Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız
TEZ - SEMİNER - DÖNEM PROJESİ YAZANLAR İÇİN BİLGİLENDİRMEDİRYAZIŞMA YAPILACAK OLAN ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIĞI (ASAL) DAİRESİ İLE ASKERLİK ŞUBELERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ HAKKINDADERS GEÇME VE MEZUNİYET NOT ORTALAMASI HAKKINDA2017-2018 GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME, DERS SEÇİMİ VE DERS KAYIT FORMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA 2017/2018 GÜZ DÖNEMİNDE VERİLECEK OLAN DERSLERİN SINIF PLANI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYITLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HAKKINDA BİLGİLENDİRMEÇAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN "ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE" DERS ALABİLMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME2017 / 2018 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV VE FİNAL SINAVI TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR UNICHECK TEZ ALINTI ORANI PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME4’ LÜK SİSTEMDEN 100’ LÜK SİSTEME YENİ NOT DÖNÜŞÜM ÇİZELGESİ HAKKINDADERS EKLEME, DERS İÇERİK, GRAFİK TASARIM HAKKINDA BİLGİLENDİRME SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ AÇILDIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSUDUR MATBU EVRAK LİSTELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİRSIKÇA SORULAN SORULARA VERİLEN CEVAPLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRMEGENEL BİLGİİDARİ KADRODOKTORA VE TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA BURS OLANAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YÖK' TEN GEÇEN TEZLERİ TARAMA HAKKINDA2017 / 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMLERİNE AİT AKADEMİK TAKVİM BİLGİLENDİRMESİDİR...KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR2017 - 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI PROGRAM ÜCRETLERİ LİSTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME20 NİSAN 2016 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN AZAMİ SÜRELER İLE KAYIT SİLMELER HAKKINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN BİLGİLENDİRMESİDİRDEZÖDES - YÖK PROJESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR6569 SAYILI ASKERLİK AF KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRMEDİRLİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIMIZDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÜCRETSİZ SERVİS GELİŞ - GİDİŞ GÜZERGAHLARI LİSTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİRTEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA KESİN KAYITLARDA ALES PUANI KALDIRILDI ÜDS / KPDS / YDS DİL PUANI KARŞILIKLARIÇAĞ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİNDE UYGULANACAK GÜVENLİK KONULARINA UYULMASI VE ARAÇ TANITIM PULU İSTEK FORMU HAKKINDAÖĞRENCİ DURUM ÖN YÜZÜ - KİMLİK KARTI FORMLARIOTOMASYON GİRİŞİ HAKKINDA ALES SINAV SONUÇ BELGELERİNİN KONTROLÜ HAKKINDA DİPLOMA EKİ (SUPPLEMENT) HAKKINDAEUROPASS BELGELERİ HAKKINDA

Sosyal Bilimler Enstitüsü > İşletme Yönetimi Doktora Programı

İşletme Yönetimi Doktora Programı

 

Amaç:

İşletme Yönetimi Doktora Programı; öğrencilerin yönetim ve organizasyon alanında en üst düzey teorik bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamayı amaç edinmiştir. Programın bir diğer amacı ise mezunların, yönetim ve organizasyon alanında araştırmacı ve akademisyen olarak çalışabilecek yetenekleri kazanmalarıdır. Program, mezunlar özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında da yönetici pozisyonlarında çalışabilmelerine olanak verecek teorik ve uygulama alt yapısı kazanmalarını da sağlamaktadır.

Hedefler:

1. Programın genel hedefi, öğrencilerin yönetim ve organizasyon alanında en üst düzey teorik bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaktır.

2. Bunun yanı sıra öğrenciler; insan kaynakları, pazarlama, finansman ve kalite yönetimi gibi işletme fonksiyonel alanlarında da genel bilgi birikimine sahip olacaklardır.

3. Program, öğrencilerin, işletme problemlerinin çözümünde uygulanabilecek çağdaş araştırma yöntemlerini anlayıp uygulayabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

4. Programın bir başka hedefi de, öğrencilere, işletme problemlerine yaratıcı ve değişim odaklı çözümler getirebilme becerisi kazandırmaktır.

