Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız

Meslek Yüksek Okulu > Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

 

UYGULAMALI İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK PROGRAMI

          Üniversitemizin bulunduğu Mersin bölgesinde ulaşım, sanayi, tarım, turizm sektörlerinin yanı sıra özellikle dış ticaret ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda şirket bulunmaktadır ve her geçen gün sayıları hızla artmaktadır. Böylesine geniş ve gelişmiş bir bölgede faaliyet gösteren özellikle dış ticaret ve lojistik firmalarının ihracat ve ithalat ile bunlara ilişkin gümrükleme işlemlerinde ve ticari iletişim, temas, yazışma vb. konularda İngilizce-Türkçe Çevirmenlik hizmetlerine olağanüstü ihtiyaç duyulmaktadır.

          Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik Programı; dış ticaret ve lojistik başta olmak üzere bölgede faaliyet gösteren çok sayıdaki firmanın pratikte ihtiyaç duyduğu İngilizce-Türkçe Çevirmenlik hizmeti talebini karşılayacak kalifiye ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

            Bu çerçevede; sözü edilen nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda; öğrencilere 1. Sınıfta Türkçe ve İngilizce dillerinin karşılaştırmalı olarak temel özellikleri, Çeviri Biliminin Esasları, Yazılı ve Sözlü Çeviri Teknikleri ve iletişim becerileri; 2. Sınıfta  İş Dünyası İçin Çeviri, Teknik ve Bilimsel Çeviri Uygulamaları esasları verilmekte ve Çeviri Teknikleri ile seçimlik Derslere yer verilmektedir. Program Genel Kültür, Bilgisayar ve Kişisel Gelişim konularıyla zenginleştirilmekte ve gerek dönem içinde gerekse yaz dönemindeki staj uygulamalarıyla desteklenmektedir.

              Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik programını başarıyla tamamlayan öğrencilere "Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmen" unvanı verilmektedir.

              Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik programı; önemi ve gerekliliği anlaşılmış fakat bu alandaki elemanların yetiştirilmesine yönelik eğitim programlarının yeterince gelişmediği ve uygulanmadığı bir alan görünümündedir. Üniversitemizin bulunduğu bölgenin konumu da iş fırsatları için ilave avantajlar sunmaktadır. Program mezunları; bölgemizde bulunan çok çeşit ve sayıda lojistik ve dış ticaret firmalarında nitelikli meslek elemanı olarak geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler.

            Programa YGS-3 Puanı ile öğrenci alınmaktadır.

            Programa katılan öğrencilere iyi bir temel oluşturmak amacıyla İngilizce Hazırlık zorunludur.

 “Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik Programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin İngilizce-Türkçe Çevirmenlik ile İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarındaki dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

 

 

Genel Bilgiler

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur.
Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı;
İşletme Meslek Elemanları yetiştirmek amacıyla 2013-14 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır.

YÖK Onayı: 25.03.2013/15279 (İngilizce)

Gereken Nitelikler

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programında okumak isteyen bir öğrencinin sosyal ve beşeri bilimler alanına ilgi duyması, iletişim becerisi, ekip çalışması, yaratıcılık, etkili ve güzel konuşma yeteneklerinin gelişmiş olması beklenir.

Programın Genel Yapısı

Öngörülen nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda; öğrencilere 1. Sınıfta Çeviri Biliminin Esasları, Yazılı ve Sözlü Çeviri Teknikleri,Kompozisyon Yazımı; 2. Sınıfta  İş Dünyası İçin Çeviri, Teknik ve Bilimsel Çeviri Uygulamaları esasları verilmekte ve Çeviri Teknikleri ile seçimlik Derslere yer verilerek her öğrenciye bir Çeviri Projesi yaptırılmaktadır. Program Genel Kültür, Bilgisayar ve Kişisel Gelişim konularıyla zenginleştirilmekte ve gerek dönem içinde gerekse yaz dönemindeki staj uygulamalarıyla desteklenmektedir.

