Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız
TEZ - SEMİNER - DÖNEM PROJESİ YAZANLAR İÇİN BİLGİLENDİRMEDİRYAZIŞMA YAPILACAK OLAN ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIĞI (ASAL) DAİRESİ İLE ASKERLİK ŞUBELERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ HAKKINDADERS GEÇME VE MEZUNİYET NOT ORTALAMASI HAKKINDA2017-2018 GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME, DERS SEÇİMİ VE DERS KAYIT FORMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA 2017/2018 GÜZ DÖNEMİNDE VERİLECEK OLAN DERSLERİN SINIF PLANI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYITLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HAKKINDA BİLGİLENDİRMEÇAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN "ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE" DERS ALABİLMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME2017 / 2018 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV VE FİNAL SINAVI TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR UNICHECK TEZ ALINTI ORANI PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME4’ LÜK SİSTEMDEN 100’ LÜK SİSTEME YENİ NOT DÖNÜŞÜM ÇİZELGESİ HAKKINDADERS EKLEME, DERS İÇERİK, GRAFİK TASARIM HAKKINDA BİLGİLENDİRME SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ AÇILDIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSUDUR MATBU EVRAK LİSTELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİRSIKÇA SORULAN SORULARA VERİLEN CEVAPLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRMEGENEL BİLGİİDARİ KADRODOKTORA VE TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA BURS OLANAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YÖK' TEN GEÇEN TEZLERİ TARAMA HAKKINDA2017 / 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMLERİNE AİT AKADEMİK TAKVİM BİLGİLENDİRMESİDİR...KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR2017 - 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI PROGRAM ÜCRETLERİ LİSTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME20 NİSAN 2016 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN AZAMİ SÜRELER İLE KAYIT SİLMELER HAKKINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN BİLGİLENDİRMESİDİRDEZÖDES - YÖK PROJESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR6569 SAYILI ASKERLİK AF KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRMEDİRLİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIMIZDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÜCRETSİZ SERVİS GELİŞ - GİDİŞ GÜZERGAHLARI LİSTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİRTEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA KESİN KAYITLARDA ALES PUANI KALDIRILDI ÜDS / KPDS / YDS DİL PUANI KARŞILIKLARIÇAĞ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİNDE UYGULANACAK GÜVENLİK KONULARINA UYULMASI VE ARAÇ TANITIM PULU İSTEK FORMU HAKKINDAÖĞRENCİ DURUM ÖN YÜZÜ - KİMLİK KARTI FORMLARIOTOMASYON GİRİŞİ HAKKINDA ALES SINAV SONUÇ BELGELERİNİN KONTROLÜ HAKKINDA DİPLOMA EKİ (SUPPLEMENT) HAKKINDAEUROPASS BELGELERİ HAKKINDA

Sosyal Bilimler Enstitüsü > İşletme Yönetimi (MBA) Tezli/Tezsiz Y.Lisans Programı

İşletme Yönetimi (MBA) Tezli/Tezsiz Y.Lisans Programı

 

 

Amaç:

 

      İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı; öğrencilerin iş yaşamındaki karmaşık durumları ve sorunları anlama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirerek uygulayabilme becerilerini geliştirebilmek için, çağdaş yönetim alanında en üst düzey teorik ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamayı amaç edinmiştir. Program, mezunların, iş dünyasında lider, yönetici veya girişimci olabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

 

 

 

Hedefler:

 

  - Programın genel hedefi, öğrencilerin yönetim alanındaki bilgi birikimlerini tazelemek ve artırmaktır. Böylece öğrenciler, karmaşık yönetim problemlerini anlayabilecek, analiz edebilecek ve çözüm yöntemleri geliştirip uygulayabileceklerdir.

 

  - Bunun yanı sıra öğrencilerin küresel ekonomiyi ve uluslar arası pazarlardaki gelişmeleri izleme, yorumlama, analiz etme ve iş yaşamına uygulama yeteneklerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

  - Öğrenciler, program kapsamında, yönetim prensipleri, işletmenin finansal yönetimi, çağdaş pazarlama, karar verme teknikleri, küreselleşme ve uluslar arası iş dünyası gibi farklı ve birbirini tamamlayıcı alanlarında teorik ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olacaklardır.

 

 

Program Tanımı

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuş ve onaylanmıştır. Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050 YÖK Onayı: 13.04.2005/ 007700
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı ise; İşletme alanında geleceğin girişimcilerini, yöneticilerini ve akademisyenlerini yetiştirmek amacıyla, 18.06.2003 / 13183 tarihinde Y.Ö.K onayı ile başlatılmıştır.

Gereken Nitelikler

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir. Ayrıntılar için bkz. http://www.cag.edu.tr/

Programın Genel Yapısı

İşletme Yönetimi Doktora Programı, öğrencilerin çağdaş yönetim alanında güçlü bir teorik altyapı geliştirmelerini ve uygulama becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamu ve/veya özel sektör işletmelerinde liderlik, yöneticilik veya girişimcilik yeteneği kazanmalarını da hedeflemektedir.

Diploma ve Unvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İşletme Yönetimi dalında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Alanları

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı mezunları kamu ve özel sektörde, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetsel birimlerinde, üst düzey yönetici olarak iş bulabilirler veya akademik kariyer yapabilirler.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrencinin mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olmalıdır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Md.lüğü --> Kayıt Kabul Koşulları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

 

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Yüksek lisans derslerinde ayrıca dönem projesi, araştırma, makale yazma, sunum gibi yöntemler de uygulanabilir.  Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.
Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam Olanakları

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademisyen olmayı seçmeleri durumunda, doktora programlarına başvurabilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Bölüm/Program Başkanı


Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. İlhan ÖZTÜRK
ilhanozturk@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

 

 

 

 

Programı Tamamlayan Bir Öğrenci

 

 

 

PÇ 1.  Farklı durumlarda farklı liderlik tarzlarını uygulayabilme becerisine sahip olur.

 

PÇ 2.  İşletmenin değişik departmanlarında, değişik ortamlar için, motivasyon ihtiyaçlarını belirleyerek en uygun motivasyon tekniklerini geliştirip uygulayabilir.

 

PÇ 3. İşletme problemlerini saptayıp, analiz edip, çözüm yöntemleri geliştirebilir.

 

PÇ 4. Organizasyon yapısı içinde, en uygun karar verme süreçlerini geliştirip uygulayabilir.

 

PÇ 5. Farklı yönetsel sorunlara en uygun çağdaş yönetim kavram ve tekniklerini uygulayabilir.

 

PÇ 6. Ekonomik gelişmelerin işletme üzerindeki muhtemel etkilerini anlar, analiz eder ve bu durumlara en uygun kararları alabilir

 

PÇ 7. Çağdaş İnsan kaynakları yönetim kavram ve tekniklerini geliştirip uygulayabilir.

 

PÇ 8. Finansal tabloları analiz ederek işletmenin finansal durumunu değerlendirebilir.

 

PÇ 9. Uluslar arası pazarlarlardaki gelişmeleri izler ve işletme üzerindeki etkilerini değerlendirir.

 

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-536

İşletme Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

8

MAN-531

Seminer (Tezli)

Zorunlu

0-0-0

8

MAN-537

Dönem Projesi

Zorunlu

0-0-0

8

MAN-543

Örgütsel Davranış

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-503

Satış Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

8

IFN-507

Finansal Yönetim ve Finansal Verilerin Yorumlanması

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-533

Seminer (Tezsiz)

Zorunlu

3-0-3

8

MAN-511

Temel İşletmecilik Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

8

MAN-513

İşletme Yöneticiliği

Zorunlu

3-0-3

8

MAN-517

İşletmeler İçin Temel İktisat Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

8

MAN-557

Araştırma Yöntem ve Teknikleri - I

Zorunlu

3-0-3

6

MAN-537

Dönem Projesi

Zorunlu

0-0-0

8

MAN-531

Seminer (Tezli)

Zorunlu

0-0-0

8

MAN-533

Seminer (Tezsiz)

