Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Meslek Yüksek Okulu > Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik YENİ

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik YENİ

 

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı

Amacı;

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı'nın (TDS) amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının idari hizmetlerinde ara eleman yetiştirmektir. Dolayısyla bu program Sağlık kurumlarında oluşan tıbbi dokümanları bilimsel kurallara uygun olarak toplayabilen, düzenleyebilen, arşivleyebilen, hizmete sunabilen, klinik, poliklinik ve bürolarda çağdaş sekreterlik hizmetlerini yürütebilen sağlık insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler sağlık hizmetleri alanındaki kaliteyi artırmak amacıyla, teknolojiyi etkin şekilde kullanarak tıbbi bilimsel bulgu ve belgeleri derleyen, düzenleyen ve kullanıcıların hizmetine sunan, tıbbi terminolojiye hakim, üst düzey tıbbi sekreterlik bilgisi olan, gerek sağlık hizmetlerinde yönetici gerekse akademik ve/veya sağlık uzmanının sağ kolu olabileceklerdir.

Mezunlarımız sağlık sektöründeki kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebileceklerdir.

 
 

1) Doküman ve tıbbi doküman ile ilgili bilgileri kavramak

2) Sağlık hizmetlerinin anlaşılması

3) Tıbbi dokümanların tarihi gelişimini kavrama

4) Tıbbi dokümanların önemini anlama

5) Hastanelerde tıbbi dokümantasyon işlemlerini tanıma

6) Hasta dosyasının içeriği ve öneminin kavranması

7) Hasta dosyası arşivlerinin tanınıp, düzenlenebilmesi

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TRK-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

2

ING-101

İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

5

BIL-107

Temel Bilgi Teknolojileri

Zorunlu

3-0-3

4

SAG-103

Tıbbi Terminoloji

Zorunlu

3-0-3

6

SAG-101

Genel Sağlık Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

7

TDS-101

Halk Sağlığı

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

18

30

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TRK-102

Türkçe II

Zorunlu

2-0-2

2

ING-102

İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

5

TDS-102

Tıbbi Dökümantasyon

Zorunlu

3-0-3

6

SAG-104

İlk Yardım

Zorunlu

3-0-3

6

SAG-106

Sağlık Psikolojisi

Zorunlu

3-0-3

5

MAT-106

Biyoistatistik

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

18

30

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

2

ING-102

İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

5

TDS-201

Tıbbi Sekreterlik Teknikleri

Zorunlu

3-0-3

6

TDS-203

Yazışma Teknikleri

Zorunlu

3-0-3

6

HUK-201

Hukuka Giriş

Zorunlu

3-0-3

5

TDS-205

Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

18

30

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

2

ING-202

İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

5

SAG-206

Sağlık Kurumları Mevzuatı

Zorunlu

3-0-3

5

TDS-204

On Parmak Yazım Teknikleri

Zorunlu

3-0-3

6

TDS-206

Büro Yönetimi Teknikleri

Zorunlu

3-0-3

6

TDS-208

Hastane Bilgi Sistemleri

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

18

30

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TRK-101

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.

ING-101

İngilizce I; Ders öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

BIL-107

Temel Bilgi Teknolojileri; Bu dersin amacı, öğrencilere temel bilgisayar kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders, Microsoft Office grubunun Windows, Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarından oluşmaktadır. Bunun yanında, uygulamaların yanı sıra gereken temel bilgisayar kavramları verilmektedir. 

SAG-103

Tıbbi Terminoloji ; Öğrencinin tıbbi terminoloji bilgisini ve gerekli bilgisayar yazılımlarını kullanarak hastalık hizmetlerini yerine getirebilmesini sağlayan öğrenme materyalidir. Vücut, yer ve komşuluk tanımları için bölgelere ayrılmıştır. Bu bölgeler önemlidir. Bunların bilinmesi bir hastalığın, bir organın ve bir oluşumun ya da bir yerin anlatımında önemli bir bilgi sahibi olunması.

