Yeni web sayfamız yayında. Ziyaret etmek için tıklayınız
TEZ - SEMİNER - DÖNEM PROJESİ YAZANLAR İÇİN BİLGİLENDİRMEDİRYAZIŞMA YAPILACAK OLAN ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIĞI (ASAL) DAİRESİ İLE ASKERLİK ŞUBELERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ HAKKINDADERS GEÇME VE MEZUNİYET NOT ORTALAMASI HAKKINDA2017-2018 GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME, DERS SEÇİMİ VE DERS KAYIT FORMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA 2017/2018 GÜZ DÖNEMİNDE VERİLECEK OLAN DERSLERİN SINIF PLANI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYITLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HAKKINDA BİLGİLENDİRMEÇAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN "ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE" DERS ALABİLMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME2017 / 2018 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV VE FİNAL SINAVI TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR UNICHECK TEZ ALINTI ORANI PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME4’ LÜK SİSTEMDEN 100’ LÜK SİSTEME YENİ NOT DÖNÜŞÜM ÇİZELGESİ HAKKINDADERS EKLEME, DERS İÇERİK, GRAFİK TASARIM HAKKINDA BİLGİLENDİRME SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ AÇILDIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSUDUR MATBU EVRAK LİSTELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİRSIKÇA SORULAN SORULARA VERİLEN CEVAPLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRMEGENEL BİLGİİDARİ KADRODOKTORA VE TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA BURS OLANAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YÖK' TEN GEÇEN TEZLERİ TARAMA HAKKINDA2017 / 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMLERİNE AİT AKADEMİK TAKVİM BİLGİLENDİRMESİDİR...KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR2017 - 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI PROGRAM ÜCRETLERİ LİSTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME20 NİSAN 2016 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN AZAMİ SÜRELER İLE KAYIT SİLMELER HAKKINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN BİLGİLENDİRMESİDİRDEZÖDES - YÖK PROJESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR6569 SAYILI ASKERLİK AF KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRMEDİRLİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIMIZDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÜCRETSİZ SERVİS GELİŞ - GİDİŞ GÜZERGAHLARI LİSTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİRTEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA KESİN KAYITLARDA ALES PUANI KALDIRILDI ÜDS / KPDS / YDS DİL PUANI KARŞILIKLARIÇAĞ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİNDE UYGULANACAK GÜVENLİK KONULARINA UYULMASI VE ARAÇ TANITIM PULU İSTEK FORMU HAKKINDAÖĞRENCİ DURUM ÖN YÜZÜ - KİMLİK KARTI FORMLARIOTOMASYON GİRİŞİ HAKKINDA ALES SINAV SONUÇ BELGELERİNİN KONTROLÜ HAKKINDA DİPLOMA EKİ (SUPPLEMENT) HAKKINDAEUROPASS BELGELERİ HAKKINDA

Sosyal Bilimler Enstitüsü > Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli/Tezsiz Y.Lisans Programı YENİ

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli/Tezsiz Y.Lisans Programı YENİ

 

 

Amaç:

 

      Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı; öğrencilerin sağlık ile ilgili iş yaşamındaki karmaşık durumları ve sorunları anlama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirerek uygulayabilme becerilerini geliştirebilmek için, çağdaş yönetim alanında en üst düzey teorik ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamayı amaç edinmiştir. Program, mezunların, iş dünyasında lider, yönetici veya girişimci olabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

 

 

 

Hedefler:

 

  - Programın genel hedefi, öğrencilerin yönetim alanındaki bilgi birikimlerini tazelemek ve artırmaktır. Böylece öğrenciler, karmaşık yönetim problemlerini anlayabilecek, analiz edebilecek ve çözüm yöntemleri geliştirip uygulayabileceklerdir.