Zorunlu

3-0-3

8

MAN-525

İşletmelerde İnsan ve Grup Davranışları

Seçmeli

3-0-3

8

IFN-501

Finansal Yönetim

Zorunlu

3-0-3

6

Toplam Kredi

36

124

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-502

İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-558

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

Zorunlu

3-0-3

6

MAN-578

Yönetim Muhasebesi

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-500

Pazarlama Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

8

Toplam Kredi

12

30

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

IFN-501

Finansal Yönetim

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-573

Hizmet Sözleşmeleri

Seçmeli

3-0-3

8

Toplam Kredi

6

14

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-597

Tez

Zorunlu

0-0-0

30

Toplam Kredi

0

30

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-598

Tez

Zorunlu

0-0-0

30

Toplam Kredi

0

30

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-515

E-Ticaret ve Pazarlama

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-557

Araştırma Yöntem ve Teknikleri - I

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-551

Organizasyon ve Yönetim Teorisi

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-514

Uluslararası İşletmecilik

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-519

Yönetim Enformasyon Sistemleri

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-521

Tüketici Davranışları

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-523

İşletmelerde Halkla İlişkiler

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-508

Liderlik ve Örgütsel Davranış

Seçmeli

3-0-3

8

ECO-507

Küresel Ekonomi ve İş Dünyası

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-527

Kriz Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

6

IRE-521

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-509

Toplam Kalite Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-574

Liderlikte Gelişim ve Yenilik

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-512

Üretim ve Operasyon Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-516

Pazarlama Araştırması

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-552

Finansal Muhasebe

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-518

İşletme Hukuku

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-522

Şirketler Muhasebesi

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-524

Liderlik, Motivasyon ve Performans

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-526

Örgüt Kültürü ve Liderlik

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-528

Endüstriyel İlişkiler

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-529

Sistem Dinamikleri ( ITHINK MODELİ )

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-549

İş Stratejileri

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-550

Aktüerya

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-532

Proje Yönetimi ( MS Project Uygulamalı )

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-534

Değişim Yönetimi ve Organizasyon Geliştirme

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-562

İstatistik

Seçmeli

3-0-3

8

IFN-502

Finansal Kuruluşlar ve Piyasalar

Seçmeli

3-0-3

6

IFN-503

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

6

IFN-504

Uluslararası Ekonomi

Seçmeli

3-0-3

6

IFN-505

Kamu Maliyesi

Seçmeli

3-0-3

6

IFN-506

Ticari Banka Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

6

IFN-508

Bankacılık Hukuku

Seçmeli

3-0-3

6

IFN-509

Uluslararası Bankacılık

Seçmeli

3-0-3

6

IFN-510

Para Teorisi ve Politikası

Seçmeli

3-0-3

6

IFN-523

Uluslararası Finans

Seçmeli

3-0-3

6

IRE-503

Türk Siyaseti

Seçmeli

3-0-3

6

IRE-518

Uluslararası Siyasette Güncel Konular

Seçmeli

3-0-3

6

IRE-528

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri

Seçmeli

3-0-3

6

LOG-501

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

6

LOG-502

Üretim ve Stok Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

8

LOG-503

Tedarik ve Satınalma

Seçmeli

3-0-3

8

LOG-504

Ulaştırma Ekonomisi

Seçmeli

3-0-3

8

LOG-505

Lojistik Bilişim Sistemleri

Seçmeli

3-0-3

8

LOG-506

Lojistik Sözleşme Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

8

LOG-507

Lojistik Sistemlerde Modelleme

Seçmeli

3-0-3

8

LOG-508

Uluslararası Ticaret Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

8

LOG-509

Taşımacılık Şekilleri

Seçmeli

3-0-3

8

LOG-510

Lojistik Hukuku

Seçmeli

3-0-3

8

ECO-501

Yönetim Ekonomisi

Seçmeli

3-0-3

8

ECO-504

Mikro İktisat

Seçmeli

3-0-3

8

ECO-505

Makro İktisat

Seçmeli

3-0-3

8

ECO-508

Ekonomi ve İş Kararlarının Verilmesi

Seçmeli

3-0-3

6

MAN-533

Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-537

Küreselleşmede Türkiye’ nin Fırsatları ve Sorunları

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-538

Dış Ticaret Muhasebesi ve Maliyet Hesapları

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-541

Hizmet Pazarlaması

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-542

Nano Teknolojisi ve İnovasyon

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-543

Uluslararası Pazarlamada Lojistik

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-547

Uluslararası Ticaret Hukuku

Seçmeli

3-0-3

8

MAN-548

Denetim

Seçmeli

3-0-3

8

Toplam Kredi

183

438

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-536

Bu dersin amacı, bir işletmenin yönetiminde uygulanması gereken temel işletme fonksiyonları hakkında bilgi vermek ve öğrencilere bu fonksiyonları uygulama becerisi kazandırmaktır. Bunlar planlama, organize etme, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarıdır. Ders kapsamında, ders kitabının ilgili bölümlerinin yanı sıra öğrencilere her konu ile ilgili makale araştırma ve okuma görevleri de verilecektir. Ayrıca, güncel yönetim kavramlarının ve uygulamaların da incelenmesi ve dönem ödevleri hazırlanması suretiyle, öğrencilerin teorik bilgi yanında uygulamaya ilişkin bilgi birikimi sağlamaları da hedeflenmiştir.

MAN-531

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen  bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

MAN-537

İşletme alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Proje dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

 

MAN-543

İşletmelerdeki sosyal ve psikolojik sorunlar, insan ve endüstri üzerindeki etkileri ve çözüm yolları, personel seçme, eğitme ve değerlendirme, grup dinamikleri ve gruplar arası sorunlar, güdüleme, önderlik, karar verme ve iletişimde psikolojik sorunlar, rol, statü, otorite, örgütsel çatışma, stres ve yönetim.

MAN-503

Satış yönetimindeki temel kavramlar ve teknikler, satış sürecindeki aşamalar, satış yönetiminin planlaması, satışların ölçülmesi ve değerlendirilmesi, satış tekniklerinin geliştirilmesi ve satış personelinin seçilmesi gibi konular işlenmektedir.

IFN-507

Finansal Yönetim dersi finans fonksiyonunun işlevini ve temel finansal analiz esaslarını inceler. Bu kapsamda; muhasebe-finans ilişkileri, finansal tablolar, finansal tablo analizleri, kısa ve uzun dönem finansal planlama, risk ve getiri ilişkileri, borç ve özkaynakla finanslama kararları, kar dağıtım politikaları, işletme sermayesi yönetimi konuları ele alınır. Dönem içinde öğrencilere; İMKB’ye kayıtlı bir şirket üzerinde temel va teknik analiz tekniklerini kullanarak proje yaptırılır.

MAN-533

MAN-511

MAN-513

MAN-517

MAN-557

Problem tanımlama ve araştırma hedeflerini belirleme, araştırmanın tasarlanması, ikincil veri kaynaklarına ulaşma, kalitatif yöntemler, veri toplama yöntemleri, veri toplama formlarının oluşturulması, örnekleme belirlenmesi ve veri analizi yapımı.

MAN-537

İşletme alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Proje dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

 

MAN-531

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen  bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

MAN-533

MAN-525

IFN-501

Finansal Yönetim dersi finans fonksiyonunun işlevini ve temel finansal analiz esaslarını inceler. Bu kapsamda; muhasebe-finans ilişkileri, finansal tablolar, finansal tablo analizleri, kısa ve uzun dönem finansal planlama, risk ve getiri ilişkileri, borç ve özkaynakla finanslama kararları, kar dağıtım politikaları, işletme sermayesi yönetimi konuları ele alınır. Dönem içinde öğrencilere; İMKB’ye kayıtlı bir şirket üzerinde temel va teknik analiz tekniklerini kullanarak proje yaptırılır.

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-502

İnsan Kaynakları yönetiminin temelleri, insan kaynakları yönetimini personel yönetiminden ayıran diğer hususlar, insan kaynakları stratejileri, iş analizleri, iş tanımları, iş gücü planlaması seçme ve oryantasyon performans değerlendirmesi, iş değerlendirmesi, ücret yönetimi çalışmayı teşvik sistemleri, hizmet içi eğitim, insan kaynakları yönetimi el kitabı.

MAN-558

Ders kapsamında öğrencilere temelde stratejik yönetim ile ilgili teorik ve uygulama bilgiaktarılacaktır. Bu çerçevede vizyon; misyon; SWOT analizi; kurumsal, iş birimi ve fonksiyonel düzey stratejiler ile ilgili konular incelenecektir. Ders ayrıca, belirlenen stratejilerin uygulanması için örgütlenme ve planlama ile ilgili konuların yanı sıra, stratejilerin uygulanmasının denetimi ve sonuçların değerlendirilmesine de odaklanacaktır.