Diploma ve Ünvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik dalında önlisans diploması verilir ve mezunlar "İşletme Meslek Elemanı" ünvanına sahip olurlar.

Çalışma Alanları

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı; önemi ve gerekliliği anlaşılmış fakat bu alandaki elemanların yetiştirilmesine yönelik eğitim programlarının yeterince gelişmediği ve uygulanmadığı bir alan görünümündedir. Üniversitemizin bulunduğu bölgenin konumu da iş fırsatları için ilave avantajlar sunmaktadır. Program mezunları; bölgemizde bulunan çok çeşit ve sayıda lojistik ve dış ticaret firmalarında nitelikli meslek elemanı olarak geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler.

Kayıt Kabul Koşulları

Programa ilk kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır. Diğer Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken birinci dönemin sonunda programa yatay geçiş yapabilirler ve kendilerine aynı içerikte ve başarılı olmak koşuluyla almış oldukları dersler için muafiyet tanınabilir. Yabancı öğrenciler için de benzer koşullar uygulanır.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü --> Kayıt Kabul Koşulları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.

Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı esaslarına göre Lisans Programlarının ilgili bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

İngilizce

Bölüm/Program Başkanı

Öğr. Gör. Hülya CEYLAN

 hulyaceylan@cag.edu.tr
Tel  : 0.324.651 48 00
Fax : 0.324.651 48 11

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK
ilhanozturk@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

 

 

 

UYGULAMALI İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK PROGRAM ÇIKTILARI (PÇ)

Programı tamamlayan bir öğrenci;

PÇ 1. Çeviri Biliminin Esasları, Yazılı ve Sözlü Çeviri Teknikleri, Kompozisyon Yazımı, İş Dünyası İçin Çeviri, Teknik ve Bilimsel Çeviri Uygulamaları gibi çevirmenlikle  ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

PÇ 2.  İngilizce-Türkçe çevirmenlikle ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.

PÇ 3. İngilizce-Türkçe çevirmenlik tekniklerini kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.

PÇ 4. İngilizce-Türkçe çevirmenlikle ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir ve yaşam boyu uygulayabilir.

PÇ 5. Meslektaşları ile Türkçe ve İngilizce olarak yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilir.

PÇ 6. Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak çevirmenlik alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilir.

PÇ 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte çevirmenliğe özgü bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

PÇ 8. Çevirmenlikle ilgili verilerin toplanması, işlenmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

PÇ 9. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma bilincine sahip olur.

PÇ 10. Farklı dillerde en azından gündelik yaşamda kendisine gerekli olacak kadar yazılı ve sözlü iletişim kurmayı becerir.

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TRK-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

