Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Meslek Yüksek Okulu > İş Sağlığı ve Güvenliği YENİ

İş Sağlığı ve Güvenliği YENİ

 

Programın Amacı:

İş Sağlığı ve Güvenliği programın amacı, endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan ve bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir. Ayrıca bu programda,

-İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden ve yorumlayan

-Mesleki etik kurallara uygun davranan,

-Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan,

-Çalıştığı kurumun risk analizi yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen,

-İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

Genel Bilgiler

 Amaç,   Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi   Meslek Yüksek Okulu   1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur(Resmi   Gazete: 9 Temmuz 1997,   Sayı:3050).

İş sağlığı ve   Güvenliği Programı; İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili alanlarda çalışmak   üzere ara eleman yetiştirme doğrultusunda   gerekli niteliklere sahip   eğitimli iş gücünün karşılanmasına katkı sağlamak   amacıyla 2016-2017  Eğitim Öğretim yılında  açılmıştır.

Gereken   Nitelikler

İş sağlığı ve   Güvenliği okumak isteyen   bir öğrencinin öncelikli olarak sağlık,   güvenlik, teknik alanlarında ilgili olması beklenmektedir. Bölüm dersleri     gereğince öğrencinin hem sayısal hem de sözel alanlara ilgi duyması   gerekmektedir.

Programın Genel   Yapısı

İş sağlığı ve   Güvenliği Programı ön lisans düzeyinde iki   yıllık eğitim - öğretim   programı uygulamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği programımız, teorik ve uygulamalı olarak,   günümüzün şartlarına uygun, çağdaş eğitim metodlarıyla desteklenmekte ve   öğrencilerini mesleki alanda yeterli deneyime sahip olabilecek şekilde mezun   olmaları sağlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği programında dersler;   ağırlıklı olarak işçi sağlığı ve iş güvenliğine yöneliktir. Ayrıca temel   derslerin yanı sıra İlkyardım, Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk   Etmenleri, İş Hijyeni, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Toplam   Kalite Entegre Yönetimi, Kimyasallar ve Tehlikeleri, Yangından Korunma   Yöntemleri, İş Güvenliği Mevzuatı, İş Güvenliği Eğitim Metodları, İş Kazaları   - Meslek Hastalıkları, Ergonomi, İstatistik, Temel Hukuk, İş ve Sosyal   Güvenlik Hukuku ile ilgili dersler yer almaktadır. Proje olarak, öğrencilere   işçi sağlığı ve iş güvenliği toplam kalite yönetmenliği ile ilgili konular   verilecek, öğrenciler çeşitli iş yerlerinde araştırma ve uygulama yapıp,   derledikleri bilgileri danışman öğretim elemanları ve öğrencilere   sunacaklardır.

Diploma ve   Ünvanlar

Programı başarıyla   tamamlayan öğrencilere İş sağlığı ve Güvenliği   dalında önlisans diploması     verilir ve mezunlar İş sağlığı ve Güvenliği "Meslek Elemanı   " unvanına sahip   olurlar.

Çalışma   Alanları

Günümüzde   çalışanların sağlığına verilen önem ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturma   ihtiyacı iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır. 6331   Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, özel sektörde ve kamu sektöründe,   iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personel (İş güvenliği uzmanı, İş yeri   hekimi v.b.) istihdamı zorunlu hale getirilmiştir. Bu Kanunda yapılan düzenleme ile gelecek yıllarda küçük ölçekli   işletmelerde de iş sağlığı ve güvenliği bölüm mezunlarına daha fazla ihtiyaç   olacaktır. 

Kayıt Kabul   Koşulları

Lise ve   dengi okul diploması, Üniversite Sınavından  yeterli puan almak (YGS 2).

Sınavlar, Ölçme   ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan   dersler için genel olarak bir ara   sınavı ve bir de final sınavı   yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme   ölçütleri için "Ders   Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız   yeterlidir.