MAN-578

Bu ders, çeşitli yöntemleri göre ürünlerin nasıl maliyetlendirildiğini öğretmektedir. Böylelikle öğrenciler doğru maliyet, fiyat ve kar bilgilerine ulaşarak sağlıklı kararlar alabilmektedir.

MAN-500

Pazarlama Planlaması ve amaçları, hedef Pazar ve seçimi, tüketici, mamul mal ve yeni mal geliştirme kararları, dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım politikası kararları, tutundurma kararları, uluslar arası pazarlama ve sosyal sorumluluk.

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

IFN-501

Finansal Yönetim dersi finans fonksiyonunun işlevini ve temel finansal analiz esaslarını inceler. Bu kapsamda; muhasebe-finans ilişkileri, finansal tablolar, finansal tablo analizleri, kısa ve uzun dönem finansal planlama, risk ve getiri ilişkileri, borç ve özkaynakla finanslama kararları, kar dağıtım politikaları, işletme sermayesi yönetimi konuları ele alınır. Dönem içinde öğrencilere; İMKB’ye kayıtlı bir şirket üzerinde temel va teknik analiz tekniklerini kullanarak proje yaptırılır.

MAN-573

Bu ders hizmet sözleşmelerinin özelliklerini, türlerini, hizmet sözleşmesinde tarafları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin neler olduğu konusunda bilgi verir.

 

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-597

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-598

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

MAN-515

İş aleminde, bilgisayar teknolojisi üzerine kurulu olan, yeni bir ticaret oluşumunun faydaları ve zorluklarını içermektedir.

MAN-557

Problem tanımlama ve araştırma hedeflerini belirleme, araştırmanın tasarlanması, ikincil veri kaynaklarına ulaşma, kalitatif yöntemler, veri toplama yöntemleri, veri toplama formlarının oluşturulması, örnekleme belirlenmesi ve veri analizi yapımı.

MAN-551

Bu derste organizasyon ve yönetim ile ilgili gerekli olan teorik bilgi ve konseptler anlatılmaktadır. Ayrıca, organizasyon teorisi, organizasyon çeşitleri, yapısı, liderlik, grup dinamiği, problem çözme ve organizasyon kontrolü gibi konular işlenecektir. 

MAN-514

Uluslararası İşletme sahası, ulusal ve çok uluslu işletmeler, uluslar arası işletmelerin karşı karşıya olduğu sınırlayıcı çevresel şartlar, kültürel, ekonomik, siyasal, yasal ve kurumsal unsurlar, uluslar arası işletmecilik faaliyetlerinde stratejiler ve işlevsel yönler. Uluslararası şirketlerde karar alma ve denetim, üretim, pazarlama, v.b.

MAN-519

Sistem geliştirme yaklaşımları, ön araştırma yöntemleri, sistem analizi, sistem tasarımı, sistemin çalıştırılması ve sorunları, sistem uygulamaları ve değerlendirme biçimleri, işletmecilik problemlerine uygulamalar.

MAN-521

Çağdaş pazarlama anlayışı, tüketicilerin ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik pazarlama karması geliştirmeyi gerekli kılmaktadır. Bu ders tüketici davranışlarıyla ilişkili olan temel kavramları öğretmeye yöneliktir. Tüketici davranışlarının her yönüyle anlaşılması, onların pazarlama stratejilerine gösterecekleri tepkileri önceden tahmin edebilme imkanı sağlayacaktır. Bu dersin amacı  temel tüketici davranışı kavramlarını ve pazarlamadaki modern davranış yaklaşımlarını öğretmektir. Tüketici davranışı dersinde öğrenciler aynı zamanda pazarlama uygulamalarını etkileyen psikolojik, sosyo-kültürel ve demografik faktörleri de öğrenirler.   

MAN-523

Halkla İlişkiler, son yıllarda gerek kamu ve gerekse özel sektörde olsun, önemi gittikçe artan ve organizasyon yapılarında daha çok yer verilmeye başlanan bir işletme fonksiyonu olarak görülmektedir. Bu dersin amacı, halkla ilişkiler fonksiyonunun temel kavramlarının işletme dinamiklerindeki rolünün ve öneminin anlaşılmasını sağlamak ve bu kavramlara ilişkin uygulama becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamındaki başlıca konular şunlardır: işletmenin gerek günlük yaşantısını ve gerekse stratejik planlamasını etkileme gücüne sahip sorunların saptanması, sorun çözme amaçlarının belirlenmesi, hedef kitlelerin tanımlanması, iletişim ve medya stratejilerinin oluşturulması, uygulama ve etkinlik ölçümü. Ders kapsamında öğrencilerin, ders kitabının yanı sıra çeşitli makale araştırma, inceleme ve sunum görevlerini yerine getirmesi, belirlenecek bir konu üzerinde araştırma yaparak dönem ödevi hazırlaması ve sınıf ortamında sunması beklenmektedir.  

MAN-508

İşletmelerdeki sosyal ve psikolojik sorunlar, insan ve endüstri üzerindeki etkileri ve çözüm yolları, personel seçme, eğitme ve değerlendirme, grup dinamikleri ve gruplar arası sorunlar, güdüleme, önderlik, karar verme ve iletişimde psikolojik sorunlar, rol, statü, otorite, örgütsel çatışma, stres ve yönetim.

ECO-507

 Küreselleşme süreci hakkında bilgilendirmek, bu sürecin dünya ve Türkiye ekonomisini nasıl etkilediğini irdelemek, işletme düzeyinde ortaya çıkan ve çıkması olası sonuçlarını tartışmak ve böylelikle öğrencilerin dünyayı anlamalarına ve çalışma yaşamında daha sağlıklı kararlar verebilmelerine yardımcı olmaktır.

 

MAN-527

Günümüzün dinamik ortamında gerek bireyler, gerek işletmeler ve gerekse devletler, sürekli krizlerle iç içe yaşama zorunda kalmaktadır. Bu durum, özellikle işletmeler için kriz yönetiminin önemini artırmaktadır. İşletmeler, örgütsel ve yönetsel olarak, sistemlerini krizlere karşı hazırlamak durumundadır.   İşletmelerin, kriz yönetimini harekete geçirecek potansiyel tehdit algılamaları ve krize hassasiyet (kırılganlık) dereceleri, uyguladıkları iş modelleri ile de yakından bağlantılıdır. İş modeli, genel anlamı ile, işletmelerin değer yaratma yöntemlerinin bütününü ifade etmektedir. Bu dersin amacı, kriz yönetimi ile ilgili temel kavramların uygulamada nasıl değerlendirilebileceği yada uygulamadaki yansımaları konusunda da öğrencinin bilgi birikimi sağlaması ve uygulama becerisi kazanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda üzerinde durulacak temel konular şunlardır: kriz ve kriz yönetimi ile ilgili temel kavramlar, işletmelerin krize kırılgan oldukları alanların belirlenmesinde, uyguladıkları (tercih ettikleri) iş modelinin etkisi, kriz yönetiminde erken uyarı, kırılganlık analizi ve kriz yönetim modeli. Ders kapsamında ayrıca, gerçek kriz örnekleri de incelenerek işletmelerin karşılaştıkları krizlerle ilgili olarak erken uyarı sinyallerinin neler olduğu, firmanın krizi yönetmek için aldığı önlemler, firmanın iş modeli ile kriz arasındaki ilişkiler ve krizden alınan dersler üzerinde durulacaktır.  

IRE-521

Zaman ve mekanda farklı bir biçimde ortaya çıkan birbirinden bağımsız birbirine geçişli küreselleşme süreçlerinin çok yönlü ve birbirleriyle çelişen karakteristikleri, küreselleşme süreçlerinin bu farklı ve paradoksal niteliği, küresel,  bölgesel,  ulusal  ve  yerel alanların şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi  ve post modernizmin ulusal güç ve güç politikalarına etkileri ile XXI. Yüzyılın hegomanik ve güç politikaları hakkında doğru bilgilere sahip olunması üzerine odaklanmıştır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin bütünleşeceği küresel sistemin parametreleri konusunda uygulanabilir ve kullanılabilir bilgilerinin elde edilmesi hedeflenmiştir.

MAN-509

Stratejik kalite yönetimi (SKY), hizmetten yararlanan kesimin (müşterinin) istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu çerçevede, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak takım çalışması halinde, SKY' in temel prensipleri, hem öğretilmekte, hemde sınıf ortamında uygulanmakta ve performans istatistiği yöntemler yardımıyla değerlendirilmektedir.

