Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız
TEZ - SEMİNER - DÖNEM PROJESİ YAZANLAR İÇİN BİLGİLENDİRMEDİRYAZIŞMA YAPILACAK OLAN ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIĞI (ASAL) DAİRESİ İLE ASKERLİK ŞUBELERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ HAKKINDADERS GEÇME VE MEZUNİYET NOT ORTALAMASI HAKKINDA2017-2018 GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME, DERS SEÇİMİ VE DERS KAYIT FORMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA 2017/2018 GÜZ DÖNEMİNDE VERİLECEK OLAN DERSLERİN SINIF PLANI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYITLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HAKKINDA BİLGİLENDİRMEÇAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN "ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE" DERS ALABİLMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME2017 / 2018 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV VE FİNAL SINAVI TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR UNICHECK TEZ ALINTI ORANI PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME4’ LÜK SİSTEMDEN 100’ LÜK SİSTEME YENİ NOT DÖNÜŞÜM ÇİZELGESİ HAKKINDADERS EKLEME, DERS İÇERİK, GRAFİK TASARIM HAKKINDA BİLGİLENDİRME SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ AÇILDIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSUDUR MATBU EVRAK LİSTELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİRSIKÇA SORULAN SORULARA VERİLEN CEVAPLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRMEGENEL BİLGİİDARİ KADRODOKTORA VE TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA BURS OLANAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YÖK' TEN GEÇEN TEZLERİ TARAMA HAKKINDA2017 / 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMLERİNE AİT AKADEMİK TAKVİM BİLGİLENDİRMESİDİR...KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR2017 - 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI PROGRAM ÜCRETLERİ LİSTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME20 NİSAN 2016 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN AZAMİ SÜRELER İLE KAYIT SİLMELER HAKKINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN BİLGİLENDİRMESİDİRDEZÖDES - YÖK PROJESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR6569 SAYILI ASKERLİK AF KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRMEDİRLİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIMIZDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÜCRETSİZ SERVİS GELİŞ - GİDİŞ GÜZERGAHLARI LİSTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİRTEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA KESİN KAYITLARDA ALES PUANI KALDIRILDI ÜDS / KPDS / YDS DİL PUANI KARŞILIKLARIÇAĞ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİNDE UYGULANACAK GÜVENLİK KONULARINA UYULMASI VE ARAÇ TANITIM PULU İSTEK FORMU HAKKINDAÖĞRENCİ DURUM ÖN YÜZÜ - KİMLİK KARTI FORMLARIOTOMASYON GİRİŞİ HAKKINDA ALES SINAV SONUÇ BELGELERİNİN KONTROLÜ HAKKINDA DİPLOMA EKİ (SUPPLEMENT) HAKKINDAEUROPASS BELGELERİ HAKKINDA

Sosyal Bilimler Enstitüsü > Özel Hukuk Tezli/Tezsiz Y.Lisans Programı

Özel Hukuk Tezli/Tezsiz Y.Lisans Programı

 

 

 

Amaç:

       Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı'nın amacı, Özel Hukukunun  belirli alanlarında uzmanlaşmayı sağlayacak bir öğretim vererek, katılımcılar için yeni kariyer olanakları yaratmak ve bilimsel açıdan bir artı değer üretmektir. Bunun yanı sıra, hukuk biliminin uluslararası boyutu ve yeni gelişmekte olan disiplinleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi yoluyla, lisans öğrenimindeki bir takım eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle globalleşen dünyada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların belirlenmesi ve bunların çözümünde gerekli olan disiplinler arası bakış açısının öğrencilere kazandırılması istenmektedir.

 

 

Hedefler:

     Programın ana hedefi, öğrencilerin özel hukuk alanındaki bilgi birikimlerini genişletmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede, öğrencilere öncelikle bilimsel araştırmanın yöntem ve teknikleri öğretilir. Program, bir konuda kaynak çalışmasının nasıl yapılacağının, bu kaynaklardan nasıl yaralanacağının ve edinilen bilgiler ile bir senteze varabilmek için hangi bilimsel yöntemlerin kullanılacağının öğretilmesi ile bir konuda uzmanlaşmak isteyen öğrencinin söz konusu amacına ulaşmasını sağlamayı hedeflemektedir.

     Hukuk, giderek evrenselleşen bir alandır. Yüksek lisans eğitimi öğrenciyi, evrensel hukuk dünyasının kapılarını açmaya yöneltir. Bunun için de yabancı dil bilgisinin bu öğretimde çok önemli bir ağırlığı vardır. Bu gerçeği gözden kaçırmayan Çağ Üniversitesi, lisans öğretiminde yabancı dile vermiş olduğu önemi yüksek lisans öğretiminde de isteğe bağlı olarak yabancı dil eğitimi vermek suretiyle devam ettirmektedir.

