Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Meslek Yüksek Okulu > Sosyal Hizmetler YENİ

Sosyal Hizmetler YENİ

 

 Sosyal Hizmetler Programı

Amacı

1.      Sosyal hizmetin temel kavram ve unsurlarını (sosyal hizmet felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları) öğrenme ve uygulama becerisi.

2.      Çocukluk ve gençlik dönemi temel gelişim özellikleri ile sosyal hizmet uygulamalarını tanıma, öğrenme ve uygulama becerisi.

3.      Çalışma hayatından çekilme, yaşlılık dönemi ve sosyal hizmet uygulamalarını tanıma, öğrenme ve uygulama becerisi.

4.      Özel gereksinimli ve bakıma muhtaç bireyler ile muhtaçlık kavramını tanıma, sınıflandırma ve bu alanlara yönelik sosyal hizmet müdahale esaslarını anlama becerisi.

5.      Sosyokültürel ve uluslararası çeşitlilikten doğan zenginliğin farkında olma; bu zenginliği anlayış ve saygıyla karşılama becerisi.

6.      Sosyal hizmetin uygulama alanlarında kullanılacak bilgisayar teknolojilerini öğrenme ve uygulama becerisi.

7.      Mesleki görüşme ve raporlama becerisi.

8.      Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme ve mesleki anlamda İngilizceyi yazıp okuyabilme becerisi.

9.      Dürüstlüğe, profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilicine sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi. 

 

SOSYAL HİZMETLER  PROGRAMI

 

Genel Bilgiler

 

Amaç,   Kuruluş ve Onay

Çağ   Üniversitesi Meslek Yüksek 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur.(Resmi   Gazete: 9 Temmuz 1997,   Sayı: 23050) Sosyal hizmet Programı; Sosyal   hizmet ile ilgili alanlarda çalışmak üzere ara eleman yetiştirme   doğrultusunda   gerekli niteliklere sahip eğitimli iş gücünün   karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla 2016-2017  Eğitim Öğretim   yılında  açılmıştır.

Gereken   Nitelikler

Sosyal hizmet okumak isteyen   bir öğrencinin öncelikli olarak insan   sevgisi sevme ve duygularını anlayabilme, hoşgörülü ve sabırlı olması,     insanlarla iyi iletişim kurması, psikolojiye ilgi duymalıdır. Sosyal   Hizmet ön lisans öğrencisinin, kendini geliştirme konusunda istekli ve   yaratıcı   olması gerekmektedir.  Bölüm dersleri   gereğince   öğrencinin hem sayısal hem de sözel alanlara ilgi duyması beklenmektedir. İnsan     haklarına saygılı, yardım etmeyi seven, anlayışlı ve sabırlı, araştırmacı   ve sorgulayıcı, ekip çalışması becerilerinin   gelişmiş olması beklenir.

Programın   Genel Yapısı

Sosyal hizmet Programı ön lisans düzeyinde iki     yıllık eğitim - öğretim programı uygulamaktadır. Sosyal hizmet   Programının amaçları aşağıdadır: Sosyal hizmetin temel kavram ve unsurlarını (sosyal hizmet   felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları) öğrenme ve uygulama   becerisi. Çocukluk ve gençlik dönemi temel gelişim özellikleri ile sosyal   hizmet uygulamalarını tanıma, öğrenme ve uygulama becerisi. Çalışma   hayatından çekilme, yaşlılık dönemi ve sosyal hizmet uygulamalarını tanıma,   öğrenme ve uygulama becerisi. Özel gereksinimli ve bakıma   muhtaç bireyler ile muhtaçlık kavramını tanıma, sınıflandırma ve bu alanlara   yönelik sosyal hizmet müdahale esaslarını anlama becerisi. Sosyal hizmetin   uygulama alanlarında kullanılacak bilgisayar teknolojilerini öğrenme ve   uygulama becerisi. Mesleki görüşme ve raporlama becerisi. Dürüstlüğe,   profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilicine   sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi ve topluma hizmet sunan sosyal   hizmet meslek   elemanı yetiştirmektir.

Diploma   ve Ünvanlar

Programı başarıyla tamamlayan   öğrencilere Sosyal hizmet   dalında önlisans diploması   verilir ve mezunlar Sosyal hizmet "Meslek Elemanı " unvanına sahip   olurlar.

Çalışma   Alanları

Mezunlar;

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde,   Huzurevlerinde,   Özel Kreş ve   Anaokullarında, Çocuk Hastaneleri ve Hastane   Okullarında, Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı Tedavi Veren     Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında  UNICEF,   ILO ve Gönüllü Kuruluşlarda,  Sivil Toplum Örgütlerinde görev   yapabilmektedirler.