MAN-574

Bu ders yeniliği ve gelişimi ve aynı zamanda gelişim projelerini yönetmek için gerekli liderlik süreçlerini geliştirmeyi hedefler. Ayrıca iletişimin gelişimini, örgütsel yönetim için gerekli beceri ve anlayışın gelişmesi ve işte verimliliğin artırılması gibi konular anlatılmaktadır.

MAN-512

Bir rekabet aracı olarak üretim yönetimi, üretim yönetimi stratejileri, üretim süreci seçimi, iş gücü seçimi, kapasite seçimi, yer seçimi, malzeme yönetimi, bağımsız talepte envanter modelleri, toplam planlama, malzeme ihtiyaç planlaması, programlama, tam zamanında üretim proje yönetimi.

MAN-516

Pazarlama araştırmalarında sorun tanımlama, modelleme, veri toplama, planlama, veri derleme, verilerin değerlendirilmesi, sosyal ve ekonomik Pazar koşulları, mal fiyat, dağıtım ve tutundurma ile ilgili pazarlama araştırmalarının özellikleri ve ilgili uygulamalar.

MAN-552

Bu ders, şirketlerin mali tabloları nasıl hazırladıklarına odaklanmaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının yaptıkları şekilde, öğrencilerin de mali tabloları elde etmek için gereken muhasebe kural ve ilkelerini uygulamaları sağlanmaktadır. Öğrenciler mali tabloları hazırlandıktan sonra genel olarak değerlendirme yapmaya yönlendirilmektedir.

MAN-518

Ticari İşletmeler, ticari defterler, ticaret sicili, şirketler, haksız rekabet, evrak hukuku, borçlar hukuku, iş hukuku, hizmet akdi, vergi hukuku, gelir, kurumlar, servet ve gider vergileri.

MAN-522

Bu ders, işletme türlerini ve bunların kuruluş süreçlerinin yasal defterlere kaydedilmesini öğrencilere öğretmektedir.

MAN-524

Örgütsel Davranışa Giriş ve Yöntem; Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi ve Yeni Yaklaşımlar Örgüt İçinde Birey ve Kişilik; Duygular, Değerler, Tutumlar ve İş Tatmini Örgütsel Öğrenme, Örgütlerde Gruplar ve Takımlar Örgütlerde Liderlik ve Kuramlar Motivasyon teorilerini anlamak Örgütlerde Çatışma Örgütsel Stres ve Yönetimi, Performans yönetimi, Çağdaş teknikler Örgütsel Değişme ve Gelişme Örgütlerde Güç ve Politika İş Dizaynı ve Yaklaşımlarla davranış teorilerini ilişkilendirmek.

MAN-526

Toplum kültürü ile örgüt kültürü ilişkisi, örgüt kültürünün tanımı, öğeleri,  oluşumunu etkileyen  faktörler,  fonksiyonları, özellikleri, belirleyicileri, örgüt kültürü modelleri, yaklaşımları, kültür ve kültürel değişim gibi konulara dönem içerisinde yer verilecektir. Örgütün tanımı, türleri ve unsurları, Mekanik örgütler, Organik örgütler ve Unsurları, Sosyal yapılar, Sosyal aktörler, Hedefler, Teknoloji, Çevre, Örgüt Kültürü-1, Kültürün tanımı ve göstergeleri, Örgüt kültürü (tanımı, güçlü/zayıf kültürler, biçimselleşmeye karşı kültür, ulusal kültüre karşı örgüt kültürü) Kültürün örgütlerdeki yükümlülükleri Kültür ve sosyo-antropolojik bakış Yeni bir kültür oluşumu ve sürekliliği Yeni kültürün çalışanlarca öğrenilmesi Etik örgüt kültürünün oluşumu Örgüt kültürünün çalışan performansı ve iş tatmini üzerine olan etkisi Bilgi Yönetimi için örgüt kültürü yaratılması ve sürdürülmesi.  

 

MAN-528

Endüstri İlişkileri Kavramı, Çalışma Ve Çalışma Hayatı Çalışma Hayatının Endüstri İlişkileri İle İlişkisi Sosyal Olaylara Genel Bakış Endüstri İlişkilerinin Amacı, Tanımı Ve Özelikleri  Endüstri İlişkilerinin Doğuş Nedenleri Ve Gelişmesi Dünya'da Gelişimi Türkiye'de Gelişimi   1961' den önce 1961'den Sonra Bugünkü Durum, Endüstri İlişkileri ile ilgili kavramlar, Ücret kavramı, Ücret Tanımı, Ücret Tanımı İle İlgili Kavramlar, Çıplak Ücret – Giydirilmiş Ücret, Brüt Ücret - Net Ücret, Nominal Ücret - Reel Ücret, Hafta Tatili Ücreti, Genel Tatil Ücreti, Geçici İş Göremezlik Ödeneği, Yarım Ücret, Asgari Ücret, Prim, İkramiye Ve Sosyal Nitelikli Ayni Yardımlar, Ücret Sistemleri, Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi, Üretim Esasına Göre Ücret Sistemi, Tazminatlar, İhbar Tazminatı, Kötü niyet Tazminatı, Kıdem Tazminatı, Çalışma Süreleri ve işin düzenlenmesi, Ara Dinlenmeleri, Gece Çalışmaları, Fazla Çalışma, Yıllık Ücretli İzinler, Endüstri İlişkileri ile ilgili Kuruluşlar, Milli Endüstri İlişkileri Kuruluşları, Kamu Kuruluşları, Otonom Kuruluşlar, Siyasi nitelikli kuruluşlar (siyasi partiler), Mesleki nitelikli kuruluşlar (sendikalar), Sendika, Sendikaların Türkiye’de gelişimi Sendikanın tanımı ve özellikleri İşçi ve işveren sendika üyeliği Sendikaların kuruluşu, teşkilatı ve organları Sendika ve konfederasyonların faaliyetleri Sendikal özgürlükler Sendika ve konfederasyonların gelir ve giderleri Sendikanın faaliyetlerinin sona ermesi veya  faaliyetten men edilmesi, Toplu İş Sözleşmesi, Ekonomik nitelikli kuruluşlar(kooperatifler), Sosyal nitelikli kuruluşlar(sosyal yardım kuruluşları), Milletlerarası Endüstri İlişkileri Kuruluşları, Milletlerarası Evrensel Kuruluşlar, Milletlerarası çalışma teşkilatı  (ILO), Birleşmiş milletler teşkilatı  (UNO), Milletlerarası Bölgesel Kuruluşlar, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği  (AB), İşletmelerde İş Uyuşmazlıkları ve Çözümlenmesi, İş Uyuşmazlıkları ve Çeşitleri İş Uyuşmazlıkları, İş Uyuşmazlıklarının Çeşitleri, Şekline Göre İş Uyuşmazlıkları, Hak uyuşmazlıkları Menfaat uyuşmazlıkları, Kapsamına Göre İş Uyuşmazlıkları, Bireysel iş uyuşmazlıkları, Toplu iş uyuşmazlıkları, İş Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi, İş Mahkemesi Uzlaştırma Kurulları, Resmi Arabulucu Yüksek Hakem Kurulu Özel Hakem, Grev ve Lokavt, Grev Kavramı Lokavt Kavramı Grev Ve Lokavtın Yasaklandığı İşler Ve İşyerleri Grev Ve Lokavtın Ertelenmesi Kanuni Grev Ve Lokavtın Sonuçları Kanuni Grev Ve Lokavtın Hizmet Akdine Etkileri Kanundışı Grev Ve Kanundışı Lokavt1n Sonuçları Kanundışı grev Kanundışı lokavt, Grev ve Lokavtın Sona Erdirilmesi. 

MAN-529

Ders kapsamında,  Sistem  Kavramı, sistemlerin ortak özellikleri ve  Genel  Sistem  Teorisi, Sistemler ve tip yapılarının incelenmesi, sistem döngüleri, Sistemlerin dinamik yapısı ve bu yapıların analizi Planlama ve kontrol kavramları,  dinamik sistem analizi, Paket program ile    ( ITHINK )  model kurulması, model testi, uygulanması konuları, örnek olaylar kullanılmak suretiyle işlenecektir.

