Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız
TEZ - SEMİNER - DÖNEM PROJESİ YAZANLAR İÇİN BİLGİLENDİRMEDİRYAZIŞMA YAPILACAK OLAN ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIĞI (ASAL) DAİRESİ İLE ASKERLİK ŞUBELERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ HAKKINDADERS GEÇME VE MEZUNİYET NOT ORTALAMASI HAKKINDA2017-2018 GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME, DERS SEÇİMİ VE DERS KAYIT FORMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA 2017/2018 GÜZ DÖNEMİNDE VERİLECEK OLAN DERSLERİN SINIF PLANI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYITLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HAKKINDA BİLGİLENDİRMEÇAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN "ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE" DERS ALABİLMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME2017 / 2018 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV VE FİNAL SINAVI TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR UNICHECK TEZ ALINTI ORANI PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME4’ LÜK SİSTEMDEN 100’ LÜK SİSTEME YENİ NOT DÖNÜŞÜM ÇİZELGESİ HAKKINDADERS EKLEME, DERS İÇERİK, GRAFİK TASARIM HAKKINDA BİLGİLENDİRME SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ AÇILDIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSUDUR MATBU EVRAK LİSTELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİRSIKÇA SORULAN SORULARA VERİLEN CEVAPLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRMEGENEL BİLGİİDARİ KADRODOKTORA VE TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA BURS OLANAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YÖK' TEN GEÇEN TEZLERİ TARAMA HAKKINDA2017 / 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMLERİNE AİT AKADEMİK TAKVİM BİLGİLENDİRMESİDİR...KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR2017 - 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI PROGRAM ÜCRETLERİ LİSTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME20 NİSAN 2016 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN AZAMİ SÜRELER İLE KAYIT SİLMELER HAKKINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN BİLGİLENDİRMESİDİRDEZÖDES - YÖK PROJESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR6569 SAYILI ASKERLİK AF KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRMEDİRLİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIMIZDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÜCRETSİZ SERVİS GELİŞ - GİDİŞ GÜZERGAHLARI LİSTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİRTEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA KESİN KAYITLARDA ALES PUANI KALDIRILDI ÜDS / KPDS / YDS DİL PUANI KARŞILIKLARIÇAĞ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİNDE UYGULANACAK GÜVENLİK KONULARINA UYULMASI VE ARAÇ TANITIM PULU İSTEK FORMU HAKKINDAÖĞRENCİ DURUM ÖN YÜZÜ - KİMLİK KARTI FORMLARIOTOMASYON GİRİŞİ HAKKINDA ALES SINAV SONUÇ BELGELERİNİN KONTROLÜ HAKKINDA DİPLOMA EKİ (SUPPLEMENT) HAKKINDAEUROPASS BELGELERİ HAKKINDA

Sosyal Bilimler Enstitüsü > Kamu Hukuku Tezli/Tezsiz Y.Lisans Programı

Kamu Hukuku Tezli/Tezsiz Y.Lisans Programı

 

 

Amaç:

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı'nın amacı, kamu hukukunun  belirli alanlarında uzmanlaşmayı sağlayacak bir öğretim vererek, katılımcılar için yeni kariyer olanakları yaratmak ve bilimsel açıdan bir artı değer üretmektir. Bunun yanı sıra, hukuk biliminin uluslararası boyutu ve yeni gelişmekte olan disiplinleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi yoluyla, lisans öğrenimindeki bir takım eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle globalleşen dünyada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların belirlenmesi ve bunların çözümünde gerekli olan disiplinler arası bakış açısının öğrencilere kazandırılması istenmektedir. 

 

 Hedefler:

Yüksek lisans eğitimi, bilimsel çalışmaya atılan ilk önemli adımdır. Bilimsel çalışmanın başarısı, öğretimin ciddiyet ve kalitesi ile yakından ilgilidir. Bu nedenle yüksek lisans eğitiminin amacı yalnız özel bazı konularda derinleşmeyi ve uzmanlaşmayı sağlamak değil, aynı zamanda bilimsel araştırmanın yöntem ve tekniklerini de öğrenciye öğretmektir. Tez konusunu seçen öğrencinin bu konuda nasıl bir kaynak çalışması yapacağı; bu kaynaklardan nasıl yaralanacağı ve edindiği bilgileri hangi bilimsel yöntemlerle bir senteze ulaştıracağı konusunda yetiştirilmesi, yüksek lisans eğitiminin en önemli işlevlerinden biridir. Hukuk, giderek evrenselleşen bir alandır. Yüksek lisans eğitimi öğrenciyi, evrensel hukuk dünyasının kapılarını açmaya yöneltir. Bunun için de yabancı dil bilgisinin bu öğretimde çok önemli bir ağırlığı vardır. Bu gerçeği gözden kaçırmayan Çağ Üniversitesi, lisans öğretiminde yabancı dile vermiş olduğu önemi yüksek lisans öğretiminde de isteyen öğrenciye yabancı dil dersi vermek suretiyle devam ettirmektedir.

 

Program Tanımı

 

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuş ve onaylanmıştır. Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050 YÖK Onayı: 13.04.2005/ 007700
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı ise; Hukuk
alanında geleceğin hukukçularını, hâkimlerini, savcılarını ve akademisyenlerinin bilgilerini pekiştirmek amacıyla, 13 Ekim 2004 tarihinde - 020451 - 1751 Y.Ö.K onayı ile başlatılmıştır.