Kayıt   Kabul Koşulları

Lise ve dengi okul diploması, Üniversite Sınavından  yeterli puan   almak (YGS-4).

Sınavlar,   Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara   sınavı ve bir   de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme   ölçütleri   için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız     yeterlidir.

Mezuniyet   Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not   Ortalamasının (GNO)   4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi   olmaması gerekir.

Çağ   Üniversitesi Ön Lisans,   Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime   Devam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey     Geçiş Sınavı esaslarına göre Üniversitelerin Sosyal hizmet lisans   bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Program   Türü

Tam Zamanlı

Program   Dili

Türkçe

Bölüm/Program   Başkanı

Öğr.Gör.

 

  Tel: +90 324 6514800 
    Fax: +90 324 6514811

AKTS   & Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK
    ilhanozturk@cag.edu.tr
    Tel: +90 324 6514800
    Fax: +90 324 6514811

 

Sosyal Hizmetler Programı  

Programı tamamlayan bir öğrenci;

1.      Sosyal hizmet ve sosyal yardımların felsefesini anlamalı ve profesyonel yaklaşımlara sahip olurlar.

2.      Sosyal hizmet bilimine ait temel kavram ve kuramları, tarihsel gelişim sürecini bilir.

3.      Sosyal hizmetin uygulama alanlarını bilmeli ve meslek elemanı olarak rol ve fonksiyonlarını öğrenir.

4.      Toplumsal kaynakları tanıma araştırma ve öğrenme becerisine sahip olmalı ve bu kaynakları ihtiyaç sahipleriyle buluşturur.

5.      Hızlı değişimlerin yaşandığı günümüz bilgi çağında yeni oluşacak sosyal sorunlara karşı ilgili ve çözüm odaklıdır.

6.      Bilgisayar teknolojilerini hem akademik hem de profesyonel alanlara uygulayabilir.    

7.      Akademik ve profesyonel çevresinde etkin iletişim kurma becerisi gösterir.

8.      Mesleki görüşme ve raporlama becerisine sahiptir.

9.      Uluslararası ve kültürlerarası çeşitliliğin farkında olmalı ve bu çeşitliliğe saygı duyma becerisine sahiptir.

10.    Farklı mesleklerden gelen kişilerin getirdiği katkıların farkında olup, takım ruhuna sahip ve takımın bir üyesi olmanın bilinciyle etkin bir şekilde sorumluluk alabilirler.

11.    Kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlamak için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimser.

12.    Sosyal hizmet mesleğinin etik kurallarını bilir ve bu kurallara uyma becerisine sahip olurlar.

13.    Hem kişisel hem de profesyonel hayatlarında sosyal sorumluluk ve aktif yurttaşlık bilinci sergiler. 

14.    İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini benimser,  içinde yaşadığı toplumu tanır ve toplumdaki dezavantajlı gruplardan yana taraf olur.

 

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TRK-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

2

ING-101

İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

5

SHP-101

Sosyal Hizmete Giriş

Zorunlu

3-0-3

7

SHP-103

Temel Sağlık ve Bakım Hizmetleri

Zorunlu

3-0-3

6

BIL-107

Temel Bilgi Teknolojileri

Zorunlu

3-0-3

4

SHP-105

Göç-Kültür ve Sosyal Hizmet

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

18

30

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TRK-102

Türkçe II

Zorunlu

2-0-2

2

ING-102

İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

5

SHP-102

Sosyal Hizmet Kuramları

Zorunlu

3-0-3

6

SHP-104

Yaşlı Bakımı ve Psikolojisi

Zorunlu

3-0-3

5

HLK-104

Sosyal Psikoloji

Zorunlu

3-0-3

6

SHP-106

Sosyal Hizmetlerin Yapısı ve Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

18

30

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

2

ING-201

İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

5

SHP-203

Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntem ve İlkeleri

Zorunlu

3-0-3

6

SHP-205

Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmetler

Zorunlu

3-0-3

6

HUK-201

Hukuka Giriş

Zorunlu

3-0-3

5

HLK-201

İletişim ve İkna

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

18

30

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ING-202

İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

5

SHP-202

Sosyal Hizmet Mevzuatı

Zorunlu

3-0-3

5

SHP-206

Mesleki Etik

Zorunlu

3-0-3

6

SHP-208

Sosyal Hizmet Araştırmaları II

Zorunlu

3-0-3

6

SHP-204

Özel Gereksinimli Bireysel ve Sosyal Hizmetler

Zorunlu

3-0-3

6

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

2

Toplam Kredi

18

30

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TRK-101

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.