SAG-101

Genel Sağlık Bilgisi I ; Sağlık kavramının gelişiminive modern sağlığın tanımını, hastalık kavramını, kişiye yönelik koruyucu uygulamalar ile birlikte sağlık işletmelerinde enfeksiyonlardan korunmada koruyucu uygulamalar, kişinin çocukluktan yaşlılık dönemine kadar geçirdiği her dönemile ilgili temel sağlık bilgiler, toplumda sık görülen hastalıklar hakkında öğrencileri bilgili, bilinçli ve duyarlı hale getirmektir. Sağlık, hizmetleri,hastalıklardan korunma, çocukluk, salgın hastalıklar, kadın sağlığı, aile planlaması hakkında temel sağlık bilgileri Vücut sistemlerindeki hastalıklar hakkında temel sağlık bilgilerini hedeflemektedir

TDS-101

Halk Sağlığı; Halk sağlığında temel kavramlar, Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık düzeyi Göstergeleri ve hizmetler açısından ülkeler arası kıyaslama, Ana – Çocuk sağlığı ve aile planlaması, Bağışıklama hizmetleri, İşçi ve iş yeri sağlığı, Çevre sağlığı, Sosyal bulaşıcı hastalıklar, Genel beslenme, Türkiye’nin genel sağlık sorunları, halk sağlığı açısından genel nüfus, gençlerin sağlık sorunları, Yaşlılık ve sorunları, Toplumda görülen sağlığa zararlı alışkanlıklar.

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TRK-102

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.

ING-102

İngilizce II ING 101 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi)

Aynı zamanda;  acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

TDS-102

Tıbbi Dökümantasyon ; Tıbbi dokümantasyonların tarihçesi, uluslar arası gelişmeler, Tıbbi dokümanların ve tıbbi sekreterliğin önemi, tanımlanması, sağlanması, görevleri, doktor, hemşire, hasta ve hasta yakınları mülkiyeti, düzenlenmesi, kâğıtların tanımlanmasında renk ve semboller kullanılması,Tıbbi dokümanların saklanması, tıbbi arşiv ve merkezi tıp arşivinin önemi, merkezi arşiv komitesi, bütçesi, bölümleri, personel temini, Yataklı tedavi kurumlarının değerlendirilmesi için gerekli istatistiklerin çıkarılması ve analizi.

 

SAG-104

İlk Yardım ; İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam  desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık,çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklardailk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma teknikleri

SAG-106

Sağlık  Psikolojisi ; Bu dersin amacı, psikiyatri dışındaki hastalıklarda meydana gelen psikopatolojiler ve bunlara yönelik yaklaşımlar tanıtılacaktır. Bu amaçla, yükleme kuramı açısından sağlık davranışları hasta - tedavi ekibi ilişkisi, sosyal destek ve sağlık, durumsal krizler, psikoimmünoloji, kronik ağrı, yaşlılık, kanser hastası ve iletişim konularına yer verilecektir.

MAT-106

Biyoistatistik; İstatistik kavramı, tanımsal istatistik, birinci derecede ve ikinci derecede karakteristikler, olasılık, normal dağılın ve standart sapma kavramları, regresyon korelasyon analizleri konuları incelenerek, öğrencilere ayrıca biyoistatistik nosyonu verilmesi amaçlanmaktadır.

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.

ING-102

İngilizce II ING 101 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi)

Aynı zamanda;  acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

TDS-201

Tıbbi Sekreterlik Teknikleri; Sekreterliğin ve tıbbi sekreterliğin tarihçesi ve tanımı, tıbbi sekreterliğin önemi, sekreterliğin önemi, sekreterlik çeşitleri, sekreterin dış görünümünü etkileyen unsurlar, sekreterin fiziki görünümünü bütünleyici davranışlar, sekreterin duyuşsal özellikleri, sekreterin mesleki özellikleri, mesleki etik, bürolar ve ofislerin tanıtılması, iş planlamasında sekreterin yeri, tıp sekreterinin tarihçesi ve tanımı, tıp sekreterinin mesleki tutum ve alışkanlıkları, tıp sekreterinin bilişsel özellikleri, tıp sekreterinin görevleri gibi konular ele alınacaktır.

TDS-203

Yazışma Teknikleri; Bu derste yazışma ilkeleri, iş yazılarında etkinlik, etkili yazma ve imla kuralları, resmi yazıda dil ve uslup, resmi yazışma ve cevaplama, yazışma etik ilkeleri incelenecektir.

HUK-201

Hukuka Giriş; Bu ders hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek;  öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

TDS-205

Sağlık Hizmetleri Yönetimi ; Sağlık Hizmetleri Yönetimi dersi sağlık sektörü içinde görev yapacak olan tıbbi sekreterlerin genel olarak yönetim teorileri, yönetimin tarihçesi, yönetim süreçleri, yönetim biçimleri, iletişim, motivasyon, çatışma gibi konularda bilgilenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.

