Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Meslek Yüksek Okulu > Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

 

 Sağlık Yönetimi

          Sağlık sektörü iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, yabancı dil bilen, sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceriye, tıbbi dokümantasyon ve bilgisayar bilgisine sahip insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda Sağlık Kurumları Işletmeciliği Programın amacı hem işletmecilik bilgisine, hem de hastane yönetimi bilgisine sahip nitelikli ara elemanlarını sağlık sektörüne kazandırmaktır.

           Bu programda mezun olanlar, devlet ve özel hastahaneler başta olmak üzere ilgili laboratuarlar, eczaneler, ilaç depoları vb. gibi tüm sağlık sektörlerinde iş bulabilirler.

 


 

 

 

Programı tamamlayan bir öğrenci;

PÇ 1. İşletme, İktisat, Hukuk, Matematik, İstatistik, Sağlık bilgisi, hastane Yönetimi gibi lojistikle ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

PÇ 2. Sağlık Kurumları ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.

PÇ 3. Şağlık ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.

PÇ 4. Meslektaşları ile Sağlık Yönetimi konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilir.

PÇ 5. Avrupa Dil Portfoyü A2 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak lojistik alanındaki bilgileri izleyebilir.

PÇ 6. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma bilincine sahip olur.

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

SAG-101

Genel Sağlık Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

7

ISL-105

Genel İşletme

Zorunlu

3-0-3

6

BIL-103

Bilgisayar Kullanımı Uygulamaları

Zorunlu

3-0-3

4

ING-101

İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

5

TRK-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

2

SAG-103

Tıbbi Terminoloji

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

18

30

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

IKT-104

Genel İktisat

Seçmeli

3-0-3

6

SAG-104

İlk Yardım

Zorunlu

3-0-3

6

ING-102

İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

5

TRK-102

Türkçe II

Zorunlu

2-0-2

2

MAT-104

İstatistik

Zorunlu

3-0-3

6

SAG-106

Sağlık Psikolojisi

Zorunlu

3-0-3

5

Toplam Kredi

18

30

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

2

ISL-201

Muhasebe Prensipleri

Zorunlu

3-0-3

6

SAG-201

Hastane Yönetimi ve Organizasyonu

Zorunlu

3-0-3

6

SAG-203

Tıbbi Dökümantasyon

Zorunlu

3-0-3

6

HUK-201

Hukuka Giriş

Zorunlu

3-0-3

5

ING-201

İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

5

Toplam Kredi

18

30

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

2

SAG-208

İş Sağlığı ve Güvenliği

Zorunlu

3-0-3

6

ISL-206

İnsan Kaynakları Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

6

ING-202

İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

5

SAG-206

Sağlık Kurumları Mevzuatı

Zorunlu

3-0-3

5

SAG-202

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

18

30

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

SAG-101

Genel Sağlık Bilgisi I ; Sağlık kavramının gelişiminive modern sağlığın tanımını, hastalık kavramını, kişiye yönelik koruyucu uygulamalar ile birlikte sağlık işletmelerinde enfeksiyonlardan korunmada koruyucu uygulamalar, kişinin çocukluktan yaşlılık dönemine kadar geçirdiği her dönemile ilgili temel sağlık bilgiler, toplumda sık görülen hastalıklar hakkında öğrencileri bilgili, bilinçli ve duyarlı hale getirmektir. Sağlık, hizmetleri,hastalıklardan korunma, çocukluk, salgın hastalıklar, kadın sağlığı, aile planlaması hakkında temel sağlık bilgileri Vücut sistemlerindeki hastalıklar hakkında temel sağlık bilgilerini hedeflemektedir

ISL-105

Genel İşletme ; İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar. İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletmelerin sınıflandırılması. İşletmelerin kuruluşu. İşletme ve çevresi. İşletmelerin fonksiyonları: Yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, personel fonksiyonu, finansman fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu ve halkla ilişkiler fonksiyonu. İşletme kararlarının alınmasında kullanılan nicel teknikler.