Gereken Nitelikler

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir. Ayrıntılar için bkz. http://www.cag.edu.tr/

Programın Genel Yapısı

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin çağdaş hukuk alanında güçlü bir teorik altyapı geliştirmelerini ve uygulama becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamu ve/veya özel sektör işletmelerinde yada kendi iş alanlarını kurmak isteyen hukukçuların ya da hukuk alanına ilgi duyan adayların bilgilerini yükseltmeleri, araştırma yetenekleri kazanmalarını da hedeflemektedir.

Diploma ve Unvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Kamu Hukuku dalında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Alanları

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı mezunları kamu ve özel sektörde, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların avukatlık, hukuk müşavirliği birimlerinde, üst düzey yönetici olarak iş bulabilirler veya akademik kariyer yapabilirler.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrencinin mezuniyet not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ --> Kamu Hukuku --> Başvuru Koşulları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Yüksek lisans derslerinde ayrıca dönem projesi, araştırma, makale yazma, sunum gibi yöntemler de uygulanabilir.  Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.
Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademisyen olmayı seçmeleri durumunda, doktora programlarına başvurabilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı veya yarı zamanlı

Program Dili

Türkçe

Bölüm / Program Başkanı

Prof. Dr. Yücel ERTEKİN 
yucelertekin@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Sami DOĞRU
samidogru@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

 

 

 

 Programı Tamamlayan Bir Öğrenci;

 

PÇ 1. Lisans düzeyinde edinilen teorik bilgiye dayalı olarak kamu hukuku alanında bu bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve disiplinler arası etkileşimi kavramak.

PÇ 2. Kamu hukuku alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek ve sorunları, özellikle yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözebilmek.

PÇ 3. Kamu hukuku alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı sorunlarda, özellikle çok sık olarak yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretebilmek.

PÇ 4. Kamu hukuku alanıyla ilgili bilgileri, pozitif hukuk kurallarını eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, ileri düzey çalışmaları, toplumsal ihtiyaçlara paralel olarak mevzuat hazırlamayı bağımsız olarak yürütebilmek.

PÇ 5. Kamu hukuku alanında öğretideki gelişmeler ile ulusal ve uluslararası yargı kararlarını takip etmek, bunları kendi çalışmaları ile birlikte bu alandaki ve diğer disiplinlerdeki gruplara sistemli bir biçimde aktarabilmek.

PÇ 6. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek ve alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.

PÇ 7. Kamu hukuku alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek, bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.

PÇ 8. Kamu hukuku alanında özümsedikleri bilgileri bilgiyi ve problem çözme tekniklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.

 

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-539

Dönem Projesi

Zorunlu

0-0-0

8

LAW-583

Seminer (Tezli)

Zorunlu

0-0-0

8

LAW-517

Mülteci Hukuku

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-569

Ceza Muhakemesinde Sanık Hakları

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-519

Kriminoloji

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-502

Anayasa Hukuku

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-510

İdare Hukuku

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-509

Hükümet Sistemleri

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-523

Medeni Hukuk

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-585

Seminer (Tezsiz)

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-559

İdari Yargı Kararlarının Uygulanması

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-503

Mal Varlığına Karşı Suçlar

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-557

Güncel Deniz Hukuku Konuları

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-445

Özel Hukuk Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-447

Kamu Hukuku Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-453

Hukuka Giriş

Zorunlu

3-0-3

8

Toplam Kredi

42

128

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-584

Ekonomik Suç ve Cezalar

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-596

Ceza Muhakemesi Aşamaları ve Yetkili Makamlar

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-594

Adli Bilimler ve Adli Tıp

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-576

Uluslararası Güvenlik Hukuku

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-516

Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-557

Güncel Deniz Hukuku Konuları

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-532

İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-578

Yönetim Hukukunun Güncel Sorunları

Seçmeli

3-0-3

7

LAW-580

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-544

Türkiye’ de Anayasa Yargısı

Zorunlu

3-0-3

8

Toplam Kredi

30

79

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-522

Tez

Zorunlu

0-0-0

30

Toplam Kredi

0

30

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-523

Tez

Zorunlu

0-0-0

30

Toplam Kredi

0

30

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-500

Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı ve Meşru Savunma

Seçmeli

3-0-3

6

LAW-518

İş Hukuku

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-524

Ceza İnfaz Hukuku

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-526

İdari İşlemlerin Yargısal Denetimi

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-527

ILO ve Uluslararası Çalışma Standartları

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-529

Uluslararası Ceza Mahkemesi

Seçmeli

3-0-3

6

LAW-530

AB Hukukunda Vergilendirme ve Türk Hukuku ile Karşılaştırılması

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-533

Demokrasi ve Ahlak

Seçmeli

3-0-3

6

LAW-559

İdari Yargı Kararlarının Uygulanması

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-538

Demokrasi Teorileri

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-541

Uluslararası Antlaşmalar ve İç Hukuktaki Yeri

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-597

İdarenin Sözleşmeleri

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-543

Osmanlı ve Tarihte Feodalite ile Toplum Düzeni

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-548

Uluslararası Kuruluşlar ve Hukuksal Yapıları

Seçmeli

3-0-3

6

LAW-549

Devlet ve Hukuk

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-550

Demokrasi, Hukuk ve Etik

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-552

Yönetimde Gelişmeler ve Denetim

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-519

Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-566

İcra İflas Suçları

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-581

Ceza Muhakemesinde Soruşturma

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-565

Sermaye Piyasası Suçları

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-502

Örgütlü Suçlar

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-599

Tıp ve Ceza Hukuku

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-594

İdarenin Sorumluluğu

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-574

Ceza Hukuku

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-542

Vergi Borcnun Sona Ermesi

Seçmeli

3-0-3

6

LAW-598

Deniz Hukukunda Son Gelişmeler

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-525

Anayasa Yargısı

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-504

Vergi Hukukunda Güncel Konular

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-515

Vergi Alacağının Korunma Yöntemleri

Seçmeli

3-0-3

8

Toplam Kredi

90

230

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-539

Derste öğrencilerden bir akademik rapor ve bir akademik proje önerisi yazmaları beklenecektir. Ders içerisinde buna ilişkin olarak öğrencilere akademik yazım kuralları ve atıf v.b. konularında bilgi verilecektir.

