Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Meslek Yüksek Okulu > Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

 

 Çocuk Gelişimi Programı

      Çocuk  Gelişimi  programı, resmi  ve  okul  öncesi  eğitim ve özel eğitim alanında faaliyet gösteren çok sayıdaki firmanın talep ettiği kalifiye insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu kapsamda çocuk gelişimi ve eğitimi alanında kalite etkinliğini artırarak Üniversitemizin sosyal sorumluluğu yerine getirmesini hedeflemektedir.

     Bu programda yetiştirilecek  ara  elemanların  0-6  yaş  arası  (Okul Öncesi) gerek normal gelişim gösteren gerekse özel eğitim ihtiyacı olan gelişim alanlarını (Zihinsel, Dil, Motor, Öz Bakım, Sosyal ve Duygusal) destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi olması sağlanmaktadır.

     Bu Programdan mezun olan öğrenciler “Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı” Unvanını kazanırlar.

     Bu programdan mezun olanlar: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında ve  Otellerde çalışma imkanına sahiptirler.

    Bu programdan mezun olanlar dikey geçiş sınavı ile Anaokul Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarına geçiş yapabilirler.

 

 

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

 

Genel Bilgiler

 

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu   …… yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur.Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997,   Sayı: 23050

Çocuk Gelişimi Programı; Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk   Eğitimiyle ilgili alanlarda çalışmak üzere ara eleman yetiştirme doğrultusunda   gerekli niteliklere sahip eğitimli iş gücünün karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla 2015-2016  Eğitim Öğretim yılında  açılmıştır.

Gereken Nitelikler

Çocuk Gelişimi okumak isteyen   bir öğrencinin öncelikli olarak çocukları  sevme ve çocukların duygularını anlayabilme, hoşgörülü ve sabırlı olması,   insanlarla iyi iletişim kurması, gelişim psikolojisine ilgi duymalıdır. Çocuk   gelişimi öğrencisinin, kendini geliştirme konusunda istekli ve yaratıcı   olması gerekmektedir.  Bölüm dersleri   gereğince öğrencinin hem sayısal hem de sözel alanlara ilgi duyması, İnsan   haklarına saygılı, araştırmacı ve sorgulayıcı, ekip çalışması becerilerinin   gelişmiş olması beklenir.

Programın Genel Yapısı

Çocuk Gelişimi Programı ön lisans düzeyinde iki   yıllık eğitim - öğretim programı uygulamaktadır. 

Çocuk  Gelişimi  Programının  amacı,    0–18  yaş arasındaki  normal gelişim gösteren,    özel eğitim  gereksinimi  olan, korunmaya  muhtaç    (kurumda  yaşayan,  çalıştırılan,  mülteci  ve suça   sürüklenen çocuklar)  ve  hastanede  yatan  çocukların    tüm  gelişim  alanlarını (zihinsel,  dil,  motor,    özbakım, sosyal  ve  duygusal) destekleyici  teorik   ve  uygulamalı  eğitim  programları  ile çocuğa,  aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimi meslek   elemanı yetiştirmektir.

Diploma ve Ünvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Çocuk Gelişimi   dalında önlisans diploması   verilir ve mezunlar Çocuk Gelişimi "Meslek Elemanı " unvanına sahip   olurlar.

Çalışma Alanları

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde,    
Öğretmen ve Öğretmen Yardımcısı Olarak Özel Kreş ve   Anaokullarında, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul Öncesi Eğitim   Sınıflarında,  Çocuk Hastaneleri ve Hastane Okullarında,
Bakıcı Anne Olarak Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı Tedavi Veren   Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında Çocuk   Bakım Elemanı Olarak Çalışan Anne - Babaların Çocuklarının Bakımında,  Ana - Baba Eğitimcisi Olarak Özel Araştırma ve Danışmanlık Şirketlerinde,  Çocuk Yayınları ve Oyuncakları Sektörlerinde,   Çocuk Tiyatrolarında ve Çocuk Filmlerinde, UNICEF, ILO ve Gönüllü Kuruluşlarda,  Sivil Toplum Örgütlerinde…

Kayıt Kabul Koşulları

Lise ve dengi okul diploması, Üniversite Sınavından  yeterli puan almak (YGS-4).

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara   sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme   ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız   yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not   Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi   olmaması gerekir.