 

Program Tanımı

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuş ve onaylanmıştır. Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050 YÖK Onayı: 13.04.2005/ 007700
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı ise; Hukuk
alanında geleceğin hukukçularını, hâkimlerini, savcılarını ve akademisyenlerinin bilgilerini pekiştirmek amacıyla, 26.09.2005 / 021336 - 2231 Y.Ö.K onayı ile başlatılmıştır.

Gereken Nitelikler

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir. Ayrıntılar için bkz. http://www.cag.edu.tr/

Programın Genel Yapısı

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin çağdaş hukuk alanında güçlü bir teorik altyapı geliştirmelerini ve uygulama becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamu ve/veya özel sektör işletmelerinde ya da kendi iş alanlarında güçlenmek isteyen hukukçuların bilgilerini geliştirmelerini, araştırma yeteneği kazanmalarını da hedeflemektedir.

Diploma ve Unvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Özel Hukuk dalında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Alanları

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı mezunları kamu ve özel sektörde, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların, hukuk müşavirliği birimlerinde, yönetim kademelerinde üst düzey yönetici olarak iş bulabilirler veya akademik kariyer yapabilirler.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrencinin mezuniyet not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ --> Özel Hukuk --> Başvuru Koşulları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Yüksek lisans derslerinde ayrıca dönem projesi, araştırma, makale yazma, sunum gibi yöntemler de uygulanabilir.  Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.
Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademisyen olmayı seçmeleri durumunda, doktora programlarına başvurabilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı ve yarı zamanlı

Program Dili

Türkçe

Bölüm / Program Başkanı

Doç. Dr. Burhan ÖZDEMİR
burhano@cag.edu.tr
Tel : +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. İlhan ÖZTÜRK
ilhanozturk@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

 

 

 

 Programı Tamamlayan Bir Öğrenci;

PÇ 1. Lisans düzeyinde edinilen teorik bilgiye dayalı olarak özel hukuk alanında bu bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve disiplinler arası etkileşimi kavramak.

PÇ 2. Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek ve sorunları, özellikle yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözebilmek.

PÇ 3. Özel hukuk alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı sorunlarda, özellikle çok sık olarak yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretebilmek.

PÇ 4. Özel hukuk alanıyla ilgili bilgileri, pozitif hukuk kurallarını eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, ileri düzey çalışmaları, toplumsal ihtiyaçlara paralel olarak mevzuat hazırlamayı bağımsız olarak yürütebilmek.

PÇ 5. Özel hukuk alanında öğretideki gelişmeler ile ulusal ve uluslararası yargı kararlarını takip etmek, bunları kendi çalışmaları ile birlikte bu alandaki ve diğer disiplinlerdeki gruplara sistemli bir biçimde aktarabilmek.

PÇ 6. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek ve alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.

PÇ 7. Özel hukuk alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek, bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.

PÇ 8. Özel hukuk alanında özümsedikleri bilgileri bilgiyi ve problem çözme tekniklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-585

Seminer (Tezsiz)

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-539

Dönem Projesi

Zorunlu

0-0-0

8

LAW-591

Medeni Usul Hukukunda Güncel Gelişmeler

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-575

Medeni Usul Hukukunda İspat Araçları

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-504

Medeni Hukuk

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-514

Borçlar Hukuku

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-512

Ticaret Hukuku

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-570

Sorumluluk Sigortaları

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-573

Haksız Rekabet ve Marka Hukuku

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-571

Kambiyo Senetleri hukuku

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-583

Seminer (Tezli)

Zorunlu

0-0-0

8

LAW-507

Hukuka Giriş

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-511

Özel Hukuk Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-513

Kamu Hukuku Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-539

Dönem Projesi

Zorunlu

0-0-0

8

LAW-583

Seminer (Tezli)

Zorunlu

0-0-0

8

LAW-585

Seminer (Tezsiz)