 

LAW-583

Yüksek lisans, akademik çalışmanın ilk basamağıdır. O nedenle bilimsel yazı nasıl yazılır, atıf nasıl verilir, dip not ve kaynakça nasıl düzenlenir ve konularında bilgi sahibi olur. Bu dersin amacı seminer ve sunumlar yoluyla bunları öğrencilere öğretmektir.  

LAW-517

Uluslararası hukukun önemli bir alanını da mülteci hukuku oluşturmaktadır. Mülteci hukukunun kaynaklarını, teamülü hukuk, 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme ile 1967 Tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Protokol, 1969 Tarihli Afrika Birliği Mültecilerle İlgili Sözleşme, 1984 Tarihli Cartegena Bildirisi gibi bölgesel düzenlemeler ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi kararları ve uluslararası ve ulusal uygulamalar meydana getirmektedir. Türk Hukukunda bu konu ile ilgili kaynak ise, 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü yanında, 30 Kasım 1994 Tarihli Mülteciler ve Sığınanlar ile İlgili Yönetmeliktir. Mülteci Hukukunun ders programını, söz konusu kaynaklarda yer alan hükümler çerçevesinde mülteci olma koşulları, mülteci statüsünün kazanılmasını engelleyen nedenler, mülteciliğin kaybedilmesi ile sona erme durumları ve Türk Mevzuatında mülteci hukukuna yaklaşım ve yasal durum oluşturmaktadır.

LAW-569

Sanığın gerek iç hukukta gerekse Avrupa İnsan Hakları kapsamında haklarını öğretmek, adil yargılanma hakkı, makul sürede yargılanma, hak arama hakkı, savunma hakkı, masumluk karinesinden faydalanma hakkı, lekelenmeme hakkı, bağımsız tarafsız olağan hakim ilkesine uygun mahkemede aleni yargılanma hakkı, suçta ve cezada kanunilik ilkesinden yararlanma hakkı, işkence ve onur kırıcı ceza ve muamelelere tabii olmama hakkı, müdafiiden yararlanma hakkı,

LAW-519

Ders kapsamında öğrencilere liderlik ve örgütsel davranışla ile ilgili teorik ve uygulama bilgi aktarılacaktır. Davranış, kişilerarası iletişim, örgüt içerisindeki grup içi ve gruplar arası iletişim, birey, grup ve örgüt performanslarının iyileştirilmesi ve yönetimin rolü bu ders kapsamındaki başlıklara uygun olarak bilgi paylaşımında bulunulacaktır. Bireylerin ve/veya grupların örgüt içinde nasıl davrandıklarına ilişkin temel ilkeleri incelemek, bu ilkelerin bireysel performansı ve örgütsel etkililiği geliştirme yönünde yardımcı araçlar olarak nasıl kullanılabileceğini değerlendirmek ve liderlikle ilgili örgütsel problemlere çözüm önerileri sunabilecek.

LAW-502

Anayasa Hukuku dersinde, Anayasa kavramı, siyasal iktidar ve bu kapsamda kurucu iktidar, devletin unsurları, devletin kökeni hakkında teoriler, devlet şekilleri, kuvvetler ayrılığı teorisi, kuvvetler ayrılığına göre hükümet sistemleri, demokrasi teorisi, demokrasi tipleri, seçimler ve seçim sistemleri ile siyasi partiler, temel hak ve hürriyetler, anayasa yargısı ve kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi incelenen başlıca kavram ve konulardır. Bu ders alan dışı öğrencilere anayasa hukukunun temel kurum, kavram ve teorilerini anlatmayı amaçlamaktadır.

LAW-510

LAW-509

Bu ders, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans öğrencilerine, hükümet sistemlerinin temel özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını öğretmek.

LAW-523

Türk Medeni Kanunundaki Başlangıç Hükümlerini, kişiler Hukukunu; bu bağlamda kanun koyucunun kişileri hangi andan itibaren hak süjesi olarak kabul ettiğini ve ne zaman bu özelliği sona erdirdiğini, gerek gerçek, gerek tüzel kişilerin hak ehliyetini, fiil ehliyetini, kişi olmak nedeniyle kişiliğinin ne şekilde korunacağı konularını anlatmak. İşletme Finansı Dersinde; işletmelerde yatırım ve finanslama kararlarının firma değeri üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu bağlamda; finansın amaç ve işlevi, finans yöneticisinin rolü ve işlevi, finansal piyasaların işlevi,  paranın zaman değeri, sermaye bütçelemesi, risk ve getiri kavramları, finanslama işlevi ve firmanın sermaye yapısı, kar dağıtım politikaları gibi İşletme Finansının temel esasları güncelleştirilmiş uygulamalı örneklerle işlenmektedir.

LAW-585

Derste öğrencilerden bir akademik rapor ve bir akademik proje önerisi yazmaları beklenecektir. Ders içerisinde buna ilişkin olarak öğrencilere akademik yazım kuralları ve atıf v.b. konularında bilgi verilecektir. Dersin amacı, bir proje olarak herhangi bir konuyu alıp bilimsel yöntem ile inceleme, yazma ve sunma becerisini geliştirmektir.

