Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Meslek Yüksek Okulu > Dış Ticaret

Dış Ticaret

 

 DIŞ TİCARET PROGRAMI

 Amaç:

Dış Ticaret Programı; iş hayatı ile ilgili olarak; gümrüklerde, dış ticaret firmalarında ve şirketlerin pazarlama ve dış ticaret, ithalat ve ihracat departmanlarında görev alacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek uygun nitelikli Dış Ticaret Elemanlarını  yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Hedefler:

Program; öğrencilerin ahlaki ve sosyal değerlere bağlı kalarak

  • - Temel ve teknik bilgilerle donatılmasını,
  • - Bilimsel altyapı kazanımlarını kullanarak sorun çözme becerisi kazanmalarını,
  • - İletişim, işbirliği, sorgulama ve sorumluluk alma yeteneklerinin geliştirilmesini ve
  • - Mesleki ve kişisel gelişimlerini ömür boyu sürdürmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

 

 

Genel Bilgiler

 

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur.

Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050

Dış Ticaret Programı; uygun nitelikli Dış Ticaret Elemanları yetiştirmek amacıyla 2005-06 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır.

YÖK Onayı: 13.04.2005/007700 (Türkçe)

Gereken Nitelikler

Dış Ticaret Programı'nda okumak isteyen bir öğrencinin matematik ve hukuk alanına ilgi duyması, analitik düşünebilmesi, araştırıcı ve sorgulayıcı olması, iletişimde ve sosyal ilişkilerde aktif olması, ekip çalışması becerilerinin gelişmiş olması beklenir.

Programın Genel Yapısı

Öngörülen nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda; 1.Sınıf öğrencilerine iktisat, işletme, bilgisayar, matematik, istatistik ve dış ticaret gibi temel dersler okutulmakta,  2. Sınıfta ise; uluslararası pazarlama, dış ticaret işlemleri, gümrük mevzuatı, dış ticaret hukuku, dış ticerette  lojistik, dış ticaret muhasebesi, AB ve Entegrasyon, Kambiyo Rejimi  gibi derslerle dış ticaret elemanı formasyonu kazandırılmaya çalışılmaktadır. Program; yabancı dil dersleri ve uygulamalı bilgisayar dersleriyle desteklenmektedir.

Diploma ve Ünvanlar

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Dış Ticaret dalında önlisans diploması verilir ve mezunlar "Dış Ticaret Meslek Elemanı" ünvanına sahip olurlar.

Çalışma Alanları

Dış Ticaret Programı mezunları; kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren dış ticaret  şirketlerinde, gümrüklerde ve şirketlerin pazarlama ve dış ticaret, ithalat ve ihracat departmanlarında iş olanaklarına sahip olabilirler veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilirler.

Kayıt Kabul Koşulları

Programa ilk kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır. Diğer Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken birinci dönemin sonunda programa yatay geçiş yapabilirler ve kendilerine aynı içerikte ve başarılı olmak koşuluyla almış oldukları dersler için muafiyet tanınabilir. Yabancı öğrenciler için de benzer koşullar uygulanır.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü --> Kayıt Kabul Koşulları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

 

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.

Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam Olanakları

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı esaslarına göre Lisans Programlarının ilgili bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör.Duygu GÜR

duygugur@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK
ilhanozturk@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

 

 

 Programı tamamlayan bir öğrenci;

PÇ 1. Çağdaş bilişim teknolojilerini kullanabilir ve alana uygulayabilir.

PÇ 2. Uluslararası ekonomik ilişkilerin önemini kavrar.

PÇ 3. Değişen iş koşullarında inisiyatif alır, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorun çözebilir. 

PÇ 4. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunabilir. 

PÇ 5. İşletme, İktisat, Hukuk, Matematik, İstatistik, Pazarlama, Yönetim ve işletmecilikle ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

PÇ 6. Temel işletmecilik bilgileri ile uluslararası ticaret tekniklerini kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup ve sorumluluk üstlenebilir. 

PÇ 7. Uluslararası Ticaret ile ilgili bilgilere ulaşabilir, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu uygulayabilir.