ING-101

İngilizce I; Ders öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

SHP-101

Sosyal Hizmete Giriş; Bilim ve meslek olarak sosyal hizmet konusunun tarihsel süreç içinde dünyada ve Türkiye’deki gelişiminin; demokrasi, insan hakları ve sosyal adalet kavramları açısından sosyal hizmetin değerlendirilebilmesinin; sosyal hizmet kuram ve uygulamasının bilgi, değer, ve beceri, problem çözme süreçleri, etkileşim, uzman, müracaatçı, çevre, müdahale süreçleri, bilgi toplama, sorunun belirlenmesi, değerlendirilmesi, planlama,uygulama ve değerlendirme açısından temellerinin öğrenilmesi ve sosyal hizmet açısından analitik bakış açısının yerleştirilmesi hedeflenmektedir.

SHP-103

Temel Sağlık ve Bakım Hizmetleri; Temel bakımın ana prensipleri, bakım tipleri, sosyal hizmet alanı ve yaşlı bakımı ilişkisi, temel bakımda sorunlar, iletişim ve uygulama, temel kavramlar geriatri yaşlı bakım aktivite bağımlılık yetiyitimi sosyal hizmet alanı interdisipliner ekip evde bakım kurumsal bakım sağlıklı yaşlı kırılgan yaşlı içindekiler giriş bireysel temel gereksinimler ve tanımlar bakım uygulamalarının yürütülmesinde temel kurallar alışkanlıkların ortaya konması temel bakım yürütürken sık karşılaşılan kısıtlılıklar, bireye özgü bakım planlaması planlanan bakımla ilgili bilgiyi sunma ve iletişim yolları bakım planı ile ilgili gerekli dökümanlar hazırlama ve doldurma bakım planının yürütülmesi sırasında teknolojiyi kullanma ve geliştirme ölüm anında yanında olma konuları ele alınacaktır.

BIL-107

Temel Bilgi Teknolojileri; Bu dersin amacı, öğrencilere temel bilgisayar kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders, Microsoft Office grubunun Windows, Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarından oluşmaktadır. Bunun yanında, uygulamaların yanı sıra gereken temel bilgisayar kavramları verilmektedir. 

SHP-105

Göç-Kültür ve Sosyal Hizmet; Göç kavramı, göçün nedenleri ve yarattığı sorunlar(Sağlık-Eğitim vb.) Farklı Kültürlerde sosyal hizmet anlayışı ve farklı kültürlerden gelen aile ve bireylerine yönelik sosyal hizmet uygulamaları, Farklı kültür ve toplumları karşılaştırmak farklı toplum ve kültürlerin ekonomik ve politik işleyişi, aile, akrabalık, din ve diğer inanç sistemi ve ritüellerinin incelenmesi ve sosyal hizmetle ilişkilendirilmesi

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TRK-102

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.

ING-102

İngilizce II ING 101 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi)

Aynı zamanda;  acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

SHP-102

Sosyal Hizmet Kuramları; İnsan sistemlerine ve değişime yönelik klasik sosyal hizmet ile ilişkili kuramların ve sosyal hizmete ilişkin kuramların profesyonel uygulamalarda kullanımının esaslarının öğrenilmesi hedeflenmektedir.

SHP-104

Yaşlı Bakımı ve Psikolojisi; Yaşlı psikolojisinin ve ruhsal problemler, biyolojik ve ruhsal yaşlılık, yaşlılıkta ruhsal problemler, uykusuzluk, sosyalleşme problemleri, Yaşlılığa bağlı ruhsal hastalıklar konuları ele alınacaktır.

HLK-104

Sosyal Psikoloji ; Bu derste, Sosyal psikolojinin temel kavramlarına ve kuramlarına giriş yapmak ve sosyal psikoloji alanındaki egemen bilimsel paradigmanın sorunlarına, eleştirel sosyal psikolojinin olanaklarına değinmek bu dersin amacını oluşturmaktadır.

SHP-106

Sosyal Hizmetlerin Yapısı ve Yönetimi; Sosyal Hizmet Yönetimine Giriş, Sosyal Hizmetlerde İnsan Kaynakları Yönetimi-Sosyal Hizmetlerde Kalite Yönetimi - Sosyal Hizmetlerde Halkla İlişkiler Yönetimi - Sosyal Hizmetlerde Finansal Yönetim - Sosyal Hizmetlerde Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi- Merkezi Yönetim ve Sosyal Hizmetler - Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler konuları ele alınarak sosyal hizmetin genel yapısı ve yönetim süreçleri tartışılacaktır.

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.

ING-201

İngilizce III ; Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını,kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

 

SHP-203

Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntem ve İlkeleri; Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

SHP-205

Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmetler ;Bu dersin içeriğini toplumsal cinsiyet analizi ve kuramı alanındaki temel kavramlar ve yaklaşımların ele alınması, sosyal politika alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik geliştirilen güncel yaklaşım ve stratejilerin tartışılması oluşturur. Kuramlar bağlamında kadının rollerini ve statüsünü değerlendirmek, kadın üzerine yapılan çalışmaları ele almak. Sosyal Hizmetler ve kadın politikalarını değerlendirmek, güncel çalışmaları incelemek.