LAW-559

Anayasamızın 125. maddesi idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu ilkesini getirmiş, dolayısıyla Türk yönetim sistemi içerisinde idarenin hukuka bağlı bir mekanizma olması gerektiğini tespit etmiştir. Oysa uygulamada İdare Mahkemeleri ve Danıştay kararlarının tam olarak gereğinin yapılması birtakım sorunlar nedeniyle bazen mümkün olamamakta, yönetimin ve yöneticilerin sorumluluğunu gerektiren durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda iptal ve tam yargı davaları nedeniyle kararların yerine getirilmesi ve bu konuyla ilgili usul hükümleri tartışılmakta, yargı kararlarını kasten yerine getirmeyen kamu görevlilerine karşı ne gibi kanun yollarına başvurulabileceği irdelenmektedir.

LAW-503

LAW-557

Bu derste, yerkürenin üçte ikisini kaplayan denizlerin düzeni ve bu kapsamda deniz yetki alanları ile ilgili temel ilkeler, bu alanda ortaya çıkan son gelişmeler ve Türkiye’yi çevreleyen denizlere ilişkin uygulamaları ile yaşanan sorunlar hakkında çalışmalar yapılacaktır. Dersin amacı, öğrencilere deniz kamu hukukunun tarihsel gelişimi ile birlikte temel ilkelerini ve bu kapsamda Türkiye özelinde uygulamaları hakkında bilgi vermek ve bu alanda derinlemesine çalışmalar yaptırmaktır.

LAW-445

LAW-447

LAW-453

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-584

Bu derste ekonomi alanında ortaya çıkan suçların tanımları ortaya konulmuş olup, Türk Ceza Kanununda ve ilgili kanunlarda yer alan cezalar incelenmiştir.

 

LAW-596

Ceza Muhakemesi Hukukunun soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yapılan hukuki işlemleri bunların anlamlarını, yetkili makamları, tarihi gelişimi ve kaynakları, ilgili olduğu hukuk dalları soruşturma aşaması ve işlemleri, ceza muhakemesinin makam ve kişi itibariyle süjeleri, bunların hak, yükümlülükleri ile görevleri, uluslararası hukuk ile ulusal hukukumuzda sanık hakları iddianame düzenlenmesi ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile bu kararın verilmesi halleri incelenen başlıca kavram ve konulardır.

 

LAW-594

Bu dersin amacı hukuk bakış açısıyla, Adli Bilimler ve Adli Tıp Alanında temel bilgi kazandırmaktır. Adli Bilimler ve Adli Tıp alanlarının konularıdır.

LAW-576

Öğrencileri akademik sahada yazmaya ve okumaya teşvik etmenin yanı sıra, bu ders Uluslararası Güvenlik teorileri ile Uluslararası Güvenlik hukukunun geniş bir düzlemde tartışılabileceği güncel güvenlik sorunları üzerinde durulacaktır.

LAW-516

Kamu alacakları ile ilgili genel açıklamalar ve kamu alacaklarının önemi, kapsamı, nitelikleri ve tarafları, kamu alacaklarının korunması ile ilgili olan mal bildiriminde bulunma zorunluluğu, teminat, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, iptal davası, sorumluluk müessesesi, kamu alacağına rüçhaniyet, ortaklığın feshinin istenmesi, takas ve yurt dışına çıkış yasağı, kamu alacaklarının ödenmesi, ödeme sürelerini uzatan haller, ödemenin ertelenmesi ve gecikme zammı ve gecikme faizi konuları ile kamu alacaklarının cebri icra yoluyla tahsili konusu, ödeme ve cebri tahsil dışında kamu alacağını sona erdiren müesseseler incelenmektedir. Kamu harcamalarının finansmanında araç olarak kullanılan kamu gelirlerinin tahsilinin İcra ve İflas Kanunundan ayrı olarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunla düzenlenmiş olmasının gerekçelerini sunmak, bu Kanunun içeriği konusunda lisans ve yüksek lisans aşamalarında öğrenilen bilgileri geliştirmek, bu alanda akademik araştırma ve çalışma yapmak isteyen doktora öğrencilerine teori ve uygulama konusunda rehberlik yapmak.

LAW-557

Bu derste, yerkürenin üçte ikisini kaplayan denizlerin düzeni ve bu kapsamda deniz yetki alanları ile ilgili temel ilkeler, bu alanda ortaya çıkan son gelişmeler ve Türkiye’yi çevreleyen denizlere ilişkin uygulamaları ile yaşanan sorunlar hakkında çalışmalar yapılacaktır. Dersin amacı, öğrencilere deniz kamu hukukunun tarihsel gelişimi ile birlikte temel ilkelerini ve bu kapsamda Türkiye özelinde uygulamaları hakkında bilgi vermek ve bu alanda derinlemesine çalışmalar yaptırmaktır.

LAW-532

LAW-578

Bu ders İdarenin faaliyetleri ve İdarenin sorumluluğunu kavrayabilme ve bunları uygulayabilmeyi amaçlar. Yönetim Hukuku dersinde, İdarenin faaliyetleri, İdarenin hareket araçları ve İdarenin sorumluluğu incelenen başlıca kavram ve konulardır.