5. Bir diğer program hedefi ise, mezunların, potansiyel öğretim elemanı olarak, yönetim ve organizasyon konularını öğrencilerine etkin bir şekilde aktarabilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

 

 

Program Tanımı

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuş ve onaylanmıştır. Resmi Gazete: 09 Temmuz 1997, Sayı: 23050 Y.Ö.K Onayı: 13.04.2005/ 007700
İşletme Yönetimi Doktora Programı ise; İşletme alanında geleceğin girişimcilerini, yöneticilerini ve akademisyenlerini yetiştirmek amacıyla, 06.05.2009 / 013437 - 2034 sayılı Y.Ö.K onayı ile başlatılmıştır.

Gereken Nitelikler

İşletme Yönetimi Doktora Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede yüksek lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten ve ÜDS / KPDS veya eşiti dil sınavından en az 55 veya dengi not alması gerekir. Öğrenci adayları ayrıca bir komite tarafından mülakata alınacaktır. Programa seçilen ancak bilimsel açıdan eksiklikleri olanlar, not dökümlerindeki derslere bakılarak, bilimsel hazırlık döneminde (en fazla iki yarıyıl) eksik derslerini almak zorundadır. Ayrıntılar için bkz. http://www.cag.edu.tr

Programın Genel Yapısı

İşletme Yönetimi Doktora Programı, öğrencilerin çağdaş yönetim ve organizasyon alanında güçlü bir teorik altyapı geliştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program ayrıca öğrencilerin bu alanlarda üniversitelerde ders verebilme yeteneği kazanmalarını da hedeflemektedir.

Diploma ve Ünvanlar

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İşletme Yönetimi dalında doktora diploması verilir ve mezunlar "İşletme Yönetimi Doktoru" unvanına sahip olurlar.

Çalışma Alanları

İşletme Yönetimi Doktora Programı mezunları kamu ve özel sektörde, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetsel birimlerinde, üst düzey yönetici olarak iş bulabilirler veya üniversitelerde akademisyen olabilirler.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrencinin mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olmalıdır. Eğer bilimsel hazırlık döneminde ders almak durumunda kalmışsa bu derslerden de en az 4 üzerinden 3 (BB) almak zorundadır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Md.lüğü --> Kayıt Kabul Koşulları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

 

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Doktora derslerinde ayrıca dönem projesi, araştırma, makale yazma, sunum gibi yöntemler de uygulanır.  Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.
Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam Olanakları

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademisyen olmayı seçmeleri durumunda, yardımcı doçentlik ve doçentlik için akademik çalışmalarına devam edebilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

İngilizce

Bölüm/Program Başkanı


Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. İlhan ÖZTÜRK
ilhanozturk@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

 

 

 

 

Programı Tamamlayan Bir Öğrenci (PÇ)

 

 

 

PÇ 1. Çağdaş yönetim kavramları, organizasyon teorileri ve küresel işletmecilik konuları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

PÇ 2. Bir araştırmayı tasarlayabilir, uygulayabilir ve araştırma sonuçlarına dayalı akademik bir makale yazabilir.

PÇ 3. Yönetsel problemleri ve karar verme süreçlerindeki darboğazları kavramsallaştırabilir.

PÇ 4. Teorik bilgi birikiminin artırılmasına katkı sağlayabilecek bilgileri üretebilir.

PÇ 5. Çeşitliyönetsel problemlerin çözümü için çağdaş yönetim yöntem ve teknikleri geliştirebilir ve uygulayabilir.

PÇ 6. Organizasyonlarda çağdaş İnsan Kaynakları yönetim kavramları ve teknikleri geliştirip uygulayabilir.

PÇ 7. Bir işletmenin genel finansal durumunu değerlendirebilmek için finansal tabloları analiz edebilir.

PÇ 8. Uluslar arası pazarlardaki gelişmeleri, küresel bir bakış açısıyla izleyip değerlendirebilir.