Mezuniyet   Koşulları

Bir öğrencinin   mezun olabilmesi için Genel Not   Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en   az 2.00 olması ve başarısız dersi   olmaması gerekir.

Çağ   Üniversitesi Ön Lisans, Lisans   Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam   Olanakları

Programdan mezun   olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile

-Acil Yardım ve   Afet Yönetimi

-İşletme

-Sağlık Yönetimi

-Sosyal Hizmet

bölümüne devam   edebilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Bölüm/Program   Başkanı

Öğr.Gör.

 @cag.edu.tr  
    Tel: +90 324 6514800 
    Fax: +90 324 6514811

AKTS &   Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. İlhan   ÖZTÜRK
    ilhanozturk@cag.edu.tr
    Tel: +90 324 6514800
    Fax: +90 324 6514811

 

 

 

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

HUK-101

Hukuka Giriş

Zorunlu

3-0-3

5

ISG-101

İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş

Zorunlu

3-0-3

9

MAT-103

Matematik

Zorunlu

3-0-3

5

TRK-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

2

ING-101

İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

5

BIL-101

Bilgisayar Programlama I

Zorunlu

3-0-3

4

Toplam Kredi

18

30

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ISG-104

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Zorunlu

3-0-3

7

ISG-102

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

Zorunlu

3-0-3

6

MAT-104

İstatistik

Zorunlu

3-0-3

6

TRK-102

Türkçe II

Zorunlu

2-0-2

2

BIL-102

Bilgisayar Programlama II

Zorunlu

3-0-3

4

ING-102

İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

5

Toplam Kredi

18

30

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ISG-201

Ergonomi

Zorunlu

3-0-3

5

ISG-203

İlk Yardım

Zorunlu

3-0-3

6

ISG-205

Risk Analizi ve Değerlendirme

Zorunlu

3-0-3

6

ISG-207

Endüstri ve Çevre Sağlığı( İş Yerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri)

Zorunlu

3-0-3

6

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

2

ING-201

İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

5

Toplam Kredi

18

30

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ISG-202

İş Psikolojisi ( Çalışma Etiği)

Zorunlu

3-0-3

6

ISG-204

Meslek Hastalıkları ve İş Sağlığı

Zorunlu

3-0-3

6

ISL-206

İnsan Kaynakları Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

6

ISG-206

İş Sağlığı Veri Tabanı, Kayıt ve Değerlendirme

Zorunlu

3-0-3

5

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

2

ING-202

İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

5

Toplam Kredi

18

30

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

HUK-101

Hukuka Giriş ; Adalet programı öğrencilerine öğrenimi boyunca diğer bütün hukuk derslerinde anlatılacak olan temel kavram, ilke ve kuralları öğretmek ve öğrenciyi diğer hukuk derslerine hazırlamaktır. Bu kapsamda, hukukun tanımı, toplumsal norm kategorileri ve hukuk arasındaki ilişki;; kamu ve özel hukuk ayrımı ve bunların bölümleri; hukukun kaynakları ve bu çerçevede kanunlar, kanunların yapılması, uygulanması; hukuksal ilişkiler ve haklar vb. temel konular anlatılmaktadır.

ISG-101

İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş İş Sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri/İşyerinde risk önleme kültürü/Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri/Güvenlik kültürünün oluşturulması ve
devamının sağlanması/İSGB, OSGB ve TSM`lerin kuruluş amacı, yapısı, çalışanları İş güvenliği uzmanının ve işyeri hekimlerinin nitelikleri, görevlendirilmeleri, yetki ve sorumlulukları

MAT-103

Matematik; Amacı; öğrencilere temel matematik kavramlarını öğretmek ve karşılaşılan problemleri çözme yeteneğini geliştirmek olan bu derste; kümeler, sayılar, fonksiyonlar, özdeşlikler, denklem ve eşitsizlik sistemleri, limit, türev, matris ve determinant konuları gerçek yaşamdan örneklerle anlatılmaktadır.

TRK-101

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.