 PÇ 8. Gümrükleme işlemlerinde kullanılan belgeleri açıklar ve gümrük beyannamelerini doldurur.

PÇ 9. Dış ticaret nasıl yapılır, dış ticaret türlerini ve taşıma şekillerini öğrenir.

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

BIL-103

Bilgisayar Kullanımı Uygulamaları

Zorunlu

3-0-3

4

ISL-105

Genel İşletme

Zorunlu

3-0-3

6

TIC-101

Dış Ticaret I

Zorunlu

3-0-3

8

ING-101

İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

5

TRK-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

2

MAT-103

Matematik

Zorunlu

3-0-3

5

Toplam Kredi

18

30

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

IKT-104

Genel İktisat

Zorunlu

3-0-3

6

ING-102

İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

5

TIC-102

Dış Ticaret II

Zorunlu

3-0-3

6

TRK-102

Türkçe II

Zorunlu

2-0-2

2

MAT-104

İstatistik

Zorunlu

3-0-3

6

TIC-104

Elektronik Ticaret

Zorunlu

3-0-3

5

Toplam Kredi

18

30

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

2

TIC-205

Gümrük Mevzuatı ve Uygulama

Zorunlu

3-0-3

6

TIC-201

Dış Ticaret İşlemleri

Zorunlu

3-0-3

6

ISL-201

Muhasebe Prensipleri

Seçmeli

3-0-3

6

HUK-201

Hukuka Giriş

Zorunlu

3-0-3

5

ING-201

İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

5

Toplam Kredi

18

30

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TIC-210

Dış Ticarette Lojistik

Zorunlu

3-0-3

6

ISL-212

Uluslararası İşletmecilik

Zorunlu

3-0-3

5

TIC-204

Dış Ticaret Mevzuatı

Zorunlu

3-0-3

6

ING-202

İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

5

ISL-202

Finansal Muhasebe

Zorunlu

3-0-3

6

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

2

Toplam Kredi

18

30

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

BIL-103

Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları ; Bu dersin amacı, öğrencilere temel bilgisayar kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders, Microsoft Office grubunun Windows, Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarından oluşmaktadır. Bunun yanında, uygulamaların yanı sıra gereken temel bilgisayar kavramları verilmektedir. 

ISL-105

Genel İşletme ; İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar. İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletmelerin sınıflandırılması. İşletmelerin kuruluşu. İşletme ve çevresi. İşletmelerin fonksiyonları: Yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, personel fonksiyonu, finansman fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu ve halkla ilişkiler fonksiyonu. İşletme kararlarının alınmasında kullanılan nicel teknikler.

TIC-101

Dış Ticaret I ; Bu dersin temel amacı; lojistikle ilgili süreçlerde dış ticaretle ilgili esasların önem ve işlevinin öğretilmesidir. Bu çerçevede; ihracat kavramı ve ihracatın temel esasları, ihracat çeşitleri, ihracatla ilgili kurumlar, ihracat işlemlerinde dökümantasyon, ithalat kavramı ve süreci, ithalatta kullanılan belgeler, ihracat ve ve ithalatta lojistik, taşıma ve teslim şekilleri ile araçları, fiyatlandırma, ambalaj ve yükleme gibi konular ele alınmaktadır.

ING-101

İngilizce I; Ders öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

TRK-101

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.

MAT-103

Matematik; Amacı; öğrencilere temel matematik kavramlarını öğretmek ve karşılaşılan problemleri çözme yeteneğini geliştirmek olan bu derste; kümeler, sayılar, fonksiyonlar, özdeşlikler, denklem ve eşitsizlik sistemleri, limit, türev, matris ve determinant konuları gerçek yaşamdan örneklerle anlatılmaktadır.

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

IKT-104

Genel İktisat ; Dersin amacı; öğrencilere günlük ekonomik kararlarını vermede yardımcı olmak; mesleki başarı için gerekli olan temel iktisat bilgilerini kazandırmak ve toplum ve dünya olaylarının anlaşılmasını sağlayacak iktisat bilgileri ile donatmaktır. Ekonomi ile ilgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu, Tüketim ve Üretim Teorileri, Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri, Faktör Fiyatları ve Genel Denge işlenen başlıca konular arasındadır.  