Çağ   Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey   Geçiş Sınavı esaslarına göre Çocuk Gelişimi Bölümü/Okul Öncesi   Öğretmenliği bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör.Mustafa KALE

mustafakale@cag.edu.tr  
  Tel: +90 324 6514800 
  Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK
  ilhanozturk@cag.edu.tr
  Tel: +90 324 6514800
  Fax: +90 324 6514811

 

 

 

 

 

 Programı tamamlayan bir öğrenci;

 

PÇ 1. Çocuk Gelişimi programı ile  ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

PÇ 2. Çocuk Gelişimi ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.

PÇ 3. Çocuk Gelişimi tekniklerini kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.

PÇ 4. Çocuk Gelişimi ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir ve yaşam boyu uygulayabilir.

PÇ 5. Meslektaşları ile İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilir.

PÇ 6. Avrupa Dil Portfoyü A2 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak İnsan Kaynakları Yönetimi alanındaki bilgileri izleyebilir.

PÇ 7. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma bilincine sahip olur.

 

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TRK-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

2

CGP-101

Gelişim ve Öğrenme I

Seçmeli

3-0-3

6

ING-101

İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

5

BIL-103

Bilgisayar Kullanımı Uygulamaları

Zorunlu

3-0-3

5

CGP-103

Okul Öncesi Eğitimine Giriş

Zorunlu

3-0-3

6

CGP-105

Çocuk Beslenmesi

Seçmeli

3-0-3

6

Toplam Kredi

18

30

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TRK-102

Türkçe II

Zorunlu

2-0-2

2

CGP-102

Gelişim ve Öğrenme II

Seçmeli

3-0-3

6

ING-102

İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

5

CGP-106

Aile Eğitimi

Zorunlu

3-0-3

5

CGP-108

Çocukla İletişim

Seçmeli

3-0-3

6

CGP-110

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

18

30

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

2

ING-201

İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

5

CGP-203

Özel Eğitim

Zorunlu

3-0-3

6

CGP-205

Okul Öncesi Eğitimde Cinsel Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet

Zorunlu

3-0-3

5

CGP-207

Çocuk Edebiyatı ve Medya

Zorunlu

3-0-3

6

CGP-201

Okul Öncesi Okul Olgunluğu ve Okuma Yazmaya Hazırlık

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

18

30

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

2

ING-202

İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

5

CGP-202

Okul Öncesi Eğit.Ortam.Plan.ve Düzenlemesi

Zorunlu

3-0-3

5

CGP-206

Okul Öncesi Eğitimde Oyuncak ve Araç Geliştirme

Zorunlu

3-0-3

6

CGP-208

Okul Öncesinde Fen ve Matematik Öğretimi

Zorunlu

3-0-3

6

CGP-204

Çocuk ve Drama

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

18

30

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TRK-101

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.

CGP-101

Gelişim ve Öğrenme I ; Bu dersin amacı; öğrencilerin; 0-8 yaş çocuğunun genel özelliklerini bilmesini, 0-8 yaş çocuğunun gelişimi ve eğitimine yönelik yaklaşımlar ve kuramcıları tanımasını,0-8 yaş çocuğuna yönelik eğitimi programlarını tanımasını,0-8 yaş çocuklarının fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal, cinsel ve öz-bakım gelişimlerinin özelliklerini kavramasını sağlamaktır.

ING-101

İngilizce I; Ders öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

BIL-103

Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları ; Bu dersin amacı, öğrencilere temel bilgisayar kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders, Microsoft Office grubunun Windows, Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarından oluşmaktadır. Bunun yanında, uygulamaların yanı sıra gereken temel bilgisayar kavramları verilmektedir. 

CGP-103

Okul Öncesi Eğitimine Giriş;  meslek adayının öğretmenlik mesleğini ve erken çocukluk eğitim ve bakım hizmeti veren kurumların yapısını, işleyişini, dinamiklerini tanıması, bu kurumlarda gözlemler yaparak öğretmenlik mesleği ve erken çocukluk eğitimi alanının gerektirdiği bilgi becerilerin saptamasını yaparak bu alanda öğretmenlik yapmak için kendi öz-değerlendirmesini yapmasıdır. 