2

AET-105

Karşılaştırmalı Dil Bilgisi I

Zorunlu

3-0-3

5

AET-109

Sözcük Bilgisi I

Zorunlu

3-0-3

4

AET-111

Okuma ve Yazma Becerileri

Zorunlu

4-0-4

5

AET-113

Dinleme ve Konuşma Becerileri

Zorunlu

3-0-3

4

BIL-109

Temel Bilgi Teknolojileri

Zorunlu

2-0-2

3

FLX-101

İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

3

Toplam Kredi

20

26

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TRK-102

Türkçe II

Zorunlu

2-0-2

2

AET-106

Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II

Zorunlu

3-0-3

5

AET-110

Sözcük Bilgisi II

Zorunlu

3-0-3

4

AET-116

Okuma ve Yazma Becerileri II

Zorunlu

4-0-4

5

AET-118

Dinleme ve Konuşma Becerileri II

Zorunlu

3-0-3

4

FLX-102

İkinci Yabancı Dil II - Seçmeli

Zorunlu

3-0-3

3

Toplam Kredi

18

23

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

2

AET-215

Söylem Çözümlemesi

Zorunlu

3-0-3

5

AET-217

Sosyal Bilimler Metin Çevirisi I

Zorunlu

3-0-3

5

AET-219

Resmi ve Ticari Metin Çevirisi

Zorunlu

3-0-3

5

FLX-201

İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

3

Toplam Kredi

14

20

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

2

AET-222

Tıp Çevirisi

Seçmeli

2-0-2

5

AET-220

Hukuk Çevirisi

Seçmeli

2-0-2

5

FLX-202

İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

3

AET-206

Bilgisayar Destekli Çeviri

Zorunlu

3-0-3

5

Toplam Kredi

12

20

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TRK-101

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.

AET-105

Karşılaştırmalı Dilbilgisi ; Bu dersin amacı, öğrencilere İngilizce ve Türkçe dil yapılarının işlevleri ve kullanılışları konusunda farkındalık kazandırmak ve böylece öğrencilerin her iki dili de çeviri alanında doğru ve bilinçli bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Yapılan tümcecik veya tümce incelemesi çalışmalarının mutlaka bağlam içerisinde olmasına dikkat edilir. Öğrencilerin bu derste edindikleri dil bilgisel farkındalık ve birikimi çeviri alanına taşımaları beklenir.  

AET-109

Sözcük Bilgisi;Bu dersin amacı öğrencilerin ekonomi, iş, suç, sanat, bilim ve teknoloji,  gibi çeşitli alanlarda kelime bilgisini geliştirmektir. Ayrıca İngilizce’ de önekler, sonekler, kelime kökü, birleşik isimler, deyimler, atasözleri gibi yapılarda da öğrencilerin farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir.

AET-111

Okuma ve Yazma Becerileri I Bu ders kapsamında özgün okuma parçaları kullanılarak öğrencilere farklı bakış̧ açılarını kavrama, tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Dersin diğer bir amacı ise öğrencilere ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Bilginin birleştirilmesi, problemin çözümlenmesi ve değerlendirme sonucu tepki verme gibi ileri düzey eleştirel düşünme becerileri de geliştirilecektir. Öğrenciler, geliştirmekte oldukları okuma alt-becerilerini yazacakları paragraflarda kullanma ve pekiştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ayrıca, açıklama, tanımlama ve anlatı paragrafları gibi değişik yazılı anlatım çeşitlerini inceleyip yazacaklardır. Bunlara ek olarak, hikâye, tasvir, sınıflandırma, karşılaştırma ve sebep-sonuç gibi türlerde paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır.

AET-113

Dinleme ve Konuşma Becerileri I; Ders kapsamında işlenecek çeşitli özgün dinleme metinleri ve akademik sunumlarla öğrencilerin dinleme ve anlama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Buna ek olarak, öğrenciler not alma, öngörüde bulunma, belli ve ayrıntılı bilgiye ulaşma, bağlamdan anlam çıkarma, içeriğin özünü anlama gibi dinleme alt-becerilerini geliştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ders içeriğinin önemli bir parçasını oluşturan mülakatlar, filmler, şarkılar, konferanslar, televizyon programları ve haber yayınları gibi çeşitli alanlardan alınan özgün dinleme materyalleri öğrencilere İngiliz dilinin sözlü boyutunda ayrıntılı bir bakış açısı kazandıracaktır.

BIL-109

Temel Bilgi Teknolojileri; Bu dersin amacı, öğrencilere temel bilgisayar kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders, Microsoft Office grubunun Windows, Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarından oluşmaktadır. Bu uygulamaların yanı sıra gereken temel bilgisayar kavramları verilmektedir. 

FLX-101

 FLG-101 Almanca, FLF-101 Fransızca, FLS-101 İspanyolca, FLR-101 Rusça ,FLC-101 Çince

Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken kullanabilecekleri basit cümle yapıları bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma becerileri geliştirilir.

 

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TRK-102

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.

