ticaret Uygulamaları

X

X

X

X

-

X

-

X

X

MAN 432

 Satış Yönetimi

-

-

-

-

X

X

-

-

-

 

ULUSLARARASI TİCARET PROGRAMI

Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu (Sayısal)

 

Kod

Dersln Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ9

1.Yıl,Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 103

İşletmeye Giriş I

4

-

4

4

4

-

5

4

4

ECO 101

Ekonomiye Giriş I

5

-

5

-

4

-

4

4

4

MAT 107

Matematik I

-

4

5

-

-

-

4

3

4

MAT 121

Bilgisayar Programlama I

-

5

-

-

-

4

4

-

-

SOC 101

Sosyolojiye Giriş

-

-

-

3

-

4

-

-

-

TUR 101

Türkçe

5

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 101

İngilizce I

5

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 106

İşletmeye Giriş II

4

-

4

4

4

-

5

4

4

ECO 102

Ekonomiye Giriş II

5

-

5

-

4

-

4

4

4

MAT 108

Matematik II

-

4

5

-

-

-

4

3

4

MAT 122

Bilgisayar Programlama I

-

5

-

-

-

4

4

-

-

INT 102

Uluslararası Ticarete Giriş

4

4

4

4

5

-

-

-

-

TUR 102

Türkçe

5

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 102

İngilizce II

5

-

-

-

-

-

-

-

-

2.Yıl, Üçüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 203

Muhasebenin İlkeleri

-

-

4

-

4

-

4

-

-

MAT 205

İstatistik I

-

-

4

-

-

-

4

-

-

LAW 201

Hukuk I

-

-

4

-

-

-

3

-

-

ECO 213

Mikro İktisat

-

-

-

5

-

-

4

-

-

HIS  201

Aatatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I

5

-

-

-

-

-

-

-

-

FLE 201

İkinci Yıl İngilizcesi I

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.Yıl, Dördüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 204

Finansal Muhasebe

-

-

-

-

3

-

5

-

4

MAN 212

Pazarlama I

-

-

-

-

3

-

5

-

4

MAT 206

İstatistik II

-

-

4

-

-

-

4

-

-

LAW 202

Hukuk II

-

-

-

5

-

-

-

-

-

HIS 202

Aatatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II

5

-

-

-

3

-

-

5

5

FLE 202

İkinci Yıl İngilizcesi II

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.Yıl, Beşinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 307

İşletme Finansmanı

-

-

-

-

4

5

-

4

-

ECO 307

Uluslararası İktisat

4

4

5

2

3

-

5

-

4

FL-   303

İkinci Yabancı Dil I (GR) (FR) (SP)

3

-

-

-

4

5

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.Yıl, Altıncı Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INT 302

Uluslararası Ticari ve Ekonomik Örgütler

-

-

-

-

5

-

4

-

5

INT 304

Uluslararası Satışlar ve Anlaşmalar

4

5

5

5

4

-

-

-

-

FL- 304

İkinci Yabancı Dil II (GR) (FR) (SP)

4

-

-

-

4

4

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.Yıl, Yedinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IFN 401

Uluslararası Finans

3

5

5

4

4

-

-

-

-

INT 401

Türkiye Dış Ticaret İlişkileri

4

5

5

4

4

-

-

-

-

FL-403

İkinci Yabancı Dil I (GR) (FR) (SP)

4

-

-

-

5

5

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.Yıl, Sekizinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INT 402

Dönem Projesi

-

-

-

-

4

-

4

-

4

ECO 404

Dünya Ekonomisi

-

-

-

-

5

-

5

-

4

FL  402

İkinci Yabancı Dil II (GR) (FR) (SP)

4

-

-

-

5

4

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seçmeli Ders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Yeterliliği ile Doğrudan İlişkili Ders Sayısı / 56

60

19

38

28

64

18

46

9

22

İlişkililik Düzeyi 0 (hiç) ve 5 (en yüksek) tabloda ifade edildi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SEÇİMLİK DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

MAN 205

Yönetim Prensipleri

-

4

-

5

3

4

-

4

4

MAN 221

İthalat-İhracat Yönetimi

-

-

5

-

5

-

5

-

5

MAN 303

Pazarlama II

4

-

4

-

4

4

4

-

-

MAN 305

Örgütsel Davranış

-

5

4

3

-

-

-

-

-

INT 309

Araştırma Yöntemleri

-

-

4

3

4

-

4

-

-

IRE 313

Uluslararası İlişkiler

4

4

-

-

-

-

-

4

4

MAN 321

E-Ticaret

-

4

-

5

4

-

-

-

-

INT 355

Staj (30 iş günü)

4

4

-

4

5

5

5

5

5

INT 405

Dış Ticaret Finansmanı

5

5

5

5

-

3

-

4

4

ECO 403

Türkiye Ekonomisi

-

-

-

-

5

-

-

5

-

MAN 401

İnsan Kaynakları Yönetimi

-

5

4

3

-

-

-

-

-

MAN 403

Küresel Pazarlama

-

-

-

-

-

-

4

4

-

MAN 415

Uluslararası İşletme

-

-

-

-

2

-

-

-

4

INT 455

Staj (30 iş günü)