MAN-549

MAN-550

MAN-532

Ders kapsamında, proje planlama, proje amaçları, projenin sınıflandırılması, proje hazırlama, proje analiz ve seçim süreçleri, proje analizi ve değerlendirme süreçleri, proje yönetimi kavramı, proje yaşam süreci, zaman çizelgesi, gant şemaları, gant şemalarından CPM ve PERT’ e geçiş, kaynak dağıtımı, zaman maliyet analizleri, sıkıştırma, en kısa süre zaman ve maliyet hesabı, proje tamamlanması sonrası değerlendirme, konuları bilgisayar destekli paket programlar(MS-Project) ile örnek  olaylar üzerinden işlenecektir.

MAN-534

Ders Kapsamında, değişimin öngörülmesi, değişim yönetimi, değişime duyulan ihtiyaç, değişimle başa çıkma yolları, örgütsel yenilenme, örgütlerde psikolojik sorunlar ile değişimin planlanması, proje mantığıyla yürütülmesi, organizasyon değişikliği ile ilgili ilkelerin incelenmesi, değişimin kontrolü ve değişim yönetimi konusunda izlenebilecek yöntem ve yaklaşımlar ele alınacaktır.  

MAN-562

İstatistik kavramı, tanımsal istatistik, birinci derecede ve ikinci derecede karakteristikler, olasılık, normal dağılın ve standart sapma kavramları, regresyon, korelasyon analizleri konuları incelenerek, öğrencilere istatistik nosyonu verilmesi amaçlanmaktadır. Örneklem ve örneklem dağılımları; tahmin yöntemleri: nokta ve aralık tahmini; hipotez testi; küçük örneklem dağılımları (t, Ki-kare, F); Ki-kare uyum iyiliği testi ve çapraz tablolar; varyans analizi.

IFN-502

Bu derste öğrenciler akademik bir çalışma yapmayı öğreneceklerdir. Dersin ilk bir kaç haftasında öakademik bir çalışma yapma konusunda bilgilendirileceklerdir. Bu süre içerisinde öğrencilerden bir araştırma konusu bulmaları ve öneri yazmaları istenecektir. Daha sonra, öğrenciler bireysel olarak danışmanlarına rapor verecekler ve öneri hakkında görüşeceklerdir. Öğrenciler dönem içerisinde çalışmalarını sınıfın önünde sunacaklar ve dönem bitmeden çalışmalarını yazılı olarak teslim edeceklerdir.

IFN-503

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi dersinde; portföy teorisinin esas ve teknikleri ele alınmaktedır. Bu bağlamda portföy yapısı, etkin sınır, korelasyon yapısı, basit tekniklerin uygulanması, optimum portföy yapısı, çeşitlendirme, Finansal Varlıkları Değerleme Modeli, Arbitraj Modeli, yatırım süreçlerinin analiz ve değerlendirmesi konuları ele alınmaktadır.

IFN-504

Çok uluslu işletme ve uluslararası finansal yönetim, uluslar arası para sistemi ve döviz kurları, dış ödemeler dengesi, döviz piyasaları ve borsalara bağlı döviz sözleşmeleri, döviz kurlarının tespiti ve tahmin yöntemleri, kur riski, politik risk, uluslar arası para ve sermaye piyasaları, uluslar arası portföy yönetimi, uluslar arası direkt yatırımlar konuları işlenecektir.

IFN-505

Bu ders; kamu kesiminin ekonomik hayat içindeki yerini, önemini, gerekliliğini ve devletin yüklendiği iktisadi faaliyetlerin mali, siyasi ve iktisadi yönlerini ele almayı amaçlamaktadır. Bu derste ayrıca bütçe ve fonksiyonları, harcamaları değerlendirilmesi, vergi yapısı ve vergilerin özellikleri anlatılacaktır.

IFN-506

Bankalar ve hizmetleri, hükümetin rolü ve denetim, bankaların yapısı ve örgütlenmesi, bir bankanın finansal durumları, banka performansının ölçme ve değerlendirilmesi, aktif-pasif  yönetimi, banka yatırım işlevinin yönetimi ve likidite durumu. Fon kaynaklarının kullanımı ve kullandırılması yönetiminde bankacıların kullanma teknikleri.

IFN-508

Bankaların kuruluşu, açılışı, karar ve yönetim organları, denetimi, mevduat ve yedek akçeler, krediler ve diğer yaptırımlar, hesap ve kayıt düzeni, bilanço ve kar-zarar cetvelleri, bankalar birliği, yeminli murakıplık, tasarruf mevduatı, sigorta fonu, devir, birleşme ve tasfiye gibi konular anlatılır.

IFN-509

Modern dünyada uluslararası bankacılık, döviz kurları ve döviz rejimleri, uluslar arası bankacılık teorisi, uluslar arası bankacılıkta yenilikler, uluslar arası borç problemi, denetim ve riske dayalı uygun koşulların belirlenmesi gibi konular işlenecektir.

IFN-510

Parasal iktisat teorisi, küresel dünyada parasal iktisadın uygulanması, faiz kuru politikaları, merkez bankası politikalarının  halk ve ticari bankalar üzerindeki  etkileri gibi konular işlenecektir.

IFN-523

Uluslararası finansın belirleyicileri, ödemeler bilançosu, döviz piyasalarının kritikleri, satın alma gücü, paritesi ve faiz oranı paritesi teorileri, riskten sakınma ve spekülasyon. Portföylerin uluslararası dağılımı.

IRE-503

Bu ders Türk politik sisteminin Osmanlı döneminden günümüze kadar olan gelişimini inceler. Güncel politik konuları kavramlarıyla, fikirleriyle, kişileriyle, kurumlarla birlikte ve Türkiye Cumhuriyeti politikasını biçimlendiren olaylar detaylı bir biçimde tartışılacaktır.

IRE-518

Bu dersin amacı, bölgesel bazda dünya politikasının evrimini açıklamak ve dünya politikası içindeki güvenlik konularına dair sorunları tartışmaktır. Bölgesellik ve bölgesel güçler arasındaki etkileşimlere, politik örgütlemelere, gruplara ve işletmelere özel önem verilmektedir.

IRE-528

Dersin amacı, Yüksek Lisans Öğrencilerinin, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri aşamasında bulunan Türkiye’ nin AB müktesebatı hakkında doğru bilgilere sahip olmalarını ve Türkiye Cumhuriyetinin bütünleşeceği sistemin parametrelerini konusunda uygulanabilir ve kullanılabilir bilgilerinin elde etmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında; haftalık ders başlıkları yer alan ve tam üyelikler birlikte Türkiye’nin de benimseyeceği bu politikalar müzakere sürecinde de  Türkiye- AB ilişkilerinin ağırlıklı gündemini oluşturacağından üzerinde önemle durulacak ve bu bilgiler örnek olay uygulamalarıyla pekiştirilecektir.

LOG-501

Ders kapsamında, lojistikle ilgili temel kavramlar, entegre lojistik yönetimi, Tedarik zincirlerinde sağlanan avantajlar, tedarik zincirinde arz talep planlaması tedarik zincirinin ölçek ekonomisine katkısı, tedarik zincirinde lojistik yönetimi, tedarik zincirinde şebeke tasarımı ve entegrasyon, tedarik zincirinde sektörel uygulamalar, bilgi teknolojileri ve TZY ilişkisi konuları ele alınacaktır.

LOG-502

Bu ders kapsamında Üretim Sistemleri / Üretim Yönetimi / Üretim Planlama ve Kontrol / Talep Yönetimi / Toplu Üretim Planlama / Ana Üretim Çizelgeleme / Stok Yönetimi / Stok Kontrol Sistemleri / Malzeme İhtiyaç Planlama Sistemleri / Kapasite İhtiyaç Planlama Sistemleri üzerinde durulacaktır.  

LOG-503

Bu ders kapsamında satın alma ve tedarikle ilgili stratejik konular yer almaktadır. Satın alma ve tedarik süreçlerinin anlaşılması; örgütsel kavram, politika ve ilişkiler; maliyet/fiyat analizi, değer analizine dair yöntem ve teknikler, stratejik satın alma ve tedarik kavramları, tedarikçi seçimi, gelişimi ve değerlendirilmesi, tedarikçi kalitesi, küresel tedarik kavramları, bir örgütün tedarik yapısının yönetiminde kullanılan metod ve teknikler üzerinde durulacaktır. Ayrıca, firmaların faaliyetleri ve rekabetçi stratejilerinde satın alma ve tedariğin rolü, satın almanın kapsamı, amaçları, yapısı ve organizasyonu, satın alma değişkenleri: nitelik, nicelik, zaman, fiyat, kaynak; satın alma yönetimindeki uygulamalar, satın alma sistemleri, denetim ve personel, işletmelerde satın alma ve tedarik yönetimi konuları tartışılacaktır.  

