Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Meslek Yüksek Okulu > Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM PROGRAMI

 Amaç:

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı; iş hayatı ile ilgili olarak; şirketlerin, kamu kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların halkla ilişkiler departmanlarında görev alacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek uygun nitelikli Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanlarını  yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Hedefler:

Program; öğrencilerin ahlaki ve sosyal değerlere bağlı kalarak

  • - Temel ve teknik bilgilerle donatılmasını,
  • - Bilimsel altyapı kazanımlarını kullanarak sorun çözme becerisi kazanmalarını,
  • - İletişim, işbirliği, sorgulama ve sorumluluk alma yeteneklerinin geliştirilmesini ve
  • - Mesleki ve kişisel gelişimlerini ömür boyu sürdürmelerini sağlamayı hedeflemektedir.
 

Genel Bilgiler

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur.

Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı; uygun nitelikli Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanları yetiştirmek amacıyla 2005-06 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır.

YÖK Onayı: 13.04.2005/007700 (Türkçe)

Gereken Nitelikler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nda okumak isteyen bir öğrencinin sosyal ve beşeri bilimler alanına ilgi duyması, iletişim becerisi, ekip çalışması, yaratıcılık, etkili ve güzel konuşma yeteneklerinin gelişmiş olması beklenir.

Programın Genel Yapısı

Öngörülen nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda iktisat, pazarlama, hukuk, işletmecilik gibi genel temel dersler üzerine, halkla ilişkiler, iletişim ve ikna, kitle iletişimindeki gelişmeler ve bilgiler ışığında önerilen seçmeli derslerle öğrencilere Halkla İlişkiler ve Tanıtım  alanında mesleki formasyon kazandırılması amaçlanmaktadır. Program; yabancı dil dersleri ve uygulamalı bilgisayar dersleriyle desteklenmektedir. 

Diploma ve Ünvanlar

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı dalında önlisans diploması verilir ve mezunlar "Halkla İlişkiler ve Tanıtım Meslek Elemanı" ünvanına sahip olurlar.

Çalışma Alanları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı mezunları kamu ve özel sektör kuruluşlarında,  firmaların pazarlama bölümlerinde, yazılı, sözlü ve görsel basın kuruluşlarında müşteri ilişkileri yöneticisi, halkla ilişkiler yöneticisi gibi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler veya kendi işyerlerini açıp işletebilirler.

Kayıt Kabul Koşulları

Programa ilk kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır. Diğer Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken birinci dönemin sonunda programa yatay geçiş yapabilirler ve kendilerine aynı içerikte ve başarılı olmak koşuluyla almış oldukları dersler için muafiyet tanınabilir. Yabancı öğrenciler için de benzer koşullar uygulanır.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü --> Kayıt Kabul Koşulları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

 

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.

Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam Olanakları

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı esaslarına göre Lisans Programlarının ilgili bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Bölüm/Program Başkanı

Öğr. Gör. İlknur ÖZTÜRK
ilknuröztürk@cag.edu.tr  
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK
ilhanozturk@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

 

 

 

 

Programı tamamlayan bir öğrenci;

 PÇ 1. İşletme, İktisat, Hukuk, Sosyoloji, Halkla İlişkiler, İstatistik, Yönetim gibi işletmecilikle ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

 PÇ 2.  Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.

 PÇ 3. Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.

 PÇ 4. Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir ve yaşam boyu uygulayabilir.

 PÇ 5. Meslektaşları ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilir.

 PÇ 6. Avrupa Dil Portfoyü A2 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki bilgileri izleyebilir.

 PÇ 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte Halkla İlişkiler ve Tanıtım!a özgü bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 PÇ 8. Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

 PÇ 9. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma bilincine sahip olur.