4

4

-

4

5

5

5

5

5

ECO 212

Makro İktisat

-

-

3

-

4

-

3

-

4

MAN 220

Örgüt Kuramı

-

5

4

3

-

-

-

-

-

INT 306

Uluslararası Ticaretin Lojistiği

-

-

-

-

-

-

5

-

5

INT 308

AB - Türkiye Dış Ticareti

4

5

5

-

-

-

-

-

-

MAN 320

Pazarlama Araştırması

3

3

3

-

-

-

-

-

-

LAW 342

Uluslararası Hukuk

3

3

3

-

-

-

-

-

-

IFN 312

Uluslararası Bankacılık

-

-

-

-

-

-

4

4

4

INT 404

Uluslararası Lojistik

4

4

4

-

-

-

4

-

-

INT 406

E-Ticaret

-

-

2

-

3

-

3

-

-

INT 408

Çokuluslu İşletmeler

-

-

3

3

-

-

4

-

-

INT 410

Uluslar arası Ticaret Uygulamaları

5

5

3

5

-

3

-

4

4

MAN 432

Satış Yönetimi

-

-

-

-

5

4

-

-

-

Program Yeterlilik Ağırlığı

32

10

14

32

24

58

76

59

39

İlişkililik Düzeyi 0 (hiç) ve 5 (en yüksek)

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK PROGRAMI

TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Uluslararası İşletmecilik Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

           

X

X

X

 

7. İşletme, İktisat, Hukuk, Matematik, İstatistik, Pazarlama, Yönetim ve işletmecilikle ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur. 

 

   

 

 

BECERİLER

Bilişsel & Uygulamalı

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

X

X

       

X

   

 

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.  

8. Temel işletmecilik bilgileri ile uluslararası ticaret tekniklerini kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup ve sorumluluk üstlenebilir. 

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

   

X

     

X

X

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

 

X

       

X

 

 

 

 

 

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.  

 

 

 

6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanabilir. 

 

 

 

 

8. Temel işletmecilik bilgileri ile uluslararası ticaret tekniklerini kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup ve sorumluluk üstlenebilir. 

 

 

9. Uluslararası Ticaret ile ilgili bilgilere ulaşabilir, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu uygulayabilir.

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

X

 

X

 

X

     

 

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

X

     

X

     

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

   

X

   

X

     

 

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 X

 X

 

 

 

 

 

 

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

 X

 

 

 

X

 

 

 

 

3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 X

 X

 

 

 

 

X

 

 

 

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 X

 X

 

 

X

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

     

X

         

X

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

 X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

 X

 X

 

X

 

 

 

 

 

 X

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

X

X

   

X

X

     

X

 

Temel Mesleki Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ITL-101

Uluslararası Ticaret

Zorunlu

3-0-3

07

ITL-102

Uluslararası Taşımacılık

Zorunlu

3-0-3

07

ITL-200

Taşımacılık Prosedürleri

Zorunlu

3-0-3

07

ITL-201

Nakil Sistemleri

Zorunlu

3-0-3

07

Toplam Kredi

12

28

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-204

Finansal Muhasebe

Zorunlu

3-0-3

07

ECO-400

Küresel Ekonomi

Zorunlu

3-0-3

06

ITL-300

Uluslararası Ticaret Orgonizasyonları

Zorunlu

3-0-3

06

ITL-303

Uluslararası Ticaret Uygulamaları

Zorunlu

3-0-3

06

ITL-301

Tedarik Zinciri Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

06

ITL-306

Uluslararası Ticaret Mevzuatı

Zorunlu

3-0-3

06

ITL-409

Lojistik Bilgi Sistemi

Zorunlu

3-0-3

06

Toplam Kredi

21

43

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ECO-403

Türkiye Ekonomisi

Zorunlu

3-0-3

06

TUR-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

03

TUR-102

Turkçe II

Zorunlu

2-0-2

03

MAN-203

Muhasebe Prensipleri

Zorunlu

3-0-3

07

HIS-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

03

FLE-103

Mesleki İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

06

FLE-204

Mesleki İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

06

FLE-203

Mesleki İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

06

IFN-314

E-Ticaret

Zorunlu

3-0-3

06

MAT-112

İşletme için Matematik

Zorunlu

3-0-3

07

MAT-302

İşletme Araştırma Yöntemleri

Zorunlu

3-0-3

06

HIS-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Zorunlu

3-0-3

03

MAT-103

İşletme için İstatistik

Zorunlu

3-0-3

07

ECO-105

İktisat

Zorunlu

3-0-3

07

MAN-331

Çağdaş Pazarlama Sorunları

Zorunlu

3-0-3

06

MAN-444

Küresel Pazarlama

Zorunlu

3-0-3

06

ITL-406

Uluslararası Ticarette Siyasi Risk

Seçmeli

3-0-3

06

ITL-407

Ticari İletişim

Zorunlu

3-0-3

06

Toplam Kredi

54

100

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-329

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

06

LAW-201

Hukuk I

Seçmeli

3-0-3

07

LAW-202

Hukuk II

Seçmeli

3-0-3

07

FLE-104

Mesleki İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

06

FLF-303

İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLF-304

İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLF-403

İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLF-404

İkinci Yabancı Dil IV (Fransızca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLS-303

İkinci Yabacı Dil I (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLS-304

İkinci Yabancı Dil II (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLS-403

İkinci Yabancı Dil III (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLS-404

İkinci Yabancı Dil IV (İspanyolca)

Seçmeli

3-0-3

06

MAN-406

İş Etiği

Seçmeli

3-0-3

06

FLX-303

İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

06

FLX-403

İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli

Zorunlu

3-0-3

06

FLX-404

İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

06

FLX-304

İkinci Yabancı Dil II - Seçimeli

Seçmeli

3-0-3

06

FLG-303

İkinci Yabancı Dil I (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLG-304

İkinci Yabancı Dil II (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLG-403

İkinci Yabancı Dil III (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

06

FLG-404

İkinci Yabanca Dil IV (Almanca)

Seçmeli

3-0-3

06

ITL-461

Internship in International Trade & Logistics

Seçmeli

3-0-3

06

ITL-463

Projects in International Trade & Logistics

Seçmeli

3-0-3

06

ITL-465

Entrepreneurship in International Trade & Logistics

Seçmeli

3-0-3

06

Toplam Kredi

73

146