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-605

İleri Araştırma Yöntemleri

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-603

Girişimcilik

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-607

Aktüerya

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-615

Finansal Muhasebe

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-613

Organizasyon Teorisi

Zorunlu

3-0-3

8

MAN-635

Mikro Ekonomi

Zorunlu

3-0-3

8

MAN-637

Pazarlama Kuramı

Zorunlu

3-0-3

8

MAN-639

Yönetim Düşüncesinin Gelişimi ve Çağdaş Yönetim

Zorunlu

3-0-3

8

MAN-641

Finansal Pazarlar ve Kurumlar Kuramı

Zorunlu

3-0-3

8

Toplam Kredi

27

70

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-611

Çağdaş Pazarlama

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-614

Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-604

Finans Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

8

Toplam Kredi

9

24

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-618

Çağdaş Stratejik Yönetim

Seçmeli

3-0-3

8

Toplam Kredi

3

8

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-688

Araştırma Alanı

Zorunlu

0-0-0

6

ECO-601

Yönetim Ekonomisi

Seçmeli

3-0-3

8

ECO-602

Finans Ekonomisi

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-628

Yeterlik Sınavı

Zorunlu

0-0-0

10

Toplam Kredi

6

32

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-688

Araştırma Alanı

Zorunlu

0-0-0

6

MAN-699

Doktora Tezi

Zorunlu

0-0-0

24

Toplam Kredi

0

30

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-688

Araştırma Alanı

Zorunlu

0-0-0

6

MAN-699

Doktora Tezi

Zorunlu

0-0-0

24

Toplam Kredi

0

30

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-688

Araştırma Alanı

Zorunlu

0-0-0

6

MAN-699

Doktora Tezi

Zorunlu

0-0-0

24

Toplam Kredi

0

30

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-688

Araştırma Alanı

Zorunlu

0-0-0

6

Toplam Kredi

0

6

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-606

Çağdaş Yönetim

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-601

Örgütsel Davranış

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-615

İleri Yönetim Uygulamaları Semineri

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-617

Marka Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-616

İleri Yönetim Araştırmaları

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-610

Finansal Araştırma ve Analiz Semineri

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-611

Uluslararası İşletmecilik

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-614

Tedarik Zinciri Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-608

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

8

Toplam Kredi

27

72

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-605

Doktora öğrencilerine bilimi tanımlamak, bilim ile sosyal bilimlerin ilişkilerini anlatmak, bilimsel araştırma sürecini açıklamak, uygun örnek üzerinden veri toplamayı, istatistiksel teknikler kullanarak SPPSS aracılığıyla veriyi analiz edebilmeyi ve sonuçlarla rapor/makale/tez yazımını öğretmektir. Ders, araştırma temel kavramları, bilimsel araştırma süreci,  araştırma konularının belirlenmesi, araştırma tasarımı, örneklem ve örneklem yöntemleri, veri kaynakları, verileri düzenleme konuları ile SPSS programının temel özellikleri ve veri seti üzerinde SPSS aracılığıyla basit ve çok değişkenli analiz teknikleri uygulama örneklerini içerir.

MAN-603

Bu ders kapsamında, girişimcilik kavramının ortaya çıkışından itibaren günümüze dek çağdaş girişimcilik kavramına varıncaya kadar ki tarihçesi ve girişimcilik ile ilgili teorik ve ampirik yaklaşımlar incelenecektir.

MAN-607

MAN-615

MAN-613

Bu dersin temel amacı, öğrencilerin organizasyon teorisi ve tasarımı felsefesini ve ilgili temel kavramlarını içselleştirmesi, geleneksel yapıların günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanmasını sağlayacak örgütsel tasarım yaklaşımlarını uygulayabilme becerisi kazanmasıdır. Belirlenen amaçlarına ulaşabilmek için ders aşağıda belirtilen temel kavramları ve konuları kapsamaktadır: Örgütsel etkililik, örgüt tasarımı, yetki ve otorite, kontrol, uzmanlaşma ve koordinasyon, örgüt kültürü, örgütsel değişimi etkileyen faktörler, bilgi birikimi ve örgütsel karar verme, öğrenen organizasyon, çatışma yönetimi.

MAN-635

MAN-637

MAN-639

MAN-641

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-611

Sınıfta almış olduğu dersler sayesinde Pazarlamanın temel prensipleri ve terminolojisi hakkında öğrencinin bilgi ve idrak düzeyini yükselterek iş hayatındaki gerekli pratiği de kazanması bu dersin içeriğini oluşturur.