BIL-103

Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları ; Bu dersin amacı, öğrencilere temel bilgisayar kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders, Microsoft Office grubunun Windows, Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarından oluşmaktadır. Bunun yanında, uygulamaların yanı sıra gereken temel bilgisayar kavramları verilmektedir. 

ING-101

İngilizce I; Ders öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

TRK-101

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.

SAG-103

Tıbbi Terminoloji ; Öğrencinin tıbbi terminoloji bilgisini ve gerekli bilgisayar yazılımlarını kullanarak hastalık hizmetlerini yerine getirebilmesini sağlayan öğrenme materyalidir. Vücut, yer ve komşuluk tanımları için bölgelere ayrılmıştır. Bu bölgeler önemlidir. Bunların bilinmesi bir hastalığın, bir organın ve bir oluşumun ya da bir yerin anlatımında önemli bir bilgi sahibi olunması.

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

IKT-104

Genel İktisat ; Dersin amacı; öğrencilere günlük ekonomik kararlarını vermede yardımcı olmak; mesleki başarı için gerekli olan temel iktisat bilgilerini kazandırmak ve toplum ve dünya olaylarının anlaşılmasını sağlayacak iktisat bilgileri ile donatmaktır. Ekonomi ile ilgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu, Tüketim ve Üretim Teorileri, Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri, Faktör Fiyatları ve Genel Denge işlenen başlıca konular arasındadır.  

SAG-104

İlk Yardım ; İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam  desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık,çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklardailk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma teknikleri

ING-102

İngilizce II ING 101 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi)

Aynı zamanda;  acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

TRK-102

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.

MAT-104

İstatistik; İstatistik kavramı, tanımsal istatistik, birinci derecede ve ikinci derecede karakteristikler, olasılık, normal dağılın ve standart sapma kavramları, regresyon korelasyon analizleri konuları incelenerek, öğrencilere istatistik nosyonu verilmesi amaçlanmaktadır.

SAG-106

Sağlık  Psikolojisi ; Bu dersin amacı, psikiyatri dışındaki hastalıklarda meydana gelen psikopatolojiler ve bunlara yönelik yaklaşımlar tanıtılacaktır. Bu amaçla, yükleme kuramı açısından sağlık davranışları hasta - tedavi ekibi ilişkisi, sosyal destek ve sağlık, durumsal krizler, psikoimmünoloji, kronik ağrı, yaşlılık, kanser hastası ve iletişim konularına yer verilecektir.

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.

ISL-201

Muhasebe Prensipleri I ; Genel hatlarıyla muhasebe çerçevesinin ele alındığı bu derste; muhasebenin işlevi, kullanıcıları ve muhasebe organizasyonu tanıtılmaktadır. Finansal tabloların amacı, çift taraflı kayıt işlemleri, muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, hesaplar, dönen varlıklar, duran varlıklar, borçlar ve öz kaynaklar ile gelirin hesaplanması yöntemleri ele alınan başlıca konular ararsındadır.

SAG-201

Hastane Yönetimi ve Organizasyonu :Hastanelerin organizasyon yapıları, yönetim süreçlerinin yeniden düzenlenmesi, merkez ve taşra teşkilatlarındaki değişiklikler ve kurulan yeni organizasyonların bu kitap içinde açıklanması hedeflenmiştir

SAG-203

Tıbbi Dökümantasyon ; Tıbbi dokümantasyonların tarihçesi, uluslar arası gelişmeler, Tıbbi dokümanların ve tıbbi sekreterliğin önemi, tanımlanması, sağlanması, görevleri, doktor, hemşire, hasta ve hasta yakınları mülkiyeti, düzenlenmesi, kâğıtların tanımlanmasında renk ve semboller kullanılması,Tıbbi dokümanların saklanması, tıbbi arşiv ve merkezi tıp arşivinin önemi, merkezi arşiv komitesi, bütçesi, bölümleri, personel temini, Yataklı tedavi kurumlarının değerlendirilmesi için gerekli istatistiklerin çıkarılması ve analizi.