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-555

Türk Hukukunda Kusursuz Sorumluluk Halleri

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-540

Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları

Zorunlu

3-0-3

8

Toplam Kredi

45

152

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-590

Hizmet Sözleşmeleri

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-570

Taşıma Hukuku

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-577

Güncel İş Hukuku Konuları

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-572

Sermaye Piyasası Hukuku

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-586

Sözleşmelerin Hükümsüzlüğü

Zorunlu

3-0-3

8

LAW-592

İcra ve İflas Hukukunda Şikayet

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-506

Esnek (Atipik) Çalışma Sözleşmeleri

Seçmeli

3-0-3

8

Toplam Kredi

21

56

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-589

Noterlik Hukuku

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-512

Borçlar Hukukunda Yeni Gelişmeler

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-559

Medeni Usul Hukukunda İspat

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-567

Uygulamalı Çek Hukuku

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-564

Tahkim

Zorunlu

3-0-3

8

Toplam Kredi

15

40

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-576

Tez

Zorunlu

0-0-0

30

Toplam Kredi

0

30

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-577

Tez

Zorunlu

0-0-0

30

Toplam Kredi

0

30

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-566

İcra İflas Suçları

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-588

Anonim Şirketler Hukuku

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-554

Elektronik Ticaret Hukuku

Seçmeli

3-0-3

6

LAW-565

Sermaye Piyasası Suçları

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-558

Toplu İş Hukuku ve Güncel Sorunları

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-585

Sözleşmeler ve Sorumluluk Hukuku

Seçmeli

3-0-3

6

LAW-561

İcra Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Usulleri

Seçmeli

3-0-3

6

LAW-560

Bankacılık Hukuku

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-562

Bankacılık Hukuku Açısından Banka Kredi Sözleşmeleri ve Çıkan Sorunlar

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-586

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-587

Yeni Borçlar Kanunu

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-588

Yeni Ticaret Kanununda Ticari Şirketler

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-590

AB Yönergeler ile Karşılaştırmalı Tüketici Kredileri ve Sözleşmeleri

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-591

Deniz Ticaret Hukuku

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-517

Çek Hukukundaki Yeni Gelişmeler

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-592

İş Güvencesi ve İşe İade Davaları

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-553

Özel Hayatın Gizliliği ve Basın Özgürlüğü

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-555

Türk Hukukunda Kusursuz Sorumluluk Halleri

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-563

Fikri Mülkiyet Hukuku

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-578

Sigorta Hukukunda Yeni Gelişmeler

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-579

Medeni Yargı Yolunda Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-584

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-545

Eşler Arasında Mal Rejimleri ve Tasfiye

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-546

Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Güncel Sorunlar

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-556

Teminat Hukuku

Seçmeli

3-0-3

8

LAW-514

İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli

3-0-3

8

Toplam Kredi

78

202

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-585

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen  bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

LAW-539

Hukuk alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Proje dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

LAW-591

Akademik çalışmanın ilk aşamasını oluşturan, yüksek lisans aşamasının bu dersinde, yeni medeni usul hukuku sistemi hakkında bilgi verilecektir. Bu sistem içinde ayrıca dava çeşitleri, yargılama ilkeleri, kanun yolları, yeni delil sistemi, yeni tahkikat aşaması gibi özellikli konular seminer ve sunumlar yoluyla öğrencilere öğretilecektir.  

LAW-575

LAW-504

LAW-514

LAW-512

LAW-570

LAW-573

LAW-571

Dersimizin kapsamına Türk Ticaret Kanunu’nun 557-761. maddeleri arasında düzenlenen kıymetli evrak kitabı girmektedir. Bu kapsamda öncelikle kıymetli evrak kavramı, tanımı, unsurları, türleri incelenmektedir.  Kıymetli evrak hukuku dersinde, uygulamada en sık yer alan ve kambiyo senetleri olarak adlandırılan bono, poliçe ve çek kavramları önem taşımaktadır. Kambiyo senetlerinin düzenlenmesi, şekli unsurları açıklanmakta; bu senetlerin ödenmesi prosedürü ve ödenmemeleri halinde borçlunun sorumluluğu ile hamilin hakları ortaya konmaktadır. Bir kıymetli evrak olarak çek açıklanırken, 5941 sayılı Çek Kanunu da dikkate alınarak bankaların ve çek hamillerinin sorumlulukları belirtilmekte; çekin bankada karşılığının bulunmaması halinde ortaya çıkan karşılıksız çek çekme suçu üzerinde durulmaktadır. Kıymetli evrak kullanımı günlük yaşamın, özellikle ticari hayatın vazgeçilmez bir yönüdür. Dolayısıyla kıymetli evrak hukukuna ilişkin bu derste mevzuattaki düzenlemeler yanında, uygulamada karşılaşılan sorunlara da değinilmektedir. Bu dersin amacı, kıymetli evrak kavramını açıklamak ve uygulamada sıklıkla kullanılan kıymetli evrak niteliğindeki senetlerin, özellikle bono, poliçe ve çekten ibaret kambiyo senetlerinin unsurlarını, ayırt edici özelliklerini, kullanımı ve işleyişini öğretmektedir.

LAW-583

LAW-507

LAW-511

LAW-513

LAW-539

Derste öğrencilerden bir akademik rapor ve bir akademik proje önerisi yazmaları beklenecektir. Ders içerisinde buna ilişkin olarak öğrencilere akademik yazım kuralları ve atıf v.b. konularında bilgi verilecektir.