CGP-105

Çocuk Beslenmesi; Beslenmenin tanımı, önemi, besin öğeleri, besinler, besinlerin besin değerleri yönünden zenginleştirilmesi, hamile ve süt veren kadının beslenmesi, kötü beslenmenin zararları, çocuklarda beslenme sorunları, 0-6 yaş çocuğu için uygun besinler, okul öncesi dönemi için mönü oluşturma, besinlerin hazırlanmasında sağlık ve temizlik kuralları.

 

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TRK-102

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.

CGP-102

Gelişim ve Öğrenme II ; Bu dersin amacı; öğrencilerin erken çocukluk ve ön ergenlik-ergenlik dönemine ait genel özelliklerini bilmesi, gelişimi ve eğitimine yönelik yaklaşımlar tanımasını,farklı gelişimsel özellikleri tanıması, erken çocukluk dönemi fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal, cinsel ve öz-bakım gelişimlerinin özelliklerini kavramasını sağlamaktır

ING-102

İngilizce II ING 101 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi)

Aynı zamanda;  acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

CGP-106

Aile Eğitimi; Bu dersin amacı; öğrencilerin erken çocukluk ve ön ergenlik-ergenlik dönemine ait genel özelliklerini bilmesi, gelişimi ve eğitimine yönelik yaklaşımlar tanımasını,farklı gelişimsel özellikleri tanıması, erken çocukluk dönemi fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal, cinsel ve öz-bakım gelişimlerinin özelliklerini kavramasını sağlamaktır.

CGP-108

Çocukla İletişim ;Çocuklarla farklı iletişim yolları geliştirerek toplum, aile, öğretmen olarak çocuğu sınıfta, evde veya farklı sosyal çevrelerde doğru anlayabilme becerisini geliştirebilme,  çocuğun dili olan oyunu çocuğu anlama amaçlı doğru kullanabilme becerileri geliştirebilme ve oyun terapisi sayesinde iletişim çatışmalarını çözebilmektir.                                                            

CGP-110

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları; Bu derste öğrenciye; psikolojinin etkilerini ayırt etme, kişilik özelliklerini ayırt etme, duyguları kontrol altına alma, hasta/yaralı ve yakınlarına psikolojik destek sağlama, afet ve travmalarda psikolojik destek sağlama ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.

ING-201

İngilizce III ; Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını,kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

 

CGP-203

Özel Eğitim ; Özel eğitim ne olduğunu, amacını kavrama, ilkelerini, tarihçesini bilme, özel eğitimin erken çocukluk dönemindeki önemini fark etme, özel eğitime ihtiyaç duyma nedenlerini açıklama, özel eğitimli çocukları sınıflandırma, ilgili yasa ve yönetmelikleri bilme, kaynaştırma eğitiminin önemini ve eğitime ailenin katılımının önemini bilme gibi bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

CGP-205

Okul Öncesi Eğitimde Cinsel Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet; Bu ders ile öğrencilerin, okul öncesi eğitimde cinsel eğitimin önemini bilme, ebeveynleri cinsel eğitim konusunda eğitim verebilme, toplumsal cinsiyet konusunda farkındalık becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.

CGP-207

Çocuk Edebiyatı ve Medya; Bu ders ile öğrencileri, dijital medyanın çocuk ve ailenin hayatındaki rolü ve önemi konusunda bilgilendirmektir. Medya kültürü ile çocuğun gelişimi arasındaki ilişkinin incelenmesi bu dersin odak noktasını oluşturacaktır. Öğrenciler dijital medya ürünleri ve çocuk arasındaki ilişkinin boyutlarını ve bu ilişkinin aile ve okula yansıyan etkilerini araştıracaklardır. Konu ile ilgili güncel kuramlar, araştırma sonuçları ile ilgilendirilerek öğretilecektir. dünyada ve Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişimi, çocukluk evresinde nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi konusunda öğrencileri bilgilendirmektir. Bu derste özellikle 0-6 yaş çocukları için uygun çocuk edebiyatı ürünlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.

CGP-201

Okul Öncesi Okul Olgunluğu ve  Okuma Yazmaya Hazırlık; Okul öncesi dönemdeki çocuğun ilkokula hazır oluş ve hazır oluşu etkileyen faktörleri anlamak, dil ve okuryazarlık arasındaki ilişkiyi öğrenmek, okul olgunluğunu değerlendirerek, eğitimci ve ebeveynlere düşen görevleri açıklamak amaçlanmaktadır.