HUK-201

Hukuka Giriş; Bu ders hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek;  öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

ING-201

İngilizce III ; Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını,kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

 

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.

SAG-208

İş Sağlığı ve Güvenliği ; İş sağlığı ve güvenliği kavramı, iş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım; iş yerinde risk önleme kültürü; güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri; güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması; iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri; iş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşam.

ISL-206

İnsan Kaynakları Yönetimi ; İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Örgütlenmesi ve Çevresi, İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynağını Bulma, Seçme ve Yönlendirme, İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi, İnsan Kaynağının Değerlemesi ve Ücretlendirilmesi, İş İlişkileri vb konular anlatılmaktadır.

ING-202

İngilizce IV ;Bu ders, öğrencilerin; iş, okul ve boş zamanlarda sürekli karşılaşılan durumlardaki açık ve standart bilgilerin ana giriş hatlarını anlamalarını sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra, özellikle dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek en olası durumlarla nasıl başa çıkabilineceği konusunda öğrencilere yardımcı olur.

Ders; ilgi alanında ya da bilinen konular üzerinde; basit ve bağlantılı bir metin yazma konusunda da öğrencilere yardım eder. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin; deneyim ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini açıklayabilmelerini ve kısaca düşünceleri ve planları adına sebepler ve açıklamalar verebilmelerini sağlar.

 

SAG-206

Sağlık Kurumları Mevzuatı ; Sağlık hizmetleri ile ilgili yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat hakkında bilgi verilecektir.

SAG-202

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması ; Hastanelerin organizasyon yapıları, yönetim süreçlerinin yeniden düzenlenmesi, merkez ve taşra teşkilatlarındaki değişiklikler ve kurulan yeni organizasyonların bu kitap içinde açıklanması hedeflenmiştir

 
 
 

Temel Mesleki Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

SAG-103

Tıbbi Terminoloji

Zorunlu

3-0-3

06

SAG-208

İş Sağlığı ve Güvenliği

Zorunlu

3-0-3

06

Toplam Kredi

6

12

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

SAG-101

Genel Sağlık Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

07

SAG-104

İlk Yardım

Zorunlu

3-0-3

06

SAG-201

Hastane Yönetimi ve Organizasyonu

Zorunlu

3-0-3

06

SAG-203

Tıbbi Dökümantasyon

Zorunlu

3-0-3

06

SAG-206

Sağlık Kurumları Mevzuatı

Zorunlu

3-0-3

05

SAG-202

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması

Zorunlu

3-0-3

06

SAG-106

Sağlık Psikolojisi

Zorunlu

3-0-3

05

Toplam Kredi

21

41

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ISL-105

Genel İşletme

Zorunlu

3-0-3

06

BIL-103

Bilgisayar Kullanımı Uygulamaları

Zorunlu

3-0-3

04

TRK-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

02

IKT-104

Genel İktisat

Seçmeli

3-0-3

06

ING-102

İngilizce II

Zorunlu

4-0-4

05

TRK-102

Türkçe II

Zorunlu

2-0-2

02

MAT-104

İstatistik

Zorunlu

3-0-3

06

ISL-201

Muhasebe Prensipleri

Zorunlu

3-0-3

06

HUK-201

Hukuka Giriş

Zorunlu

3-0-3

05

ING-201

İngilizce III

Zorunlu

4-0-4

05

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

02

ISL-206

İnsan Kaynakları Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

06

ING-202

İngilizce IV

Zorunlu

4-0-4

05

Toplam Kredi

39

60

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

ING-101

İngilizce I

Zorunlu

4-0-4

05

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

02

Toplam Kredi

6

7