 

LAW-583

LAW-585

Derste öğrencilerden bir akademik rapor ve bir akademik proje önerisi yazmaları beklenecektir. Ders içerisinde buna ilişkin olarak öğrencilere akademik yazım kuralları ve atıf v.b. konularında bilgi verilecektir. Dersin amacı, bir proje olarak herhangi bir konuyu alıp bilimsel yöntem ile inceleme, yazma ve sunma becerisini geliştirmektir.

LAW-555

LAW-540

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-590

Bu ders hizmet sözleşmelerinin özelliklerini, türlerini, hizmet sözleşmesinde tarafları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin neler olduğu konusunda bilgi verir.

LAW-570

LAW-577

İş güvencesi  işçinin en önemli haklarından birisidir.Bunu teminen 4857 İş Kanunun da düzenleme getirilmiştir.İşçi geçerli nedeni bulunmadığı hallerde feshe karşı iş mahkemesinde işe iade davası açabilir.Bu derste bu konu hem şekil ve usul açısından hem de maddi hukuk açısından ele alınıp incelenmektedir. Dersin amacı öğrenciye bu dersin sonunda iş güvencesi ve işe iade davaları hakkında bilgi vermektir.

LAW-572

Ticaret Hukuku II dersinin konusunu Şirketler Hukuku oluşturmaktadır. Şirketler hukuku derslerinde günümüz Türk hukuk sisteminde şirketleri düzenleyen hükümler belirtilerek, bu hükümler çerçevesinde "Şirket" kavramının genel tanımı verilmekte ve bu tanıma göre şirket ilişkisinin unsurları ve benzer ilişkilerden farkları tespit edilmektedir. Daha sonra, şirketler çeşitli açılardan sınıflandırılıp temel şirket tipi olan "adi şirket" üzerinde durulmaktadır. Ticaret Hukuku II dersinin ağırlıklı kısmını ticaret şirketleri oluşturduğundan, bu derslerde, ticaret şirketlerini düzenleyen genel hükümler incelendikten sonra, sırasıyla kollektif, anonim ve limited şirketler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu dersin amacı “şirket” kavramının açıklanması ve Türk Ticaret hayatında rol oynayan şirket türlerinin özelliklerinin tanımlanmasıdır. Bu derste en önemli amaç Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi şirketin ve Türk Ticaret Kanununda düzenlenen ticaret şirketlerinin kuruluşunu, işleyişini, denetimini ve sona ermesini açıklamaktır.

LAW-586

LAW-592

LAW-506

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-589

LAW-512

LAW-559

LAW-567

LAW-564

Yatırım süreci, yabancı pazarlara giriş, global yatırım piyasalarındaki son gelişmeler, yatırım sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar, uyuşmazlıkların çözüm yolları, milletlerarası tahkim, tahkim sözleşmesi, niteliği, tahkim uygulamaları işlenecektir.

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-576

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması,  problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır. 

ÜÇÜNCÜ YIL, BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-577

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması,  problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır. 

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

LAW-566

Bu ders, icra iflas Bunların çoğu yerin epey sonuçlarını, suçların tanıklarını, ziyaretinde suçlarını ceza mahkemesinin kararını, ceza hükmünün sonuçlarını vb İçerir. Sözlü yargılama usulü, davada özel durumlar, kanun yolları, kesin hüküm kurumu, yargılamanın yenilenmesi, müşterek hükümler, özel mahkemeler, tahkim. İcra İflâs Hukuku, borcunu rızası ile yerine getirmeyen / getiremeyen borçlunun, borcunu, devlet gücü-icra organları aracılığı ile zorla yerine getirilmesini sağlar.

LAW-588

Bu ders kapsamında öncelikle anonim şirketlerin hukuki ve iktisadi önemi vurgulanarak, ani ve tedrici kuruluş sistemleri, kuruluşta alınması gerekli izinler ve şirket ana sözleşmesinin hazırlanması incelenmektedir.Anonim şirketin zorunlu organları olangenel kurul, yönetim kurulu ve denetçi/denetçiler açıklanarak, genel kurulun toplantı şekli ve alınan kararların niteliği, bu kararların geçersizliği halinde başvurulacak hukuk yolları; yönetim kurulunun hak ve yükümlülükleri ile görevleri, bu görevlerini gereği gibi yerine getirmemeleri halinde sorumlulukları ortaya konmaktadır. Anonim şirketlerin denetimi hususu denetçilerin görevleri ışığında irdelenmekte ve ayrıca dış denetim uygulamaları açıklanmaktadır. Ayrıca anonim şirketin sona erme halleri ve buna bağlı olarak tasfiye işlemleri de dersin kapsamında incelenmektedir. Anonim şirketlerle ilgili hususların daha iyi kavranabilmesi için Yargıtay kararları ve doktrindeki görüşler de inceleme konusu yapılacaktır.