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.

ING-202

İngilizce IV ;Bu ders, öğrencilerin; iş, okul ve boş zamanlarda sürekli karşılaşılan durumlardaki açık ve standart bilgilerin ana giriş hatlarını anlamalarını sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra, özellikle dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek en olası durumlarla nasıl başa çıkabilineceği konusunda öğrencilere yardımcı olur.

Ders; ilgi alanında ya da bilinen konular üzerinde; basit ve bağlantılı bir metin yazma konusunda da öğrencilere yardım eder. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin; deneyim ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini açıklayabilmelerini ve kısaca düşünceleri ve planları adına sebepler ve açıklamalar verebilmelerini sağlar.

 

CGP-202

Okul Öncesi Eğit.Ortam.Plan.ve Düzenlemesi; Bu derste, psikoloji bilimine yön veren akımlar, psikoloji kullanılan araştırma yöntemleri temel kuramlar ve psikolojinin uygulama alanları ile ilgili genel bir perspektif kazanması amaçlanmaktadır.

CGP-206

Okul  Öncesi Eğitimde Oyuncak ve Araç Geliştirme; Bu ders ile öğrencilerin, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek eğitici oyuncak, kukla, müzik araçları, kostüm ve aksesuarların taşıması gereken özellikler ile bu araç gereçlerin çocuğun gelişimine katkısı hakkında bilgi sahibi olmaları, eğitici araç gereç planlama ve uygulama becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.

CGP-208

Okul Öncesinde Fen ve Matematik Öğretimi ;Okul öncesi dönemde çocukların bilişsel gelişimlerini desteklemek için ele alınması gereken temel fen ve matematik becerileri ile kavramlarının neler olduğunun ve bu kavramların çocuklara nasıl kazandırılacağının, kavramlara ilişkin etkinliklerin nasıl planlanacağının, etkinliklerin günlük planda nasıl yer alacağının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

CGP-204

Çocuk ve Drama; Çocuğu vedavranışlarını en iyi anlama yollarından biri olan Yaratıcı Drama sürecini anlama ve uygulayabilme becerisi elde etme, dramada kullanılan teknikleri öğrenerek daha doğru drama süreçleri geliştirebilme ve yönetebilme, dramatik kurgu bileşenleriyle yaratıcı drama planı hazırlayabilmektir.

 
 
 

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

CGP-101

Gelişim ve Öğrenme I

Seçmeli

3-0-3

06

CGP-103

Okul Öncesi Eğitimine Giriş

Zorunlu

3-0-3

06

CGP-105

Çocuk Beslenmesi

Seçmeli

3-0-3

06

CGP-102

Gelişim ve Öğrenme II

Seçmeli

3-0-3

06

CGP-108

Çocukla İletişim

Seçmeli

3-0-3

06

CGP-110

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Zorunlu

3-0-3

06

CGP-203

Özel Eğitim

Zorunlu

3-0-3

06

CGP-205

Okul Öncesi Eğitimde Cinsel Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet

Zorunlu

3-0-3

05

CGP-202

Okul Öncesi Eğit.Ortam.Plan.ve Düzenlemesi

Zorunlu

3-0-3

05

CGP-206

Okul Öncesi Eğitimde Oyuncak ve Araç Geliştirme

Zorunlu

3-0-3

06

CGP-208

Okul Öncesinde Fen ve Matematik Öğretimi

Zorunlu

3-0-3

06

CGP-207

Çocuk Edebiyatı ve Medya

Zorunlu

3-0-3

06

CGP-204

Çocuk ve Drama

Zorunlu

3-0-3

06

CGP-201

Okul Öncesi Okul Olgunluğu ve Okuma Yazmaya Hazırlık

Zorunlu

3-0-3

06

Toplam Kredi

42

82

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TRK-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

02

ING-101

İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

05

BIL-103

Bilgisayar Kullanımı Uygulamaları

Zorunlu

3-0-3

05

TRK-102

Türkçe II

Zorunlu

2-0-2

02

ING-102

İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

05

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

02

ING-201

İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

05

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

02

ING-202

İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

05

Toplam Kredi

27

33

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

CGP-106

Aile Eğitimi

Zorunlu

3-0-3

05

Toplam Kredi

3

5