MAN-614

Dersin amacı öğrencilere örgütlerin insan yönetimi fonksiyonları konusundaki gerekli teorik ve pratik bilgiyi sağlamaktır. Karmaşık örgütlerde insan kaynakları yönetimi; personel seçimi ve alımı; iş başında eğitim ve insan kaynaklarını geliştirerek personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak; performans değerleme, ödüllendirme; motivasyon ve iletişim; çalışanların morali ve üretkenliği; işçi-yönetim ilişkileri, inisiyatif ve güvenlik; şikayetler ve düzeltici disiplin uygulamaları.

MAN-604

Finansal Yönetim dersi finans fonksiyonunun işlevini ve temel finansal analiz esaslarını inceler. Bu kapsamda; muhasebe-finans ilişkileri, finansal tablolar, finansal tablo analizleri, kısa ve uzun dönem finansal planlama, risk ve getiri ilişkileri, borç ve özkaynakla finanslama kararları, kar dağıtım politikaları, işletme sermayesi yönetimi konuları ele alınır. Dönem içinde öğrencilere; İMKB’ye kayıtlı bir şirket üzerinde temel va teknik analiz tekniklerini kullanarak proje yaptırılır.

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-618

Dersin temel amacı öğrencilerin, işletmenin çevresini izleme, analiz edebilme, stratejik karar verme gerektiren sorunları saptayabilme, bu sorunlara stratejik çözümler getirebilme, stratejik alternatifler sunabilme ve stratejik yönetim tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Ders kapsamında öğrencilere temelde stratejik yönetim ile ilgili teorik ve uygulama bilgi aktarılacaktır. Bu çerçevede vizyon; misyon; SWOT analizi; kurumsal, iş birimi ve fonksiyonel düzey stratejiler ile ilgili konular incelenecektir. Ders ayrıca, belirlenen stratejilerin uygulanması için örgütlenme ve planlama ile ilgili konuların yanı sıra, stratejilerin uygulanmasının denetimi ve sonuçların değerlendirilmesine de odaklanacaktır.

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-688

Alan Araştırması dersi, öğrencilerin ilgi duydukları alanları anlamalarını, bilgilerini geliştirme ve doktora tezi yazma olanağı sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenciler danışmanları ile koordineli bir şekilde ilgili literatürü tarar, araştırmayı nasıl yapacağını ve yazma yeteneğini nasıl geliştireceğini öğrenir.

ECO-601

Yönetim ekonomisinin içeriği; maksimizasyon ve optimizasyona giriş; risk ve belirsizlik koşullarında karar analizi; rekabet, stratejik karar ve işlem maliyetleri; işletme amaçları; öngörü, talep teorisi, talep tahmini teknikleri; maliyet teorisi ve ölçümü; doğrusal programlama; çeşitli fiyatlandırma şekilleri, kontrollü piyasalarda fiyatlandırma, reklam kararı, sermaye bütçelemesi, kamu politikası ve iş hayatının düzenlenmesi; karar değerlendirmesi, karlar ve kontrol, sermaye bütçelemesi; yatırım kararları.

ECO-602

Finansal Sistem ve Piyasaların İşleyişi; Konaklama İşletmelerinin Finansman Kaynakları; İşletmelerde Çalışma Sermayesi Yönetimi ve Kar Payı Dağıtım Politikaları; İşletme Bütçeleri ve Sermaye Bütçelenmesi; İşletmelerde Büyüme, Birleşme ve Başarısızlık; Risk Sermayesi ve Konaklama İşletmeleri; Bankacılık ve Türk Bankacılık Sistemi; Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Kurumları; Leasing, Factoring, Forfaiting Kurumları ve İşlemleri; Yatırım Fonu ve Yatırım Ortaklıkları; Menkul Kıymet Borsaları ve IMKB; Menkul Kıymet Değerlemesi; Portföy Seçimi ve Yönetimi; Uluslararası Finansal Piyasalar.  

MAN-628

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-688

Alan Araştırması dersi, öğrencilerin ilgi duydukları alanları anlamalarını, bilgilerini geliştirme ve doktora tezi yazma olanağı sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenciler danışmanları ile koordineli bir şekilde ilgili literatürü tarar, araştırmayı nasıl yapacağını ve yazma yeteneğini nasıl geliştireceğini öğrenir.