AET-106

Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II; Bu dersin amacı öğrencilere dilbilimsel Türkçe ve İngilizcenin benzer ve farklı yapılarını göstermektir. Dilin işlevselliği göz önünde bulundurularak öğrencilerin Türkçe ve İngilizce cümle yapılarını karşılaştırması ve incelemesi ve ortaya çıkan çeviri problemlerini çözümlemesi beklenir.

AET-110

Sözcük Bilgisi II ; Bu dersin amacı öğrencilerin çeşitli alanlarda kelime bilgilerini geliştirmektir. Ayrıca İngilizce’ de önekler, sonekler, kelime kökü, birleşik isimler, deyimler,atasözleri gibi yapılarda da öğrencilerin farkındalıklarının  artırılması  hedeflenmektedir

AET-116

Okuma ve Yazma Becerileri II Bu ders kapsamında özgün okuma parçaları kullanılarak öğrencilere farklı bakış̧ açılarını kavrama, tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçların kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Dersin diğer bir amacı ise öğrencilere ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Bilginin birleştirilmesi, problemin çözümlenmesi ve değerlendirme sonucu tepki verme gibi ileri düzey eleştirel düşünme becerileri de geliştirilecektir. Öğrenciler, geliştirmekte oldukları okuma becerilerini yazacakları kompozisyonda kullanma ve pekiştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ayrıca, açıklama, tanımlama ve anlatı gibi değişik yazılı anlatım çeşitlerini inceleyip yazacaklardır. Bunlara ek olarak, hikâye, tasvir, sınıflandırma, karşılaştırma ve sebep-sonuç vb. türlerde kompozisyon yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır.

AET-118

Dinleme ve Konuşma Becerileri II; Bu ders Sözlü İletişim Becerileri I dersinin devamıdır. Ders, resmi ve gayri resmi bağlamlarda öğrencilerin sözlü iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla tartışma, rol canlandırma, birey ve takım sunumları ve doğaçlama konuşma gibi iletişime yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Farklı okuma ve dinleme metinlerini iletişim odaklı çalışmalara dahil ederek, öğrencilerin kavrama becerilerinin yanı sıra üretim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Uygulamalar, öğrencileri düşünmeye yöneltmek ve iletişim kurmaya ilgi uyandırmak amacıyla, güncel konular, ilginç gerçekler, dikkat çekici söylemler ve ileri düzey edebi metinler kullanılacaktır. Öğrencilerin farkındalık kazanması için, sık yapılan sesletim hataları listelenip tartışılacaktır. Bunlara ek olarak, iletişimde meydana gelebilecek aksaklıkları giderici stratejilerin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Birinci dönem dersindeki amaçlar da gözetilerek bu derste de sözlü anlatım türleri ve bu türlere dönük uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Dersin temel amacı öğrencilerin her iki dilde sözlü metin türleri hakkında bilgisini geliştirmek, bu alanlarda sözlü metin oluşturabilme becerilerini geliştirerek dil bilinci ve birikimini arttırmaktır.

FLX-102

FLG-102 Almanca, FLF-102 Fransızca,FLS-102 İspanyolca,FLR-102 Rusça ,FLC-102 Çince

Bu ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yansıra dilbilgisi ve sözcük bilgisinin geliştirilmesini amaçlar.

 

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.

AET-215

Söylem Çözümlemesi; Bu derste, bağdaşıklık, bağlaşıklık vb. söylem çözümlemesi araçları kullanılarak, İngilizce metinler incelenir. Böylece öğrenciler, metinleri anlamlandırmak için gerekli olan çözümleme becerilerini geliştirirler ve dilbilimsel araçların çeviri için nasıl kullanılacağını öğrenirler. 

AET-217

Sosyal Bilimler Metin Çevirisi I; Uluslararası siyaset, sanat, turizm, arkeoloji, psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve felsefe alanlarından seçilen değişik İngilizce metinleri okuyan öğrenciler, paralel metinler bularak onları Türkçede sözcük seçimi ve metin normları açısından incelemeye yönlendirilirler. Bu ön çalışmaların ardından yapılacak çeviri çalışmaları ile birlikte hem sözcük bilgileri ve anlama becerileri, hem de çeviri becerileri gelişir.