ING-101

İngilizce I; Ders öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

BIL-101

Bilgisayar Programlama I Öğrencilere temel bilgisayar kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders, Microsoft Office grubunun Windows, Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarından oluşmaktadır. Bunun yanında, uygulamaların yanı sıra gereken temel bilgisayar kavramları verilmektedir.

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

ISG-104

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ;Anayasa, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Çeza Kanunu, İş Kanunu, İşsağlığı ve güvenliği ile ilgili tüzük ve yönetmelikler ve temel prensipleri, Ulusal Ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler/ İSG Mevzuatına İlişkin Tüzük ve Yönetmelikler / 5510 sayılı Kanun ve Diğer Kanunların İSG ile İlgili Tüzük ve Yönetmelikleri

ISG-102

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku; İş hukukunda temel Kavramlar, İş Sözleşmesi, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi konuları ele alınmaktadır.

MAT-104

İstatistik; İstatistik kavramı, tanımsal istatistik, birinci derecede ve ikinci derecede karakteristikler, olasılık, normal dağılın ve standart sapma kavramları, regresyon korelasyon analizleri konuları incelenerek, öğrencilere istatistik nosyonu verilmesi amaçlanmaktadır.

TRK-102

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.

BIL-102

Bilgisayar Programlama II ; Bu dersin amacı, ofis programlarının eksiksiz ve etkili kullanımını sağlamaktır. Word ve Excel programlarının ileri düzey özelliklerinin gösterilmesinin yanı sıra, PowerPoint ve FrontPage programları dersin devamını oluşturacaktır. WEB sayfası tasarımı uygulamalı olarak aktarılmaktadır

 

ING-102

İngilizce II ING 101 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi)

Aynı zamanda;  acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

ISG-201

Ergonomi; Ergonominin tanımı önemi, /İnsan Faktörleri ve İş verimliliği, /İnsan Vücudu, Çalışma
Ortamındaki Fiziksel Koşullar, /Kontrol ve Kumanda Düzenekleri, /Yüklenme ve Zorlanma, /Çalışma ve Dinleme Süreleri, /İş Gerilimi Yorgunluk ve Bıkkınlık,/Çalışma Enerjisi ve işlerin Enerji Gereksinimleri, / Ergonomi ve İş Güvenliği İlişkisi, / Ergonomi ve İş Etüdü İlişkisi, / Ergonomi ve Kalite Kontrol İlişkisi, / Çalışma Yerlerinin Ergonomik Tasarımı, /İşyerlerinde Ergonomik İnceleme.

ISG-203

İlk Yardım ; İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam  desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık,çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklardailk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma teknikleri

ISG-205

Risk Analizi ve Değerlendirme ; Riskyönetimi ve genel yönetim, tehlike ve risk kavramları, tehlike kaynakları ve oluşturdukları riskler, risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi, risk değerlendirmesinin temel gerekçeleri, risk değerlendirme ekibi ve çalışan katılımı, risk değerlendirme teknikleri ve kıyaslamaları, risk analizi ve teknikleri, risk değerlendirme uygulamaları.

ISG-207

Endüstri ve Çevre Sağlığı( İş Yerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri) Yangın
Yönetmeliğinin incelenmesi,  Yangında Organizasyon , Yangından Korunma Yöntemleri, Yanma ve yanmanın yapısı, yangının seyri, yanıcı maddeler-alevlenme noktası,parlama noktası, yanma oranı, yanma üçgeni, yanma enerjisi ve yanıcı madde sınıflaması, işyerleri, imalathaneler ve depolarda güvenlik tedbirleri, yapı ve mesafeler, depolama düzeni, yangın söndürme sistemleri, portatif yangın söndürücüler, yasal düzenlemeler, işyeri ekibi oluşturulması ve eğitimi

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.