LAW-580

Bu ders uluslararası hukukta öğrencilere lisans eğitiminde aldıkları bilgilere de dayanarak uluslararası ukuktaki güncel sorunlar hakkında bilgi verilecek ve çözüm önerileri oluşturulacaktır

LAW-544

Türk hukukuna 1961 Anayasasıyla giren ve 1982 tarihli Anayasamızda oldukça ayrıntılı bir biçimde düzenlenen Anayasa Mahkemesi, gerek Alman ve Fransız hukukundaki Anayasa Yargısı düzeniyle ve gerekse ABD'deki benzeri düzenlemelerle karşılaştırılmakta, uygulamaya yönelik sorunlar tartışılmakta, Anayasa Yargısının Türkiye'deki gelişimi ve fonksiyonları irdelenmektedir.

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-522

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması,  problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır. 

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-523

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması,  problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır. 

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-500

Öğrencileri akademik sahada yazmaya ve okumaya teşvik etmenin yanı sıra, bu ders Uluslararası Güvenlik teorileri ile Uluslararası Güvenlik hukukunun geniş bir düzlemde tartışılabileceği güncel güvenlik sorunları üzerinde durulacaktır.

LAW-518

İş hukukunun temel kavramları, işçi-işveren ilişkilerinin hukuki düzenleme şekilleri, sendika, toplu sözleşme, grev ve lokavt hukuku ve iş uyuşmazlıkları anlatılmaktadır.

LAW-524

Ceza mahkûmiyetlerinin neticeleri, cezaları ortadan kaldıran sebepler, cezaların içtimaı, hürriyeti bağlayıcı cezaların tehiri, cezaların taksimi, ölüm cezası, para cezalarının tarifi, tespiti ve yerine getirilmesi, para cezalarının hesabı, infazın tehiri, cezaların ertelenmesi, şartlı salıverme, cezaevlerinde izin ve disiplin cezaları konuları işlenecektir.

LAW-526

Yargısal denetim yasağı, yargısal denetimin sınırı, yargısal denetimin etkinliği, idare hukukunun işlevi, idare hukukunun yetmezliği konuları işlenecektir. 

LAW-527

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Çalışma Örgütünün amaçları, yapısı ve çalışma şekli, ILO standartları incelenmektedir.

 

LAW-529

LAW-530

LAW-533

LAW-559

Anayasamızın 125. maddesi idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu ilkesini getirmiş, dolayısıyla Türk yönetim sistemi içerisinde idarenin hukuka bağlı bir mekanizma olması gerektiğini tespit etmiştir. Oysa uygulamada İdare Mahkemeleri ve Danıştay kararlarının tam olarak gereğinin yapılması birtakım sorunlar nedeniyle bazen mümkün olamamakta, yönetimin ve yöneticilerin sorumluluğunu gerektiren durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda iptal ve tam yargı davaları nedeniyle kararların yerine getirilmesi ve bu konuyla ilgili usul hükümleri tartışılmakta, yargı kararlarını kasten yerine getirmeyen kamu görevlilerine karşı ne gibi kanun yollarına başvurulabileceği irdelenmektedir.

LAW-538

LAW-541

Uluslararası hukuk kaynaklarının, Türk İç Hukuku'nda yeri bakımından genel bir düzenleme bulunmamaktadır. Buna karşılık, bu konu ile ilgili düzenlemeler, günümüze değin gelen anayasalarda yer almaktadır. Bu bağlamda, 1982 Tarihli TC. Anayasası'nın başta 90 ıncı maddesi olmak üzere, 15, 16, 42 ve 92 nci maddelerinde belirli konulara ilişkin olmak üzere, özel düzenlemeler bulunmaktadır. Söz konusu maddelerde belirtilen konularla sınırlı olmak üzere, uluslararası hukuk kaynaklarının, Türk İç Hukuk düzenine doğrudan etkide bulunacağı ve hüküm doğuracağı belirtilmektedir. Bu düzenlemelerden en önemlisini, 7 Mayıs 2004 Tarihli ve 5170 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 90. maddenin son fıkrasına eklenen "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır." şeklinde cümle oluşturmaktadır. Sonuç olarak, uluslararası andlaşmalar, Türk İç Hukukunda kural olarak, kanunlarla eşdeğerde kabul edilmelerine karşın, yukarıda belirtilen maddelerin içerdiği belirli konular yönünden, uluslararası hukuk kaynakları Türk İç Hukuku düzenlemeleri üstünde bulunmaktadır. Bu derste, uluslararası hukuk ile Türk İç Hukuku arasındaki ilişkiler; ikici ve tekçi görüşler çerçevesinde Anayasal düzeyde ve yargısal kararlar ile öğreti bağlamında ele alarak incelenmektedir.

LAW-597

Bu ders, İdari Sözleşmeleri ve Türlerini, Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerini, Yap-İşlet-Devret Sözleşmelerini, Yap-İşlet Sözleşmelerini, İdarenin Özel Hukuk Sözleşmelerini içerir.

LAW-543

Feodalitenin genel özellikleri ve İngiliz feodalitesi, Osmanlı toplum yapısının temel kurumları, toprak düzeni ve bu düzenin feodalite ile benzerlikleri veya farklılıkları incelenecektir.