HUK-201

Hukuka Giriş; Bu ders hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek;  öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

HLK-201

İletişim ve İkna; İletişimin önemini ve gereğini öğrencilere kavratmak, iletişim türleri hakkında bilgi vererek öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek, iletişim ve iknada beden dili, konuşma becerisi ve ses tonunun önemini vurgulamak, insan ilişkilerinde uzun süreli ve güvene dayalı iletişimin ve empatinin önemini kavratmak bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

ING-202

İngilizce IV ;Bu ders, öğrencilerin; iş, okul ve boş zamanlarda sürekli karşılaşılan durumlardaki açık ve standart bilgilerin ana giriş hatlarını anlamalarını sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra, özellikle dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek en olası durumlarla nasıl başa çıkabilineceği konusunda öğrencilere yardımcı olur.

Ders; ilgi alanında ya da bilinen konular üzerinde; basit ve bağlantılı bir metin yazma konusunda da öğrencilere yardım eder. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin; deneyim ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini açıklayabilmelerini ve kısaca düşünceleri ve planları adına sebepler ve açıklamalar verebilmelerini sağlar.

 

SHP-202

Sosyal Hizmet Mevzuatı; Sosyal refahın ulusal ve uluslararası hukuksal kaynakların neler olduğu, gerek sosyal refah hizmetlerini gerekse sosyal hizmet uygulamasını ilgilendiren ulusal ve uluslar arası düzenlemelerin nelerden oluştuğunun öğrenilmesi hedeflenmektedir.

SHP-206

Mesleki Etik; Etik nedir? Temel kavramlar ve ilkeleri, sosyal hizmetlerde etik ilkeleri, çocuk ve etik, kadın ve etik, erkek ve etik, farklı cinsel yönelime sahip bireyler ve etik, farklı dil ve kültürden bireylerle sosyal hizmette etik, özel gereksinimli bireyler ve yaşlılık etik ilkeler, İnsan hakları, Çocuk hakları konuları ele alınacaktır.

SHP-208

Sosyal Hizmet Araştırmaları; Sosyal hizmet alanında yapılan bilimsel çalışmalar incelenecektir. Sosyal hizmetlere yönelik değerlendirme çalışmaları, bilimsel çalışma hazırlamaya yönelik konulara yer verilecektir.

SHP-204

Özel Gereksinimli Bireyler ve Sosyal Hizmet; Derste, özel gereksinimin tanımı ve temel kavramlar, Özel gereksinimli bireylerin psikolojisi, Özel gereksinim türleri ve sosyal hizmet, evde ve kurumda bakılan özel gereksinimli yaşlı, çocuk, gençler, kurumlar ve özellikleri ele alınacaktır.

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.

 
 
 

Temel Mesleki Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

HLK-104

Sosyal Psikoloji

Zorunlu

3-0-3

06

SHP-205

Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmetler

Zorunlu

3-0-3

06

SHP-208

Sosyal Hizmet Araştırmaları II

Zorunlu

3-0-3

06

SHP-204

Özel Gereksinimli Bireysel ve Sosyal Hizmetler

Zorunlu

3-0-3

06

Toplam Kredi

12

24

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

SHP-101

Sosyal Hizmete Giriş

Zorunlu

3-0-3

07

SHP-103

Temel Sağlık ve Bakım Hizmetleri

Zorunlu

3-0-3

06

SHP-105

Göç-Kültür ve Sosyal Hizmet

Zorunlu

3-0-3

06

SHP-102

Sosyal Hizmet Kuramları

Zorunlu

3-0-3

06

SHP-104

Yaşlı Bakımı ve Psikolojisi

Zorunlu

3-0-3

05

SHP-106

Sosyal Hizmetlerin Yapısı ve Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

06

SHP-203

Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntem ve İlkeleri

Zorunlu

3-0-3

06

SHP-202

Sosyal Hizmet Mevzuatı

Zorunlu

3-0-3

05

SHP-206

Mesleki Etik

Zorunlu

3-0-3

06

Toplam Kredi

27

53

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TRK-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

02

ING-101

İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

05

BIL-107

Temel Bilgi Teknolojileri

Zorunlu

3-0-3

04

TRK-102

Türkçe II

Zorunlu

2-0-2

02

ING-102

İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

05

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

02

ING-201

İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

05

HUK-201

Hukuka Giriş

Zorunlu

3-0-3

05

HLK-201

İletişim ve İkna

Zorunlu

3-0-3

06

ING-202

İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

05

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

02

Toplam Kredi

33

43