ING-102

İngilizce II ING 101 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi)

Aynı zamanda;  acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

TIC-102

Dış Ticaret II  Dış Ticaret-I dersinin devamı niteliğinde olup; dış ticarette fiyatlandırma esasları, ödeme şekilleri ve uygulamaları, factoring, forfeiting kavramları ve özellikleri, dış ticarette kalite ve kalite standartları, serbest bölgeler, dış ticarette iletişim ve yazışmalar konularını içermektedir.

TRK-102

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.

MAT-104

İstatistik; İstatistik kavramı, tanımsal istatistik, birinci derecede ve ikinci derecede karakteristikler, olasılık, normal dağılın ve standart sapma kavramları, regresyon korelasyon analizleri konuları incelenerek, öğrencilere istatistik nosyonu verilmesi amaçlanmaktadır.

TIC-104

Elektronik Ticaret; Elektronik işletmenin temel kavramlarına giriş, elektronik ticaretin teknik, hukuki ve finansal altyapısı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tedarik zinciri yönetimi, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi temel iş süreçlerinde kullanılması, mobil ticaret, e-ticaret yazılımları, e-ticaretin uluslararası, etik ve sosyal boyutu.

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.

TIC-205

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları; Gümrük mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, Gümrük Kanunu ve mevzuatının amacı ve kapsamı, bir eşyanın gümrük rejimine tabi tutulması, serbest dolaşıma giriş beyanı, ihracat rejimi, gümrük antrepo rejimi, hariçte işleme rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme veya geçici ithalat rejimlerine ilişkin temel bilgilerin verilmesi yanı sıra; dış ticarette iş hayatında karşılaşılacak belgeler ve uygulamalarla ilgili bilgi edinmesi, eşyanını gümrüğe sunulması ile gümrük beyanı kavramlarına girişi içermektedir.

TIC-201

Dış Ticaret İşlemleri; Dış Ticaret, Gümrük, Döviz Piyasası ve Kambiyo Rejimleri ile ilgili Kavramlar, Dış Ticaret Teorileri, Dış Ticaret İşlemlerinde, Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Gümrükleme, Kambiyo Mevzuatı uygulamadan örneklerle incelenmektedir.

ISL-201

Muhasebe Prensipleri I ; Genel hatlarıyla muhasebe çerçevesinin ele alındığı bu derste; muhasebenin işlevi, kullanıcıları ve muhasebe organizasyonu tanıtılmaktadır. Finansal tabloların amacı, çift taraflı kayıt işlemleri, muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, hesaplar, dönen varlıklar, duran varlıklar, borçlar ve öz kaynaklar ile gelirin hesaplanması yöntemleri ele alınan başlıca konular ararsındadır.

HUK-201

Hukuka Giriş; Bu ders hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek;  öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

ING-201

İngilizce III ; Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını,kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

 

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TIC-210

Dış Ticarette Lojistik ; Lojistik Kavramı ve Gelişimi, lojistik Terminolojisi, Türkiye'de Lojistik Sektörünün Görünümü ve Geleceği, İşletmelerde Lojistik Faaliyetler Hizmet Sunumunu Destekleyici unsurlar, Dış Ticarette Dış Kaynak Kullanımı Yolu İle Tedarik Edilen Lojistik Hizmetler gibi konular ele alınmaktadır.

ISL-212

Uluslararası İşletmecilik; Günümüzde, büyüklüğüne bakılmaksızın hemen hemen her ulus, farklı türlerde uluslararası işletmecilik faaliyetlerini yürüten işletmelere sahiptir. Dünyanın her yerinde üretilen farklı ürün ve hizmetlerin ticaretini yapmak ve bu ürün ve hizmetleri yerel pazarlarda hazır bulundurmak yoluyla ulusların çıkar sağlamaları uluslararası işletmecilik faaliyetleri sayesindedir.