 

  - Bunun yanı sıra öğrencilerin küresel ekonomiyi ve uluslararası pazarlardaki gelişmeleri izleme, yorumlama, analiz etme ve iş yaşamına uygulama yeteneklerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

  - Öğrenciler, program kapsamında, yönetim prensipleri, hastanelerin finansal yönetimi, muhasebe, karar verme teknikleri, küreselleşme ve uluslararası iş dünyası gibi farklı ve birbirini tamamlayıcı alanlarında teorik ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olacaklardır.

 

 

Program Tanımı

 

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi 1997 yılında 4282 sayılı yasayla   kurulmuş ve onaylanmıştır. Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050 YÖK   Onayı: 13.04.2005/ 007700
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı ise; Hastane
alanında geleceğin girişimcilerini, yöneticilerini ve akademisyenlerini yetiştirmek amacıyla, 07.06.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu ile 09.06.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 75850160-104.01.04.01- 39753 tarihinde YÖK onayı ile başlatılmıştır.

Gereken Nitelikler

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını   tamamlamış olması, tezli programlar için ALES' ten herhangi bir puan türünden en az 55 not alması, tezsiz programlarda ise ALES istenmemekte olup, tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında ALES burslar için istenilmektedir.   Ayrıntılar için bkz. http://www.cag.edu.tr/   http://www.cag.edu.tr/fakulte/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular.html  

Programın Genel Yapısı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin hastanelerde çağdaş yönetim alanında güçlü bir teorik altyapı geliştirmelerini ve uygulama becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamu ve/veya özel sektör hastanelerde liderlik, yöneticilik veya girişimcilik yeteneği kazanmalarını da hedeflemektedir.

Diploma ve Unvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.

Çalışma Alanları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı   mezunları kamu ve özel sektördeki hastanelerde, sağlık ile ilgili sivil   toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetsel birimlerinde, üst   düzey yönetici olarak iş bulabilirler veya akademik kariyer yapabilirler. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, Sosyal Güvenlik Kurumunda ve diğer kamu hastaneleri ve kuruluşlarında uzman yardımcısı ve yönetici adayları olarak istihdam edilmektedir. Özel hastanelerin ve özel sağlık kuruluşlarının çeşitli idari kademelerinde görev almaktadırlar. Mezunlar bu kuruluşlar dışında ilaç firmalarında, tıbbi cihaz ve malzeme ticareti yapan işletmelerde ve özel sağlık sigorta kuruluşlarında da iş imkânına sahip olmaktadırlar.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrencinin mezuniyet not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00-üstü olmalıdır.
Tüm ayrıntılar için Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün http://www.cag.edu.tr/fakulte/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular.html web sayfasından, kayıt kabul için http://www.cag.edu.tr/fakulte/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular/yuksek-lisans-programlarina-kesin-kayitlar-icin-basvuruda-istenen-belgeler-hakkinda-bilgilendirme linkinden, mezuniyet için ise http://www.cag.edu.tr/fakulte/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular/ders-gecme-ve-mezuniyet-not-ortalamasi-hakkinda  linklerine bakınız. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

 

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Yüksek lisans derslerinde ayrıca   seminer, dönem projesi, araştırma, makale yazma, sunum gibi yöntemler de uygulanabilir.  Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir. Çağ Üniversitesi Lisansüstü   Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  ile  ders geçme ve mezuniyet için http://www.cag.edu.tr/fakulte/sosyal-bilimler-enstitusu/duyurular/ders-gecme-ve-mezuniyet-not-ortalamasi-hakkinda   linkini inceleyiniz.

Öğrenime Devam Olanakları

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademisyen olmayı seçmeleri durumunda, doktora programlarına başvurabilirler.