LOG-504

Türetilmiş bir talep olarak ulaştırma, taşıma hizmetleri arzı ve kamu düzenlemeleri, ulaştırma politikaları, ulaştırmanın Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi, ulaştırmada kaynak tahsisi, maliyet-fayda analizi, ulaştırma maliyetleri ve çevre, doğal tekel olarak ulaştırma, ulaştırmada serbestleşme ve özelleştirme, ulaştırmada etkinlik ve sektör yapısı, trafik sıkışıklığı ekonomisi ve fiyatlandırma.  

LOG-505

Bu ders bilgi sistemlerinin lojistik fonksiyonlarındaki ve  tedarik zincirindeki rolüne odaklanacaktır. Dersin konuları; Lojistik organizasyonlarında bilgi teknolojisi uygulamalarına giriş, lojistik bilgi sistemlerinin tasarımı ve kullanımı, lojistik problemlerinin çözümünde bilgisayar kullanımı, elektronik veri değişimi, elektronik sipariş ve tanımlama sistemleri, elektronik iş ve lojistik bilgi sistemlerini, elektronik lojistik, lojistikte ve tedarik zincirlerinde bilgi sistemleri seçimi, MRP, DRP, ERP, CRM tedarikçi ilişkileri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, bilgi sistemleri taşımacılık,/depolama/ dağıtım, karar destek sistemleri, izleme teknolojileri, RFID, EDI, elektronik ticaret, tedarik zinciri performans kriterlerini içermektedir.  

LOG-506

Dersin amacı öğrencileri, lojistik sektörde çok sıklıkla yapılan sözleşmeler konusunda bilgili kılmaktır. Ders kapsamında, kontrat ve kontrat hazırlama, konrat risk yönetimi, konrat yürütme ve sonlandırma, dış kaynak kullanarak anlaşmaların hazırlanması, sözleşme performans yönetimi, sözleşme yönetimi, müzakere yönetimi destek konuları, anlaşmazlık yönetimi gibi konular ele alınacaktır.  

LOG-507

Dersin amacı öğrencilere lojistik ağların ve taşıma şekillerinin optimize edilmesi konusunda yararlı olacak matematiksel ve grafiksel modellemeleri öğretmektir. Ders kapsamında, Doğrusal Programlama / Transport Yöntemi / Atama Yöntemi / Şebeke Modelleri, En Kısa Yol Modelleri, Maksimum Akış Yöntemi Modelleri, Minimum Maliyetli Akış Modelleri, PERT/CPM Modelleri / Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri / Dinamik Programlama Modelleri / Non-Lineer Programlama / Bilgisayarla Tahmin Yöntemleri / Simülasyon Modelleri konuları verilecektir.  

LOG-508

Bu dersin amacı uluslararası ticaretle ilgili temel bilgileri kazandırmaktır. Ders kapsamında uluslararası ticaret teorileri ve temel kavramlar, çevresel faktörler, ödeme sistemleri, ihracat ve ithalat stratejileri, dış ticaret finansmanı, devlet teşvikleri gibi konulara yer verilecektir.  

LOG-509

Ulaştırma sistemlerinin planlanması ve tasarımı; yolcu taşımacılığı, kargo taşımacılığı, karayolu ulaştırma sistemleri, denizyolu ulaştırma sistemleri, havayolu ulaştırma sistemleri, boruyolu ulaştırma sistemleri, demiryolu ulaştırma sistemleri, ulaştırma sistemlerinde bütünleşme ve sistemler arası taşımacılık, ulaştırma sistemlerinde düğüm (nodal) noktaları,  ulaştırma sistemlerinde etkinlik ve performans ölçümü, filo seçim ölçütleri, ulaştırma sistemlerinin teknolojik, hukuksal ve yönetsel yapısı, kent içi ulaşım sistemleri konularına yer verilecektir.  

LOG-510

Hukuk Kavramı / Ulusal Hukuk Sistemi / Taşımacılık ve Lojistik Hukuku / Deniz Hukuku / Sözleşmeler Hukuku / Uluslararası Ticari Sözleşmeler / Uyuşmazlıkların Çözüm Usulleri / Sözleşmelerin Yapılması ve Yürürlüğe Konması / İhracat Sözleşmeleri / Acentelik Sözleşmeleri / Tek Satıcılık Sözleşmesi / Joint Venture Sözleşmesi / Taahhüt Sözleşmeleri / Karayollarında Eşya Taşıma Sözleşmeleri / Denizde Eşya Taşıma (Navlun) Sözleşmeleri / Havayolu ile Eşya Taşıma Sözleşmeleri / Finansal Kiralama Sözleşmeleri/C2, UBAK, CMR, FCR, AWB, B/L, TIR Karnesi, İthalat ve İhracatta İş Akışı, Antrepo ve Gümrük İşlemleri, Sigorta (CMR)/Trafik/ Kasko, ADR Konvansiyonu, Taşımacılıkta Ulusal ve Uluslararası Mevzuat konularına yer verilecektir.  

ECO-501

Yönetim ekonomisinin niteliği ve kapsamı, Talep teorisi, Fiyat ve gelir esneklikleri, Tüketicinin seçimi teorisi, Üretim ve Maliyet analizi, Piyasa sayısı ve fiyatlama uygulamaları, Tam rekabet ve tekel piyasaları, Tekelci rekabet ve oligopol piyasaları, Piyasalara devlet müdahalesi, regulasyon ve antitröst politikalar. Risk analizi, Uzun dönem yatırım kararları.

ECO-504

Mikro ekonomiye giriş, arz ve talebin temelleri, çeşitli piyasa talep eğrileri ve talep ve arz esneklikleri, tüketici davranışları teorisine giriş, fayda maksimizasyonu ve tercih, tek değişken girdili üretim, iki değişken girdili üretim ve üretim maksimizasyonu, geleneksel maliyet teorisi, tam rekabet piyasasında fiyat teorisi, tam monopol koşulları altında fiyat teorisi, piyasa gücü ve fiyatlama: monopolcu firmaların kar maksimizasyonu uygulamaları, monopolcu rekabet koşulları altında fiyat teorisi, oligopol piyasalarında fiyat teorisi, oyun teorisi ve stratejik davranış, genel denge teorisi, refah ekonomisi teorisi, piyasa başarısızlıkları, dışsallıklar ve kamusal mallar.

ECO-505

Milli Gelir ve İstihdam: Temel kavramlar; Milli Gelirin Hesaplanması; Milli Geliri Oluşturan Öğeler; Milli Gelirin Denge Seviyesi; İstihdam ve İşsizlik; Para ve Para Politikaları: Paranın tanımı ve fonksiyonları; Paranın Ekonomi Üzerindeki Etkileri; Para Politikası; Enflasyon; Dış Ticaret: Uluslar arası ticaret ve ticaret teorisi; Dış Ticaret Politikası: Döviz, Döviz kuru, Ödemeler bilançosu ve dış denge; Ekonomik Büyüme: Ekonomik büyümenin anlamı; Büyüme Teorileri; Ekonomik Dalgalanma ve Gelir Dağılımı.  

ECO-508

Ders iktisat ile işletme kararları arasındaki ilişki, şirket sahipliği ve şirket yönetişimi, firmanın amacı, belirsizlik ve risk, tüketici davranışları, talep analizi ve talep tahmini, üretim ve etkinlik, maliyetler, çeşitli piyasa yapılarında fiyatlandırma, reklam, firmanın yatırım kararı, proje değerlendirme ve fizibilite konularını içermektedir.

MAN-533

Uluslararası ticarette ödeme araçları, kur ve döviz yönetimi; Türk Ticaret mevzuatına göre denizaşırı satış sözleşmeleri hazırlama ve  bu satış sözleşmelerine göre malların teslim şekilleri ve kullanılan belgeler; Uluslararası satışlarda ödeme şekilleri, kullanılan finansman teknikleri; Uluslararası ticarette gözetme şirketleri ve yardımcı  kuruluşlar.