ING-202

İngilizce IV ;Bu ders, öğrencilerin; iş, okul ve boş zamanlarda sürekli karşılaşılan durumlardaki açık ve standart bilgilerin ana giriş hatlarını anlamalarını sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra, özellikle dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek en olası durumlarla nasıl başa çıkabilineceği konusunda öğrencilere yardımcı olur.

Ders; ilgi alanında ya da bilinen konular üzerinde; basit ve bağlantılı bir metin yazma konusunda da öğrencilere yardım eder. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin; deneyim ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini açıklayabilmelerini ve kısaca düşünceleri ve planları adına sebepler ve açıklamalar verebilmelerini sağlar.

 

SAG-206

 

 

Sağlık Kurumları Mevzuatı ; Sağlık hizmetleri ile ilgili yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat hakkında bilgi verilecektir.

 

TDS-204

On Parmak Yazım Teknikleri; Alfabe tuşlarının tanımı, Temel sıra tuşlarının tanımı, Üst sıra tuşlarının tanımı, Alt sıra tuşlarının tanımı, Baskılı hız çalışmaları, Yanlışları kontrol etme, Semboller ve İşaretler, Yabancı dil harfleri, Hız çalışmaları.

TDS-206

Büro Yönetimi  Teknikleri; Büro yönetimi ve ergonomi dersiyle öğrenciye, büro yönetiminin amaçları ve yönetim bilgi sistemi içindeki yeri, organizasyon ilkelerinin büro yönetimine uygulanması, organizasyonunun fiziki ve psiko - sosyal yapısı, büro maliyetleri, büro bütçelemesi, büro raporlaması, ergonomi, tanımı ve amacı, yerleşim ergonomisi, çalışma koşullarına etki eden ergonomik etkenler, büro otomasyonunda ergonomik unsurlar, çağdaş büro tasarımları konularında temel bilgiler kazandırılmaya çalışılmaktadır.

TDS-208

Hastane Bilgi Sistemleri; Bu derste öğrencilere, hastanelerde bilgisayar kullanımının gelişimini, hastane bilgi yönetim sistemi kavramını ve fonksiyonunu, hastanelerde bilgi üretilen departmanları, hastanelerde yönetim faaliyetlerini desteklemede bilgi sistemlerini, kolay kullanım ve listeleme sistemlerini, finansal bilgi sistemlerini, malzeme bilgi sistemlerini, personel vari sistemlerini, hasta bilgilerinin gizliliğini, tanı ve tedavi bilgi sistemlerini, hasta kayıtları, laboratuvar ve eczane bilgi sistemlerini, modüler ve entegre hastane bilgi sistemlerinin öğretimi amaçlanmaktadır.

 
 
 

Temel Mesleki Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TDS-201

Tıbbi Sekreterlik Teknikleri

Zorunlu

3-0-3

06

TDS-203

Yazışma Teknikleri

Zorunlu

3-0-3

06

Toplam Kredi

6

12

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

SAG-103

Tıbbi Terminoloji

Zorunlu

3-0-3

06

SAG-101

Genel Sağlık Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

07

TDS-102

Tıbbi Dökümantasyon

Zorunlu

3-0-3

06

SAG-104

İlk Yardım

Zorunlu

3-0-3

06

SAG-106

Sağlık Psikolojisi

Zorunlu

3-0-3

05

TDS-205

Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

06

SAG-206

Sağlık Kurumları Mevzuatı

Zorunlu

3-0-3

05

TDS-204

On Parmak Yazım Teknikleri

Zorunlu

3-0-3

06

TDS-208

Hastane Bilgi Sistemleri

Zorunlu

3-0-3

06

TDS-101

Halk Sağlığı

Zorunlu

3-0-3

06

Toplam Kredi

30

59

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TRK-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

02

ING-101

İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

05

BIL-107

Temel Bilgi Teknolojileri

Zorunlu

3-0-3

04

TRK-102

Türkçe II

Zorunlu

2-0-2

02

ING-102

İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

05

MAT-106

Biyoistatistik

Zorunlu

3-0-3

06

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

02

ING-102

İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

05

HUK-201

Hukuka Giriş

Zorunlu

3-0-3

05

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

02

ING-202

İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

05

TDS-206

Büro Yönetimi Teknikleri

Zorunlu

3-0-3

06

Toplam Kredi

36

49