Program Türü

Tam   Zamanlı - % 70 devam (12 hafta gelme) zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Program Dili

Türkçe

 

Bölüm/Program Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY   - edayasa@cag.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Murat GÜLMEZ   -   mgulmez@cag.edu.tr

Tel: +90   324 651 48 00  (Dahili: 1210 - 1188)
Fax: +90 324 651 48 11

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr.   İlhan ÖZTÜRK     –  Gül KULAK
ilhanozturk@cag.edu.tr       -  gulkulak@cag.edu.tr
Tel: +90   324 651 4800     -  0324   – 651 – 48 28

Dahili:1247                        -  Dahili: 1241
Fax: +90   324 651 4811

 

 

 

 

 

Programı Tamamlayan Bir Öğrenci

  

 

PÇ 1.  Hastanelerde farklı durumlarda farklı liderlik tarzlarını uygulayabilme becerisine sahip olur.

 

PÇ 2.  Hastanelerin değişik departmanlarında, değişik ortamlar için, motivasyon ihtiyaçlarını belirleyerek en uygun motivasyon tekniklerini geliştirip uygulayabilir.

 

PÇ 3. Hastanelerdeki problemleri saptayıp, analiz edip, çözüm yöntemleri geliştirebilir.

 

PÇ 4. Organizasyon yapısı içinde, en uygun karar verme süreçlerini geliştirip uygulayabilir.

 

PÇ 5. Farklı yönetsel sorunlara en uygun çağdaş yönetim kavram ve tekniklerini uygulayabilir.

 

PÇ 6. Ekonomik gelişmelerin hastaneler üzerindeki muhtemel etkilerini anlar, analiz eder ve bu durumlara en uygun kararları alabilir

 

PÇ 7. Çağdaş İnsan kaynakları yönetim kavram ve tekniklerini geliştirip uygulayabilir.

 

PÇ 8. Finansal tabloları analiz ederek hastanelerin finansal durumunu değerlendirebilir.

 

PÇ 9. Hastaneler ile ilgili Uluslararası pazarlardaki gelişmeleri izler ve hastane üzerindeki etkilerini değerlendirir.

 

 

 

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

SKI-511

Temel İşletmecilik Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

8

SKI-513

İşletme Yöneticiliği

Zorunlu

3-0-3

8

SKI-517

İşletmeler İçin Temel İktisat Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

8

SKI-527

Sağlık Hukuku ve Etik

Zorunlu

3-0-3

8

SKI-535

Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-525

Dönem Projesi

Zorunlu

0-0-0

8

SKI-523

Seminer (Tezli)

Zorunlu

0-0-0

8

SKI-537

Seminer (Tezsiz)

Zorunlu

3-0-3

8

SKI-539

Epidemitoloji

Zorunlu

3-0-3

8

Toplam Kredi

21

72

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

SKI-514

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-529

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları ve Örgütsel Davranış

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-530

Sağlık Kurumlarında Pazarlama

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-531

Araştırma Yöntemleri

Zorunlu

3-0-3

8

Toplam Kredi

12

32

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

SKI-500

Sağlık Ekonomisi

Zorunlu

3-0-3

8

SKI-597

Tez

Zorunlu

0-0-0

30

SKI-532

Sağlıkta Muhasebe Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

8

SKI-533

Sağlık Kurumlarında Bilgi Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

8

Toplam Kredi

9

54

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

SKI-598

Tez

Zorunlu

0-0-0

30

Toplam Kredi

0

30

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

SKI-501

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-502

Sağlık Kurumlarında Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-503

Proje Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-504

Epidomoloji

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-505

Sağlık Sektöründe Girişimcilik

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-506

Sağlık Sigortacılığı

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-507

Sağlık Turizmi

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-509

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-510

Sağlık Hukuku

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-545

Sağlık İşletmeleri Yönetiminde Etik

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-512

Sağlık Kurumlarında Lojistik Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-546

Sağlık Bilişimi

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-515

Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-516

Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Süreci

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-547

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-518

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Süreci

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-519

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-520

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-524

Sağlık Çalışanları ve Hasta Psikolojisi

Seçmeli

3-0-3

8

SKI-508

Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

8

Toplam Kredi

60

160

 