MAN-699

Bu ders, öğrencilerin danışmanlarıyla birlikte doktora derslerini hazırlamaları amacıyla dizayn edilmiştir. Bu dersin içeriği, doktora tezi hazırlayabilmek için gerekli olan temel aktiviteleri kapsamaktadır. Bu aktiviteler; üzerinde çalışılacak konunun tanımı, tez önerisi geliştirmek, araştırma modeli oluşturmak, uygun araştırma tekniklerini kullanmak, araştırma bulgularını tanımlamak, tezi yazmak, sunmak ve savunmaktır.

ÜÇÜNCÜ YIL, ALTINCI YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-688

Alan Araştırması dersi, öğrencilerin ilgi duydukları alanları anlamalarını, bilgilerini geliştirme ve doktora tezi yazma olanağı sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenciler danışmanları ile koordineli bir şekilde ilgili literatürü tarar, araştırmayı nasıl yapacağını ve yazma yeteneğini nasıl geliştireceğini öğrenir.

MAN-699

Bu ders, öğrencilerin danışmanlarıyla birlikte doktora derslerini hazırlamaları amacıyla dizayn edilmiştir. Bu dersin içeriği, doktora tezi hazırlayabilmek için gerekli olan temel aktiviteleri kapsamaktadır. Bu aktiviteler; üzerinde çalışılacak konunun tanımı, tez önerisi geliştirmek, araştırma modeli oluşturmak, uygun araştırma tekniklerini kullanmak, araştırma bulgularını tanımlamak, tezi yazmak, sunmak ve savunmaktır.

DÖRDÜNCÜ YIL, YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-688

Alan Araştırması dersi, öğrencilerin ilgi duydukları alanları anlamalarını, bilgilerini geliştirme ve doktora tezi yazma olanağı sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenciler danışmanları ile koordineli bir şekilde ilgili literatürü tarar, araştırmayı nasıl yapacağını ve yazma yeteneğini nasıl geliştireceğini öğrenir.

MAN-699

Bu ders, öğrencilerin danışmanlarıyla birlikte doktora derslerini hazırlamaları amacıyla dizayn edilmiştir. Bu dersin içeriği, doktora tezi hazırlayabilmek için gerekli olan temel aktiviteleri kapsamaktadır. Bu aktiviteler; üzerinde çalışılacak konunun tanımı, tez önerisi geliştirmek, araştırma modeli oluşturmak, uygun araştırma tekniklerini kullanmak, araştırma bulgularını tanımlamak, tezi yazmak, sunmak ve savunmaktır.

DÖRDÜNCÜ YIL, SEKİZİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-688

Alan Araştırması dersi, öğrencilerin ilgi duydukları alanları anlamalarını, bilgilerini geliştirme ve doktora tezi yazma olanağı sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenciler danışmanları ile koordineli bir şekilde ilgili literatürü tarar, araştırmayı nasıl yapacağını ve yazma yeteneğini nasıl geliştireceğini öğrenir.

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-606

Yönetim fonksiyonları ve çağdaş yönetim kavramları hakkındaki teorik ve uygulamaya dönük bilgi tabanının, öğretici olabilecek düzeyde geliştirilmesi, Ders başlıca şu konuları kapsamaktadır: Yönetim kavramı, organizasyon kavramı, yönetim fonksiyonları, liderlik, örgütsel değişim, iletişim ve ilişkilerin yönetimi.

MAN-601

Bu ders çalışma ortamında iş görenlerin tutum ve davranışlarını kavramayı ve yönetim becerisini arttırarak iş hayatında başarılı olmayı amaçlayan öğrencileri hedef almıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda, insan davranışları ve yönetim alanında geliştirilen pratik ve teorik bilgiler ele alınarak incelenmektedir. Özellikle kişilik, kişilik farklılıklarının yarattığı sorunlar, tavırlar, algılama ve tutumlar, güdüleme, grup davranışı ve takım oluşturma, liderlik ve liderlik zekâsı, iletişim ve örgütsel değişim ve benzeri konularda yoğunlaşarak öğrencinin analitik ve sorun çözme becerisi arttırılmaktadır.