LAW-548

Uluslararası Hukukun süjeleri-aktörleri arasında, fonksiyonları ve etkileri bakımından devletlerden sonra ikinci sırada, devletlerin ortak iradeleriyle, ancak onların dışında kurulan, fonksiyonel bağımsız kişiliğe sahip ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Uluslararası Örgütler yer almaktadır. Çok değişik amaç ve fonksiyonlarla donatılmış olarak kurulan uluslararası örgütlerin, örgütlenme biçimleri, görevleri, yetkileri, üyeleri, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkış gibi konularda farklılıklar gösteren, kendilerine özgü hukuksal yapıları ve hukuk kuralları bulunmaktadır. Bu örgütleri, devletlerden ayıran en önemli özellik; üzerinde kurulduğu bir ülkeye ve uyrukluk bağıyla bağlı olan millet denilen insan topluluğuna sahip olmamalarıdır. Ayrıca, devletler gibi, genel anlamda emir verme ve zorlama tedbirlerine başvurma yetkisinden yoksun bulunmalarıdır. Bu dersin amacı; günümüzde giderek önemleri artan uluslararası örgütlerin oluşumlarını, hukuki yapılarını, türlerini, fonksiyonlarını ve sahip oldukları organlar ile görevlerini ayrıntılı şekilde incelemektir.

 

LAW-549

Devlet doktrinleri adı altında Eski Yunan'da, Roma'da, Orta Çağ'da, Mutlakıyetçi sistemlerde ve günümüzde devlet olgusu, liberalizm ve temel hak ve özgürlükler konuları incelenecektir.

LAW-550

Demokrasi, hukuk, etik ve meslek etiği kavramları tartışılacaktır. Etik ve meslek etikleri arasındaki ilişki ortaya konduktan sonra, hukuk devleti ve demokrasinin gelişim çizgisi çerçevesinde yasa koyuculuk ve yargıçlık ödevi incelenecektir.

LAW-552

Genel olarak dersin amacı hukuk, yönetim ve denetim kavramları arasındaki organik ilişkileri irdelemek, sorun alanlarını tartışmak, Türkiye'nin güncel konularıyla ilişkilerini kurmak ve yüksek lisans öğrencilerine farklı bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu genel amacı sağlamak için, konuyla ilgili yasal ve yönetsel düzenlemeler yanında örgütsel uygulamalara da yer verilerek, yönetim sistemi ve özellikleri, yönetimin hukuki yapısı, reform girişimleri ve sorunları ile kamu hizmeti, kötü yönetim, siyasal ve yönetsel etik, yönetişim ve denetim türleri ve geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır.

 

LAW-519

Bu ders, vergi uyuşmazlıklarını ve vergi uyuşmazlıkların idari çözüm yollarını kapsar. Bu derste öğrencilere, vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları hakkında bilgi verilmektedir.

LAW-566

Bu ders, icra iflas Bunların çoğu yerin epey sonuçlarını, suçların tanıklarını, ziyaretinde suçlarını ceza mahkemesinin kararını, ceza hükmünün sonuçlarını vb İçerir. Sözlü yargılama usulü, davada özel durumlar, kanun yolları, kesin hüküm kurumu, yargılamanın yenilenmesi, müşterek hükümler, özel mahkemeler, tahkim. İcra İflâs Hukuku, borcunu rızası ile yerine getirmeyen / getiremeyen borçlunun, borcunu, devlet gücü-icra organları aracılığı ile zorla yerine getirilmesini sağlar.

LAW-581

Ceza Muhakemesi Hukuku soruşturma, muhakeme ve duruşma hususlarıyla ilgilenir. Bu derste, Türk Ceza Mahkemelerinin yapısı ve Ceza Muhakemesi Hukukunun ana aktörleri incelenir.

LAW-565

Bu ders, içerden öğrenenlerin ve piyasa manipülasyonlarının tarihi, sermaye piyasası suçlarının kapsamı, sermaye piyasası suçlarının yaptırımları hususlarının içermektedir.

LAW-502

Bu ders suçların örgüt kapsamına nasıl girebileceği örgütlü suçların işlenme yöntemleri hakkında bilgi vermektedir.

LAW-599

Bu dersin içeriği, tıp ve ceza hukukunun dünyada ve ülkemizdeki gelişimini karşılaştırmalı olarak ele almak. Tıp ilmine ilişkin tipik suçların kanuni, maddi, manevi, hukuka aykırılık unsurlarını, yaptırım politikası ve soruşturma tekniklerini ele almaktır.

LAW-594

İdarenin sorumluluk halleri, kusursuz sorumluluk çeşitleri, idarenin sorumluluğunu kaldıran ve azaltan sebepler.

LAW-574

LAW-542

Türk vergi sistemi içerisinde yer alan vergi kanunlarında belirtilen vergi ve cezaları sona erdiren, tahsil, terkin, mahsup,  takas, zamanaşımı, pişmanlık, indirim vb. gibi hallerin detaylı analizinin yanı sıra, vergi borcunu tahakkuk öncesi veya tahakkuk aşamasında kısmen veya tamamen sona erdiren "vergiden kaçınma olarak" bilinen muaflıklar, istisnalar, indirimler gibi teşvikler detaylı olarak incelenecektir. "Vergi Uygulamasında Peçeleme'de" bu ders kapsamında incelenecek konular arasında yer almaktadır.

LAW-598

Bu derste, yerkürenin üçte ikisini kaplayan denizlerin düzeni ve bu kapsamda deniz yetki alanları ile ilgili temel ilkeler, bu alanda ortaya çıkan son gelişmeler ve Türkiye’yi çevreleyen denizlere ilişkin uygulamaları ile yaşanan sorunlar hakkında çalışmalar yapılacaktır.