BİRİNCİ YIL, BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

SKI-511

SKI-513

SKI-517

SKI-527

SKI-535

SKI-525

Sağlık alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Dönem Projesi dersi dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

SKI-523

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen  bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

SKI-537

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen  bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

SKI-539

BİRİNCİ YIL, İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

SKI-514

Sağlık işletmeleri açısından nakit Akım Tablosu, Şirket Değerleme,Sermaye Yapısı Teorileri, Kâr Payı Politikaları, Finansla Kiralama – Leasing, Finansal Piyasalar, Uluslararası Finansal Yönetim,Risk Yönetimi v e Türev Ürünler gibi finansal konuları içerir.

SKI-529

SKI-530

SKI-531

İKİNCİ YIL, ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

SKI-500

Sağlık hizmet ve sağlık piyasalarının özellikleri, sağlık hizmetleri arz ve talebine yönelik analizler, sağlık hizmetlerinin üretim ve tüketim olgusuna dair süreçler, maliyet-fayda unsurları, sağlık harcamaları, sağlık hizmet finansmanı ile Türkiye ve dünya ülkeleri sağlık ekonomisi trend ve dönüşümleri konularını içerir.

SKI-597

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

SKI-532

SKI-533

İKİNCİ YIL, DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

SKI-598

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Açıklama

SKI-501

Stratejik yönetim kavramı, stratejik yönetim sürecinin temel ögeleri, stratejik planlama, sağlık işletmelerinin stratejik amaçları, kaynakların stratejik kullanımı, değişik yönetim seviyelerinde stratejiler, stratejinin değerlendirilmesi, iş yaşamına dair örnek olay analizi  ve gelişme stratejileri ile ilgili konuları  Sağlık kurumları açısından kapsar.

SKI-502

Sağlık hizmetleri bakımından bilimsel araştırma süreci ve aşamaları, araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma yöntemlerini uygulama, araştırmalarda etik kurallar, istatistik analiz uygulamaları ve araştırma sonuçlarını değerlendirme konularıyla ilgili olarak bilgi ve uygulamaları kapsamaktadır.

SKI-503

Ders kapsamında, proje planlama, proje amaçları, projenin sınıflandırılması, proje hazırlama, proje analiz ve seçim süreçleri, proje analizi ve değerlendirme süreçleri, proje yönetimi kavramı, proje yaşam süreci, zaman çizelgesi, gant şemaları, gant şemalarından CPM ve PERT’ e geçiş, kaynak dağıtımı, zaman maliyet analizleri, sıkıştırma, en kısa süre zaman ve maliyet hesabı, proje tamamlanması sonrası değerlendirme, konuları bilgisayar destekli paket programlar(MS-Project) ile örnek  olaylar üzerinden işlenecektir.

SKI-504

Bilimsel yöntem, epidemiyolojik ilkeler, epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları, gözlemsel araştırmalar, tanımlayıcı ve analitik araştırmalar , deneysel araştırmalar, epidemiyolojik ölçütler, epidemiyolojik araştırmaların planlanması, bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, salgın konularını kapsamaktadır.

SKI-505

Girişimcilik ile ilgili kavramlar, girişimciliğin önemi, gelişimi, fonksiyonları ve girişim türleri, girişimcilerin özellikleri ve girişimcilerdeki kişisel yeteneklerin geliştirilmesi, girişimcilikte motivasyon, yaratıcılık ve yenilik,  girişim finansmanı konularının  sağlık sektör açısından incelenmesi, girişimcilik potansiyelinin değerlendirilmesi, sağlık sektöründe girişimcilik örnek olay incelemelerini kapsamaktadır.

SKI-506

Sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sağlık sigortası türleri, dünyada ve Türkiye’de sağlık sigortacılığı, sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler konularını kapsamaktadır.