MAN-615

 

MAN-617

Ders marka yönetiminin temellerini, şirketinle ilgili halk, ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler, stratejik ortaklar, tüketiciler, topluluklar, rakipler, medya ve düzenleyiciler üzerinde şirket/ürün algısını oluşturmayı amaçlar. Marka yönetimi dersi, markanın yönetilmesine odaklanır. Güçlü bir markanın satın alma kararında dramatik bir etkisi olabilir. Güçlü markalar, endüstrileri aşarlar ve şirketin en değerli kalemini oluşturur.

MAN-616

Dersin temel amacı, iş yaşamında yönetsel sorunlar üzerine teorik ve pratik bilgi uygulamak için öğrencilerin becerilerini geliştirmektir. Derste ayrıca analiz ve karar konusu ile yönetim sorunlarında öğrencilerin karar verme yeteneğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu ders modern yönetim kavramları, araçları ve teknikleri hakkında teorik ve pratik bilgi sağlayacaktır. Bu bağlamda derste liderlik ve motivasyon konuları üzerinde durulacak. Ayrıca, öğrenen örgütler kıyaslama, dış kaynak kullanımı, ağ yapıları ve sosyal sermaye gibi bazı gelişmiş yönetim kavramları da derste işlenecektir. Ayrıca, öğrencilerden bazı araçlar ve teknikleri kullanmaları; SWOT analizi ve Balanced Scorecard gibi istenecek.

MAN-610

Bu derste öğrenciler akademik bir çalışma yapmayı öğreneceklerdir. Dersin ilk bir kaç haftasında öakademik bir çalışma yapma konusunda bilgilendirileceklerdir. Bu süre içerisinde öğrencilerden bir araştırma konusu bulmaları ve öneri yazmaları istenecektir. Daha sonra, öğrenciler bireysel olarak danışmanlarına rapor verecekler ve öneri hakkında görüşeceklerdir. Öğrenciler dönem içerisinde çalışmalarını sınıfın önünde sunacaklar ve dönem bitmeden çalışmalarını yazılı olarak teslim edeceklerdir.

MAN-611

Bu ders ile küresel ekonomi içerisinde önemli rol oynayan uluslararası işletme ve yönetim süreçlerinin kültürel, hukuki ve iş yapıları çerçevesinde öğrencilere bilgi vermek amaçlanır. Uluslar arası işletmecilik konusunun temellerini değerlendirmelerini ve güncel belli alan konularında çalışmalar yapma yeteneğini kazandırır. Ayrıca ticari ilişkiler, uluslar arası finans ve hukuk ve iş gücü anlaşmalarını öğrenirler. Ek olarak bilgi ihtiyacı, üretim sistemleri, pazarlama ve tutundurma ve kariyer planlama konularını da kapsamaktadır. Bu dersin en temel amacı küresel iş çevresinde ortaya çıkan stratejileri tanımlar ve analiz eder. Bu ders ile küresel ekonomi içerisinde önemli rol oynayan uluslararası işletme ve yönetim süreçlerinin kültürel, hukuki ve iş yapıları çerçevesinde öğrencilere bilgi vermek amaçlanır. Uluslar arası işletmecilik konusunun temellerini değerlendirmelerini ve güncel belli alan konularında çalışmalar yapma yeteneğini kazandırır. Ayrıca ticari ilişkiler, uluslar arası finans ve hukuk ve iş gücü anlaşmalarını öğrenirler. Ek olarak bilgi ihtiyacı, üretim sistemleri, pazarlama ve tutundurma ve kariyer planlama konularını da kapsamaktadır.

MAN-614

Bu dersin temel amacı, öğrencilerin lojistik ve tedarik Zinciri Literatürü hakkındaki bilgilerini tazelemek ve geliştirmektir. Ders kapsamında öğrenciler temel ve teknik bilgiler yanında Tedarik Zincirinin planlanması, kurulması, yönetimi, denetimi, geliştirilmesi ve karşılaşılan problemlere çözüm üretimi konusunda beceri kazanmış olacaklardır. Ders kapsamında lojistik bilimiyle ilgili temel araştırmalara yer verilmektedir. Lojistik temel kavramlar, tanımlarla birlikte, lojistik faaliyetler, Tedarik Zinciri Süreçleri netleştirilmektedir. Süreçlerin kurgulanması, planlanması, kalitatif ve kantitatif karar süreçleri; ekonomik ve finansal analizler, kullanılan istatistik yöntemler, maliyet analizleri verilmektedir. Tedarik zinciri organizasyonu, tedarikçi ilişkileri yönetimi, performans geliştirme, operasyon yönetimi, denetimi konuları üzerinde durulmaktadır.