ING-201

İngilizce III ; Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını,kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

 

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

ISG-202

İş Psikolojisi ( Çalışma Etiği) Çalışma psikolojisi alanında kullanılabilecek olmasını dikkate alarak, katılımcıların sosyal bilimlerde araştırma yapma, analiz etme ve yapılmış araştırmalardan yararlanmaya temel olacak kavram ve teknikler ile raporlaştırma konularında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır

ISG-204

Meslek Hastalıkları ve İş Sağlığı;  İş kazasını ve meslek hastalıklarını tanıma ve sınıflandırma. Kaza, iş kazası ve meslek hastalığı kavramları. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenleri. İş kazaları ve meslek hastalıklarını baştan sona analiz etme ve raporlama. Ve istatistik düzenlenmesi. İlgili istatistikleri ve iş kazalarının
ve meslek hastalıklarının ortaya çıkmasında rol oynayan etmenleri analiz etme. İş kazalarını ve ve meslek hastalıklarını önleme ile ilgili yöntemler. İş kazası kayıt ve bildirimleri.

ISL-206

İnsan Kaynakları Yönetimi ; İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Örgütlenmesi ve Çevresi, İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynağını Bulma, Seçme ve Yönlendirme, İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi, İnsan Kaynağının Değerlemesi ve Ücretlendirilmesi, İş İlişkileri vb konular anlatılmaktadır.

ISG-206

İş Sağlığı Veri Tabanı, Kayıt ve Değerlendirme İş sağlığı ve güvenliğinde kayıt, istatistiğin konusu, verilerin toplanması (rölöveler), verilerin sunulması, merkezi eğilim ölçüleri, korelasyon ve regresyon, istatistiksel analiz sonuçlarının yorumlanması, araştırma yöntemleri

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.

ING-202

İngilizce IV ;Bu ders, öğrencilerin; iş, okul ve boş zamanlarda sürekli karşılaşılan durumlardaki açık ve standart bilgilerin ana giriş hatlarını anlamalarını sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra, özellikle dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek en olası durumlarla nasıl başa çıkabilineceği konusunda öğrencilere yardımcı olur.

Ders; ilgi alanında ya da bilinen konular üzerinde; basit ve bağlantılı bir metin yazma konusunda da öğrencilere yardım eder. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin; deneyim ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini açıklayabilmelerini ve kısaca düşünceleri ve planları adına sebepler ve açıklamalar verebilmelerini sağlar.

 

 
 
 

Temel Mesleki Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ING-101

İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

05

ISG-102

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

Zorunlu

3-0-3

06

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

02

ING-201

İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

05

Toplam Kredi

13

18

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ISG-101

İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş

Zorunlu

3-0-3

09

ISG-104

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Zorunlu

3-0-3

07

ISG-201

Ergonomi

Zorunlu

3-0-3

05

ISG-203

İlk Yardım

Zorunlu

3-0-3

06

ISG-205

Risk Analizi ve Değerlendirme

Zorunlu

3-0-3

06

ISG-207

Endüstri ve Çevre Sağlığı( İş Yerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri)

Zorunlu

3-0-3

06

ISG-202

İş Psikolojisi ( Çalışma Etiği)

Zorunlu

3-0-3

06

ISG-204

Meslek Hastalıkları ve İş Sağlığı

Zorunlu

3-0-3

06

ISG-206

İş Sağlığı Veri Tabanı, Kayıt ve Değerlendirme

Zorunlu

3-0-3

05

Toplam Kredi

27

56

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

HUK-101

Hukuka Giriş

Zorunlu

3-0-3

05

MAT-103

Matematik

Zorunlu

3-0-3

05

TRK-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

02

MAT-104

İstatistik

Zorunlu

3-0-3

06

TRK-102

Türkçe II

Zorunlu

2-0-2

02

BIL-102

Bilgisayar Programlama II

Zorunlu

3-0-3

04

BIL-101

Bilgisayar Programlama I

Zorunlu

3-0-3

04

ING-102

İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

05

ISL-206

İnsan Kaynakları Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

06

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

02

ING-202

İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

05

Toplam Kredi

32

46