 

SKI-507

Sağlık turizmi, turizm içindeki yeri ve önemi, Türkiye’de sağlık turizmi potansiyeli, sağlık turizminin gelişmesi ve gelişme nedenleri, sağlık turizmi arzını oluşturan faktörler, sağlık turizminde doğal koşullar ve çevre, sağlık turizmi talebini etkileyen faktörler, sağlık turizmi organizasyonu, sağlık turizminde pazarlama ve lojistik, sağlık turizmi politikaları, sağlık turizmi teşvikleri, sağlık turizminde yaşanan sorunlar, küresel rekabet konularını içermektedir

SKI-509

Örgütsel davranış ve içeriği, örgüt kültürü, örgüt içi iletşim, örgütlerde liderlik, Örgütsel Davranış Modeli, örgütlerde karar davranışı konularını sağlık sektörü açısından kapsamaktadır.

SKI-510

Temel hukuk kavramları, sağlık mevzuatı  ve Türkiye'deki yasal düzenlemeler ve son değişiklikler  çerçevesinde hasta hakları  ve sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları  konularını kapsar.

SKI-545

Sağlık işletmeleri yönetiminde uyulması gereken etik ilkelerin incelenmesi, etik kuramlar, ilkeler, sorunlar, karar verme süreci ve sağlık yönetiminde geçerli temel etik ilkelere uygun tutum geliştirme konularını kapsamaktadır.

SKI-512

Sağlık kurum ve kuruluşlarında  malzeme yönetimi döngüsünü meydana getiren planlama, satın alma, depolama, stok yönetimi, taşıma, kullanıma hazırlık, tüketim ve geridönüşüm/atık yönetimi konuları hakkında gerekli teknik, istatistiki ve kavramsal bilgi ve becerileri kapsamaktadır.

SKI-546

Sağlık bilişimi konusuyla ilgili temel kavramlar, hastanelerde kullanılan bilişim sistemleri, bakım ve tedavide kullanılan sağlık bilişim teknolojileri, sağlık bilişiminde güvenlik ve etik konularının yanı sıra dünyada ve Türkiye’de örnek sağlık bilişimi uygulamalarını içermektedir.

SKI-515

Maliyet muhasebesinin tanımı, amaçları ve hastane işletmelerinde maliyet muhasebesi sisteminin kuruluşu, büyük, orta ve küçük işletmelerde maliyet muhasebesinin uygulanması ve maliyet sistemleri konuları bu ders içerisinde işlenmektedir.

SKI-516

Sağlık kurumlarında kalite yönetimi ile ilgili olarak kalite ve teoriler, teorilerin sağlık hizmetlerine uygulanabilirliği, Toplam Kalite Yönetimi, sağlık hizmetlerinde kalitenin gelişimi, sürekli kalite iyileştirme, akreditasyon ve planlama, istatistiksel kalite kontrolü, tıbbi bakımın kalite ölçümü konularını kapsamaktadır.

SKI-547

Kişilerarası iletişim, kitle iletişimi ve örgütlerde iletişim kuramları, sağlık iletişimi, sağlığı geliştirme, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi ve halkla ilişkilere ait çeşitli kuramlar ve modellerin karşılaştırılması, sağlık kurumlarında halkla ilişkilerin önemi ve uygulamaları konularını kapsamaktadır.

SKI-518

Sağlık hizmetleri pazarlamasını tanımlanması, pazarlama ve müşteri karmaları, sağlık hizmeti türleri ve sağlık hizmeti  sunan kurumlar, piyasa türleri ve farklı piyasa yapılarında rekabet türleri, sağlık hizmetlerinde pazarlama-markalaşma stratejileri ve uygulamalarını kapsamaktadır.

SKI-519

İnsan kaynakları yönetimi kavramlarını genel olarak İnsan kaynakları planlaması, işe alma, ücret sistemi, kariyer planlama, oryantasyon ve hizmet içi eğitimi iş-meslek analizi, performans değerleme-iş değerleme- iş güvenliği ve işgören sağlığı, yönetim ve değişik meslek grupları arasında ilişkiler, sendikalar ve toplu sözleşme ,çalışan memnuniyeti konuları çerçvesinde ele alır.