MAN-608

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi dersinde; portföy teorisinin esas ve teknikleri ele alınmaktedır. Bu bağlamda portföy yapısı, etkin sınır, korelasyon yapısı, basit tekniklerin uygulanması, optimum portföy yapısı, çeşitlendirme, Finansal Varlıkları Değerleme Modeli, Arbitraj Modeli, yatırım süreçlerinin analiz ve değerlendirmesi konuları ele alınmaktadır.

 

 

PÇ & Ders İlişkileri 

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2 

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

1nci Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 601

Organizasyon Teorisi

X

-

-

X

-

-

-

-

MAN 603

Çağdaş Pazarlama

X

X

-

-

X

-

-

X

MAN 605

İnsan Kaynakları Yönetimi

X

-

X

-

X

X

-

-

MAN 617

İleri Araştırma Yöntemleri

-

X

X

X

-

-

-

-

1nci Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 602

Çağdaş Yönetim

X

-

X

X

X

-

-

-

MAN 604

Finansman Yönetimi

-

-

X

-

-

-

X

-

MAN 688

Araştırma Alanı

X

X

X

X

X

-

-

-

2nci Yıl, Üçüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 606

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

X

-

X

X

X

-

-

X

MAN 688

Araştırma Alanı

X

X

X

X

X

-

-

-

2nci Yıl, Dördüncü Dönem

-

-

-

 -

-

-

-

-

MAN 688

Araştırma Alanı

X

X

X

X

X

-

-

-

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı:11 (Seçmeli 3 ders hariç)

8

5

8

7

7

1

1

2

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi              

72%

45%

72%

63%

63%

9%

9%

18%

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

MAN 609

Örgütsel Davranış

X

-

X

X

X

X

-

-

MAN 615

İleri Yönetim Uygulamaları Semineri

-

-

X

X

X

-

-

-

MAN 613

Marka Yönetimi

-

X

-

-

-

-

-

X

MAN 616

İleri Yönetim Araştırmaları

X

X

X

X

X

-

-

-

MAN 608

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

-

X

X

-

-

-

X

-

MAN 610

Finansal Araştırma ve Analiz Semineri

-

X

X

-

-

-

X

-

MAN 612

Uluslar arası İşletmecilik

X

-

-

-

-

-

-

X

MAN 614

Tedarik Zinciri Yönetimi

-

-

X

-

X

-

-

-

 

PÇ & Ders İlişkileri

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

1nci Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 601

Organizasyon Teorisi

5

-

-

5

-

-

-

-

MAN 603

Çağdaş Pazarlama

5

3

-

-

4

-

-

5

MAN 605

İnsan Kaynakları Yönetimi

4

-

3

-

3

5

-

-

MAN 617

İleri Araştırma Yöntemleri

-

5

3

4

-

-

-

-

1nci Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 602

Çağdaş Yönetim

5

-

4

5

4

-

-

-

MAN 604

Finansman Yönetimi

-

-

3

-

-

-

5

-

2nci Yıl, Üçüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 606

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

5

-

4

4

5

-

-

4

2nci Yıl, Dördüncü Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 688

Araştırma Alanı

5

5

5

5

5

-

-

-

Program Çıktılarının Ağırlığı

29

8

19

19

21

5

5

9

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok;  5: En yüksek    İlişki Düzeyi

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

MAN 609

Örgütsel Davranış

5

-

3

5

3

3

-

-

MAN 615

İleri Yönetim Uygulamaları Semineri

-

-

3

4

5

-

-

-

MAN 613

Marka Yönetimi

-

3

-

-

-

-

-

4

MAN 616

İleri Yönetim Araştırmaları

3

5

4

4

5

-

-

-

MAN 608

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

-

4

4

-

-

-

5

-

MAN 610

Finansal Araştırma ve Analiz Semineri

-

4

4

-

-

-

5

-

MAN 612

Uluslar arası İşletmecilik

3

-

-

-

-

-

-

5

MAN 614

Tedarik Zinciri Yönetimi

-

-

4

-

4

-

-

-

 