LAW-554

Bu ders elektronik ticareti ve elektronik ticaret hukukunu inceler. Elektronik ticaretteki güvenlik ihtiyacı kanun koyucuları “Elektronik Ticaret Kanunu” düzenlemeye sevk etmiştir. Henüz tasarı halinde olan bu kanun, Avrupa Birliği’nin bu konuya ilişkin düzenlemelerinin etkisinde birtakım hükümler içermektedir. Bu nedenle ders kapsamında Avrupa Birliği’nin elektronik ticarete ilişkin düzenlemeleri de incelenir. Bu derste ayrıca elektronik imza ve internet sağlayıcılarının sorumluluğu konusunda da bilgi verilir.

LAW-565

Bu ders, içerden öğrenenlerin ve piyasa manipülasyonlarının tarihi, sermaye piyasası suçlarının kapsamı, sermaye piyasası suçlarının yaptırımları hususlarının içermektedir.

LAW-558

İş uyuşmazlıklarının türleri, bireysel-toplu iş uyuşmazlıkları, menfaat-hak uyuşmazlığı kavramları, barışçı çözüm yolları, uzlaştırma, arabuluculuk ve tahkim kurumları ile mücadeleci çözüm yolları, grev-lokavt konuları değerlendirilecektir.

LAW-585

Çağdaş dünyanın yarattığı hızlı yaşam temposu özel hukukta olduğu gibi kamu hukuku alanında da kişilerin uğrayabilecekleri zarar ve ziyanın karşılanmasına ilişkin güçlü bir akımın gelişmesine neden olmuştur. Bu kapsamda, borç kaynaklarına ve MK m. 2/I hükmündeki objektif iyiniyet kuralından doğan borçlara, haksız fiillerden (BK m. 41 vd) ve sözleşmeden doğan sorumluluk (BK m. 96 vd.) hâllerine, sözleşme öncesi kusurlu davranışlar (Culpa in contrahendo), sözleşme esnası ve sözleşme sonrası sorumluluk durumlarına, alacaklının ve borçlunun temerrüdüne, ifa imkânsızlığına ve borçlunun sorumluluğunu kaldıran veya duruma göre kaldırmayan sonraki imkânsızlığa, sözleşmenin müsbet ihlâline, işlem temelinin çökmesine, sorumsuzluk anlaşmasına değinilecektir. Ayrıca, farklı ilişkilerden doğan borçların çeşitleri ve hukukî nitelikleri; borç kaynakları arasında, kanunda yer alan sınıflandırmanın yanısıra, borcu meydana getiren ilişkilerin türüne göre sınıflandırma, fiilî ilişkilerden doğan borçlar, edim borçlarından bağımsız borç ilişkileri, sözleşme öngörüşmelerine girişmekten doğan borç ilişkilerinin hukukî niteliği; borca aykırılık hâllerinden doğan hukukî sonuçlar kapsamında, sözleşmeye dayalı şartlı edim borçları, sözleşmeden doğan borçlar kapsamında, ifa menfaati amaçlı bağımsız borçlar ve bağımlı yan borçlar; akdî ve haksız fiil sorumluluklarının karşılaştırılması çerçevesinde, isbat külfeti, zamanaşımı, işlem temelinin çökmesi ve sonuçları, sorumluluğu daraltmak veya kaldırmak ve sorumlulukta teselsül yönlerinden karşılaştırmalar yapılmaktadır.

LAW-561

Genel olarak kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine özgü takibin özellikleri, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip, kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip, kambiyo senetlerine özgü haciz ve iflas yolu ile takibe ilişkin ortak bazı hükümler incelenecektir.  Akademik çalışmanın ilk aşamasını oluşturan, yüksek lisans aşamasının bu dersinde, kambiyo senetlerine mahsus takip yolları konusunda bilgi verilecektir. Takip yolları çerçevesinde katılımcıların kambiyo senedi bilgileri, yeni HMK dolayısıyla

LAW-560

Bankacılık Hukuku dersi, bankacılık mevzuatı çerçevesinde bankaların kuruluşu ve faaliyet geçmesi, bankacılık faaliyetleri, kredi işlemleri, mevduat işlemleri, bankalarda denetim ve güvenlik hususlarını kapsar.

LAW-562

Bu ders, banka kredi sözleşmelerini, kredi sözleşmeleri üzerinde çıkan uyuşmazlıları, banka kredi türlerini, yasal takip sürecini, banka kartları, kredi kartları ve L/C’ lerde çıkan sorunları kapsar.