SKI-520

Sağlık hizmetleri, sağlık hizmet sektörleri, sağlık hizmet grupları, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık hizmetlerinin organizasyonu, hastaneler, hastanelerin gelişimi, hastane sistemi ve işlevleri, hastanelerin özellikleri, hastanelerin sınıflandırılması, yapı süreç ve çıktılar, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin durumu, Sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç, ihtiyacı etkileyen faktörlerin incelenmesi ve sağlıkta yönetim konularını içermektedir. Sağlık kurumlarında etkin ve verimli  yöneticilik yapmaya yönelik konular içerir.

SKI-524

Sağlık çalışanları ve hastalar açısından psikolojinin etkilerinin incelendiği bu ders, kişilik özellikleri, duyguları kontrol etme ve Hasta yaralı ve yakınlarına psikolojik yaklaşım yöntemlerini ele alınır. Sağlık psikolojisinin kavramsal ve kuramsal alt yapısı, sağlıkta biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin etkileşimi, stresle, hastalıkla baş edimde önleyici yaklaşımları kapsamaktadır.

SKI-508

Müşteri İlişkileri Yönetimi, günümüz rekabet koşullarında başarılı olabilmek için gerekli şartlardandır. MİY uygulamalarının  sağlık işletmeleri için öneminin vurgulandığı bu derste öğrenciler, işletme-iç müşteri ve işletme- dış müşteri  arasındaki ilişkilerin nasıl düzenlenmesi  gerektiği ile ilgili konular hakkında bilgi alacaklardır.

 
 
 

Uzmanlık-Alan Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

SKI-597

Tez

Zorunlu

0-0-0

30

SKI-598

Tez

Zorunlu

0-0-0

30

Toplam Kredi

0

60

Tamamlayıcı Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

SKI-500

Sağlık Ekonomisi

Zorunlu

3-0-3

08

SKI-531

Araştırma Yöntemleri

Zorunlu

3-0-3

08

SKI-532

Sağlıkta Muhasebe Yönetimi

Zorunlu

3-0-3

08

SKI-511

Temel İşletmecilik Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

08

SKI-513

İşletme Yöneticiliği

Zorunlu

3-0-3

08

SKI-517

İşletmeler İçin Temel İktisat Bilgisi

Zorunlu

3-0-3

08

SKI-527

Sağlık Hukuku ve Etik

Zorunlu

3-0-3

08

SKI-525

Dönem Projesi

Zorunlu

0-0-0

08

SKI-523

Seminer (Tezli)

Zorunlu

0-0-0

08

SKI-537

Seminer (Tezsiz)

Zorunlu

3-0-3

08

SKI-539

Epidemitoloji

Zorunlu

3-0-3

08

Toplam Kredi

27

88

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Şekli

Kredi

AKTS

SKI-501

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-502

Sağlık Kurumlarında Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-503

Proje Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-504

Epidomoloji

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-505

Sağlık Sektöründe Girişimcilik

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-506

Sağlık Sigortacılığı

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-507

Sağlık Turizmi

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-509

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-510

Sağlık Hukuku

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-545

Sağlık İşletmeleri Yönetiminde Etik

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-512

Sağlık Kurumlarında Lojistik Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-546

Sağlık Bilişimi

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-515

Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-516

Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Süreci

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-547

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-518

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Süreci

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-519

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-520

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-524

Sağlık Çalışanları ve Hasta Psikolojisi

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-508

Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-514

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-529

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları ve Örgütsel Davranış

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-530

Sağlık Kurumlarında Pazarlama

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-533

Sağlık Kurumlarında Bilgi Yönetimi

Seçmeli

3-0-3

08

SKI-535

Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu

Seçmeli

3-0-3

08

Toplam Kredi

75

200