Bu bağlamda, derste, ulusal ve uluslararası işletmeciliğin farklılıkları, uluslararası işletmeciliği önemli hale getiren gelişmeler ile tarihsel açıdan arka planı ve bugünkü anlamını nasıl kazandığı, uluslararası işletmeciliğin çevresini oluşturan faktörler ve dış ticaret teorileri kapsamlı olarak ele alınmaktadır.

TIC-204

Dış Ticaret Mevzuatı; Türk dış ticaret rejimi, ihracat rejim kararı, ihracat yönetmeliği, ihracat tebliğleri, ithalat rejim kararı, ithalat yönetmeliği, ithalat tebliğleri, standardizasyon rejim kararı, standardizasyon yönetmeliği, TSE mevzuatı, örnek uygulamalar ele alınmaktadır.

ING-202

İngilizce IV ;Bu ders, öğrencilerin; iş, okul ve boş zamanlarda sürekli karşılaşılan durumlardaki açık ve standart bilgilerin ana giriş hatlarını anlamalarını sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra, özellikle dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek en olası durumlarla nasıl başa çıkabilineceği konusunda öğrencilere yardımcı olur.

Ders; ilgi alanında ya da bilinen konular üzerinde; basit ve bağlantılı bir metin yazma konusunda da öğrencilere yardım eder. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin; deneyim ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini açıklayabilmelerini ve kısaca düşünceleri ve planları adına sebepler ve açıklamalar verebilmelerini sağlar.

 

ISL-202

Finansal Muhasebe; İşletme ve Muhasebe: Mali nitelikli işlemler, Varlık kaynak dengesi -Bilanço ve Gelir Tablosu, Hesaplar: Hesap kavramı, hesap türleri -Hesap planı, belgeler, defterler, muhasebe süreci -Mal hareketlerinin izlenmesi, stoklar ve mal alım-satım işlemleri, aralıklı ve devamlı envanter yöntemi -Hazır değerler: Kasa, bankalar, çekler -Menkul değerler: Hisse senetleri, tahviller -Ticari alacaklar, diğer alacaklar -Duran varlıklar -Borçlar, özkaynaklar -Gelir ve gider işlemleri -Dönem sonu işlemleri -Mali tabloların düzenlenmesi ve kapanış işlemlerini içeren temel muhasebe konuları ele alınmaktadır.

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.

 
 
 

Temel Mesleki Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ISL-105

Genel İşletme

Zorunlu

3-0-3

06

HUK-201

Hukuka Giriş

Zorunlu

3-0-3

05

Toplam Kredi

6

11

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TIC-101

Dış Ticaret I

Zorunlu

3-0-3

08

TIC-102

Dış Ticaret II

Zorunlu

3-0-3

06

TIC-205

Gümrük Mevzuatı ve Uygulama

Zorunlu

3-0-3

06

TIC-201

Dış Ticaret İşlemleri

Zorunlu

3-0-3

06

ISL-201

Muhasebe Prensipleri

Seçmeli

3-0-3

06

TIC-210

Dış Ticarette Lojistik

Zorunlu

3-0-3

06

ISL-212

Uluslararası İşletmecilik

Zorunlu

3-0-3

05

TIC-204

Dış Ticaret Mevzuatı

Zorunlu

3-0-3

06

ISL-202

Finansal Muhasebe

Zorunlu

3-0-3

06

TIC-104

Elektronik Ticaret

Zorunlu

3-0-3

05

Toplam Kredi

30

60

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

BIL-103

Bilgisayar Kullanımı Uygulamaları

Zorunlu

3-0-3

04

ING-101

İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

05

TRK-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

02

MAT-103

Matematik

Zorunlu

3-0-3

05

IKT-104

Genel İktisat

Zorunlu

3-0-3

06

ING-102

İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

05

TRK-102

Türkçe II

Zorunlu

2-0-2

02

MAT-104

İstatistik

Zorunlu

3-0-3

06

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

02

ING-201

İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

05

ING-202

İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

05

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

02

Toplam Kredi

36

49