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

IKT-103

Genel İktisat

Zorunlu

3-0-3

6

ISL-105

Genel İşletme

Zorunlu

3-0-3

6

HLK-101

Halka İlişkilere Giriş I

Zorunlu

3-0-3

6

ING-101

İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

5

TRK-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

2

SOS-101

Sosyolojiye Giriş

Zorunlu

3-0-3

5

Toplam Kredi

18

30

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

BIL-108

Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları

Zorunlu

3-0-3

4

ING-102

İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

5

HLK-102

Halkla İlişkilere Giriş II

Zorunlu

3-0-3

7

TRK-102

Türkçe II

Zorunlu

2-0-2

2

MAT-104

İstatistik

Zorunlu

3-0-3

6

HLK-104

Sosyal Psikoloji

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

18

30

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

2

HLK-207

Kitle İletişimi

Zorunlu

3-0-3

6

HLK-201

İletişim ve İkna

Zorunlu

3-0-3

6

HLK-203

Reklamcılık

Zorunlu

3-0-3

6

HUK-201

Hukuka Giriş

Zorunlu

3-0-3

5

ING-201

İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

5

Toplam Kredi

18

30

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ISL-206

İnsan Kaynakları Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

6

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

2

HLK-202

Medya Planlaması

Zorunlu

3-0-3

6

PAZ-210

Müşteri İlişkileri

Zorunlu

3-0-3

6

ING-202

İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

5

ISL-210

Tüketici Davranışları

Zorunlu

3-0-3

5

Toplam Kredi

18

30

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

IKT-103

Genel İktisat ; Dersin amacı; öğrencilere günlük ekonomik kararlarını vermede yardımcı olmak; mesleki başarı için gerekli olan temel iktisat bilgilerini kazandırmak ve toplum ve dünya olaylarının anlaşılmasını sağlayacak iktisat bilgileri ile donatmaktır. Ekonomi ile ilgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu, Tüketim ve Üretim Teorileri, Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri, Faktör Fiyatları ve Genel Denge işlenen başlıca konular arasındadır.  

ISL-105

Genel İşletme ; İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar. İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletmelerin sınıflandırılması. İşletmelerin kuruluşu. İşletme ve çevresi. İşletmelerin fonksiyonları: Yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, personel fonksiyonu, finansman fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu ve halkla ilişkiler fonksiyonu. İşletme kararlarının alınmasında kullanılan nicel teknikler.

HLK-101

Halkla İlişkilere Giriş I ; Halkla İlişkilerin tanımı ve kapsamı,  insan faktörü, öğeleri, önemi ve hedef kitleler,  halkla ilişkilerde reklam, kurumsal  reklamcılık ve önemi, kişisel ilişkiler, sosyal yapı içerisinde insan, haberleşme kültür ve çevre, dört adım ilkesi ve halkla ilişkiler çalışmalarında izlenecek yol, halkla ilişkilerde dikkate alınacak ilkeler vb. temel konular incelenmektedir.

ING-101

İngilizce I; Ders öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

TRK-101

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.

SOS-101

Sosyolojiye Giriş ; Sosyolojinin tanımı, temel kavramları, amacı ve yöntemi; genel sosyoloji kuramları, günümüzde yapılan sosyoloji çalışmaları dersin temel esaslarını oluşturmaktadır. Sosyolojinin Yöntemi ve Araştırma Teknikleri; Sosyolojinin Tarihçesi; Kültür, Kültür Kalıpları; Toplumsallaşma, Toplumsallaşma Süreci; Aile Kurumu, Ailenin Sınıflandırılması; Ekonomi Kurumu; Eğitim Kurumu; Din Kurumu; Siyasal Kurumlar vb. ele alınan konular arasındadır.

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

BIL-108

Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları ; Bu dersin amacı, öğrencilere temel bilgisayar kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders, Microsoft Office grubunun Windows, Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarından oluşmaktadır. Bunun yanında, uygulamaların yanı sıra gereken temel bilgisayar kavramları verilmektedir.

ING-102

İngilizce II ING 101 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi)

Aynı zamanda;  acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

HLK-102

Halkla İlişkilere Giriş II ; Halkla İlişkilerde örgütler, kitlesel ilişkiler ve çalışma düzeni, halkla ilişkilerde aranan özellikler, halkla ilişkilerde kullanılacak araçlar, farklı halkla ilişkiler faaliyetleri, halkla ilişkiler elemanı için gerekli gazetecilik bilgileri, halkla ilişkilerde örnek olaylar vb. konular ele alınmaktadır.

TRK-102

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.

MAT-104

İstatistik; İstatistik kavramı, tanımsal istatistik, birinci derecede ve ikinci derecede karakteristikler, olasılık, normal dağılın ve standart sapma kavramları, regresyon korelasyon analizleri konuları incelenerek, öğrencilere istatistik nosyonu verilmesi amaçlanmaktadır.

HLK-104

Sosyal Psikoloji ; Bu derste, Sosyal psikolojinin temel kavramlarına ve kuramlarına giriş yapmak ve sosyal psikoloji alanındaki egemen bilimsel paradigmanın sorunlarına, eleştirel sosyal psikolojinin olanaklarına değinmek bu dersin amacını oluşturmaktadır.

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.

HLK-207

Kitle İletişimi ; Bu derste; kitle iletişim araçlarının özellikleri, kitle iletişim kuramları incelenir. İletişim kuramları açısından kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkileri ele alınır. Kitle iletişimi ile toplumsal, siyasal, kültürel yapı arasındaki etkileşimin boyutları, kitleler psikolojisi, tüketim toplumu, popular kültür, kitle kültürü kavramları üzerinde durulur. Ayrıca, kitle iletişim modelleri, kitle iletişim mesajlarının oluşturulması bu dersin konuları arasındadır.