LAW-525

Türk hukukuna 1961 Anayasasıyla giren ve 1982 tarihli Anayasamızda oldukça ayrıntılı bir biçimde düzenlenen Anayasa Mahkemesi, gerek Alman ve Fransız hukukundaki Anayasa Yargısı düzeniyle ve gerekse ABD'deki benzeri düzenlemelerle karşılaştırılmakta, uygulamaya yönelik sorunlar tartışılmakta, Anayasa Yargısının Türkiye'deki gelişimi ve fonksiyonları ile Bireysel Başvuru yolu irdelenmektedir. Uluslararası çerçevede Anayasa kavramı, kuvvetler ayrılığı teorisi, kuvvetler ayrılığına göre hükümet sistemleri, demokrasi teorisi, demokrasi tipleri, seçimler ve seçim sistemleri ile siyasi partiler, temel hak ve hürriyetler, anayasa yargısı ve kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi incelenen başlıca kavram ve konulardır. Bu ders, alan dışı öğrencilere anayasa hukukunun ve yargısının evrensel gelişimini temel yapısını ve işleyişini uluslararası hukuk alanında karşılaştırmalı anlatmayı amaçlamaktadır.

LAW-504

Genel Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sisteminde meydana gelen güncel gelişmeler, sorunlar ve çözüm yolları incelenmektedir. Vergi Hukukunda güncel gelişmeler hakkında öğrencilere bilgi vermek.

LAW-515

Kamu alacakları ile ilgili genel açıklamalar ve kamu alacaklarının önemi, kapsamı, nitelikleri ve tarafları, kamu alacaklarının korunması ile ilgili olan mal bildiriminde bulunma zorunluluğu, teminat, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, iptal davası, sorumluluk müessesesi, kamu alacağına rüçhaniyet, ortaklığın feshinin istenmesi, takas ve yurt dışına çıkış yasağı, kamu alacaklarının ödenmesi, ödeme sürelerini uzatan haller, ödemenin ertelenmesi ve gecikme zammı ve gecikme faizi konuları ile kamu alacaklarının cebri icra yoluyla tahsili konusu, ödeme ve cebri tahsil dışında kamu alacağını sona erdiren müesseseler incelenmektedir. Vergi ve diğer kamu alacaklarının mükellef ve sorumlular tarafından ödenmemesi durumunda devletin elindeki etkili araçlarından olan cebri tahsilin, cebri icra hukukunun teorik çerçevesinde değerlendirecek bilgi, beceriyi öğrencilere kazandırmak.

 

KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu

 

Kodu

Dersin Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

1. Yıl, Birinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 566

İcra İflas Suçları

 

X

 

X

 

 

X

 

LAW 594

İdarenin Sorumluluğu

X

 

X

 

 

X

 

 

LAW 602

Seminer

X

X

 

 

 

X

 

X

1. Yıl, İkinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 597

İdarenin Sözleşmeleri

 

X

 

 

X

 

 

X

LAW 598

Deniz Hukukunda Son Gelişmeler

X

 

X

X

 

 

 

X

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı– 8

3

3

2

2

 1

2

1

3

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi

%38

%38

%25

%25

%13

%25

%13

%38

 

Seçmeli Dersler

Kodu

Dersin Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

LAW 527

ILO ve Uluslar arası çalışma Standartları

X

 

 

X

 

 

X

 

LAW 531

Mülteci Hukuku

X

 

X

X

 

 

 

X

LAW 536

İdari Yargı Kararlarının Uygulanması

X

 

X

X

 

 

 

X

LAW 537

Avrupa Birliği Hukuku

 

X

 

 

 

X

 

X

LAW 541

Uluslararası Sözleşmeler ve İç Hukuktaki Yeri

 

X

 

 

X

 

 

X

LAW 542

Vergi Borcunun Sona Ermesi

X

 

 

X

 

 

X

 

LAW 547

Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye

X

 

X

 

 

X

 

X

LAW 548

Uluslar arası Kuruluşlar ve Hukuksal Yapıları

X

 

X

X

 

 

 

X

LAW 565

Sermaye Piyasası Suçları

X

X

 

 

 

 

X

 

LAW 581

Ceza Muhakemesinde Soruşturma

X

 

X

 

 

X

 

 

LAW 595

Adli Tıp

 

X

X

 

X

 

 

 

LAW 596

Ceza Muhakemesi Aşamaları ve Yetkili Makamlar

X

X

X

 

 

 

 

 

LAW 599

Tıp ve Ceza Hukuku

X

X

 

 

 

 

X

 

LAW 600

Vergi Uyuşmazlıklarında İdari Çözüm Yolları

 

 

 

 

X

X

 

X

LAW 601

Dönem Projesi

 

 

X

X

X

 

 

 

LAW 604

Kriminoloji

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu

(Kantitatif)

Kodu

Dersin Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

1. Yıl, Birinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 566

İcra İflas Suçları

 

4

 

5

 

 

5

 

LAW 594

İdarenin Sorumluluğu

5

 

4

 

 

4

 

 

LAW 602

Seminer

4

3

 

 

 

5

 

5

1. Yıl, İkinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 597

İdarenin Sözleşmeleri

 

4

 

 

5

 

 

5

LAW 598

Deniz Hukukunda Son Gelişmeler

4

 

4

5

 

 

 

4

Program Çıktılarının Ağırlığı

13

11

8

10

5

9

5

14

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok; 5: En yüksek ilişki düzeyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli Dersler

Kodu

Dersin Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

LAW 548

Uluslar arası Kuruluşlar ve Hukuksal Yapıları

4

 

4

5

 

 

 

4

LAW 537

Avrupa Birliği Hukuku

 

5

 

 

 

5

 

3

LAW 527

ILO ve Uluslar arası çalışma Standartları

5

 

 

3

 

 

4

 

LAW 541

Uluslararası Sözleşmeler ve İç Hukuktaki Yeri

 

4

 

 

5

 

 

4

LAW 542

Vergi Borcunun Sona Ermesi

5

 

 

4

 

 

5

 

LAW 547

Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye

3

 