LAW-586

Uluslararası düzeyde, çok sayıda kuruluş ve federasyon, kendilerine özgü uluslararası inşaat sözleşmesi modeli geliştirmiş olduklarından; sözleşme tipleri arasındaki yöntem farklılıkları, FIDIC Şartnâmesinin, uluslararası inşaat sözleşmeleri alanında lex mercatoria olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını göstermektedir. Bu maksatla profesyonel kuruluşun yetkilileri mesleki örf ve adetleri, uygulamaları ve tahkim mahkemesi kararlarını göz önünde tutmaktadırlar. Ayrıca, uluslararası hukukun, çeşitli devletler tarafından ortak olarak kabul edilen ilk yazılı kurallarına ve gelişmekte olan uygulamalara Viyana Konvansiyonu çerçevesinde değinilmektedir.

LAW-587

Bu ders kapsamında öncelikle Yeni Borçlar Kanunu’na ilişkin yapılan genel değişiklikler incelenmektedir.

LAW-588

Bu ders kapsamında öncelikle Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ticaret şirketlerine ilişkin yapılan genel değişiklikler incelenmektedir. Ticaret şirketlerinin ehliyetine ve ortakların sermaye koyma borcuna ilişkin yapılan yenilikler ortaya konmaktadır. Her bir ticaret şirketi türü bakımından kuruluş, organlar, organların hak ve yetkileri, ortakların hak ve yetkileri, şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin değişiklikler ve öngörülen yenilikleri açıklanmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki ticaret şirketlerine ilişkin değişiklikler, eski Türk Ticaret Kanunu ile karşılaştırmalı olarak ortaya konmaktadır.

LAW-590

Bu ders, AB yönergeleri ile karşılaştırmalı tüketici kredileri ve sözleşmelerini kapsar.

LAW-591

Deniz Ticareti Hukuku dersinde; gemi kavramı ile donatan ve donatma iştiraki, navlun sözleşmesinin ifası aşamaları ile taşıyanın sorumluluğunun hüküm ve sonuçları ile konişmento konuları ele alınacaktır.

LAW-517

LAW-592

İş güvencesi işçinin en önemli haklarından birisidir. Bunu teminen 4857 İş Kanunun da düzenleme getirilmiştir. İşçi geçerli nedeni bulunmadığı hallerde feshe karşı iş mahkemesinde işe iade davası açabilir. Bu derste bu konu hem şekil ve usul açısından hem de maddi hukuk açısından ele alınıp incelenmektedir.

LAW-553

Basın kavramının kısa tarihçesi, özel hayatın gizliliğinin evrimi, çatışan çıkarlar, mahkemelerin tutumu, mevcut durumun yeterliliği konuları incelenecektir.

LAW-555

LAW-563

Fikri ve sınaî mülkiyet hukuku kavramı, niteliği, özellikleri, kapsamı ve türleri, uluslararası boyutları, tescili, patent enstitüsü, lisans sözleşmeleri, korunması yolları ve buna ilişkin davalar açıklanmaktadır.

LAW-578

LAW-579

LAW-584

Fikri mülkiyet hakları: Genel bilgiler, korumanın amacı, hak türleri.

Telif hakları: Sağladığı mali ve manevi haklar, hakka tecavüzün yaptırımları.

Markalar, patentler, tasarımlar, faydalı modeller, coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitleri, entegre devre topografları, yeni teknolojiler (bilgisayar programları, veri tabanları), genel bilgiler, tescil, korunması. Biyoteknolojik buluşlar, ticari sırlar.

 

LAW-545

LAW-546

LAW-556

Kefalet, garanti sözleşmesi (özellikle banka teminat mektupları), rehin sözleşmesi, taşınır rehni, taşınmaz rehni, ticari işletme rehni, hak rehni, kıymetli evraka bağlanmış hakların rehni (hisse senedi rehni),  kıymetli evraka bağlanmamış hakların rehni (marka ve patent rehni), kıymetli evraka özgü teminatlar, temlik cirosu, aval, alacakların rehni, kıymetli evraka bağlanmış alacakların rehni (rehin cirosu), kıymetli evraka bağlanmamış alacakların rehni, inançlı işlemler, taşınırların teminat amacıyla temliki, taşınmazların teminat amacıyla temliki, hakların teminat amacıyla temliki, alacakların teminat amacıyla temliki konuları işlenmektedir.