MAN-537

Bu ders kapsamında, küreselleşme diye bilinen olguyu tetikleyen etkenler, bu süreci anlamak adına geliştirilen değişik perspektifler ve bu sürecin, geçtiğimiz yaklaşık kırk yıllık zaman diliminde, ortaya çıkardığı muhtemel sorunlar ve fırsatlar mercek altına alınacaktır. Tüm bunların yanı sıra, ortaya konan tanımsal çerçeve üzerinden, Türkiye’nin bu topyekün dönüşümün neresinde yer aldığı, ona ne oranda eklemlendiği ve son olarak da bu süreçten kendi iktisadi - politik ve toplumsal dokusu açısından ne yönde ve hangi derinlikte etkilendiği bütünlüklü olarak irdelenecektir.

MAN-538

Bu ders, temel muhasebe bilgilerinden yararlanarak ihracat ve ithalat ile ilgili işlemlerinin kaydedilmesini ve  dış ticaret şirketleri için mali tabloları çıkarmayı öğrencilere öğretmektedir.

MAN-541

 Hizmetin özellikleri, çeşitleri ve rekabet ortamında vazgeçilemezliği; hizmet kalitesinin ölçümü; hizmetlerde müşteri davranışları ve satın alma prosedürü; müşteri tanımlı hizmet standartları; hizmetin kalitesi ile müşteri davranışları arasındaki ilişki; hizmet pazarlamasında stratejik konuların analizi.

MAN-542

İnovasyonun iş modelleri ile ilişkisi inovasyon faaliyetlerinin rekabet avantajı sağlamak üzere nasıl değerlendirildiği, inovasyon süreci ve gerekli organizasyonel yapı incelenmektedir. Nano teknolojiler, teknoparklar, AR - GE faaliyetleri ve gen teknolojileri gibi konuları kapsayan günümüzün bilgi toplumu kavramına detaylı olarak yer verilmektedir. Ayrıca, İnovasyon kavramına uluslararası bakış, inovasyon modelleri, inovasyon kaynakları, lojistik ve tedarik zincirleme etkisi de bu dersin kapsamı içinde yer almaktadır.

MAN-543

Freight Forwarder Kavramı, Freight Forwarder Faaliyet Alanları, Freight Forwarder Türleri, Freight Forwarder Ticari İşlevleri, Freight Forwarder ve Sözleşme Tipleri, Freight Forwarder ve Lojistik, Pazar Araştırması ve Hedef Pazar Analizi, Lojistik Hizmet Bileşenleri, Müşterilerin Freight Forwarder Seçimi ve Lojistik Hizmet Alımı, Müşterilerin Freight Forwarder Hizmet Kalitesini Algılama Kriterleri, Depo ve Antrepo Yönetimi, Gümrük İşlemlerinde Temel Tanım ve Kavramlar, İhracatta Gümrükleme İşlemleri, Freight Forwarder’ ın Lojistik Süreçlerdeki Riskleri, Sorumluluk Sigortaları, Hizmet Sağlayıcı Olarak Freight Forwarder’ ın Sigorta Faaliyetleri, Nakliye Sigorta Teminatlarının Kapsamı, Sigorta Hasar Sürecinde Yapılması Gerekenler, Dış Ticarette Teslim Şekillerinin Amacı ve Kapsamı.

 

MAN-547

Uluslararası ticaret ve ekonomi hukuku alanında uygulanan sözleşmelerin özellikleri, uyuşmazlıkların giderilme yöntemleri ve kanunlar ihtilâfları konusunda bilgi vermektir. Uluslararası ticaret ve iktisadî faaliyetler alanında, taraflar arasında kurulan sözleşmeleri, yabancılık unsuru taşıyan milletlerarası sözleşmeleri, yabancılık kavramını, meydana gelen uyuşmazlıklar ve uyuşmazlıkların çözüm yöntemlerini, uluslararası tahkim, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınmasını, tenfizi, uluslararası sözleşmelerin hangi ulusal yasa ile ilişkili olduğu ve hangi ülkenin yasalarına tâbi olacağı ve kanunlar ihtilâfı sorunlarını, uluslararası ticarette ödeme şekillerini (peşin ödeme, alıcı firma prefinansmanı, kabul kredili ödeme, mal mukabili ödeme, vesaik mukabili ödeme, akreditif), teslim şekilleri, finansman teknikleri ve uluslararası ticarette kullanılan belgeler (fatura tipleri, manifesto, konşimento vs.)  kapsamında incelenmektedir. Ülkeler arasında işbirliğini geliştiren uluslararası ticarî ve iktisadî faaliyetler ile ilgili bir uluslararası ticaret kanunu ve uluslararası borçlar kanunu bulunmadığından ve söz konusu alanda da geliştirilmiş bir hukuk sistemi olmadığından,  bir yargı sistemi de yoktur. Bu ders sonunda öğrenciler,  uluslararası ticaret ve ekonomi hukuku alanında uygulanan sözleşmeler ve bunlardan doğan uyuşmazlıklar konusunda analiz etme, karar verme ve uygulama alanlarını ortaya çıkarma yeteneklerini kazanacaklardır.

 

MAN-548

 

 

PÇ & Ders İlişkileri

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

1nci Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 500

İşletme Yönetimi

X

X

X

X

-

-

-

-

-

IFN   501

Finansal Yönetim

-

-

X

-

-

-

-

X

-

1nci Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 502

İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi

X

X

-

-

-

-

X

-

-

MAN 501

Pazarlama Yönetimi

-

-

X

-

-

X

-

-

X

MAN 531

Seminer

-

-

X

-

X

-

-

-

-

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı / 8 (Seçmeli 3 ders ve Tez hariç)

2

2

4

1

1

1

1

1

1

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi              

25%

25%

50%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MAN 503

Araştırma Yöntemleri

-

-

X

-

-

-

-

X

X

MAN 514

Uluslararası İşletmecilik

-

-

-

-

-

X

-

-

X

MAN 507

Organizasyon ve Yönetim Teorisi

X

X

-

X

-

-

-

-

-

MAN 515

E-Ticaret ve Pazarlama

-

-

-

-

-

-

-

-

X

MAN 519

Yönetim Enformasyon Sistemleri

-

-

-

X

X

-

-

-

-

MAN 521

Tüketici Davranışları

-

-

-

-

-

-

-

-

X

MAN 523

İşletmelerde Halkla İlişkiler

-

-

X

-

X

-

-

-

-

ECO 508

Ekonomi ve İş Kararlarının Verilmesi

-

-

-

-

-

X

-

-

-

MAN 505

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

-

-

X

-

X

X

-

-

X

MAN 506

Uluslararası Pazarlama

-

-

-

-

-

-

-

-

X

MAN 508

Liderlik ve Örgütsel Davranış

-

X

-

-

-

-

X

X

-

MAN 511

Yönetim Muhasebesi

-

-

X

-

-

-

-

X

-

MAN 527

Kriz Yönetimi

X

X

X

X

-

-

-

-

-

MAN 530

Dönem Projesi

-

-

X

-

X

-

-

-

-

ECO 507

Küresel Ekonomi ve İş Dünyası

-

-

-

-

-

X

-

-

X

IRE   521

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

-

-

-

-

-

X

-

-

X

 

PÇ & Ders İlişkileri  

Kod

Dersin Adı

1

2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

7

8

9

1nci Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 500

İşletme Yönetimi

5

4

5

5

-

-

-

-

-

IFN   501

Finansal Yönetim

-

-

3

-

-

-

-

5

-

1nci Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAN 502

İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi

3

3

-

-

-

-

5

-

-

MAN 501

Pazarlama Yönetimi

-

-

3

-

-

3

-

-

5

MAN 531

Seminer

-

-

4

-

4

-

-

-

-

Program Çıktılarının Ağırlığı

8

7

20

5

8

12

5

5

14

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok;  5: En yüksek İlişki Düzeyi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

1

2

3

PÇ 4

PÇ 5

6

7

8

9

MAN 503

Araştırma Yöntemleri

-

-

4

-

-

-

-

4

5

MAN 514

Uluslararası İşletmecilik

-

-

-

-

-

4

-

-

3

MAN 507

Organizasyon ve Yönetim Teorisi

4

4

-

3

-

-

-

-

-

MAN 515

E-Ticaret ve Pazarlama

-

-

-

-

-

-

-

-

4

MAN 519

Yönetim Enformasyon Sistemleri

-

-

-

3

3

-

-

-

-

MAN 521

Tüketici Davranışları

-

-

-

-

-

-

-

-

3

MAN 523

İşletmelerde Halkla İlişkiler

-

-

3

-

3

-

-

-

-

MAN 506

Uluslararası Pazarlama

-

-

-

-

-

-

-

-

5

ECO 508

Ekonomi ve İş Kararlarının Verilmesi

-

-

-

-

-

5

-

-

-

MAN 505

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

-

-

5

-

4

4

-

-

4

MAN 508

Liderlik ve Örgütsel Davranış

-

3

-

-

-

-

4

4

-

MAN 511

Yönetim Muhasebesi

-

-

3

-

-

-

-

5

-

MAN 527

Kriz Yönetimi

5

4

5

5

-

-

-

-

-

MAN 530

Dönem Projesi

-

-

4

-

4

-

-

-

-

ECO 507

Küresel Ekonomi ve İş Dünyası

-

-

-

-

-

4

-

-

3

IRE   521

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

-

-

-

-

-

4

-

-

3

 

 

 

 

KİLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Uluslararası İşletmecilik Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

 

 

 X

 X

 X

 

   

 

 

3. İşletme problemlerini saptayıp, analiz edip, çözüm yöntemleri geliştirebilir.