HLK-201

İletişim ve İkna; İletişimin önemini ve gereğini öğrencilere kavratmak, iletişim türleri hakkında bilgi vererek öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek, iletişim ve iknada beden dili, konuşma becerisi ve ses tonunun önemini vurgulamak, insan ilişkilerinde uzun süreli ve güvene dayalı iletişimin ve empatinin önemini kavratmak bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.

HLK-203

Reklamcılık; Reklam ve Reklamcılık, Tanım ve Kapsam, Reklam Araçları, Reklam Araçlarının seçimi, Reklam Harcamaları, Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi, Reklam Kampanyaları, Reklam Ajansları,  Reklamcılıkta Teknik Konular ele alınmaktadır. .

HUK-201

Hukuka Giriş; Bu ders hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek;  öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

ING-201

İngilizce III ; Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını,kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

 

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

ISL-206

İnsan Kaynakları Yönetimi ; İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Örgütlenmesi ve Çevresi, İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynağını Bulma, Seçme ve Yönlendirme, İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi, İnsan Kaynağının Değerlemesi ve Ücretlendirilmesi, İş İlişkileri vb konular anlatılmaktadır.

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.

HLK-202

Medya Planlaması ; Halkla ilişkiler ve reklamcılıkta medyanın önemi, konumu, medya planlaması, satın alma ve satışta reklam ajansı, müşteri-medya ilişkileri, medya izleyicisi üzerinde araştırma, bilgi kaynakları ve üretimde değerlendirme yöntemleri vb dersin temel esaslarını oluşturmaktadır.

PAZ-210

Müşteri İlişkileri : Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri; Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları: Satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi, Müşteri için değer yaratma; Müşterilerle İletişim: İletişim modeli ve öğeleri, Müşterilerle iletişim biçimleri; Müşteri Hizmeti: Müşteri hizmet kalitesi ve sistemi; Müşteriyi Kazanma ve Tutma; Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi gibi konular bu derste ele alınmaktadır.

ING-202

İngilizce IV ;Bu ders, öğrencilerin; iş, okul ve boş zamanlarda sürekli karşılaşılan durumlardaki açık ve standart bilgilerin ana giriş hatlarını anlamalarını sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra, özellikle dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek en olası durumlarla nasıl başa çıkabilineceği konusunda öğrencilere yardımcı olur.

Ders; ilgi alanında ya da bilinen konular üzerinde; basit ve bağlantılı bir metin yazma konusunda da öğrencilere yardım eder. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin; deneyim ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini açıklayabilmelerini ve kısaca düşünceleri ve planları adına sebepler ve açıklamalar verebilmelerini sağlar.

 

ISL-210

Tüketici Davranışları; Bu dersin amacı; tüketicilerin bir ürünü satın almadan önce ve satın aldıktan sonra ne düşündüklerini, satınalma davranışlarında satınalma sürecini nelerin etkilediğini, davranışı etkileyen psikolojik, sosyal, sosyo-kültürel, demografik ve diğer etkenlerin etkilerini ve sonuçlarını incelemektir.

 
 
 

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

HLK-101

Halka İlişkilere Giriş I

Zorunlu

3-0-3

06

SOS-101

Sosyolojiye Giriş

Zorunlu

3-0-3

05

HLK-102

Halkla İlişkilere Giriş II

Zorunlu

3-0-3

07

HLK-207

Kitle İletişimi

Zorunlu

3-0-3

06

HLK-201

İletişim ve İkna

Zorunlu

3-0-3

06

HLK-203

Reklamcılık

Zorunlu

3-0-3

06

ISL-206

İnsan Kaynakları Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

06

HLK-202

Medya Planlaması

Zorunlu

3-0-3

06

PAZ-210

Müşteri İlişkileri

Zorunlu

3-0-3

06

ISL-210

Tüketici Davranışları

Zorunlu

3-0-3

05

HLK-104

Sosyal Psikoloji

Zorunlu

3-0-3

06

Toplam Kredi

33

65

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

IKT-103

Genel İktisat

Zorunlu

3-0-3

06

ISL-105

Genel İşletme

Zorunlu

3-0-3

06

ING-101

İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

05

TRK-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

02

BIL-108

Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları

Zorunlu

3-0-3

04

ING-102

İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

05

TRK-102

Türkçe II

Zorunlu

2-0-2

02

MAT-104

İstatistik

Zorunlu

3-0-3

06

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

02

HUK-201

Hukuka Giriş

Zorunlu

3-0-3

05

ING-201

İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

05

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

02

ING-202

İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

05

Toplam Kredi

39

55