 

 

 

 

KİLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI

TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Uluslararası İşletmecilik Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

 X

 

 X

 X

 

 

   

 

 

1.Çağdaş Yönetim kavramları, organizasyon teorileri ve küresel işletmecilik konuları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur

 

 

 

 

 

BECERİLER

Bilişsel & Uygulamalı

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

   

 X

 X

 

 

 

 

 

 

3. Yönetsel problemleri ve karar verme süreçlerindeki darboğazları kavramsallaştırabilir; .

 

4. Teorik bilgi birikiminin artırılmasına katkı sağlayacak bilgileri üretebilir.

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 

 X

 

 X

 X

 

   

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

 

X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

2. Bir araştırmayı tasarlayabilir, uygulayabilir ve araştırma sonuçşlarına dayalı akademik bir makale yazabilir. 

5. Çeşitli yönetsel problemlerin çözümü için çağdaş yönetim yöntem ve teknikleri geliştirebilir ve uygulayabilir.

 

 

 

6. Organizasyonlarda çağdaş insan kaynakları yönetim kavramları ve teknikleri geliştirip uygulayabilir.

 

 

 

 

 

8. Uluslararası pazarlardaki gelişmeleri küresel bir bakış açısıyla izleyip değerlendirebilir

 

 

 

 

7. Bir İşletmenin genel finansal durumunu değerlendirebilmek için finansal tabloları analiz eder

 

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

X

 

X

 X

 

 

 

 

 

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

 

 X

 

 X

X

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 

 

X

 X

 

 

 

 

 

 

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 X

 X

 

 

 

 

 

 

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

   

 

X

 X

 X

X

 

 

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

 

X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

 X

 

 X

 

 

X

 

X

 

 

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

X

 

 X

 

X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-613

Organizasyon Teorisi

Zorunlu

3-0-3

08

Toplam Kredi

3

8

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-688

Araştırma Alanı

Zorunlu

0-0-0

06

MAN-688

Araştırma Alanı

Zorunlu

0-0-0

06

MAN-699

Doktora Tezi

Zorunlu

0-0-0

24

MAN-688

Araştırma Alanı

Zorunlu

0-0-0

06

MAN-699

Doktora Tezi

Zorunlu

0-0-0

24

MAN-688

Araştırma Alanı

Zorunlu

0-0-0

06

MAN-699

Doktora Tezi

Zorunlu

0-0-0

24

MAN-688

Araştırma Alanı

Zorunlu

0-0-0

06

MAN-628

Yeterlik Sınavı

Zorunlu

0-0-0

10

MAN-635

Mikro Ekonomi

Zorunlu

3-0-3

08

MAN-637

Pazarlama Kuramı

Zorunlu

3-0-3

08

MAN-639

Yönetim Düşüncesinin Gelişimi ve Çağdaş Yönetim

Zorunlu

3-0-3

08

MAN-641

Finansal Pazarlar ve Kurumlar Kuramı

Zorunlu

3-0-3

08

Toplam Kredi

12

144

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-611

Çağdaş Pazarlama

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-614

Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-605

İleri Araştırma Yöntemleri

Seçmeli

3-0-3

06

MAN-606

Çağdaş Yönetim

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-604

Finans Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-618

Çağdaş Stratejik Yönetim

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-601

Örgütsel Davranış

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-615

İleri Yönetim Uygulamaları Semineri

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-617

Marka Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-616

İleri Yönetim Araştırmaları

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-610

Finansal Araştırma ve Analiz Semineri

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-611

Uluslararası İşletmecilik

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-614

Tedarik Zinciri Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-608

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-603

Girişimcilik

Seçmeli

3-0-3

08

ECO-601

Yönetim Ekonomisi

Seçmeli

3-0-3

08

ECO-602

Finans Ekonomisi

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-607

Aktüerya

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-615

Finansal Muhasebe

Seçmeli

3-0-3

08

Toplam Kredi

57

150