LAW-514

 

 

ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu

 

Kodu

Dersin Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

1. Yıl, Birinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 566

İcra İflas Suçları

 

X

X

 

 

 

X

X

LAW 557

Anonim Şirketler Hukuku

X

 

X

X

 

 

X

 

LAW 583

Seminer

X

X

 

 

 

X

 

X

1. Yıl, İkinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 564

Tahkim

 

X

X

X

 

 

 

X

LAW 592

İş Güvencesi ve İşe İade Davaları

X

X

X

 

 

X

 

X

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı– 8

3

4

4

2

 

2

2

4

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi

%38

%50

%50

%25

Seçmeli

%25

%25

%50

 

Seçmeli Dersler

Kodu

Dersin Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

LAW 554

Elektronik Ticaret Hukuku

 

 

X

X

 

 

X

 

LAW 556

Teminat Hukuku

 

 

X

 

X

 

X

 

LAW 558

Toplu İş Hukuku ve Güncel Sorunları

 

X

 

X

 

 

X

 

LAW 560

Bankacılık Hukuku

 

X

 

X

 

X

X

 

LAW 561

İcra Hukukunda Kambiyo senetlerine Özgü Takip Usulleri

 

X

 

X

 

 

X

 

LAW 562

Bankacılık Hukuku Açısından Banka Kredi Sözleşmeleri ve Çıkan Sorunları

 X

 

X  

 

 

 

 X

 

LAW 563

Fikri Mülkiyet Hukuku

 

 

 

X

X

X

 

 

LAW 565

Sermaye Piyasası Suçları

X

X

 

 

 

 

X

 

LAW 582

Dönem Projesi

 

 

X

X

X

 

 

 

LAW 584

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku  

 X

 

X 

 

 

 

 X

 

LAW 585

Sözleşmeler ve Sorumluluk Hukuku

X

 

X

 

 

 

X

 

LAW 586

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri

X

 

 

 

X

X

 

X

LAW 587

Yeni Borçlar Kanunu

 

X

 

X

 

 

 

X

LAW 588

Yeni Ticaret Kanununda Ticari Şirketler

X

X

X

 

 

 

 

 

LAW 589

Hizmet Sözleşmeleri

X

X

X

X

 

 

 

 

LAW 590

AB Yönergeleri ile Karşılaştırmalı Tüketici Kredileri ve Sözleşmeleri

 

X

 

X

 

 

 

X

LAW 591

Deniz Ticaret Hukuku

X

X

X

X

 

 

 

X

LAW 593

Medeni Usul Hukukunda Güncel Gelişmeler

X

X

X

X

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu

(Kantitatif)

Kodu

Dersin Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

1. Yıl, Birinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 566

İcra İflas Suçları

 

4

5

 

 

 

4

3

LAW 557

Anonim Şirketler Hukuku

5

 

5

4

 

 

4

 

LAW 583

Seminer

4

3

 

 

 

5

 

5

1. Yıl, İkinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 564

Tahkim

 

4

4

5

 

 

 

3

LAW 592

İş Güvencesi ve İşe İade Davaları

4

3

5

 

 

5

 

5

Program Çıktılarının Ağırlığı

13

14

19

9

Seçmeli

10

8

16

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok; 5: En yüksek ilişki düzeyi

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli Dersler

Kodu

Dersin Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

LAW 554

Elektronik Ticaret Hukuku

 

 

5

5

 

 

4

 

LAW 556

Teminat Hukuku

 

 

4

 

4

 

5

 

LAW 558

Toplu İş Hukuku ve Güncel Sorunları

 

3

 

5

 

 

4

 

LAW 560

Bankacılık Hukuku

 

5

 

4

 

3

3

 

LAW 561

İcra Hukukunda Kambiyo senetlerine Özgü Takip Usulleri

 

4

 

4

 

 

5

 

LAW 562

Bankacılık Hukuku Açısından Banka Kredi Sözleşmeleri ve Çıkan Sorunları

 4

 

5  

 

 

 

 4

 

LAW 563

Fikri Mülkiyet Hukuku

 

 

 

4

5

4

 

 

LAW 565

Sermaye Piyasası Suçları

5

3

 

 

 

 

4

 

LAW 582

Dönem Projesi

 

 

3

4

5

 

 

 

LAW 584

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku  

 4

 

 

 

 

 4

 

LAW 585

Sözleşmeler ve Sorumluluk Hukuku

4

 

5

 

 

 

4

 

LAW 586

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri

5

 

 

 

3

4

 

5

LAW 587

Yeni Borçlar Kanunu

 

4

 

4

 

 

 

4

LAW 588

Yeni Ticaret Kanununda Ticari Şirketler

5

4

3

 

 

 

 

 

LAW 589

Hizmet Sözleşmeleri

4

5

4

3

 

 

 

 

LAW 590

AB Yönergeleri ile Karşılaştırmalı Tüketici Kredileri ve Sözleşmeleri

 

5

 

5

 

 

 

4

LAW 591

Deniz Ticaret Hukuku

4

5

5

5

 

 

 

5

LAW 593

Medeni Usul Hukukunda Güncel Gelişmeler

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYYÇ & PÇ İlişkileri

 

ÖZEL HUKUK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TYYÇ&PÇ İLİŞKİLERİ

Hukuk Temel Alanı Yeterlilikleri (Yüksek Lisans)

Hukuk Program Çıktıları (PÇ)

Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

BİLGİ

Kurumsal &Olgusal

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerine ait kavram ve kurumlara ya da yöntemlere ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

Kurumsal& Olgusal

BİLGİ

2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinleri ile yakın sosyal bilimler alanlarına ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki etkileşimi kavrayarak bağlantı kurar.