AET-219

Resmi ve Ticari Metin Çevirisi; Bu dersin amacı, iş dünyasında karşılaşılabilecek metinlerin İngilizceden Türkçe ‘ye çevirisi için gerekli bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır. Öğrenciler iş dünyası bağlamında İngilizce ve Türkçe ’de işleyen normları inceleyip, bunları karşılaştırırlar. Bu amaçla öğrenciler sözleşme, iş mektupları ve ihale teklifleri gibi metinlerin çevirisini yaparlar. 

FLX-201

FLG-201 Almanca, FLF-201 Fransızca,FLS-201 İspanyolca,FLR-201 Rusça, FLC-201 Çince

FLX’in devamı niteliğindeki bu ders, edindikleri temel yabancı dil bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma becerileri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda hedef dilde yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.

AET-222

Tıp Çevirisi; Basitleştirilmiş tıbbi bilgiler, önemli hastalıklar, iskelet, sindirim ve dolaşım sistemleri, tıp metinleri, tıp alanı, tıp ile ilgili konferanslar, tıp dili, tıbbi terminoloji, tıp alanında çeviri.

 

AET-220

Hukuk Çevirisi; Bu ders, hukuk alanlarındaki metinleri (ör. Mukavele, sözleşme, senet, mahkeme kararı ve antlaşmalar) çevirmek için gerekli olan terim araştırması/kullanımı ve çeviri teknikleri ile hukuk metinleri çevirisine özgü terim, kelime seçimi ve sözdizimi konularını içermektedir.

 

FLX-202

FLG-202 Almanca, FLF-202 Fransızca,FLS-202 İspanyolca,FLR-202 Rusça, FLC-202 Çince

Öğrencinin seçtiği yabancı dilde konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.

 

AET-206

 
 
 

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

AET-105

Karşılaştırmalı Dil Bilgisi I

Zorunlu

3-0-3

05

AET-106

Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II

Zorunlu

3-0-3

05

AET-110

Sözcük Bilgisi II

Zorunlu

3-0-3

04

AET-111

Okuma ve Yazma Becerileri

Zorunlu

4-0-4

05

AET-113

Dinleme ve Konuşma Becerileri

Zorunlu

3-0-3

04

AET-116

Okuma ve Yazma Becerileri II

Zorunlu

4-0-4

05

AET-118

Dinleme ve Konuşma Becerileri II

Zorunlu

3-0-3

04

AET-215

Söylem Çözümlemesi

Zorunlu

3-0-3

05

AET-217

Sosyal Bilimler Metin Çevirisi I

Zorunlu

3-0-3

05

AET-219

Resmi ve Ticari Metin Çevirisi

Zorunlu

3-0-3

05

AET-222

Tıp Çevirisi

Seçmeli

2-0-2

05

AET-220

Hukuk Çevirisi

Seçmeli

2-0-2

05

AET-206

Bilgisayar Destekli Çeviri

Zorunlu

3-0-3

05

Toplam Kredi

39

62

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

TRK-101

Türkçe I

Zorunlu

2-0-2

02

AET-109

Sözcük Bilgisi I

Zorunlu

3-0-3

04

TRK-102

Türkçe II

Zorunlu

2-0-2

02

TAR-201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Zorunlu

2-0-2

02

TAR-202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Zorunlu

2-0-2

02

BIL-109

Temel Bilgi Teknolojileri

Zorunlu

2-0-2

03

FLX-101

İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

03

FLX-102

İkinci Yabancı Dil II - Seçmeli

Zorunlu

3-0-3

03

FLX-201

İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

03

FLX-202

İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli

Seçmeli

3-0-3

03

Toplam Kredi

25

27