 

 

 

 

 

BECERİLER

Bilişsel & Uygulamalı

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

 

X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

4. Organizasyon yapısı içinde en uygun karar verme süreçlerini geliştirip uygulayabilir

 

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 

 X

 

 X

 X

 

   

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

 

X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

6. Ekonomik gelişmelerin işletme üzerindeki muhtemel etkilerini anlar, analiz eder ve bu durumlara en etkin uygulama kararlarını alabilir 

5.Farklı yönetsel sorunlara en uygun çağdaş yönetim kavram ve tekniklerini uygulayabilir.

 

 

 

 

1. Farklı urumlarda farklı liderlik tarzlarını uygulayabilme becerisine sahip olur. 

8. Finansal tabloları analiz ederek işletmenin finansal durumunu değerlendirebilir

 

2. İşletmenin değişik departmanlarında değişik ortamlar için motivasyon ihtiyaçlarını belirleyerek en uygun motivasyon tekniklerini geliştirip uygulayabilir.

 9. Uluslararası pazarlardaki gelişmeleri izler ve işletme üzerindeki ekilerini değerlendirir

 

7. Çağdaş insan kaynakları yönetimi kavramı tekniklerini geliştirip uygulayabilir 

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

X

 X

 X

 X

 

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

 

 X

 

 X

X

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 X

 

X

 X

 X

 

 

 

 

 

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 X

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

X

X

 

 

   

 X

 

 

 

 

 

 

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-598

Tez

Zorunlu

0-0-0

30

MAN-536

İşletme Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

08

MAN-502

İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-531

Seminer (Tezli)

Zorunlu

0-0-0

08

MAN-597

Tez

Zorunlu

0-0-0

30

MAN-557

Araştırma Yöntem ve Teknikleri - I

Seçmeli

3-0-3

06

MAN-558

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

Zorunlu

3-0-3

06

MAN-537

Dönem Projesi

Zorunlu

0-0-0

08

MAN-543

Örgütsel Davranış

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-533

Seminer (Tezsiz)

Zorunlu

3-0-3

08

MAN-500

Pazarlama Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

08

Toplam Kredi

21

128

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-511

Temel İşletmecilik Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

08

MAN-513

İşletme Yöneticiliği

Zorunlu

3-0-3

08

MAN-517

İşletmeler İçin Temel İktisat Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

08

MAN-557

Araştırma Yöntem ve Teknikleri - I

Zorunlu

3-0-3

06

MAN-537

Dönem Projesi

Zorunlu

0-0-0

08

MAN-531

Seminer (Tezli)

Zorunlu

0-0-0

08

MAN-533

Seminer (Tezsiz)

Zorunlu

3-0-3

08

IFN-501

Finansal Yönetim

Zorunlu

3-0-3

06

Toplam Kredi

18

60

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

MAN-515

E-Ticaret ve Pazarlama

Seçmeli

3-0-3

06

IFN-501

Finansal Yönetim

Seçmeli

3-0-3

06

MAN-551

Organizasyon ve Yönetim Teorisi

Seçmeli

3-0-3

06

MAN-514

Uluslararası İşletmecilik

Seçmeli

3-0-3

06

MAN-519

Yönetim Enformasyon Sistemleri

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-521

Tüketici Davranışları

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-523

İşletmelerde Halkla İlişkiler

Seçmeli

3-0-3

06

MAN-508

Liderlik ve Örgütsel Davranış

Seçmeli

3-0-3

08

ECO-507

Küresel Ekonomi ve İş Dünyası

Seçmeli

3-0-3

06

MAN-578

Yönetim Muhasebesi

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-527

Kriz Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

06

IRE-521

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

Seçmeli

3-0-3

06

MAN-573

Hizmet Sözleşmeleri

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-509

Toplam Kalite Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-574

Liderlikte Gelişim ve Yenilik

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-512

Üretim ve Operasyon Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-503

Satış Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-516

Pazarlama Araştırması

Seçmeli

3-0-3

06

MAN-552

Finansal Muhasebe

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-518

İşletme Hukuku

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-522

Şirketler Muhasebesi

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-524

Liderlik, Motivasyon ve Performans

Seçmeli

3-0-3

06

MAN-526

Örgüt Kültürü ve Liderlik

Seçmeli

3-0-3

06

MAN-528

Endüstriyel İlişkiler

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-529

Sistem Dinamikleri ( ITHINK MODELİ )

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-549

İş Stratejileri

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-550

Aktüerya

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-532

Proje Yönetimi ( MS Project Uygulamalı )

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-534

Değişim Yönetimi ve Organizasyon Geliştirme

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-562

İstatistik

Seçmeli

3-0-3

08

IFN-502

Finansal Kuruluşlar ve Piyasalar

Seçmeli

3-0-3

06

IFN-503

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

06

IFN-504

Uluslararası Ekonomi

Seçmeli

3-0-3

06

IFN-505

Kamu Maliyesi

Seçmeli

3-0-3

06

IFN-506

Ticari Banka Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

06

IFN-508

Bankacılık Hukuku

Seçmeli

3-0-3

06

IFN-509

Uluslararası Bankacılık

Seçmeli

3-0-3

06

IFN-510

Para Teorisi ve Politikası

Seçmeli

3-0-3

06

IFN-523

Uluslararası Finans

Seçmeli

3-0-3

06

IRE-503

Türk Siyaseti

Seçmeli

3-0-3

06

IRE-518

Uluslararası Siyasette Güncel Konular

Seçmeli

3-0-3

06

IRE-528

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri

Seçmeli

3-0-3

06

LOG-501

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

06

LOG-502

Üretim ve Stok Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

08

LOG-503

Tedarik ve Satınalma

Seçmeli

3-0-3

08

LOG-504

Ulaştırma Ekonomisi

Seçmeli

3-0-3

08

LOG-505

Lojistik Bilişim Sistemleri

Seçmeli

3-0-3

08

LOG-506

Lojistik Sözleşme Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

08

LOG-507

Lojistik Sistemlerde Modelleme

Seçmeli

3-0-3

08

LOG-508

Uluslararası Ticaret Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

08

LOG-509

Taşımacılık Şekilleri

Seçmeli

3-0-3

08

LOG-510

Lojistik Hukuku

Seçmeli

3-0-3

08

ECO-501

Yönetim Ekonomisi

Seçmeli

3-0-3

08

ECO-504

Mikro İktisat

Seçmeli

3-0-3

08

ECO-505

Makro İktisat

Seçmeli

3-0-3

08

ECO-508

Ekonomi ve İş Kararlarının Verilmesi

Seçmeli

3-0-3

06

MAN-533

Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-537

Küreselleşmede Türkiye’ nin Fırsatları ve Sorunları

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-538

Dış Ticaret Muhasebesi ve Maliyet Hesapları

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-541

Hizmet Pazarlaması

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-542

Nano Teknolojisi ve İnovasyon

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-543

Uluslararası Pazarlamada Lojistik

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-547

Uluslararası Ticaret Hukuku

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-548

Denetim

Seçmeli

3-0-3

08

IFN-507

Finansal Yönetim ve Finansal Verilerin Yorumlanması

Seçmeli

3-0-3

08

MAN-525

İşletmelerde İnsan ve Grup Davranışları

Seçmeli

3-0-3

08

Toplam Kredi

198

478