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

Bilişsel& Uygulamalı

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri hukuk kuramı ve uygulamasına ilişkin konu ve sorunların analizinde kullanır.

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

Bilişsel& Uygulamalı

BECERİLER

2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri, farklı disiplinlere ilişkin bilgilerle birlikte değerlendirerek yorumlayabilme ve bunlardan hareketle yeni bilgiler oluşturur.

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.

3-Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir, bu amaca yönelik çalışmalara liderlik yapar.

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme

Öğrenme Yetkinliği

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

Öğrenme Yetkinliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

2-Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

3-Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

4-Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.

 

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

Alana Özgü Yetkinlik

2-Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

 

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-585

Seminer (Tezsiz)

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-539

Dönem Projesi

Zorunlu

0-0-0

08

LAW-590

Hizmet Sözleşmeleri

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-591

Medeni Usul Hukukunda Güncel Gelişmeler

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-576

Tez

Zorunlu

0-0-0

30

LAW-577

Tez

Zorunlu

0-0-0

30

LAW-573

Haksız Rekabet ve Marka Hukuku

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-571

Kambiyo Senetleri hukuku

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-583

Seminer (Tezli)

Zorunlu

0-0-0

08

LAW-586

Sözleşmelerin Hükümsüzlüğü

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-564

Tahkim

Zorunlu

3-0-3

08

Toplam Kredi

21

132

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-575

Medeni Usul Hukukunda İspat Araçları

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-504

Medeni Hukuk

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-514

Borçlar Hukuku

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-512

Ticaret Hukuku

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-507

Hukuka Giriş

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-511

Özel Hukuk Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-513

Kamu Hukuku Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-539

Dönem Projesi

Zorunlu

0-0-0

08

LAW-583

Seminer (Tezli)

Zorunlu

0-0-0

08

LAW-585

Seminer (Tezsiz)

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-555

Türk Hukukunda Kusursuz Sorumluluk Halleri

Zorunlu

3-0-3

08

LAW-540

Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları

Zorunlu

3-0-3

08

Toplam Kredi

30

96

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

LAW-566

İcra İflas Suçları

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-588

Anonim Şirketler Hukuku

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-554

Elektronik Ticaret Hukuku

Seçmeli

3-0-3

06

LAW-565

Sermaye Piyasası Suçları

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-558

Toplu İş Hukuku ve Güncel Sorunları

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-585

Sözleşmeler ve Sorumluluk Hukuku

Seçmeli

3-0-3

06

LAW-561

İcra Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Usulleri

Seçmeli

3-0-3

06

LAW-560

Bankacılık Hukuku

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-562

Bankacılık Hukuku Açısından Banka Kredi Sözleşmeleri ve Çıkan Sorunlar

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-586

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-587

Yeni Borçlar Kanunu

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-588

Yeni Ticaret Kanununda Ticari Şirketler

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-590

AB Yönergeler ile Karşılaştırmalı Tüketici Kredileri ve Sözleşmeleri

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-591

Deniz Ticaret Hukuku

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-517

Çek Hukukundaki Yeni Gelişmeler

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-592

İş Güvencesi ve İşe İade Davaları

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-553

Özel Hayatın Gizliliği ve Basın Özgürlüğü

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-555

Türk Hukukunda Kusursuz Sorumluluk Halleri

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-563

Fikri Mülkiyet Hukuku

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-578

Sigorta Hukukunda Yeni Gelişmeler

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-579

Medeni Yargı Yolunda Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-584

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-545

Eşler Arasında Mal Rejimleri ve Tasfiye

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-546

Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Güncel Sorunlar

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-556

Teminat Hukuku

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-514

İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-570

Taşıma Hukuku

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-570

Sorumluluk Sigortaları

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-577

Güncel İş Hukuku Konuları

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-572

Sermaye Piyasası Hukuku

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-589

Noterlik Hukuku

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-512

Borçlar Hukukunda Yeni Gelişmeler

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-559

Medeni Usul Hukukunda İspat

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-567

Uygulamalı Çek Hukuku

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-592

İcra ve İflas Hukukunda Şikayet

Seçmeli

3-0-3

08

LAW-506

Esnek (Atipik) Çalışma Sözleşmeleri

Seçmeli

3-0-3

08

Toplam Kredi

108

282