4

 

 

5

 

 

LAW 601

Dönem Projesi

 

 

3

4

5

 

 

 

LAW 531

Mülteci Hukuku

4

 

4

5

 

 

 

4

LAW 536

İdari Yargı Kararlarının Uygulanması

4

 

4

5

 

 

 

4

LAW 581

Ceza Muhakemesinde Soruşturma

5

 

4

 

 

4

 

 

LAW 565

Sermaye Piyasası Suçları

5

3

 

 

 

 

4

 

LAW 595

Adli Tıp

 

3

3

 

3

 

 

 

LAW 596

Ceza Muhakemesi Aşamaları ve Yetkili Makamlar

4

4

5

 

 

 

 

 

LAW 599

Tıp ve Ceza Hukuku

5

3

 

 

 

 

4

 

LAW 600

Vergi Uyuşmazlıklarında İdari Çözüm Yolları

 

 

 

 

3

5

 

4

LAW 604

Kriminoloji

 

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYYÇ & PÇ İlişkileri

 

KAMU HUKUKU PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TYYÇ&PÇ İLİŞKİLERİ

Hukuk Temel Alanı Yeterlilikleri (Yüksek Lisans)

Hukuk Program Çıktıları (PÇ)

Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

BİLGİ

Kurumsal &Olgusal

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerine ait kavram ve kurumlara ya da yöntemlere ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

Kurumsal& Olgusal

BİLGİ

2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinleri ile yakın sosyal bilimler alanlarına ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki etkileşimi kavrayarak bağlantı kurar.

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

Bilişsel& Uygulamalı

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri hukuk kuramı ve uygulamasına ilişkin konu ve sorunların analizinde kullanır.

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

Bilişsel& Uygulamalı

BECERİLER

2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri, farklı disiplinlere ilişkin bilgilerle birlikte değerlendirerek yorumlayabilme ve bunlardan hareketle yeni bilgiler oluşturur.

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.

3-Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir, bu amaca yönelik çalışmalara liderlik yapar.

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme

Öğrenme Yetkinliği

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

Öğrenme Yetkinliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

2-Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

3-Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

4-Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.

 

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

Alana Özgü Yetkinlik

2-Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

 

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-522

Tez

Zorunlu

0-0-0

30

LAW-523

Tez

Zorunlu

0-0-0

30

LAW-539

Dönem Projesi

Zorunlu

0-0-0

08

LAW-583

Seminer (Tezli)

Zorunlu

0-0-0

08

LAW-569

Ceza Muhakemesinde Sanık Hakları

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-519

Kriminoloji

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-576

Uluslararası Güvenlik Hukuku

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-585

Seminer (Tezsiz)

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-580

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar

Zorunlu

3-0-3

08

Toplam Kredi

15

116

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-502

Anayasa Hukuku

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-510

İdare Hukuku

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-523

Medeni Hukuk

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-544

Türkiye’ de Anayasa Yargısı

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-503

Mal Varlığına Karşı Suçlar

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-557

Güncel Deniz Hukuku Konuları

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-445

Özel Hukuk Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-447

Kamu Hukuku Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-453

Hukuka Giriş

Zorunlu

3-0-3

08

Toplam Kredi

27

72

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-500

Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı ve Meşru Savunma

Seçmeli

3-0-3

06

LAW-584

Ekonomik Suç ve Cezalar

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-596

Ceza Muhakemesi Aşamaları ve Yetkili Makamlar

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-518

İş Hukuku

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-524

Ceza İnfaz Hukuku

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-526

İdari İşlemlerin Yargısal Denetimi

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-527

ILO ve Uluslararası Çalışma Standartları

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-529

Uluslararası Ceza Mahkemesi

Seçmeli

3-0-3

06

LAW-530

AB Hukukunda Vergilendirme ve Türk Hukuku ile Karşılaştırılması

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-517

Mülteci Hukuku

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-533

Demokrasi ve Ahlak

Seçmeli

3-0-3

06

LAW-559

İdari Yargı Kararlarının Uygulanması

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-538

Demokrasi Teorileri

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-541

Uluslararası Antlaşmalar ve İç Hukuktaki Yeri

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-597

İdarenin Sözleşmeleri

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-543

Osmanlı ve Tarihte Feodalite ile Toplum Düzeni

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-548

Uluslararası Kuruluşlar ve Hukuksal Yapıları

Seçmeli

3-0-3

06

LAW-549

Devlet ve Hukuk

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-550

Demokrasi, Hukuk ve Etik

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-552

Yönetimde Gelişmeler ve Denetim

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-519

Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-566

İcra İflas Suçları

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-581

Ceza Muhakemesinde Soruşturma

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-565

Sermaye Piyasası Suçları

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-594

Adli Bilimler ve Adli Tıp

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-502

Örgütlü Suçlar

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-599

Tıp ve Ceza Hukuku

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-594

İdarenin Sorumluluğu

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-574

Ceza Hukuku

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-542

Vergi Borcnun Sona Ermesi

Seçmeli

3-0-3

06

LAW-598

Deniz Hukukunda Son Gelişmeler

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-525

Anayasa Yargısı

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-504

Vergi Hukukunda Güncel Konular

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-509

Hükümet Sistemleri

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-516

Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-557

Güncel Deniz Hukuku Konuları

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-532

İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-515

Vergi Alacağının Korunma Yöntemleri

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-578

Yönetim Hukukunun Güncel Sorunları

Seçmeli

3-0-3

07

LAW-559

İdari Yargı Kararlarının Uygulanması

Seçmeli

3-0-3

08

Toplam Kredi

120

309